Vergunningen Appingedam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Appingedam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Appingedam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Tichelplaats 9 detail
Marsumerweg 10 detail
kade 102 Fivelingo en Electraboezem CI -3 detail
Wijkstraat 38 detail
Opwierderweg 99 detail
Langerijp 1 detail
Farmsumerweg 65 detail
Burgemeester Meesstraat 70 detail
Willem Alexanderlaan 6 detail
Woldweg 9 detail
Kennisgeving Verklaring Van Geen Bedenkingen detail
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Kennisgeving Verklaring Van Geen Bedenkingen detail
Holeweg 2 detail
Voorontwerp CHW Bestemmingsplan Stad Appingedam detail
Locatie De Tip detail
Burgemeester Klauckelaan nabij 2a en de Farmsumerweg nabij 130 detail
Willem Alexanderlaan 6 detail
Koningstraat 53 detail
Olingermeeden 52, 54, 56 en 58 detail
Olingermeeden 52, 54, 56 en 58 detail
Kennisgeving Verklaring Van Geen Bedenkingen detail
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Holeweg 2 te Appingedam detail
Houwerdastraat 27 detail
Regentesselaan 13 detail
Farmsumerweg 68 detail
Tolweg 5 detail
Solwerderstraat 33 detail
Farmsumerweg 44 detail
Nabij Tichelplaat 9 detail
Solwerderweg detail
Ten noorden van de kruising Lange Teugen/Woldmeerweg detail
Willem Alexanderlaan 1 detail
Dijkstraat 71 detail
Gemeente Appingedam - Parkeerverbodzone Opwierderweg - Opwierderweg 97 tot Eemskanaal detail
Gemeente Appingedam - GPP Beukenlaan 56 - Beukenlaan detail
Marsumerweg 10 detail
Vaststelling Bestemmingsplan Stad Appingedam – Opwierde Zuid, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarde detail
Vaststelling Bestemmingsplan Stad Appingedam – Opwierde Zuid, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarde detail
Jukwerderweg 49 detail
Twarrelt 5 detail
Dijkstraat 71 detail
Verordening winkeltijden Appingedam detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen detail
Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen voor 11 woningen aan de Patrimoniumstraat te Appingedam detail
Beleidsregels Wet op de Lijkbezorging (Wlb) gemeente Appingedam detail
Financieel besluit Jeugdhulp gemeente Appingedam 2018 detail