Vergunningen Barendrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Barendrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Barendrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
APV ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden buiten de reguliere werktijden,...
Omgevingsvergunning B210312281 reguliere procedure verleend, Stationsweg 134
Omgevingsvergunning B220312303 aangevraagd, Escudostraat 22
Omgevingsvergunning B210312256 reguliere procedure verleend, Vederhaven 1 - 19
Omgevingsvergunning B220312297 aangevraagd, Reuchlinhaven 86
Omgevingsvergunning B210312178 reguliere procedure verleend, wijken Ter Leede en Buitenoord
Ontwerpbestemmingsplan Carnisseweg 65 ter inzage
Omgevingsvergunning B220312305 aangevraagd, Van der Linden-akker 19
Omgevingsvergunning B220312309 aangevraagd, Prins Mauritsstraat 1
Omgevingsvergunning B210312284 reguliere procedure verleend, Stationsweg 134
Omgevingsvergunning B210312028 reguliere procedure verleend, Emmastraat 5
Omgevingsvergunning B210312136 reguliere procedure verleend, Bergen 1
Omgevingsvergunning B210312183 reguliere procedure verleend, Mr. Thorbeckestraat 22
Verordening jeugdhulp Barendrecht 2022
Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht NS Station Barendrecht 2021
Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht winkelcentrum Carnisse Veste 2021
Omgevingsvergunning B210312285 aangevraagd, Dorpsstraat 208
Omgevingsvergunning B210312193 reguliere procedure geweigerd, Beukenwede 5, Essenwede 68 t/m 78
Omgevingsvergunning B210312281 aangevraagd, Stationsweg 134
Omgevingsvergunning B210312282 aangevraagd, Pesetastraat 76
Omgevingsvergunning B210312284 aangevraagd, Stationsweg 134
Omgevingsvergunning B210312195 reguliere procedure verleend, Stationsweg 106
Omgevingsvergunning B210312265 reguliere procedure verleend, Lisleede 7
Omgevingsvergunning B210312171 reguliere procedure geweigerd, Giraffenburg 27
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Barendrecht 2022
Afvalstoffenverordening Barendrecht 2021
Handelingskader Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, Barendrecht
Legesverordening Barendrecht 2022
Verordening Hondenbelasting 2022
Verordening reinigingsheffingen 2022
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2022
Tarievenlijst gemeentelijke accommodaties en gronden 2022
Verordening Rioolheffing 2022
Verordening onroerende zaakbelastingen 2022
Verordening Staangeld Woonwagencentrum 2022
Verordening toeristenbelasting 2022
Verordening Marktgelden 2022
Verordening kwijtschelding 2022
Parkeerbelastingverordening Grote Voertuigen Barendrecht 2007
Verordening belastingen op roerende woon- en verblijfsruimten 2022
Algemene plaatselijke verordening Barendrecht 2020
Omgevingsvergunning B210312265 aangevraagd, Lisleede 7
Omgevingsvergunning B210312253 aangevraagd, Willem Alexanderplantsoen 154
Omgevingsvergunning B210312264 aangevraagd, Windsingel 2a
Omgevingsvergunning B210312257 aangevraagd, Boerhaavelaan
Omgevingsvergunning B210311998 aangevraagd, Sonatelaan 32
Omgevingsvergunning B210312273 aangevraagd, Vrijenburglaan 8
Omgevingsvergunning B210312250 aangevraagd, Dorpsstraat 146
Omgevingsvergunning B210312134 reguliere procedure verleend, Waddenring 66
Omgevingsvergunning B210312262 aangevraagd, Prins Mauritsstraat 1