6.6

Vergunningen Baarle-Nassau

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Baarle-Nassau. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Baarle-Nassau. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende vergunning APV en bijzondere wetten
Alcoholwet
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Ter informatie:
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Ontwerpbeschikking Wabo, uitgebreide procedure
Drank en Horecawet
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning België
Besluit omgevingsvergunning van rechtswege verleend
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Ontwerp bestemmingsplan Loveren 16B, Baarle-Nassau met ontwerpbesluit hogere waarde wegverkeerslawaai
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning België
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Drank en Horecawet
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Exploitatievergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning België
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ontwerpbesluit intrekken omgevingsvergunningen
Beschikking intrekking Omgevingsvergunning beperkte milieutoets:
Beschikking intrekking Omgevingsvergunning beperkte milieutoets:
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende ontheffing APV
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Besluit omgevingsvergunning België
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Melding akkoord
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning