Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Assen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Assen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Assen. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Thorbeckelaan 16 – 102 en ontwerpbesluit hogere grenswaarden 23-04-2019 23-06-2019 detail
Gemeente Assen - Verkeersbesluit GPP Mercuriusplein Assen - Assen 23-04-2019 23-06-2019 detail
Stimuleringsregeling Binnenstad Assen 19-04-2019 19-06-2019 detail
Mandaatbesluit gemeente Assen 2019 18-04-2019 18-06-2019 detail
Generatiepact gemeente Assen 2019 17-04-2019 17-06-2019 detail
n.v.t. 17-04-2019 17-06-2019 detail
n.v.t. 17-04-2019 17-06-2019 detail
Gemeente Assen - Verkeersbesluit - Kleuvenstee 16-04-2019 16-06-2019 detail
Gemeente Assen - Verkeersbesluit reconstructie Abel Tasmanplein – Rolderstraat – Julianastraat - Abel Tasmanplein – Rolderstraat – Julianastraat 16-04-2019 16-06-2019 detail
OMGEVINGSVERGUNNING ZONNEPARK DE LICHTKIEM 09-04-2019 09-06-2019 detail
n.v.t. 05-04-2019 05-06-2019 detail
Intrekking Subsidieregeling individuele muzikale vorming 05-04-2019 05-06-2019 detail
Verlenging looptijd Kwaliteitskader peuteropvang Assen 01-04-2019 01-06-2019 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen 01-04-2019 01-06-2019 detail
TERINZAGELEGGING BESTEMMINGSPLAN EN OMGEVINGSVERGUNNING ‘KLEUVENSTEE’ 26-03-2019 26-05-2019 detail
Gemeente Assen - verkeersbesluit wegafsluiting - Hoofdvaartsweg 26-03-2019 26-05-2019 detail
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en hogere waarde “De Veemarkt” 26-03-2019 26-05-2019 detail
OMGEVINGSVERGUNNING ZONNEPARK DE LICHTKIEM 26-03-2019 26-05-2019 detail
Gemeente Assen - Onttrekken weg - Kleuvenstee 26-03-2019 26-05-2019 detail
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN bij LEVERINGEN en DIENSTEN (AIVW 2017) 21-03-2019 21-05-2019 detail
Gemeente Assen - Omzetting busbaan Brikheugte naar fietspad - Brikheugte 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Hoekbree 3e fase 19-03-2019 19-05-2019 detail
Kader voor Vergunningverlening en Handhaving TT week 15-03-2019 15-05-2019 detail
Beleidsregel TT Week 15-03-2019 15-05-2019 detail
Aanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad Assen TT Festival 2019 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gebiedsaanwijzing glasverbod TT Festival 2019 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Assen - Aanwijsbesluit gebiedsaanwijzing verkoopverbod glas en blik TT-festival 2019 15-03-2019 15-05-2019 detail
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan "Entreezone Werklandschap Assen Zuid" 12-03-2019 12-05-2019 detail
Gemeente Assen - Verkeersbesluit voetgangerszone Groningerdwarsstraat - Groningerdwarsstraat - Zaagmolen 12-03-2019 12-05-2019 detail
Besluit aanwijzing heffings-en invorderingsambtenaar 11-03-2019 11-05-2019 detail