Vergunningen Baarle-Nassau

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Baarle-Nassau. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Baarle-Nassau. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure detail
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure detail
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Volledige meldingen detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen detail
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure detail
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning België detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure detail
Volledige meldingen detail
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure detail
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Melding akkoord detail
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning België detail
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Volledige meldingen detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen detail
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Baarle-Nassau. detail
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure detail
Melding akkoord detail
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure detail
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning België detail
Volledige meldingen detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning België detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail