7.3

Vergunningen Arnhem

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Arnhem. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Arnhem. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
ODRA Gemeente Arnhem - Besluit omgevingsvergunning, baanleggen van het buitenterrein op locatie Klingelbeek,...
ODRA Gemeente Arnhem - Besluit omgevingsvergunning, maatwerk besluit lozen buiten inrichting, Burgemeester...
ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van een gevel, Izaäk Evertslaan 37...
ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, aanvraag vergunning dakterras, Staringstraat 75...
ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van gevelreclame, Johnny van Doornplein...
ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een aanbouw aan een bestaande...
ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, aanvraag voor het veranderen van de 1e verdieping...
ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde,...
ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, aanvraag voor Short Stay appartementen in de toren,...
ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van tuinen met berging en erfafscheiding,...
ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, het vellen van bomen die dood of ernstige gebreken...
ODRA Gemeente Arnhem - volledige meldingen in het kader van de Wet Milieubeheer, Activiteitenbesluit,...
ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 3 aangetaste en gevaar zettende beuken,...
ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een vaste trap naar zolder, Visserslaan...
ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een dakkapel, Herfsttooi 25 te Arnhem
ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van airco's aan de achterzijde van...
ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, nieuwbouw van de zuivelbereiding en uitbreiding...
ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, het vergunnen van een reeds geplaatste dakkapel...
ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van 3 geclusterde woningen, Landgoed...
ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een tuin overkapping, Pottenbakkersveste...
ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, het uitbouwen aan de zijkant van een huis, Kustvaart...
ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van de voorgevel van een woning, Van...
ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, het verbreden van de bestaande dakkapel, De Gewanten...
ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, tijdelijke bewoning, Bronbeeklaan 66 te Arnhem
ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een zorgkamer, Van Nesstraat 15...
ODRA Gemeente Arnhem - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, milieuneutrale wijziging door plaatsen...
ODRA Gemeente Arnhem - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, aanvraag ten behoeve van realiseren...
Gemeente Arnhem - Gehandicaptenparkeerplaats - Woodrow Wilsonstraat 45
Gemeente Arnhem - Aanvraag exploitatievergunning en Drank - en Horecawetvergunning, Restaurant Karakter
Gemeente Arnhem - Aanvraag terrasvergunning, Restaurant Karakter
Gemeente Arnhem - Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats, Hogebrugplaats
Gemeente Arnhem - Aanvraag exploitatievergunning en Drank - en Horecawetvergunning, Rembrandt
Gemeente Arnhem - Aanvraag terrasvergunning, Frietlovers
Gemeente Arnhem - Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats, Lexmondplaats 98
Gemeente Arnhem - Gehandicaptenparkeerplaats - G.A. van Nispenstraat 274
Gemeente Arnhem - Gehandicaptenparkeerplaats - Daendelsstraat 11
Gemeente Arnhem - Gehandicaptenparkeerplaats - Fokke Noordhoffstraat 3
Gemeente Arnhem - Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats, Willem Hovylaan 5
Gemeente Arnhem - Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats, Hogewaard 14
Voorbereidingsbesluit Bronbeeklaan 66
Gemeente Arnhem - Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats, Max Euwestraat 8
Voorbereidingsbesluit Bronbeeklaan 66
Gemeente Arnhem - Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats, Amerstraat 175
Gemeente Arnhem - Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats, Eimersland 79
Gemeente Arnhem - Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats, Gogelstraat 11
Huisvestingsverordening gemeente Arnhem 2020
Legesverordening 2021
ODRA Gemeente Arnhem - Besluit omgevingsvergunning, maatwerk geluid clubgebouw voetbalvereniging, Dovenetellaan...
ODRA Gemeente Arnhem - Besluit omgevingsvergunning, maatwerk geluid wijziging bestaande maatwerkvoorschriften...
ODRA Gemeente Arnhem - Besluit omgevingsvergunning, maatwerk geen vetafscheider, Ir JP van Muijlwijkstraat...