Vergunningen Baarle-Nassau

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Baarle-Nassau. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Baarle-Nassau. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen detail
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen detail
Volledige meldingen detail
Volledige meldingen detail
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd detail
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Ontheffing kamperen buiten aangewezen kampeerterrein detail
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Ontwerp omgevingsvergunning Molenstraat 10 Ulicoten detail
Ontwerp omgevingsvergunning Molenstraat 10 Ulicoten detail
Vastgesteld bestemmingsplan Boschoven 18 in Baarle-Nassau detail
Vastgesteld bestemmingsplan Kapelstraat 30, 32 en 32a, Baarle-Nassau detail
Vastgesteld bestemmingsplan Kapelstraat 30, 32 en 32a, Baarle-Nassau detail
Vastgesteld bestemmingsplan Boschoven 18 in Baarle-Nassau detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning België detail
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Vastgestelde Omgevingsvisie Baarle-Nassau detail
Vastgestelde Omgevingsvisie Baarle-Nassau detail
Vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied Baarle-Nassau, herziening 2" detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning België detail
Meldingen op grond van de APV of een bijzondere wet detail
Volledige meldingen detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Baarle-Nassau (juni 2019) detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning België detail
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd detail
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure detail
Aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Volledige meldingen detail
Drank en Horecawet detail
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure detail
Mandaatbesluit subsidiëring Meldpunt Crisiszorg West-Brabant Baarle-Nassau detail
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning België detail