7.5

Vergunningen Barneveld

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Barneveld. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Barneveld. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
aanvraag omgevingsvergunning, Zelderseweg 7 Zwartebroek, kappen kastanjeboom
Geaccepteerde melding, Zuidakker 11 tot en met 18 Garderen, aanleggen gesloten bodemenergiesysteem
aanvraag omgevingsvergunning, Thorbeckelaan 42 Barneveld, kappen twee bomen
aanvraag omgevingsvergunning, Van Effrinkstraat 2 Voorthuizen, kappen kastanjeboom
aanvraag omgevingsvergunning, Platanenstraat 92 Zwartebroek, uitbreiden stal t.b.v. stro-opslag en vaste...
Geaccepteerde melding, Vrouwenmantel 10 Voorthuizen, realiseren gesloten bodemenergiesysteem
kennisgeving Dr. Willem Dreeslaan I, partiële herziening Barneveld-Zuidoost
aanvraag omgevingsvergunning, Gersteland 9 Barneveld, wijzigen voorgevel
aanvraag omgevingsvergunning, Barnseweg ten westen van nr. 65 Barneveld, bouwen woning met bijgebouw
aanvraag omgevingsvergunning, Amersfoortsestraat 132 Barneveld, kappen boom
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Meentweg 25 Kootwijkerbroek, wijziging situering woning
Geweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure, Potgieterstraat 29 Barneveld, aanleggen uitweg
aanvraag omgevingsvergunning, Kallenbroekerweg 160 Barneveld, plaatsen twee tijdelijke woonunits
coördinatieregeling Harskamperweg 40
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Postweg 11 Barneveld, bouwen woning met bijgebouw
aanvraag omgevingsvergunning, Groote Elstweg - Bakkersweg Voorthuizen, kappen 12 bomen
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Lange Zuiderweg 3 Voorthuizen, maken uitrit
aanvraag omgevingsvergunning, Rijksweg 85 Terschuur, plaatsen serre
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Varenkamp 3 Barneveld, verplaatsen inrit
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Barnseweg 65 Barneveld, kappen zes bomen met herplant
aanvraag omgevingsvergunning, Wethouder Rebellaan naast nr. 130 Barneveld, kappen negen bomen
Geaccepteerde melding, Veluweweg 124 Kootwijkerbroek, veranderen bedrijf
coördinatieregeling Harskamperweg 40
aanvraag omgevingsvergunning, Welgelegenweg 26 Stroe, bouwen woning
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Archimedesstraat 25 Barneveld, kappen boom
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Mr. Troelstralaan 27 Barneveld, kappen boom
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Valkseweg 235 Barneveld, realiseren uitrit
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Meentweg 25 Kootwijkerbroek, tijdelijk bewonen van...
aanvraag omgevingsvergunning, Wencopperweg het aanleggen van kabelverbinding Barneveld- Harselaar
aanvraag omgevingsvergunning, Brummelkamperweg 1 Barneveld, bouwen van negen appartementen met kelder...
aanvraag omgevingsvergunning, Hoge Boeschoterweg 60 Garderen, wijziging verleende omgevingsvergunning...
aanvraag omgevingsvergunning, Kerkendelweg 65 Kootwijk, een paardenbak, paddock, mestopslag en voerbak
aanvraag omgevingsvergunning, Schoonengweg 8 Voorthuizen, bouwen woning en plaatsen tijdelijke huisvesting
Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning, Wethouder Rebellaan 135 Barneveld, vergroten...
aanvraag omgevingsvergunning, Plaggenweg 6 Kootwijkerbroek, realiseren tweede uitweg
aanvraag omgevingsvergunning, Harskamperweg 9A Kootwijkerbroek, brandveilig gebruik
Ontwerpbeschikking verlening omgevingsvergunning, Rochetstraat 4 Voorthuizen, brandveilig gebruik
aanvraag omgevingsvergunning, Columbusstraat 82 Barneveld, kappen van een es
aanvraag omgevingsvergunning, Vinkelaar naast nr. 10 Terschuur, het realiseren van een zonnepark
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Oosterbrinkweg 28 Kootwijkerbroek, opleggen maatwerkvoorschriften
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Kruisweg 16 Kootwijkerbroek, bouwen schuur
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Scherpenzeelseweg 66 Barneveld, vervangen dak en bouwen...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Stroeerweg 43A en 45 Stroe, aanleggen uitweg
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Kerkendelweg nabij Paalhoeveweg Kootwijk, omleggen bospad
aanvraag omgevingsvergunning, Wesselseweg 32A Barneveld, oprichten inrichting t.b.v. o.a. insectenkweek
aanvraag omgevingsvergunning, Apeldoornsestraat 48-16 Voorthuizen, kappen 3 elzen
aanvraag omgevingsvergunning, Zwolleweg 6E Barneveld, verbouwen pand
aanvraag omgevingsvergunning, Wesselseweg 77 Barneveld, uitbreiden loods
aanvraag omgevingsvergunning, Wesselseweg 46 Barneveld, bouwen bedrijfshal
aanvraag omgevingsvergunning, Thorbeckelaan 107A Barneveld, bouwen kelder