7.4

Vergunningen Asten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Asten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Asten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Asten 2021
Aanvraag omgevingsvergunning Gevlochtsebaan 7 te Heusden
Melding Activiteitenbesluit Planker 14a en Planker 16 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 8 te Asten
Melding Activiteitenbesluit Laagveld ong. te Asten
Publicatie collectes april 2021
Sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het verwijderen van asbest aan Laurierstraat 7 te Asten
Sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het verwijderen van asbest aan Neptunusstraat 2 te Asten
Sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het slopen van panden en het verwijderen van asbest aan Kerkstraat...
Sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het verwijderen van asbest aan Laurierstraat 11 te Asten
Sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het verwijderen van asbest aan Langstraat 28a te Asten
Melding Activiteitenbesluit Oostappensedijk 36 te Ommel
Aanvraag omgevingsvergunning Pannenhoef 7 te Heusden
Aanvraag omgevingsvergunning Gezandebaan 52a te Heusden
Aanvraag omgevingsvergunning Kruiskensweg 44 te Asten
Verleende omgevingsvergunning Tureluurweg 7 te Asten
Beleidsregel tijdelijke woonunits 2021
Aanvraag omgevingsvergunning Emmastraat 35 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Voordeldonk 49 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Vlinkert 67 te Heusden
Verleende omgevingsvergunning Veluwsedijk 8 te Heusden
Aanvraag omgevingsvergunning Dalkruid 6 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Wilhelminastraat 42 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Smientweg 1 te Heusden
Aanvraag omgevingsvergunning Oliemolen 4 te Asten
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Asten 2021
Op verzoek intrekken aanvraag omgevingsvergunning Ostaderplantsoen 12 te Asten
Verleende omgevingsvergunning Loverbosch fase 2 te Asten
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Planker 14 te Asten
Verleende omgevingsvergunning Strohuls 27 te Asten
Melding Activiteitenbesluit Florapark 1 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Tureluurweg 7 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Bergslandstraat 12 te Asten
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Asten
Geurverordening “Verordening geurhinder en veehouderij Asten 2020”
Aanvraag omgevingsvergunning Veluwsedijk 8 te Heusden
Intrekken omgevingsvergunning Logtenstraat 31 te Asten
Ontwerpbestemmingsplan ‘Asten Verzamelplan 2021-1’
Ingetrokken omgevingsvergunning Laarbroek 2 en 2a te Asten
Ontwerpbestemmingsplan ‘Asten Verzamelplan 2021-1’
Verleende omgevingsvergunning Ostaderstraat 34 te Asten
Ontwerp Omgevingsvisie Asten
Ontwerp Omgevingsvisie Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Buizerdweg 4 te Heusden
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning Beemdstraat ongenummerd, perceel P 2242 te Heusden
Aanvraag omgevingsvergunning Florapark 1 te Asten
Melding Activiteitenbesluit Veluwsedijk 8 te Heusden
Ontwerp omgevingsvergunning Vlosbergweg 16 te Heusden
Ontwerp omgevingsvergunning Vlosbergweg 16 te Heusden
Verleende omgevingsvergunning Voorste Heusden 46 te Heusden