Vergunningen Baarle-Nassau

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Baarle-Nassau. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Baarle-Nassau. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Meldingen op grond van de APV of een bijzondere wet
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Verzamelbeleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 2Verzamelbeleidsregels Participatiewet, IOAW,...
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Drank en Horecawet
Aanvragen voor een omgevingsvergunning
Aanvragen voor een omgevingsvergunning
Besluit omgevingsvergunning België
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Melding akkoord
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Volledige meldingen
Omgevingsvergunning Kievit 1a in Baarle-Nassau
Omgevingsvergunning Kievit 1a in Baarle-Nassau
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Drank en Horecawet
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Melding akkoord
Volledige meldingen
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Volledige meldingen
Openbaar onderzoek België
Omgevingsvergunning België
Melding akkoord
Gemeente Baarle-Nassau - het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - nabij de woning...
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Volledige meldingen
Drank en Horecawet
Drank en Horecawet
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning