Vergunningen Beek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Beek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Beek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders 2019 detail
'Verordening werkgeverscommissie 2019 detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Beeldentuin Geverikerstraat” detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer Schotlandlaan 10 detail
Vastgesteld: Beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg detail
Omgevingsvergunning verleend Vliegveldweg 70, 72 en 74, 6199 AD te Maastricht-Airport detail
Omgevingsvergunning verleend Afrikalaan 31, 6199 AH te Maastricht-Airport detail
Publicatie voornemen ambtshalve opneming van gegevens in de BRP Smaili detail
Omgevingsvergunning aangevraagd Dorpstraat 110, 6176 AE te Spaubeek detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Beeldentuin Geverikerstraat” detail
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Sint Jansgeleen 3 detail
Omgevingsvergunning aangevraagd Rooseveltlaan 96b, 6191 VZ Beek detail
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beek detail
Voorbereiding bestemmingsplan gehele gemeente Beek detail
Voorbereiding bestemmingsplan gehele gemeente Beek detail
Omgevingsvergunning verleend Stegen 44, 6191 TT Beek detail
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Eijssen Dairy B.V. detail
Omgevingsvergunning verleend Sint Jansgeleen 3, 6176 RA Spaubeek detail
Omgevingsvergunning verleend Oude Kerk 6, 6176 AT Spaubeek detail
Omgevingsvergunning aangevraagd Spaansesingel 17, 6191 GK Beek detail
Omgevingsvergunning verleend Mariastraat 37, 6191 TE Beek detail
Omgevingsvergunning verleend Beekerstraat 43, 6191 GB Beek detail
Omgevingsvergunning aangevraagd Schotlandlaan 12, 6199 AL Maastricht-Airport detail
Omgevingsvergunning verleend Afrikalaan 2 en Amerikalaan 41 Maastricht-Airport detail
Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn Mariastraat 37 te Beek detail
Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn Afrikalaan te Maastricht - Airport detail
Publicatie besluit ambtshalve opneming van gegevens in de BRP D.H.A.A. Jacobs detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer Sint Jansgeleen 3 te Spaubeek detail
Publicatie voornemen ambtshalve opneming van gegevens in de BRP H.N.H. Heijnen detail
Omgevingsvergunning aangevraagd Beekerstraat 43, 6191 GB te Beek detail
Omgevingsvergunning aangevraagd Stegen 44, 6191 TT te beek detail
Omgevingsvergunning aangevraagd Kapelstraat 76, 6191 RG te beek detail
Omgevingsvergunning aangevraagd Vliegveldweg ong., kadastraal bekend gemeente Beek, sectie L, nr. 111 detail
Jaarrekening 2018 detail
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Grootgenhouterstraat 85 en 151 te Beek detail
Vaststelling bestemmingsplan Herziening TPE, Aziëlaan 8 te Maastricht-Airport detail
Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn Amerikalaan 70e, 6199 AE te Maastricht-Airport detail
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Grootgenhouterstraat 85 en 151 te Beek detail
Vaststelling bestemmingsplan Herziening TPE, Aziëlaan 8 te Maastricht-Airport detail
Omgevingsvergunning aangevraagd Doctor Beckersstraat 9, 6191 DA Beek detail
Verordening jeugdhulp gemeente Beek 2019 detail
Omgevingsvergunning verleend Oude Kerk 9a, 6176 AT Spaubeek detail
Omgevingsvergunning verleend Dorpstraat 19, 6176 AA Spaubeek detail
Omgevingsvergunning verleend Maastrichterlaan 15 en 15A, 6191 AA Beek detail
Omgevingsvergunning verleend Stationstraat 106, 6191 BG Beek detail
Omgevingsvergunning verleend De Haamen 1, 6191 HV Beek detail
Woonvisie Beek 2019-2035: Samen bouwen veur Baek detail
Omgevingsvergunning verleend Veldekelaan 13, 6191 CS te Beek detail
Omgevingsvergunning aangevraagd Stationstraat 122, 6191 BG Beek detail