7.5

Vergunningen Baarle-Nassau

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Baarle-Nassau. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Baarle-Nassau. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning België
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Volledige meldingen
Aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij
Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Postel
Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Postel
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)
Melding mobiel breken
Volledige meldingen
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning België
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
m.e.r.-beoordeling
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Melding akkoord
Melding akkoord
Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Ontwerpbeschikking Wabo
Volledige meldingen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Besluit verleende omgevingsvergunning België
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Bekendmaking Ontwerpwijzigingsplan Heihoef 1, Ulicoten
Bekendmaking Ontwerpwijzigingsplan Heihoef 1, Ulicoten
Volledige meldingen
Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Ontwerp bestemmingsplan Huisvennen 1 Baarle-Nassau