Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Assen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Assen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Assen. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Reglement burgerlijke stand gemeente Assen 2016 25-06-2019 25-08-2019 detail
Algemene Plaatselijke verordening 21-06-2019 21-08-2019 detail
Gemeente Assen - Maatregel bereikbaarheid TT Circuit - 18-06-2019 18-08-2019 detail
Vaststelling facetbeheersverordening Woningsplitsing en Woningomzetting Assen 18-06-2019 18-08-2019 detail
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Vivaldilaan 18-06-2019 18-08-2019 detail
Voorbereidingsbesluit Woningsplitsing en Woningomzetting Assen 18-06-2019 18-08-2019 detail
gemeente Asssen - terugkerend verkeersbesluit - TT-festival en TT-kermis Assen 11-06-2019 11-08-2019 detail
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Lottingstraat 04-06-2019 04-08-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Kloosterakker’, met bijbehorend ontwerpexploitatieplan, beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere waarden wegverkeerslawaai 28-05-2019 28-07-2019 detail
Gemeente Assen - Verkeersbesluit herinrichting - Veemarktterrein 21-05-2019 21-07-2019 detail
Aanwijsbesluit DOR 02-05-2019 02-07-2019 detail
Gemeente Assen - Verkeersbesluit GPP Mercuriusplein Assen - Assen 23-04-2019 23-06-2019 detail
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Thorbeckelaan 16 – 102 en ontwerpbesluit hogere grenswaarden 23-04-2019 23-06-2019 detail
Stimuleringsregeling Binnenstad Assen 19-04-2019 19-06-2019 detail
Mandaatbesluit gemeente Assen 2019 18-04-2019 18-06-2019 detail
Generatiepact gemeente Assen 2019 17-04-2019 17-06-2019 detail
n.v.t. 17-04-2019 17-06-2019 detail
n.v.t. 17-04-2019 17-06-2019 detail
Gemeente Assen - Verkeersbesluit reconstructie Abel Tasmanplein – Rolderstraat – Julianastraat - Abel Tasmanplein – Rolderstraat – Julianastraat 16-04-2019 16-06-2019 detail
Gemeente Assen - Verkeersbesluit - Kleuvenstee 16-04-2019 16-06-2019 detail
OMGEVINGSVERGUNNING ZONNEPARK DE LICHTKIEM 09-04-2019 09-06-2019 detail
n.v.t. 05-04-2019 05-06-2019 detail
Intrekking Subsidieregeling individuele muzikale vorming 05-04-2019 05-06-2019 detail
Verlenging looptijd Kwaliteitskader peuteropvang Assen 01-04-2019 01-06-2019 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen 01-04-2019 01-06-2019 detail
TERINZAGELEGGING BESTEMMINGSPLAN EN OMGEVINGSVERGUNNING ‘KLEUVENSTEE’ 26-03-2019 26-05-2019 detail
OMGEVINGSVERGUNNING ZONNEPARK DE LICHTKIEM 26-03-2019 26-05-2019 detail
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en hogere waarde “De Veemarkt” 26-03-2019 26-05-2019 detail
Gemeente Assen - verkeersbesluit wegafsluiting - Hoofdvaartsweg 26-03-2019 26-05-2019 detail
Gemeente Assen - Onttrekken weg - Kleuvenstee 26-03-2019 26-05-2019 detail
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN bij LEVERINGEN en DIENSTEN (AIVW 2017) 21-03-2019 21-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Hoekbree 3e fase 19-03-2019 19-05-2019 detail
Gemeente Assen - Omzetting busbaan Brikheugte naar fietspad - Brikheugte 19-03-2019 19-05-2019 detail
Kader voor Vergunningverlening en Handhaving TT week 15-03-2019 15-05-2019 detail
Beleidsregel TT Week 15-03-2019 15-05-2019 detail
Aanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad Assen TT Festival 2019 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gebiedsaanwijzing glasverbod TT Festival 2019 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Assen - Aanwijsbesluit gebiedsaanwijzing verkoopverbod glas en blik TT-festival 2019 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Assen - Verkeersbesluit voetgangerszone Groningerdwarsstraat - Groningerdwarsstraat - Zaagmolen 12-03-2019 12-05-2019 detail
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan "Entreezone Werklandschap Assen Zuid" 12-03-2019 12-05-2019 detail
Besluit aanwijzing heffings-en invorderingsambtenaar 11-03-2019 11-05-2019 detail
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan incl. beeldkwaliteitseisen, ontwerpbesluit hogere waarden en ontwerp-omgevingsvergunning “De Klenckestraat” 19-02-2019 19-04-2019 detail
Gemeente Assen - Verkeersbesluit uitbreiden vergunning zone - Port Natalweg 12-02-2019 12-04-2019 detail
Mandaatbesluit subsidie voor project Drents Glasvezel Collectief 08-02-2019 08-04-2019 detail
Gemeente Assen - Verkeersbesluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Van der Scheerstraat te Assen - Assen 05-02-2019 05-04-2019 detail
Mandaatbesluit gemeente Assen 2016 25-01-2019 25-03-2019 detail
Ontwerp-omgevingsvergunning Zonnepark De Lichtkiem te Assen 22-01-2019 22-03-2019 detail
BESLISSING VAN HET CENTRAAL STEMBUREAU TOT HET SCHRAPPEN VAN EEN AANDUIDING UIT HET REGISTER 21-01-2019 21-03-2019 detail
Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning Hoekbree 3e fase 15-01-2019 15-03-2019 detail
Registratie aanduiding politieke groeperingen voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Drenthe 31-12-2018 28-02-2019 detail