6.6

Vergunningen Asten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Asten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Asten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerp Programma Warmtetransitie Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Mercuriusstraat 33 te Asten
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Palmstraat 14 te Asten
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Zeilhoekweg 4 te Heusden
Aanvraag omgevingsvergunning Gruttoweg 21 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Oliemolen 4 te Asten
Inspraak voorontwerp bestemmingsplan 'Verzamelplan gebiedsgerichte aanpak leegstand 2021'
Sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het saneren van asbest aan Pijlstaartweg 19 te Asten
Verleende omgevingsvergunning Gerst 13 te Heusden
Aanvraag omgevingsvergunning Kleine Heitrak 5a te Asten
Intrekken omgevingsvergunning Gerst 13 te Heusden
Sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het saneren van asbest aan Den Bleek 25 te Heusden
Sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het gedeeltelijk slopen van een kas aan Weivelden 5 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Gerst 13 te Heusden
Aanvraag omgevingsvergunning Meijelseweg 15 te Heusden
Ontwerpbesluit intrekken omgevingsvergunning Tuinstraat 18 te Asten
Verleende omgevingsvergunning Buizerdweg ong. (nabij nummer 2) te Heusden
Sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het saneren van asbest in en aan het hoofdgebouw, plantenkas...
Aanvraag omgevingsvergunning Eikelaar 62 te Asten
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Florapark 9 te Asten
gemeente Asten - wegafsluiting Pastoor Arnoldstraat -
Beleidsregel Bibob en overheidsopdrachten gemeente Asten 2021
Ontwerp omgevingsvergunning Gezandebaan 52a te Heusden
Verleende omgevingsvergunning Bleekerweg 5 te Heusden
Aanvraag intrekken deel van omgevingsvergunning Tuinstraat 18 te Asten
Verleende omgevingsvergunning Heesakkerweg 12 te Asten
Verleende omgevingsvergunning Veluwsedijk 4 te Heusden
Aanvraag omgevingsvergunning Bosweg 3 te Heusden
Melding Activiteitenbesluit Kerkstraat 8 te Asten
Melding Activiteitenbesluit Rinkveld 5 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Kleine Marktstraat 4 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Provinciale weg N279, ter hoogte van Buizerdweg te Asten
Verleende omgevingsvergunning Achterbos 8 te Asten
Verleende omgevingsvergunning Hemel 28 te Asten
gemeente Asten - wegafsluiting fietspad Eeuwig Levenplein -
Sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het slopen van een gebouw en verwijderen van asbest aan Margrietstraat...
Verleende omgevingsvergunning Waardjesweg ong. te Heusden
Ontwerp omgevingsvergunning Broekstraat 2a te Heusden
Verleende omgevingsvergunning Nobisweg 1 te Asten
Verleende omgevingsvergunning Gezandebaan 56 te Heusden
Aanvraag omgevingsvergunning Hemel 28 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Kleine Heitrak 38 te Asten
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Achterbos 14 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Loverbosch TK1 & TK2 te Asten
Aanvraag omgevingsvergunning Loverbosch VS3 te Asten
Nadere regels mantelzorgwaardering gemeente Asten 2021 – 2024
Sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het slopen van agrarische bedrijfsgebouwen (gebouw C-D-E)...
Sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het saneren van asbest aan Molenplein 12 te Asten
Sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het saneren van asbest (schuur) aan Kluutweg 7 te Heusden
Verleende omgevingsvergunning Wilhelminastraat 42 te Asten