7.4

Vergunningen Amsterdam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Amsterdam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Amsterdam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit voorraadvergunning voor het vormen van een woonruimte naar meerdere woonruimten (weigering) Vrolikstraat...
Besluit voorraadvergunning geweigerd voor het onttrekken van een gedeelte van een woonruimte voor B&B...
Aanvraag splitsingsvergunning Haarlemmerstraat 92
Aanvraag omgevingsvergunning Marnixkade 103-1 1015ZK Amsterdam, Marnixkade 103-2 1015ZK Amsterdam, Marnixkade...
Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Nabij Anderlechtlaan en Oude Haagseweg
Aanvraag omgevingsvergunning Pieter Cornelisz. Hooftstraat 140 1071CE Amsterdam
Aanvraag omgevingsvergunning Beethovenstraat 8-H 1077JG Amsterdam
Aanvraag omgevingsvergunning Noordzijde 319 1064MG Amsterdam
Aanvraag omgevingsvergunning vellen van een houtopstand (kap) Archimedesplantsoen 56-H 1098KE Amsterdam
Aanvraag omgevingsvergunning Kop Grasweg ongenummerd Amsterdam A K 10646
Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Javastraat 40-H
Aanvraag omgevingsvergunning Johannes Verhulststraat 86-H 1071NK Amsterdam
Besluit omgevingsvergunning kap Basisweg 10
Aanvraag omgevingsvergunning vellen van een houtopstand (kap) Weteringschans 22A 1017SG Amsterdam
Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure 's-Gravendijkdreef 323
Aanvraag omgevingsvergunning Maria Austriastraat 692 1087JC Amsterdam
Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Comeniusstraat 281
Besluit ligplaatsvergunning Brouwersgracht 75 K
Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Sint Gilleshof 5
Aanvraag omgevingsvergunning Staringstraat 24-3 1054VR Amsterdam
Aanvraag omgevingsvergunning Weesperzijde 125-H 1091ER Amsterdam
Besluit vergunning voor omzetting naar onzelfstandige woonruimten Langswater 825
Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Slotermeerlaan 133-A
Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Kometensingel 152
Besluit vergunning voor omzetting naar onzelfstandige woonruimten Jan Evertsenstraat 579
Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Sloterweg 1043-J
Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf ingetrokken Fogostraat 10
Aanvraag omgevingsvergunning Leeuwarderweg 28 1025RW Amsterdam
Aanvraag omgevingsvergunning Bert Haanstrakade 404 1087EC Amsterdam
Besluit drank- en horecawetvergunning Pieter Calandlaan 228-K
Besluit vergunning voor omzetting naar onzelfstandige woonruimten Jan Muschstraat 54
Besluit splitsingsvergunning Plantage Kerklaan 47-49
Aanvraag omgevingsvergunning Museumplein 6 1071DJ Amsterdam
Besluit woningvormingsvergunning Pond Sterlinglaan 40
Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure van rechtswege Sloterweg 910
Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Nieuwe Hemweg 1
Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Pieter Calandlaan 228-K
Besluit woningvormingsvergunning Van Ostadestraat 80-4
Aanvraag omgevingsvergunning vellen van een houtopstand (kap) Volkstuincomplex Wijkergouw, tuin 67, Wijkergouw...
Aanvraag omgevingsvergunning Landsmeerderdijk 213 1035PV Amsterdam
Bodem BUS, Leliegracht (OW), Amsterdam
Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Roesiel 10
Besluit vergunning voor omzetting naar onzelfstandige woonruimten Winkler Prinshof 10-3
Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Bok de Korverweg 16
Besluit omgevingsvergunning kap Osdorpplein 365
Z/21/1900299 apv vergunning Hodenpijlkade 4 1058LX
Z/21/1900173 apv vergunning Tilanusstraat 2 1091BH
Buiten behandeling stellen van aanvraag omgevingsvergunning Blauwdasstraat 2 1102SP Amsterdam
Z/21/1900706 apv vergunning Mauritskade 18 1091GC
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Stadionweg 152 1077SZ Amsterdam