Vergunningen Avri

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Avri. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Avri. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Organisatiebesluit Avri detail
Besluit informatiebeheer Avri 2018 detail
Archiefverordening Avri 2018 detail
Afvalstoffenverordening Avri 2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing Avri 2019 detail
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2019 detail
Regeling klachtbehandeling Avri detail
Afvalstoffenverordening Avri 2018 detail
Acceptatiereglement milieustraten Avri detail
Verordening afvalstoffenheffing Avri 2018 detail
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2018 detail
Afvalstoffenverordening Avri 2018 detail
Eerste wijzigingsbesluit Besluit mandaat directeur Avri 2016 detail
Verordening afvalstoffenheffing Avri 2017 detail
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2017 detail
Afvalstoffenverordening Avri 2017 detail
Organisatiebesluit Avri 2016 detail
Besluit mandaat directeur Avri 2016 detail
Besluit tot aanwijzing van toezichthouders op grond van de Afvalstoffenverordening Avri 2016 (aanwijzingsbesluit toezichthouders Avri 2016) detail
Rectificatie Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2016 detail
Organisatiebesluit Avri 2016 detail
Treasurystatuut gemeenschappelijke regeling Avri detail
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2016 detail
Rechtspositie personeel Avri (CAR/UWO en personele regelingen) detail
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden en het dagelijks bestuur Avri detail
Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Avri detail
Regeling bezwarenadviescommissie personeelsaangelegenheden Avri detail
Tijdelijke Besluit mandaat directeur Avri 2016 detail
Verordening voor de controle op het financieel beheer van Gemeenschappelijke Regeling Avri detail
Afvalstoffenverordening Avri 2016 detail
Bijdrageverordening Avri 2016 detail
Verordening afvalstoffenheffing Avri 2016 detail
Budgethoudersregeling Gemeenschappelijke Regeling Avri detail