Vergunningen Appingedam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Appingedam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Appingedam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Geweigerde omgevingsvergunning: voor het plaatsen van een schuur aan de Blokstad 3
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het verbouwen van een winkel/woonpand aan de Dijkstraat 49-51-53
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het verbreden van een uitweg aan de Korenbloemstraat 14
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het realiseren van 3 appartementen aan de Solwerderstraat 24
Gemeente Appingedam - Parkeerverbodzone vrachtauto's - Burgemeester Hooft van Iddekingesingel (zuidzijde),...
Verleende omgevingsvergunning: voor het herbouwen van 3 woningen aan de Statenlaan 7, 9 en 11
Wijzigingsplan Appingedam – Jukwerderweg 58 ongewijzigd vastgesteld
Gemeente Appingedam - 30 km/uur regime Burgemeester Hooft van Iddekingesingel - Burgemeester Hooft van...
Gemeente Appingedam - Onverplicht fietspad - Burgemeester Hooft van Iddekingesingel
Gemeente Appingedam - Parkeerverbod Meedensingel - Meedensingel richting Kievitstraat
Verklaring van geen bezwaar Aeroclub Fivelingo
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het realiseren van een aanbouw achter de garage aan de Dijkhuizenweg...
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het realiseren van een dagbestedingsruimte in het pand aan de Stadshaven...
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het verbouwen en versterken van een woning aan de Jukwerderweg 49
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het (her)bouwen van een woning aan de Fivelkade 32
Milieumelding: voor het veranderen van een bedrijf met het plaatsen van een kleine windturbine aan de...
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het aanleggen van leidingen aan de Energieweg nabij 7 en Solwerderweg...
Geweigerde omgevingsvergunning: voor het kappen van een eikenboom aan de Stadhouderslaan 55
Beslistermijn verlengd: Voor het bouwen van een schuur aan het Eemskanaal NZ 11
Verleende omgevingsvergunning: voor het kappen van 7 bomen (6 essen, 1 spar) aan de Solwerderweg 9
Uitschrijving BRP
Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
Gemeenschappelijke Regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
Beslistermijn verlengd: voor het wijzigen van een rijksmonument (legalisering) aan de Solwerderstraat...
Kennisgeving besluit Archeologische Monumentenvergunning
Verleende omgevingsvergunning: voor het aanleggen van tijdelijke inritten ten behoeve van de aanleg van...
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het bouwen van een kleine windmolen aan de Wierhuizerweg 1
Aanvraag omgevingsvergunning: het verbouwen van een woning aan de Oranjeweg 20
Aanvraag omgevingsvergunning: het herbouwen van 3 woningen aan de Statenlaan 7,9 en 11
Verordening onroerendezaakbelastingen Appingedam 2020
Legesverordening 2020
Verordening lijkbezorgingrechten 2020
Verordening liggeld woonschepen 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening reclamebelasting 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Appingedam
Gemeente Appingedam - Gehandicapten parkeerplaats - Abel Eppensstraat 44C
Aanvraag omgevingsvergunning: het wijzigen van de gevel (entree) en de handelsreclame aan de Overdiep...
Verleende omgevingsvergunning: voor het bouwen van een woning aan de Stadsweg 7
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het kappen van een eikenboom aan de Stadhouderslaan 55
Aanvraag omgevingsvergunning: het aanleggen van tijdelijke inritten in verband met het aanleggen van...
Aanvraag omgevingsvergunning: het aanleggen van tijdelijke inritten in verband met de het aanleggen van...
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het bouwen van een schuur aan het Eemskanaal NZ 11
Verleende omgevingsvergunning: voor het bouwen van een jongveestal aan de Marsumerweg 10
Ontwerpwijzigingsplan Appingedam - Jukwerderweg 58
Verleende omgevingsvergunning: het plaatsen van kunststofkozijnen in de voorgevel aan het Bolwerk 19
Horeca: Opwierderweg 57
Uitschrijving BRP
Kennisgeving Chw bestemmingsplan Stad Appingedam – Schoolcampus (ontwerp)