Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Bedum

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bedum. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bedum. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Legesverordening 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de zorgwoningen aan Folkerdastraat 25 t/m 31 te Bedum (uitgebreide procedure) 19-12-2018 19-02-2019 detail
Legesverordening 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 30-11-2018 30-01-2019 detail
Verordening rioolbelasting 2019 30-11-2018 30-01-2019 detail
Verordening reinigingsrechten 2019 30-11-2018 30-01-2019 detail
Verordening hondenbelasting 2018 30-11-2018 30-01-2019 detail
Verordening forensenbelasting 2019 30-11-2018 30-01-2019 detail
Verordening marktgeld 2019 30-11-2018 30-01-2019 detail
Legesverordening 2019 30-11-2018 30-01-2019 detail
Werkzaamheden Waldadrift/De Vlijt 31-10-2018 detail
BMWE-gemeenten gaan over naar Facebook Het Hogeland 31-10-2018 detail
Walfridussymfonie 31-10-2018 detail
Stemmen op 21 november Gemeenteraadsverkiezingen 31-10-2018 detail
Raadsvergadering op 8 november 2018 31-10-2018 detail
Mantelzorgers in het zonnetje 31-10-2018 detail
Verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de school aan Schoolstraat 12 te Bedum (uitgebreide procedure) 31-10-2018 detail
Verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de school aan Schoolstraat 12 te Bedum (uitgebreide procedure) 31-10-2018 31-12-2018 detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de zorgwoningen aan Folkerdastraat 25 t/m 31 te Bedum (uitgebreide procedure) 24-10-2018 detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de zorgwoningen aan Folkerdastraat 25 t/m 31 te Bedum (uitgebreide procedure) 24-10-2018 24-12-2018 detail
Ambtshalve uitschrijvingen basisregistratie personen, vertrokken onbekend waarheen 17-10-2018 detail
Besluit omgevingsvergunning (onderdeel monument), uitgebreide voorbereidingsprocedure. 03-10-2018 03-12-2018 detail
Besluit omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure. 26-09-2018 26-11-2018 detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de school aan Schoolstraat 12 te Bedum (uitgebreide procedure). 05-09-2018 05-11-2018 detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (onderdeel monument), uitgebreide voorbereidingsprocedure 18-07-2018 18-09-2018 detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingplan ‘Oostelijke ontsluitingsweg Bedum’ 18-07-2018 18-09-2018 detail
Besluit omgevingsvergunning (onderdeel monument), uitgebreide voorbereidingsprocedure. 20-06-2018 20-08-2018 detail
Gemeente Bedum - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Ommelanderdrift nabij nr. 47 13-06-2018 13-08-2018 detail
Ontwerp facet-bestemmingsplan Bedum Gebouwd Erfgoed 06-06-2018 06-08-2018 detail
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Zuivelpark Bedum’ met milieueffectrapport (m.e.r.) 06-06-2018 06-08-2018 detail
Themamiddag: WMO en mantelzorg op 14 juni 2018 30-05-2018 detail
Gemeentehuis gesloten op 7 juni 2018 30-05-2018 detail
Activiteitenbesluit milieubeheer 30-05-2018 detail
Raadsvergadering op 31 mei 2018 30-05-2018 detail
Bekendmaking Beleidslijn toepassing Wet BIBOB 30-05-2018 detail
Beleidslijn gemeente Bedum voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 29-05-2018 29-07-2018 detail
Collectieve inkoop Duurzame installaties 23-05-2018 detail
Stremming brug Gele Klap 23-05-2018 detail
Veteranendag 23 juni 2018 23-05-2018 detail
Herinrichting stationsgebied en hertenkamp 23-05-2018 detail
Besluit omgevingsvergunning (fase 1) voor 9 woningen aan de Folkerdastraat in Bedum 16-05-2018 16-07-2018 detail
Hoorzitting intergemeentelijke commissie bezwaarschriften op woensdag 16 mei 14-05-2018 detail
Hoorzitting intergemeentelijke commissie bezwaarschriften op dinsdag 16 mei 14-05-2018 detail
Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018 07-05-2018 07-07-2018 detail
Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018 07-05-2018 07-07-2018 detail
Legesverordening 2018 04-05-2018 04-07-2018 detail
Pink Drink op dinsdag 15 mei 2018 02-05-2018 detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen 18-04-2018 18-06-2018 detail
Bekendmaking m.e.r.-beoordelingsbesluit en ontwerpbestemmingplan Oostelijke ontsluitingsweg Bedum 04-04-2018 04-06-2018 detail
Bekendmaking m.e.r.-beoordelingsbesluit en ontwerpbestemmingplan Oostelijke ontsluitingsweg Bedum 04-04-2018 detail