Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Avres

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Avres. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Avres. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Intrekken Beleidsregel verlaging norm schoolverlaters Avres 2016 16-04-2019 16-06-2019 detail
Wijziging van de verordening Individuele inkomenstoeslag Avres 2016 29-01-2019 29-03-2019 detail
3e Wijzigingsbesluit beleidsregels individuele bijzondere bijstand Avres 2016 29-01-2019 29-03-2019 detail
Privacyverordening Avres 2019 22-01-2019 22-03-2019 detail
REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN AVRES 04-10-2018 04-12-2018 detail
3e Wijziging beleidsregels Minimabeleid Avres 2016 25-07-2018 25-09-2018 detail
2e Wijzigingsbesluit beleidsregels individuele bijzondere bijstand Avres 2016 25-07-2018 25-09-2018 detail
Archiefverordening Avres 2018 12-07-2018 12-09-2018 detail
Aanwijzings- en benoemingsbesluit archief- en informatiebeheer 12-07-2018 12-09-2018 detail
Re-integratieverordening Participatiewet Avres 2018 12-07-2018 12-09-2018 detail
Regeling Opleiding en Ontwikkeling Avres 08-09-2017 08-11-2017 detail
BELEIDSREGELS BESTUURLIJKE BOETE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ Avres 2017 07-09-2017 07-11-2017 detail
Regeling melden vermoeden misstand Avres 07-09-2017 07-11-2017 detail
Wijziging beleidsregels Minimabeleid Avres 2016 24-08-2017 24-10-2017 detail
Wijzigingsbesluit beleidsregels individuele bijzondere bijstand Avres 2016 10-01-2017 10-03-2017 detail
BELEIDSPLAN SCHULDDIENSTVERLENING Avres 1-7-2016/1-7-2020 10-01-2017 10-03-2017 detail
Wijziging beleidsregels schulddienstverlening Avres 2016 10-01-2017 10-03-2017 detail
Wijzigingsbesluit beleidsregels Minimabeleid Avres 2016 10-01-2017 10-03-2017 detail
Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Avres 2016 04-01-2017 04-03-2017 detail
Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Avres 2016 (controleverordening) 04-01-2017 04-03-2017 detail
UITTREDINGSREGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRES 04-01-2017 04-03-2017 detail
Beleidsregels minimabeleid Avres 2016 15-08-2016 15-10-2016 detail
Besluit Krediethypotheek en pandrecht Avres 2016 15-08-2016 15-10-2016 detail
Beleidsregels individuele bijzondere bijstand Avres 2016 15-08-2016 15-10-2016 detail
Beleidsregel verlaging norm schoolverlaters Avres 2016 15-08-2016 15-10-2016 detail
Besluit hoogte individuele inkomenstoeslag en de individuele studietoeslag 2016 15-08-2016 15-10-2016 detail
Directiestatuut / mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit aan de directeur Avres 09-06-2016 09-08-2016 detail
Beleidsregel verlaging norm wegens lagere woonkosten Avres 2016 09-06-2016 09-08-2016 detail
Beleidsregels behorende bij de verordening Individuele inkomenstoeslag Avres 2016 09-06-2016 09-08-2016 detail
Beleidsregels behorende bij de verordening tegenprestatie Avres 2016 09-06-2016 09-08-2016 detail
Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening Avres 2016 07-06-2016 07-08-2016 detail
Verordening Wet inburgering Avres 2016 07-06-2016 07-08-2016 detail
Verordening cliëntenparticipatie Avres 2016 07-06-2016 07-08-2016 detail
Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Avres 2016 07-06-2016 07-08-2016 detail
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Avres 2016 07-06-2016 07-08-2016 detail
Verordening kinderopvang als gevolg van sociaal medische redenen Avres 2016 26-05-2016 26-07-2016 detail
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Avres 2016 25-05-2016 25-07-2016 detail
Verordening Tegenprestatie Avres 2016 25-05-2016 25-07-2016 detail
Verordening individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Avres 2016 25-05-2016 25-07-2016 detail
Re-integratieverordening Participatiewet Avres 2016 18-05-2016 18-07-2016 detail
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Avres 2016 18-05-2016 18-07-2016 detail