Vergunningen Assen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Assen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Assen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Beleidsregel maatwerk gebruiksgoederen
Beleidsregel maatwerk gebruiksgoederen
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan “De Klenckestraat 2021”, verleende Omgevingsvergunning en...
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan “De Klenckestraat 2021”, verleende Omgevingsvergunning en...
Omgevingsvergunningen
Meldingen wet Milieubeheer
Omgevingsvergunningen
Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2022 gemeente Assen
Gemeente Assen - Laadpaal - Nabij Stedehof 35
Gemeente Assen - Laadpaal - Nabij Briljantstoep 29
Gemeente Assen - Laadpaal - Nabij Stadsbroek 11
Gemeente Assen - Laadpaal - Nabij Zuidenveld 41
Gemeente Assen - Laadpaal - Nabij Uranusstraat 27
Gemeente Assen - Laadpaal - Nabij Dommelstraat 24
Gemeente Assen - Laadpaal - Nabij IJselstraat 61
Gemeente Assen - Laadpaal - Nabij Bosviool 13
Gemeente Assen - Laadpaal - Nabij Kennemerland 65
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Meldingen Wet Milieubeheer
Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten 2022
Algemene regels terrassen
Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen
Omgevingsvergunningen
Gemeente - Assen -
Omgevingsvergunningen
Bekendmaking subsidieplafonds gemeente Assen 2022
Meldingen Wet Milieubeheer]
Ontwerpbeschikking
Kennisgeving registratie aanduiding politieke groepering
Algemene Plaatselijke verordening gemeente Assen
Gemeente Assen - Tijdelijke bouwweg - Graswijk
Verordening Starterslening gemeente Assen
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Meldingen Wet Milieubeheer
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Meldingen Wet Milieubeheer
Gemeente Assen - Laadpaal - Nabij Wolvenveen 3
Gemeente Assen - Laadpaal - Nabij Boerhoorndreef 119
Gemeente Assen - Laadpaal - Nabij van Doornestraat 5
Gemeente Assen - Laadpaal - Nabij Speenkruidstraat 177
Gemeente Assen - Laadpaal - Nabij Prinses Irenstraat 3
Gemeente Assen - Laadpaal - Nabij Eekhoornslag 110
Gemeente Assen - Laadpaal - Nabij Prinses Beatrixstraat 73