7.4

Vergunningen Assen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Assen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Assen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Omgevingsvergunningen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Gemeente Assen - Laadpalen - nabij Hertenkamp 2
Gemeente Assen - Laadpaal - nabij Lodewijk Napoleonplein 2
omgevingsvergunningen
Vastgesteld wijzigingsplan “Asserstraat 112 en Witterzomer 28”
Gemeente Assen - Parkeerverbord - Nabij Sperwerstraat
omgevingsvergunningen
OPROEP PERSONEN BRP
omgevingsvergunningen
Gemeente Assen - Laadpalen - nabij Anemoonstraat 151
Gemeente Assen - Laadpalen - nabij van Heuven Goedhartlaan 57
Gemeente Assen - Laadpalen - nabij Boskamp 5 (rouwcentrum)
Gemeente Assen - Laadpalen - nabij Zwin 17
Gemeente Assen - Doorfietsroute Assen - Groningen, deel Lonerbrug - Havenkade -
Gemeente Assen - Laadpalen - nabij Witterstraat 42
Gemeente Assen - algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - Walakker nabij wooncomplex De Peelerhof
Subsidieregeling groene daken 2021 en 2022
Subsidieregeling afkoppelen hemelwater
Subsidieregeling regenton en andere vormen van wateropvang 2021 en 2022
Oproep Personen BRP
Oproep Personen BRP
Oproep personen BRP
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Thorbeckelaan 99-193” inclusief ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Oproep personen BRP
Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Uitbreiding Aldi Groningerstraat 340” te Assen
Omgevingsvergunning Gezinshuis Anreep 16 in Assen
[Oproep Personen BRP]
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan ‘Kloosterakker’, met bijbehorend beeldkwaliteitsplan, exploitatieplan,...
Verordening bodemsystemen Assen
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Drenthe
Besluit hogere waarde wegverkeerslawaai t.b.v. transformatie pand Beilerstraat 221
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Diepstroeten - Vanboeijen” inclusief beeldkwaliteitsplan en...
RECTIFICATIE Verleende omgevingsvergunning fase 1 transformatorstation Zeijerveen, Assen
Assen - Verkeerbesluit - fietspad Hoekbree
Tariventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten 2021
Verordening parkeerbelasting 2015
Algemene rechtenverordening gemeente Assen 2019
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019
Verordening op de heffing en invordering van de reinigingsheffingen 2019
Verordening op de heffing en invoering van onroerendezaakbelastingen 2019
Verordening precariobelasting 2018
Gemeente Assen - Laadpalen - nabij Mensingestraat 15
Gemeente Assen - Laadpalen - nabij Deelheugte 34
Gemeente Assen - Verkeersbesluit tot het inrichten van een GPP aan de Beek Assen - Assen
Ontwerpnota Parkeernormen Assen 2020
Verleende omgevingsvergunning fase 1 transformatorstation Zeijerveen, Assen
Ter inzage legging ontwerp facetbestemmingsplan “Parkeren” inclusief ontwerpnota Parkeernormen Assen...
Ter inzage legging ontwerp facetbeheersverordening Parkeren, inclusief ontwerpnota Parkeernormen Assen...
Terinzagelegging ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Asserstraat 202