Vergunningen Baarle-Nassau

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Baarle-Nassau. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Baarle-Nassau. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Volledige meldingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Melding akkoord
Volledige meldingen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verzamelbeleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 2018, versie juli 2019
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Vastgestelde beleidsnota “Omgevingsdialoog bij ruimtelijke plannen”
Volledige meldingen
Volledige meldingen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Volledige meldingen
Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide procedure
Ontwerp bestemmingsplan Chaamseweg-Hazenberg 21
Ontwerp bestemmingsplan Chaamseweg-Hazenberg 21
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Volledige meldingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Bekendmaking omgevingsvergunning (Zaaknummer 18ZK03572) Chaamseweg-Hazenberg 12 a te ULICOTEN
Bekendmaking omgevingsvergunning (Zaaknummer 18ZK03572) Chaamseweg-Hazenberg 12 a te ULICOTEN
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning België
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Volledige meldingen
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Volledige meldingen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Volledige meldingen