Vergunningen Assen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Assen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Assen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Gemeente Assen - Verkeersbesluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Moerbeistraat - Assen detail
Gemeente Assen - Verkeersbesluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Talmastraat - Assen detail
Intrekking Telecommunicatieverordening gemeente Assen 2008 detail
Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Assen detail
Preventiefonds professionals detail
Preventiefonds inwoners detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Gemeente Assen 2019 detail
Verordening op de accountantscommissie gemeente Assen 2019 detail
Mandaatbesluit Milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe detail
Gemeente - Assen - Assen detail
Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe detail
Gemeente Assen - - Assen detail
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen detail
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan “Entreezone Werklandschap Assen-Zuid” detail
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe detail
Reglement burgerlijke stand gemeente Assen 2016 detail
Algemene Plaatselijke verordening detail
Vaststelling facetbeheersverordening Woningsplitsing en Woningomzetting Assen detail
Gemeente Assen - Maatregel bereikbaarheid TT Circuit - detail
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Vivaldilaan detail
Voorbereidingsbesluit Woningsplitsing en Woningomzetting Assen detail
gemeente Asssen - terugkerend verkeersbesluit - TT-festival en TT-kermis Assen detail
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Lottingstraat detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Kloosterakker’, met bijbehorend ontwerpexploitatieplan, beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere waarden wegverkeerslawaai detail
Gemeente Assen - Verkeersbesluit herinrichting - Veemarktterrein detail
Aanwijsbesluit DOR detail
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Thorbeckelaan 16 – 102 en ontwerpbesluit hogere grenswaarden detail
Gemeente Assen - Verkeersbesluit GPP Mercuriusplein Assen - Assen detail
Stimuleringsregeling Binnenstad Assen detail
Mandaatbesluit gemeente Assen 2019 detail
Generatiepact gemeente Assen 2019 detail
n.v.t. detail
n.v.t. detail
Gemeente Assen - Verkeersbesluit reconstructie Abel Tasmanplein – Rolderstraat – Julianastraat - Abel Tasmanplein – Rolderstraat – Julianastraat detail
Gemeente Assen - Verkeersbesluit - Kleuvenstee detail
OMGEVINGSVERGUNNING ZONNEPARK DE LICHTKIEM detail
Intrekking Subsidieregeling individuele muzikale vorming detail
n.v.t. detail
Verlenging looptijd Kwaliteitskader peuteropvang Assen detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen detail
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en hogere waarde “De Veemarkt” detail
TERINZAGELEGGING BESTEMMINGSPLAN EN OMGEVINGSVERGUNNING ‘KLEUVENSTEE’ detail
OMGEVINGSVERGUNNING ZONNEPARK DE LICHTKIEM detail
Gemeente Assen - verkeersbesluit wegafsluiting - Hoofdvaartsweg detail
Gemeente Assen - Onttrekken weg - Kleuvenstee detail
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN bij LEVERINGEN en DIENSTEN (AIVW 2017) detail
Gemeente Assen - Omzetting busbaan Brikheugte naar fietspad - Brikheugte detail
Verleende omgevingsvergunning Hoekbree 3e fase detail
Kader voor Vergunningverlening en Handhaving TT week detail
Gemeente Assen - Aanwijsbesluit gebiedsaanwijzing verkoopverbod glas en blik TT-festival 2019 detail