6.6

Vergunningen Barneveld

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Barneveld. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Barneveld. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Barneveld - -
Gemeente Barneveld - aanwijzen parkeerplaats voor opladen van elektrische voertuig aan Speenkruid Voorthuizen...
ontwerpplan Traa-Hunnenweg, partiële herziening Buitengebied 2012
gemeente barneveld - Aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats pastoor gowthorpestraat - Barneveld
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Hoefweg 11 Barneveld, het tijdelijk plaatsen van een...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Verlooplaan 6 Barneveld, het verbouwen en uitbreiden...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Albert van Meerveldstraat 90 Zwartebroek, het plaatsen...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Gildeweg 15 Barneveld, het tijdelijk huisvesten van...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Rondweg 49 Zwartebroek, het tijdelijk plaatsen van...
kennisgeving Lange Zuiderweg IX, partiële herziening Buitengebied 2012
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Apeldoornsestraat hoek Heuvelrandweg Voorthuizen,...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Potgieterstraat 63 Barneveld, het plaatsen van een...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Garderbroekerweg 173 Kootwijkerbroek, het bouwen van...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Dwarsgraafweg 13 Kootwijkerbroek, het uitbreiden van...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Leemweg 6 Terschuur, het verplaatsen van de bestaande...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Postweg 51 De Glind, het verduurzamen van de woning
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Jan van Schaffelaarstraat 61 Barneveld, hergebruik...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Stationsweg 45 Barneveld, het plaatsen van een nieuw...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Laageinderweg 18 Kootwijkerbroek, opleggen van maatwerkvoorschriften...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Stroeërweg hoek Ericaweg Stroe, het bouwen van appartementengebouw...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Essenerweg 115 Kootwijkerbroek, het bouwen an een...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Frans Halsstraat, Gerard Doustraat, Paulus Potterstraat,...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Lange Zuiderweg 150-22 Voorthuizen, het kappen van...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Rondweg 49 Zwartebroek, het verbouwen en uitbreiden...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Plaggenweg 37 Kootwijkerbroek, het tijdelijk plaatsen...
Aanvraag omgevingsvergunning, Baron van Nagellstraat naast nr. 49 Voorthuizen, het bouwen van 23 startersappartementen
Aanvraag omgevingsvergunning, Garderbroekerweg 72 Kootwijkerbroek, het legaliseren van twee dakkapellen
Aanvraag omgevingsvergunning, Narcissenstraat 64 Barneveld, het verbouwen en uitbreiden van de woning
Geweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure, Goorderweg 5 Voorthuizen, het aanleggen van een inrit
Geaccepteerde melding, Grote Hegweg 13 Kootwijkerbroek, in gebruik nemen loods voor de opslag van agrarische...
Aanvraag omgevingsvergunning, Orpingtonlaan 10 Barneveld, het plaatsen van een overkapping en 12 zonnepanelen
Aanvraag omgevingsvergunning, Oud Vellerseweg 1 Barneveld, het realiseren van een extra inrit
Aanvraag omgevingsvergunning, Bouwheerstraat 24 Barneveld, het kappen van een apenboom
Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning, Kosterijweg 66 Kootwijkerbroek, het plaatsen...
Aanvraag omgevingsvergunning, Ambachtsweg 2 Barneveld, het realiseren van 5 woongelegenheden voor het...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Burgemeester Kuntzelaan Barneveld, het vervangen van bushokjes
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Beekweide kavel 1 Barneveld, tijdelijke huisvesting bijgebouw...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Grote Hegweg 13 Kootwijkerbroek, bouwen van een loods
Aanvraag omgevingsvergunning, Heetweg 16 Kootwijk, het legaliseren van bijgebouwen
Aanvraag omgevingsvergunning, Elzenkamperweg 4 Voorthuizen, het verlengen van de tijdelijke vergunning...
Geaccepteerde melding, Rondweg 45 Zwartebroek, het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem
Geaccepteerde melding, Platanenstraat 9 Zwartebroek, het tijdelijk lozen van bemalingswater
Geaccepteerde melding, Laageinderweg 31 Kootwijkerbroek, veranderen van de activiteiten
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Graaf van Lyndenlaan 34 Barneveld, slopen op grond van ruimtelijke...
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Hoornbloem 73 Voorthuizen, het brandveilig gebruiken van het...
Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder Barneveld 2009
vaststelling wijziging Graafhorstweg III
Wet geluidhinder Graafhorstweg 12
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Laageinderweg 18 Kootwijkerbroek, het gewijzigd uitvoeren...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Achterdorpstraat 3 Barneveld, het gedeeltelijk verbouwen...