6.6

Vergunningen Beek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Beek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Beek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning voor Bouwen van loods t.b.v. pers en drogerij, Stationstraat 106, Beek,...
Termijnverlenging omgevingsvergunning, Stationstraat 2d, 6191BD Beek
Besluit op omgevingsvergunning regulier, Luciastraat 44, 6191TD Beek
Kennisgeving ontvangst sgiv-aanvrbs, Op 't Broek 5, 6176AH Spaubeek
Aanvraag omgevingsvergunning voor Legaliseren van dakkapel achterzijde, Looiwinkelstraat 45A Spaubeek,...
Aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een uithangbord B&B, Bourgognestraat 3, 6191HX Beek
Aanvraag omgevingsvergunning voor gevelreclame en 3 vlaggenmasten t.b.v. JUMBO-HUB, Engelandlaan 11 Beek,...
Aanvraag omgevingsvergunning voor Tijdelijke bewoning en verbouwing van de garage, Oude Kerk 6 Spaubeek,...
Aanvraag omgevingsvergunning voor werkzaamheden aan Kasteel Genbroek, Kasteel Genbroekstraat 18, 6191KT...
Ontwerp bestemmingsplan Landgoed Looiwinkel
Omgevingsvergunning verleend Johan Frisostraat 18, 6176 BW Spaubeek
Omgevingsvergunning verleend Raadhuisstraat 10, 6191 KB Beek
Termijnverlenging omgevingsvergunning, Raadhuisstraat 26, 6191KB Beek
Termijnverlenging omgevingsvergunning, terrein MAA
Termijnverlenging omgevingsvergunning, Rubensstraat 32, 6176CW Spaubeek
Termijnverlenging omgevingsvergunning, Prins Mauritslaan 117, 6191EE Beek
Termijnverlenging omgevingsvergunning, Luciastraat 19, 6191TA Beek
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer Wethouder Sangersstraat 126 -127
Omgevingsvergunning verleend Geverikerstraat ong., Beek
Omgevingsvergunning verleend Bosserveldlaan 75, 6191 SL Beek
Voorbereiding bestemmingsplannen
Termijnverlenging omgevingsvergunning, Europalaan 31, 6199AB Maastricht-Airport
Omgevingsvergunning aangevraagd Prins Mauritslaan 84b 6191EH te Beek
Omgevingsvergunning aangevraagd Op ‘t Broek 5, 6176 AH te Spaubeek
Omgevingsvergunning ingetrokken Siekendaalstraat ong, sectie G, nrs. 1883 en 1895 Beek
Omgevingsvergunning ingetrokken Afrikalaan 2, 6199 AH Maastricht Airport
Omgevingsvergunning aangevraagd Oude Kerk 6, 6176 AT te Spaubeek
Omgevingsvergunning aangevraagd Oude Kerk 6, 6176 AT te Spaubeek
Omgevingsvergunning aangevraagd Kasteel Genbroekstraat 18, 6191 KT te Beek
Omgevingsvergunning aangevraagd Rubensstraat 32, 6176 CW te Spaubeek
Omgevingsvergunning aangevraagd Kelmonderstraat 66, 6191 RE te Beek
Omgevingsvergunning aangevraagd Vliegveldweg 72 Maastricht Airport
Omgevingsvergunning aangevraagd Grootgenhouterstraat 17, 6191 NP te Beek
Omgevingsvergunning aangevraagd Raadhuisstraat 26, 6191 KB te Beek
Omgevingsvergunning aangevraagd Burgemeester Janssenstraat 62, 6191 JD te Beek
Omgevingsvergunning aangevraagd Luciastraat 44, 6191 TD te Beek
Omgevingsvergunning aangevraagd Keulsteeg 32, 6191 HS te Beek
Omgevingsvergunning ingetrokken Oude Kerk 6, 6176 AT te Spaubeek
Omgevingsvergunning aangevraagd Stationstraat 113, 6191 BC te Beek
Omgevingsvergunning aangevraagd Stationstraat 2d, 6191 BD te Beek
Omgevingsvergunning ingetrokken Dorpstraat 28, 6176 AC te Spaubeek
Omgevingsvergunning aangevraagd Achter de Beek 5, 6191 VA te Beek
Omgevingsvergunning aangevraagd Prins Mauritslaan 117, 6191 EE te Beek
RECTIFICATIE Ontwerpbestemmingsplan “Lampenpaleis Beek”
Omgevingsvergunning verleend Visscherssteeg 2, 6191 SE te Beek
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer Dorpstraat 88 te Spaubeek
Omgevingsvergunning verleend Vliegveldweg 72, 6199 AD Maastricht-Airport
Omgevingsvergunning verleend Oude Kerk 10, 6176 AT Spaubeek
Omgevingsvergunning van rechtswege verleend Stationstraat 83, 6191 BC Beek
Kennisgeving Wet geluidhinder Lampenpaleis