Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Avri

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Avri. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Avri. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Besluit informatiebeheer Avri 2018 26-03-2019 26-05-2019 detail
Archiefverordening Avri 2018 26-02-2019 26-04-2019 detail
Afvalstoffenverordening Avri 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing Avri 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Regeling klachtbehandeling Avri 13-06-2018 13-08-2018 detail
Afvalstoffenverordening Avri 2018 16-05-2018 16-07-2018 detail
Acceptatiereglement milieustraten Avri 23-04-2018 23-06-2018 detail
Verordening afvalstoffenheffing Avri 2018 28-12-2017 28-02-2018 detail
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2018 28-12-2017 28-02-2018 detail
Afvalstoffenverordening Avri 2018 28-12-2017 28-02-2018 detail
Eerste wijzigingsbesluit Besluit mandaat directeur Avri 2016 03-07-2017 03-09-2017 detail
Verordening afvalstoffenheffing Avri 2017 28-12-2016 28-02-2017 detail
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2017 28-12-2016 28-02-2017 detail
Afvalstoffenverordening Avri 2017 28-12-2016 28-02-2017 detail
Organisatiebesluit Avri 2016 18-07-2016 18-09-2016 detail
Besluit mandaat directeur Avri 2016 18-07-2016 18-09-2016 detail
Besluit tot aanwijzing van toezichthouders op grond van de Afvalstoffenverordening Avri 2016 (aanwijzingsbesluit toezichthouders Avri 2016) 10-05-2016 10-07-2016 detail
Rectificatie Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2016 12-01-2016 12-03-2016 detail
Organisatiebesluit Avri 2016 31-12-2015 29-02-2016 detail
Treasurystatuut gemeenschappelijke regeling Avri 31-12-2015 29-02-2016 detail
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2016 31-12-2015 29-02-2016 detail
Rechtspositie personeel Avri (CAR/UWO en personele regelingen) 31-12-2015 29-02-2016 detail
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden en het dagelijks bestuur Avri 31-12-2015 29-02-2016 detail
Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Avri 31-12-2015 29-02-2016 detail
Regeling bezwarenadviescommissie personeelsaangelegenheden Avri 31-12-2015 29-02-2016 detail
Tijdelijke Besluit mandaat directeur Avri 2016 31-12-2015 29-02-2016 detail
Verordening voor de controle op het financieel beheer van Gemeenschappelijke Regeling Avri 31-12-2015 29-02-2016 detail
Afvalstoffenverordening Avri 2016 31-12-2015 29-02-2016 detail
Bijdrageverordening Avri 2016 31-12-2015 29-02-2016 detail
Verordening afvalstoffenheffing Avri 2016 31-12-2015 29-02-2016 detail
Budgethoudersregeling Gemeenschappelijke Regeling Avri 31-12-2015 29-02-2016 detail