7.3

Vergunningen Baarle-Nassau

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Baarle-Nassau. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Baarle-Nassau. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bekendmaking verlening omgevingsvergunning en besluit Hogere grenswaarde wegverkeerslawaai (Zaaknummer...
Bekendmaking verlening omgevingsvergunning en besluit Hogere grenswaarde wegverkeerslawaai (Zaaknummer...
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning België
Volledige meldingen
Legesverordening 2021
Verordening precariobelasting 2021
Marktgeldverordening 2021
Verordening rioolheffing 2021)
Verordening toeristenbelasting 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Verordening forensenbelasting 2021
Verordening reclamebelasting 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Aanwijzing collectieve festiviteiten 2021 Baarle-Nassau (Rectificatie Carnaval wijziging datum)
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning België
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Regeling ambtshalve beleid gemeentelijke belastingen ABG-organisatie 2019
Beleidsregels aanwijzing belastingplichtige / WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie ABG-organisatie...
Vastgesteld bestemmingsplan Huisvennen 1 Baarle-Nassau
Vastgesteld bestemmingsplan Huisvennen 1 Baarle-Nassau
‘Beleid voor de toepassing van de Wet Bibob, gemeente Baarle-Nassau 2021’
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen ABG-organisatie 2021
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Volledige meldingen
Melding akkoord
Volledige meldingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Volledige meldingen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning België
Volledige meldingen
Beschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure