7.4

Vergunningen Beek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Beek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Beek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn Stationstraat, kadastraal bekend gemeente Beek, sectie G,...
Omgevingsvergunning verleend Bernhardstraat 19, 6191 XJ Beek
Omgevingsvergunning verleend Pater Kusterspad 38, 6191 WG Beek
Omgevingsvergunning verleend Langweide 19, 6191 ES Beek
Omgevingsvergunning aangevraagd Sint Jansgeleen 3, 6176 RA Spaubeek
Omgevingsvergunning verleend Spaubeekerstraat 79, 6191 HN Beek
Omgevingsvergunning verleend Geverikerstraat 23, 6191 RM Beek
Omgevingsvergunning aangevraagd DSM-straat 7, 6191 NB Beek
Omgevingsvergunning verleend Emmastraat 11, 6191 XP Beek
Omgevingsvergunning verleend Wethouder Sangersstraat 314, 6191 NA Beek
Omgevingsvergunning verleend Looiwinkelstraat 40, 6176 ED Spaubeek
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 10 augustus 2020
Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn Geverikerstraat 23, 6191 RM Beek
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer Europalaan 12
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Horsterweg 25
Besluit Wmo gemeente Beek 2020 - 2 en Beleidsregels Wmo gemeente Beek 2020
Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Wiegelraede 9
Publicatie voornemen ambtshalve opneming van gegevens in de BRP Breuls, R.W.A.
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Europalaan 27
Subsidieregeling Peuteropvang en VVE gemeente Beek 2020
Omgevingsvergunning verleend Prins Mauritslaan en de invoegstrook A76 (richting Heerlen)
Omgevingsvergunning aangevraagd Stationstraat ong., kadastraal bekend gemeente Beek, sectie G, nrs. 2289...
Omgevingsvergunning aangevraagd Kerklaan 4, 6191 GM Beek
Publicatie voornemen ambtshalve opneming van gegevens in de BRP Delamboij, P.W.E.
Gemeente Beek - Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken -
Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Wiegelraede 9
Omgevingsvergunning verleend Stationstraat 106, 6191 BG Beek
Omgevingsvergunning verleend Prins Mauritslaan 48a t/m 48k en 50a t/m 50k, 6191 EG Beek
Omgevingsvergunning aangevraagd Luciastraat 1, 6191 TA Beek
Omgevingsvergunning aangevraagd Dr. Beckersstraat 47, te Beek
Beleidsregels social return Zuid-Limburg van de gemeente Beek 2020
Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn Prins Mauritslaan en de invoegstrook A76 (richting Heerlen)
Omgevingsvergunning aangevraagd Wethouder Sangersstraat 218, 6191 NA Beek
Omgevingsvergunning verleend Proosdijstraat 11, 6191 AH Beek
Omgevingsvergunning verleend Herenhofstraat 19, 6191 EN Beek
Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn Printhagen 1a, 6191 PR Beek
Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn Dr. Beckersstraat 47, 6191 DB Beek
Gemeente Beek - Parkeerverbod Alexanderstraat - Alexanderstraat te Spaubeek
Gemeente beek - Parkeerverbod ter plaatse van Makado entree West -
Gemeente Beek - Instellen oplaadpunt voor elektrische voertuigen - De Haamen
Gemeente beek - Opheffen parkeervakken -
Gemeente Beek - Instellen laad- en losplaats - Brugstraat te Beek
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 14 juli 2020
Ontheffing op grond van artikel 4:6 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Beek
Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de Gemeenten Beek, Beekdaelen en Stein
Omgevingsvergunning verleend Kelmonderhofweg 55, 6191 RB, Beek
Omgevingsvergunning aangevraagd Printhagen 1a, 6191 PR Beek
Omgevingsvergunning aangevraagd Vinkenstraat 1, 6176 EX Spaubeek
Omgevingsvergunning aangevraagd Elsstraat 43 , 6191 JW Beek
Omgevingsvergunning aangevraagd Hubertusstraat 49a, 6191 PB Beek