Vergunningen Bedum

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bedum. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bedum. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Legesverordening 2019 detail
Verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de zorgwoningen aan Folkerdastraat 25 t/m 31 te Bedum (uitgebreide procedure) detail
Legesverordening 2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 detail
Verordening rioolbelasting 2019 detail
Verordening reinigingsrechten 2019 detail
Verordening hondenbelasting 2018 detail
Verordening forensenbelasting 2019 detail
Verordening marktgeld 2019 detail
Legesverordening 2019 detail
Werkzaamheden Waldadrift/De Vlijt detail
BMWE-gemeenten gaan over naar Facebook Het Hogeland detail
Walfridussymfonie detail
Stemmen op 21 november Gemeenteraadsverkiezingen detail
Raadsvergadering op 8 november 2018 detail
Mantelzorgers in het zonnetje detail
Verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de school aan Schoolstraat 12 te Bedum (uitgebreide procedure) detail
Verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de school aan Schoolstraat 12 te Bedum (uitgebreide procedure) detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de zorgwoningen aan Folkerdastraat 25 t/m 31 te Bedum (uitgebreide procedure) detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de zorgwoningen aan Folkerdastraat 25 t/m 31 te Bedum (uitgebreide procedure) detail
Ambtshalve uitschrijvingen basisregistratie personen, vertrokken onbekend waarheen detail
Besluit omgevingsvergunning (onderdeel monument), uitgebreide voorbereidingsprocedure. detail
Besluit omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure. detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de school aan Schoolstraat 12 te Bedum (uitgebreide procedure). detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (onderdeel monument), uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingplan ‘Oostelijke ontsluitingsweg Bedum’ detail
Besluit omgevingsvergunning (onderdeel monument), uitgebreide voorbereidingsprocedure. detail
Gemeente Bedum - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Ommelanderdrift nabij nr. 47 detail
Ontwerp facet-bestemmingsplan Bedum Gebouwd Erfgoed detail
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Zuivelpark Bedum’ met milieueffectrapport (m.e.r.) detail
Themamiddag: WMO en mantelzorg op 14 juni 2018 detail
Gemeentehuis gesloten op 7 juni 2018 detail
Activiteitenbesluit milieubeheer detail
Raadsvergadering op 31 mei 2018 detail
Bekendmaking Beleidslijn toepassing Wet BIBOB detail
Beleidslijn gemeente Bedum voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur detail
Collectieve inkoop Duurzame installaties detail
Stremming brug Gele Klap detail
Veteranendag 23 juni 2018 detail
Herinrichting stationsgebied en hertenkamp detail
Besluit omgevingsvergunning (fase 1) voor 9 woningen aan de Folkerdastraat in Bedum detail
Hoorzitting intergemeentelijke commissie bezwaarschriften op woensdag 16 mei detail
Hoorzitting intergemeentelijke commissie bezwaarschriften op dinsdag 16 mei detail
Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018 detail
Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018 detail
Legesverordening 2018 detail
Pink Drink op dinsdag 15 mei 2018 detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen detail
Bekendmaking m.e.r.-beoordelingsbesluit en ontwerpbestemmingplan Oostelijke ontsluitingsweg Bedum detail
Bekendmaking m.e.r.-beoordelingsbesluit en ontwerpbestemmingplan Oostelijke ontsluitingsweg Bedum detail