7.9

Vergunningen Beek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Beek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Beek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Omgevingsvergunning aangevraagd Geverikerstraat 23,6191 RM Beek
Omgevingsvergunning aangevraagd Dr. Schaepmanlaan 6, 6191 BN Beek
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 1 juni 2020
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Jaarrekening 2019
Vastgesteld bestemmingsplan “Stegen ong., Beek”
Publicatie besluit ambtshalve opneming van gegevens in de BRP V. Krumov
Vastgesteld bestemmingsplan “Appartementencomplex Prins Mauritslaan – Vondelstraat, Beek”
Kennisgeving Wet geluidhinder Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Vastgesteld bestemmingsplan “Stegen ong., Beek”
Vastgesteld bestemmingsplan “Appartementencomplex Prins Mauritslaan – Vondelstraat, Beek”
Kennisgeving Wet geluidhinder Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Publicatie besluit ambtshalve opneming van gegevens in de BRP M.S. Bucharzewski
Ontwerpbestemmingsplan “Schoolstraat 9 te Spaubeek”, gemeente Beek
Publicatie voornemen ambtshalve opneming van gegevens in de BRP
Ontwerpbestemmingsplan “Schoolstraat 9 te Spaubeek”, gemeente Beek
Omgevingsvergunning aangevraagd Prins Mauritslaan ong., kadastraal bekend gemeente Beek, sectie A, nr....
Publicatie voornemen ambtshalve opneming van gegevens in de BRP
Omgevingsvergunning verleend Oude Kerk 6, 6176 AT Spaubeek
Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn Stationstraat 106, 6191 BG te Beek
Omgevingsvergunning aangevraagd Raadhuispark 2, 6191 AG Beek
Omgevingsvergunning aangevraagd Raadhuispark 2, 6191 AG Beek
Omgevingsvergunning aangevraagd Bongerd 9, 6176 AV Spaubeek
Omgevingsvergunning verleend Wolfeynde 16/16a, 6191 EB Beek
Omgevingsvergunning verleend Hoeve 33, 6176 BG Spaubeek
Omgevingsvergunning verleend Grootgenhouterstraat 64, 6191 NT Beek
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 13 mei 2020
Omgevingsvergunning verleend Sint Jansgeleen 3, 6176 RA Spaubeek
Omgevingsvergunning aangevraagd Proosdijstraat 11, 6191 AH te Beek
Vastgestelde bestemmingsplan “Keutelbeek fase 1b”
Vastgestelde bestemmingsplan “Keutelbeek fase 1b”
Omgevingsvergunning aangevraagd De Haamen 1, 6191 HV Beek
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zui-Limburg van 1 mei 2020
Publicatie besluit ambtshalve opneming van gegevens in de BRP R.A. Savelkoul
Rectificatie ontheffing APV
Publicatie voornemen ambtshalve opneming van gegevens in de BRP V. Krumov
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer Sint Jansgeleen 3
Omgevingsvergunning aangevraagd Frans Erensstraat 1, 6191 BR Beek
Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn Bongerd 64a, 64b, 66 en 66a, 6176 AW Spaubeek
Omgevingsvergunning aangevraagd Wolfeynde 16a, 6191 EB Beek
Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek 2020
Omgevingsvergunning geweigerd nabij Hogeweg 10, 6191 PK Beek
Omgevingsvergunning verleend Aldenhofstraat 80, 6191 GW Beek
Vastgesteld bestemmingsplan “Hubertusstraat 47a-49 te Groot Genhout”
Omgevingsvergunning verleend Amerikalaan 70 e, 6199 AE Maastricht-Airport
Publicatie voornemen ambtshalve opneming van gegevens in de BRP Bucharzewski, M.S.
Omgevingsvergunning verleend Nieuwenhofstraat 13, 6191 GX Beek
Vastgesteld bestemmingsplan “Hubertusstraat 47a-49 te Groot Genhout”
Delegatie- en mandaatbesluit BsGW gemeente Beek 2020
Besluit tot toetreding tot de Gemeenschappelijke regeling BsGW, gemeente