7.3

Vergunningen Assen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Assen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Assen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Uitbreiding Aldi Groningerstraat 340” te Assen
Omgevingsvergunning Gezinshuis Anreep 16 in Assen
[Oproep Personen BRP]
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan ‘Kloosterakker’, met bijbehorend beeldkwaliteitsplan, exploitatieplan,...
Verordening bodemsystemen Assen
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Drenthe
Besluit hogere waarde wegverkeerslawaai t.b.v. transformatie pand Beilerstraat 221
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Diepstroeten - Vanboeijen” inclusief beeldkwaliteitsplan en...
RECTIFICATIE Verleende omgevingsvergunning fase 1 transformatorstation Zeijerveen, Assen
Assen - Verkeerbesluit - fietspad Hoekbree
Tariventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten 2021
Verordening parkeerbelasting 2015
Algemene rechtenverordening gemeente Assen 2019
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019
Verordening op de heffing en invordering van de reinigingsheffingen 2019
Verordening op de heffing en invoering van onroerendezaakbelastingen 2019
Verordening precariobelasting 2018
Gemeente Assen - Laadpalen - nabij Mensingestraat 15
Gemeente Assen - Laadpalen - nabij Deelheugte 34
Gemeente Assen - Verkeersbesluit tot het inrichten van een GPP aan de Beek Assen - Assen
Ontwerpnota Parkeernormen Assen 2020
Verleende omgevingsvergunning fase 1 transformatorstation Zeijerveen, Assen
Ter inzage legging ontwerp facetbeheersverordening Parkeren, inclusief ontwerpnota Parkeernormen Assen...
Ter inzage legging ontwerp facetbestemmingsplan “Parkeren” inclusief ontwerpnota Parkeernormen Assen...
Terinzagelegging ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Asserstraat 202
Wijziging facetbeheersverordening Woningsplitsing en woningomzetting Assen
Vastgesteld wijzigingsplan “12 woningen Koekoekstraat”
Vaststelling facetbestemmingsplan “Woningsplitsing en woningomzetting”
Ter inzage legging ontwerp wijzigingsplan “Asserstraat 112 en Witterzomer 28”
Gemeente Assen - Verkeersbesluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan...
Besluit hogere waarde wegverkeerslawaai t.b.v. bouw hospice Ter Aardseweg 3
Ter inzage legging concept beheersverordening “De Haar Oost” en ontwerp facetbestemmingsplan “Bestaande...
Assen - Verkeersbesluit - "Blokmakerstraat"
Ter inzage legging ontwerp facetbestemmingsplan “Bestaande Geluidszone TT Circuit” en concept beheersverordening...
Gemeente Assen - Laadpalen - nabij Lauwers 17
Gemeente Assen - Laadpalen - nabij Oosterhoutstraat 7
Gemeente Assen - Laadpalen - parkeerplaats Menning
Gemeente Assen - Laadpalen - nabij Amstelstraat 259
Aanwijsbesluit parkeerbelastingen 2015
Gemeente Assen - Laadpalen - nabij Amstelstraat 259
Gemeente Assen - Laadpalen - parkeerplaats Menning
Gemeente Assen - Laadpalen - nabij Lauwers 17
Gemeente Assen - Laadpalen - nabij Oosterhoutstraat 7
Gemeente Assen - Verkeersbesluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Assen - Verkeersbesluit afsluiting Bosrand bij Duurzaamheidscentrum - Bosrand Assen
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan “Werklandschap Assen Zuid – Groene Zoom” inclusief beeldkwaliteitsplan...
Verleende omgevingsvergunning en besluit hogere waarden wegverkeerslawaai “Minister Cremerstraat 12a”...
ontwerp-omgevingsvergunning fase 1 transformatorstation Zeijerveen, Assen
Gemeente Assen - Verkeersbesluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicapten parkeerplaats...
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Asserstraat 202 Rhee”