7.5

Vergunningen Assen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Assen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Assen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Assen - Verkeersbesluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicapten parkeerplaats...
Gemeente Assen - Doorfietsfoute Assen-Groningen - deel Vrieserweg-Lonerbrug
Omgevingsvergunning voor de bouw van een hospice aan de Ter Aardseweg 3 te Assen
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Asserstraat 202 Rhee”
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen 2020
Mandaatbesluit gemeente Assen 2019
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen 2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen
Gemeente Assen - Doorfietsroute Assen - Groningen - Vrieserweg-Lonerbrug
Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning Gezinshuis Anreep 16 in Assen
Gemeente Assen - Laadpaal Vaart NZ - Nabij Vaart NZ 38 in Assen
Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere waarden wegverkeerslawaai Minister...
Gemeente Assen - Verkeersbesluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan...
Gemeente Assen - Verkeersbesluit laadpaal nabij Nobellaan 285 - Nobellaan 285, Assen
Gemeente Assen - Doorfietsroute Assen - Groningen, deel Vrieserweg - Lonerbrug -
Ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van een hospice aan de Ter Aardseweg 3 te Assen
Aanwijsbesluit fiets- en bromfietsverbod op bepaalde locaties in het centrum van Assen
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Werklandschap Assen Zuid – Groene Zoom” inclusief beeldkwaliteitsplan...
Gemeente Assen - Verkeersbesluit afsluiten wegen binnenstad voor 1.5 meter samenleving - Assen
Gemeente Assen - Opheffen fietsstroken - Torenlaan, Noordersingel en Nieuwe Huizen, Assen
Aanwijsbesluit fiets- en bromfietsverbod op de markt
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Langedijk 14 Assen” en ontwerpbesluit hogere grenswaarden...
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan “Schieven 4a-6 Assen”
Algemene Plaatselijke verordening
Liggeldverordening 2020
Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Uitvoeringsregeling toeristenbelasting gemeente Assen
Beleidsregels bestuurlijke boeten toeristenbelasting 2020
Gemeente Assen - Verkeersbesluit laadpaal - nabij Oosterpark 92
Vastgesteld wijzigingsplan “Diepstroeten, deelgebied 17”
Ontwerpfacetbestemmingsplan “Woningsplitsing en woningomzetting”
Verleende omgevingsvergunning bouwplan voormalige locatie Vredeveldschool
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen
Bestemmingsplan Asserstraat 91 Ubbena en hogere grenswaarden
Gemeente Assen - Verkeersbesluit tot het inrichten van een gerserveeerde gehandicaptenparkeerplaats aan...
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 26 maart 2020
gemeente Assen - -
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe
Gemeente Assen - Verkeersbesluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats -...
Beleidsregel waarborgen veiligheid van bewoners in antikraakpanden
Gemeente Assen - Laadpaal - Nabij Perenstraat 14
Gemeente Assen - Verkeersbesluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan...
Gemeente Assen - Laadpaal - Nabij Westerwal 30
gemeente Assen - Laadpaal - Nabij Het Sticht 56
Intrekking Experimenteel reglement van Orde voor de raad van de gemeente Assen 2018
Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Assen 2019
Beleidsregel Nadeelcompensatie kabels en leidingen gemeente Assen 2019
Algemene Plaatselijke verordening
Mandaatbesluit gemeente Assen 2019