6.6

Vergunningen Assen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Assen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Assen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
gemeente Assen - - Veemarktplein
gemeente Assen - - nabij Mr. P.J. Troelstralaan 325
gemeente Assen - - nabij Roerdompstraat 21
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan “Grondgebruik/snippergroen 2021”
OPROEP PERSONEN BRP
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
OPROEP PERSONEN BRP
Stimuleringsregeling Binnenstad Assen
Meldingen Wet Milieubeheer
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Binnenstad Noordoost” inclusief ontwerp beeldkwaliteitsplan
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
OPROEP PERSONEN
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Ontwerpbeschikkingen
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “De Klenckestraat 2021” incl. ontwerp-omgevingsvergunning en...
Gemeente Assen - Bebording - Nabij Noordersingel, Nieuwe Huizen en de Brinkstraat
OPROEP PERSOENEN BRP
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
OPROEP PERSONEN BRP
Besluit Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit
Meldingen Wet Milieubeheer
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
OPROEP PERSONEN BRP
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Meldingen Wet Milieubeheer
Subsidieregeling activiteiten kunst en cultuur gemeente Assen 2022
Subsidieregeling voor amateurkunst gemeente Assen 2022
Besluit maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Meldingen Wet Milieubeheer
Stimuleringsregeling binnenstad Assen
Algemene subsidieverordening Assen
Subsidieplafonds Kunst en Cultuur gemeente Assen
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Melding Wet Milieubeheer
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Ontwerpbeschikking