Vergunningen Assen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Assen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Assen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Bestemmingsplan Thorbeckelaan 16 – 102 en hogere grenswaarden
Subsidieregeling uniek sporten
Sluiting van voor het publiek toegankelijke gebouwen
Verordening Verzilverlening gemeente Assen
Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Assen
Handboek Kabels en Leidingen.
Gemeente Assen - Verkeersbesluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan...
Gemeente Assen - Verkeersbesluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan...
Intrekking Telecommunicatieverordening gemeente Assen 2008
Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Assen
Preventiefonds professionals
Preventiefonds inwoners
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Gemeente Assen 2019
Verordening op de accountantscommissie gemeente Assen 2019
Mandaatbesluit Milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Gemeente - Assen - Assen
Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe
Gemeente Assen - - Assen
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan “Entreezone Werklandschap Assen-Zuid”
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
Reglement burgerlijke stand gemeente Assen 2016
Algemene Plaatselijke verordening
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Vivaldilaan
Vaststelling facetbeheersverordening Woningsplitsing en Woningomzetting Assen
Voorbereidingsbesluit Woningsplitsing en Woningomzetting Assen
Gemeente Assen - Maatregel bereikbaarheid TT Circuit -
gemeente Asssen - terugkerend verkeersbesluit - TT-festival en TT-kermis Assen
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Lottingstraat
Ontwerpbestemmingsplan ‘Kloosterakker’, met bijbehorend ontwerpexploitatieplan, beeldkwaliteitsplan en...
Gemeente Assen - Verkeersbesluit herinrichting - Veemarktterrein
Aanwijsbesluit DOR
Gemeente Assen - Verkeersbesluit GPP Mercuriusplein Assen - Assen
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Thorbeckelaan 16 – 102 en ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Stimuleringsregeling Binnenstad Assen
Mandaatbesluit gemeente Assen 2019
Generatiepact gemeente Assen 2019
n.v.t.
n.v.t.
Gemeente Assen - Verkeersbesluit reconstructie Abel Tasmanplein – Rolderstraat – Julianastraat - Abel...
Gemeente Assen - Verkeersbesluit - Kleuvenstee
OMGEVINGSVERGUNNING ZONNEPARK DE LICHTKIEM
Intrekking Subsidieregeling individuele muzikale vorming
n.v.t.
Verlenging looptijd Kwaliteitskader peuteropvang Assen
Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en hogere waarde “De Veemarkt”
TERINZAGELEGGING BESTEMMINGSPLAN EN OMGEVINGSVERGUNNING ‘KLEUVENSTEE’
OMGEVINGSVERGUNNING ZONNEPARK DE LICHTKIEM
Gemeente Assen - verkeersbesluit wegafsluiting - Hoofdvaartsweg