Vergunningen Assen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Assen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Assen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen
Verordening bezwaarschriften
Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen
Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning bouwplan voormalige locatie Vredeveldschool
Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten 2020
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Schieven 4a -6 Assen”
Handhavingsbesluit samenscholingsverbod Rolderstraat Assen
Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied Rolderstraat en omgeving
Aanwijizngsbesluit cameratoezicht Rolderstraat Assen
Gemeente Assen - Oplaadpunten elektrische voertuigen - 4 locaties
Gemeente Assen - Verkeersbesluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan...
Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Vivaldilaan
Reglement begraafplaatsen gemeente Assen 2014
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Asserstraat 91 Ubbena” en ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Gemeente Assen - Verkeersbesluit opheffen eenrichtingsverkeer - Prins Hendrikstraat Assen
Treasurystatuut gemeente Assen 2019
Kwaliteitskader peuteropvang Assen
Subsidieregeling peuteropvang Assen
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Aanwijzing toezichthouder
Aanwijzing toezichthouder
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Aanwijzing toezichthouder
Aanwijzing toezichthouder
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Lottingstraat
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur
Aanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur