Vergunningen Asten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Asten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Asten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Markt 10 te Asten detail
Verleende omgevingsvergunning + melding Activiteitenbesluit Pannenhoef 5 a te Heusden (fase 1) detail
Aanvraag omgevingsvergunning Kanaalweg te Asten detail
Gemeente Asten - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Julianastraat Asten detail
Ontwerp omgevingsvergunning Pannenhoef 5a te Heusden detail
Verleende omgevingsvergunning Deken van Pelthof te Asten detail
Nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2019-2020 gemeente Asten detail
Aanvraag omgevingsvergunning perceel Q274 en Q286 te Asten detail
Aanvraag omgevingsvergunning Hazeldonk 9 te Asten detail
Aanvraag omgevingsvergunning Mgr den Dubbeldenstraat 29 te Asten detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Asten 2019. detail
Rechtspositieregeling burgemeester en wethouders gemeente Asten 2019 detail
Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Asten 2019 detail
Beleidsregel Wet Bibob voor omgevingsvergunning milieu en beperkte milieutoets gemeente Asten 2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Jan van Havenstraat 37 te Ommel detail
Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens het organiseren van diverse zomeravondactiviteiten detail
Aanvraag omgevingsvergunning Gemeente Asten, D3350, D3530 en D3398 (Eeuwsels Ven) detail
Aanvraag omgevingsvergunning Meijelseweg 73 te Heusden detail
Verleende omgevingsvergunning Hoek Korenveld en Dreef te Asten detail
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Meerkoetweg 9 te Asten detail
Vaststelling wijzigingsplan “Heusden Komgebied 2011, wijziging Heusden Oost fase 2” (gewijzigd vastgesteld) detail
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Wilhelminastraat 42 te Asten detail
Verleende omgevingsvergunning Hutten 10 te Asten detail
Aanvraag omgevingsvergunning Ommelseweg 17 te Asten detail
Vaststelling wijzigingsplan “Heusden Komgebied 2011, wijziging Heusden Oost fase 2” (gewijzigd vastgesteld) detail
Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens de doorkomst van de Kennedymars detail
Voornemen aanwijzen plangebied Heusden Oost fase 2 als welstandsvrij gebied detail
Verleende omgevingsvergunning Waardjesweg ongenummerd te Heusden en Broekstraat ongenummerd te Someren detail
Ontwerp omgevingsvergunning Venbergweg 7, 8 en 9 te Asten detail
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Den Bunder 17 te Heusden detail
Aanvraag omgevingsvergunning kruising Zeilhoekweg en N279 te Heusden detail
Verleende omgevingsvergunning Meijelseweg 78 te Heusden detail
Verleende omgevingsvergunning Meijelseweg 78 te Heusden detail
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Lienderweg 55 te Asten detail
Aanvraag omgevingsvergunning Keskesweg 13 te Asten detail
Verleende omgevingsvergunning Boletenplein 9 te Asten detail
Aanvraag omgevingsvergunning Heesakkerweg 32 te Asten detail
Aanvraag omgevingsvergunning Gezandebaan 46 a te Heusden detail
Verleende omgevingsvergunning Gevlochtsebaan 4 te Heusden detail
Verleende omgevingsvergunning Bleekerweg ongenummerd te Heusden detail
Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens het organiseren van een kofferbakverkoop detail
Verleende omgevingsvergunning Waardjesweg 57 te Heusden detail
Verleende omgevingsvergunning Marialaan 15 te Ommel detail
Aanvraag omgevingsvergunning Vlinkert 71 te Heusden detail
Buiten behandeling laten omgevingsvergunning Keizersdijk 20a te Asten detail
Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens het organiseren van Fiets 'm d'r in detail
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Zeilhoekweg 1 te Heusden detail
Verleende omgevingsvergunning van rechtswege Waardjesweg 57 te Heusden detail
Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Asten kermis detail
Aanvraag omgevingsvergunning Antoniusstraat 48 te Heusden detail