Vergunningen Asten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Asten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Asten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende omgevingsvergunning Voordeldonk 55 te Asten
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Florapark te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Waardjesweg 56 te Heusden
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Waardjesweg 56 te Heusden
Verleende omgevingsvergunning Kleine Heitrak 36b te Asten
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Asten Verzamelplan 2020-1’
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Asten Verzamelplan 2020-1’
Gemeente Asten - Parkeerverbod + wegafsluiting - Pastoor Arnoldstraat te Heusden
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Jan van Havenstraat 35a te Ommel
Aanvraag omgevingsvergunning Ommelseweg 44a te Asten
Verleende omgevingsvergunning Zeilhoekweg 1 te Heusden
Ontwerpbestemmingsplan ‘Asten Parapluplan Wonen 2019’
Publicatie collectes november 2019
Gemeente Asten - Wegafsluitingen Zonnehof - Zonnehof te Asten
Ontwerpbestemmingsplan ‘Asten Parapluplan Wonen 2019’
Aanvraag omgevingsvergunning Hoogstraat 16 te Asten
Verleende omgevingsvergunning Gember 4 t/m 14 (even) en 3 t/m 13 (oneven), Dille 40 t/m 48 (even), Bieslook...
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Kokmeeuwenweg 28 te Heusden
Aanvraag omgevingsvergunning Voordeldonk 55 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester Wijnenstraat 13 te Asten
Nadere regel subsidiëring regulier peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie gemeente Asten 2019
Verleende omgevingsvergunning Koningsplein te Asten
Mandaatbesluit burgemeester en wethouders van Asten - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019
Aanvraag omgevingsvergunning Heikamperweg 15 te Heusden
Aanvraag omgevingsvergunning Moleneind 9 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Koningsplein te Asten
Aanhoudingsbesluit Wet geurhinder en veehouderij
Aanhoudingsbesluit Wet geurhinder en veehouderij
Aanvraag omgevingsvergunning Tarwe ongenummerd, Korenveld omgenummerd (Heusden Oost fase 2) te Heusden
Aanvraag omgevingsvergunning Voorste Heusden 10 te Heusden
Ontwerp omgevingsvergunning Laarbroek 2 te Asten
Verleende omgevingsvergunning Kluisstraat 27 te Ommel
Verleende omgevingsvergunning Meijelseweg 73 te Heusden
Ontwerp omgevingsvergunning Lindestraat 28 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Nieuwstraat 12 te Asten
Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Driehoekstraat 6 te Asten
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Kluisstraat 1
Verleende omgevingsvergunning Vlinkert 80a te Heusden
Verleende omgevingsvergunning Helmkruid 15 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning de Dreef (kavel 28) te Heusden
Aanvraag omgevingsvergunning Prins Bernhardstraat 67 te Asten
Buiten behandeling laten omgevingsvergunning Sengersbroekweg 1 te Heusden
Aanvraag omgevingsvergunning Florapark te Asten
Verleende omgevingsvergunning Polderweg 45 te Asten
Verleende omgevingsvergunning Prins Bernhardstraat 70 te Asten
Verleende omgevingsvergunning Pannenhoef 16 te Heusden
Aanvraag omgevingsvergunning Wilhelminastraat 53 a te Asten
Verleende omgevingsvergunning Mgr den Dubbeldenstraat 29 te Asten
Verleende omgevingsvergunning Wilhelminastraat 42 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Jan van Havenstraat 35 te Ommel