7.8

Vergunningen Baarle-Nassau

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Baarle-Nassau. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Baarle-Nassau. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Volledige meldingen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Melding akkoord
Melding akkoord
Beleidsplan Vergunningen, Toezicht & Handhaving 2020-2024 Baarle-Nassau
Verordening Duurzaamheidslening gemeente Baarle-Nassau
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Beschikking Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen België
Aanvragen omgevingsvergunning België
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Aanvragen omgevingsvergunning België
Verleende vergunningen en ontheffingen Drank en Horecawet
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Volledige meldingen
Verordening van de raad van Baarle-Nassau houdende wijziging van de Legesverordening 2020
Vastgesteld wijzigingsplan Gorpeind 8, Baarle-Nassau
Vastgesteld wijzigingsplan Gorpeind 8, Baarle-Nassau
Bekendmaking bestemmingsplan en omgevingsvergunning ‘Molenstraat 4 te Ulicoten, 1e herziening’
Bekendmaking bestemmingsplan en omgevingsvergunning ‘Molenstraat 4 te Ulicoten, 1e herziening’
Ontwerp-omgevingsvergunning Visweg 24 (sectie C nr. 3658) in BAARLE-NASSA
Ontwerp-omgevingsvergunning Visweg 24 (sectie C nr. 3658) in BAARLE-NASSA
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ontwerpbeschikking Wabo
Aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd België
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Aanvragen voor een omgevingsvergunning
Aanvragen voor een omgevingsvergunning
Melding akkoord
Volledige meldingen
Beschikking Omgevingsvergunning beperkte milieutoets:
Volledige meldingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Melding akkoord
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen in België
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Melding akkoord
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure