Vergunningen Asten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Asten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Asten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning Bergdijk 40 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Voordeldonk te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Molenplein 21 te Asten
Verleende omgevingsvergunning Dreef 16 te Heusden
Verleende omgevingsvergunning tweede fase Slobeendweg 5 te Heusden
Ontwerp omgevingsvergunning Pannenhoef 7 te Heusden
Aanvraag omgevingsvergunning Sengersbroekweg 8 te Heusden
Aanvraag omgevingsvergunning Sint Jozefplein 10 te Asten
Verleende omgevingsvergunning Dreef 18a te Heusden
Ontwerpbestemmingsplan ‘Asten Verzamelplan 2020-1’
Aanvraag omgevingsvergunning Kosmosplein te Asten
Ontwerpbestemmingsplan ‘Asten Verzamelplan 2020-1’
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Antoniusstraat 61 te Heusden
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017
Beleidsnotitie arbeidsmigranten gemeente Asten 2020
Tweede wijziging Algemene Plaatselijke verordening Asten 2017
Aanvraag omgevingsvergunning Voordeldonk 64 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Lotusstraat 16 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Ceresstraat te Asten
Verleende omgevingsvergunning van rechtswege Iepelaar 65 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Voordeldonk 64 te Asten
Verleende omgevingsvergunning Stegen 1 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Albert van Cuijckstraat 6 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Touwvezel 14 te Asten
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Gezandebaan 52a te Heusden
Aanvraag omgevingsvergunning Beekstraat 30 te Ommel
Aanvraag omgevingsvergunning Siriusstraat 6 te Asten
Gemeente Asten - - Daliastraat
Gemeente Asten - -
Gemeente Asten - -
Gemeente Asten - -
Gemeente Asten - -
Nadere regel subsidiëring regulier peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie gemeente Asten 2020
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Keizersdijk 20a te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Achterbos 8 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Achterbos 8 te Asten
Vaststelling bestemmingsplan “Asten Verzamelplan 2019-2” (gewijzigd vastgesteld door de Raad)
Vaststelling bestemmingsplan “Asten Verzamelplan 2019-2” (gewijzigd vastgesteld door de Raad)
Verleende omgevingsvergunning Kluisstraat 17 b te Ommel
Verleende omgevingsvergunning Dille 6 t/m 24 (even), Kamille 4 t/m 12 (even), Venkel 3 t/m 25 (oneven)...
Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens het organiseren van Reundje Klot Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens...
Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Asten 2020
Reglement Burgerlijke Stand gemeente Asten 2020
Vaststelling bestemmingsplan ‘Asten Parapluplan Wonen 2019’ (ongewijzigd vastgesteld door de Raad)
Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens het organiseren van optocht Carnavalsstichting De Klot
Vaststelling bestemmingsplan ‘Asten Parapluplan Wonen 2019’ (ongewijzigd vastgesteld door de Raad)
Aanvraag omgevingsvergunning Bergdijk 40 te Asten
Verleende omgevingsvergunning Sint Jozefplein 20 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 63 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Albert van Cuijckstraat 87 te Asten