Vergunningen Beekdaelen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Beekdaelen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Beekdaelen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Kennisgeving besluit op aanvraag Straatfeest Anjerstraat in Schinveld detail
Kennisgeving besluit op aanvraag Nazomerfair op de Wissengrachtweg 40 in Hulsberg detail
Kennisgeving besluit op aanvraag Buurt BBQ Achter de Heggen 17 in Hulsberg detail
Kennisgeving besluit op aanvraag De Pin der In 2019, Heisterbrug 121 in Schinnen detail
Kennisgeving besluit op aanvraag kerkdorp Wijnandsrade detail
Gemeente Beekdaelen - Opheffen invalideparkeerplaats - Donatusstraat detail
Kennisgeving besluit op aanvraag Straatmarkt Bergerweg in Nuth detail
Kennisgeving besluit op aanvraag Kindervakantiewerk Nuth Spoorstraat in Nuth detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Emmastraat 55 in Schinveld detail
Kennisgeving besluit op aanvraag Rochusmarkt in diverse straten in het centrum van Hulsberg detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Kloosterlaan 46 c in Schinveld detail
Kennisgeving besluit op aanvraag Kindervakantiewerk Hulsberg op diverse lokaties in Hulsberg detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kloosterlaan 46 c in Schinveld detail
Kennisgeving besluit op aanvraag Platzputterweg 1 in Schimmert detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Servatiusstraat 10 in Nuth detail
Kennisgeving besluit op aanvraag Jaarmarkt te Oirsbeek detail
Kennisgeving besluit op aanvraag Zuid Limburgs Schuttersfeest aan de Sittarderweg 1 in Puth detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Opfergeltstraat 2 in Wijnandsrade detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Voorsterstraat 24 in Nuth detail
Verordening op de rekenkamercommissie voor de gemeente Beekdaelen 2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Sectie C nr. 3779 nabij Spoorstraat te Nuth detail
Publicatie ontwerp omgevingsvergunning voor de herbouw van 2 woningen op het perceel Vaesrade 29a en 31 in Nuth; gemeente Beekdaelen; ex artikel 3.10, lid 1 onder a van de Wabo detail
Verordening Paracommercie gemeente Beekdaelen 2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Thermiekstraat 25 in Nuth detail
Bomenverordening gemeente Beekdaelen 2019 detail
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Beekdaelen 2019 detail
Controleverordening gemeente Beekdaelen 2019 detail
Personeelsverordening griffie detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Achter den Hof 3, 6436 EJ in Amstenrade detail
Verordening gemeentelijk decoratiestelsel van de gemeente Beekdaelen detail
Verordening toekenning Jongerenlintje gemeente Beekdaelen detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Wiegelraderstraat 12 in Bingelrade detail
Verordening duurzaamheidslening zonnepanelen, gemeente Beekdaelen detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Diepestraat 58 in Hulsberg detail
Financiële verordening gemeente Beekdaelen 2019 detail
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beekdaelen 2019 detail
Beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg detail
Gemeente Beekdaelen - Opheffen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Nuth detail
Gemeente Beekdaelen - Opheffen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Schinnen detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Emmastraat 55 in Schinveld detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Pastorijstraat 53 in Nuth detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Langstraat 80 in Schimmert detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Bovenste Puth 15 te Puth detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Breinder 24 in Schinnen detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Rhodestraat 4 in Wijnandsrade detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning De Gyselaar 9 in Amstenrade detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Sectie D nr. 2788 Kluisstraat te Oirsbeek detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Beukenberg 49 in Oirsbeek detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Sectie C nr. 4955 Pastorijstraat en Vloedstraat te Nuth detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Bockhofweg 1 in Schimmert detail