7.6

Vergunningen Beemster

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Beemster. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Beemster. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving omgevingsvergunning Koksburg 6, 1462PJ Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Noorddijk 9, 1463PJ Noordbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hendrick de Keyserweg 25, 1462ML Middenbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Vlinderslag 23, 1461HB Zuidoostbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Hendrick de Keyserweg 23, 1462ML Middenbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Tobias de Coeneplein 8, 1462KB Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Nieuwe Tuinderij Oost te Beemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Jisperweg 15, 1463ND Noordbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Jisperweg 15, 1463ND Noordbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Zuiderweg 146 te Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Purmerenderweg 167 te Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag plaatsen voorwerpen op of aan de openbare weg ter hoogte van Arestraat...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Spierenburg 4 te Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Zuiderweg 22 percelen 770 E en 1300 E, 1461GB Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontheffing route gevaarlijke stoffen en lading Zuiddijk 10, 1461EB Zuidoostbeemster
Kennisgeving vergunning driehoeksbord Diverse Locaties te Beemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Plan de Keyser fase 8 te Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Rijperweg 73, 1462MD Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Middenweg 5, 1463HA Noordbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Jisperweg achter nr 18 te Westbeemster
Nota VTH
Kennisgeving omgevingsvergunning Mijzerweg sloot tussen nr 1 en 1a, 1463PG Noordbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kroostwijk 11 te Middenbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Purmerenderweg 167, 1461DJ Zuidoostbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Jisperweg 27, 1464NE Westbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning deelplan 5 De Keyser fase 2 te Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag vergunning driehoeksbord Diverse Locaties te Beemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Rijperweg 129, 1462MH Middenbeemster
Besluit intrekking mandaat horen in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hobrederweg 36, 1462LK Middenbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Volgerweg 79, 1461HT Zuidoostbeemster
Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst voorwerpen op de openbare weg melding Gerrit Köhnestraat thv nr 5, 1461AR Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst voorwerpen op de openbare weg melding Gerrit Köhnestraat thv nr 5, 1461AR Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst voorwerpen op de openbare weg melding Johannes Ruijterstraat thv nr 25, 1462XC...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Jonkheer van Tetsstraat 13, 1461HP Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hendrick de Keyserweg 23 te Middenbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Zwaansvliet 19, 1462NE Middenbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Westdijk 6, 1463PA Noordbeemster
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Zuiderweg 22, 1461GB Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De nieuwe Tuinderij Oost kavel D5957 te Beemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Elias Doetsstraat 4, 1462XA Middenbeemster
Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning Rijperweg 83, 1462MD Middenbeemster
Uitvoeringsprotocol social return on investment Zaanstreek-Waterland 2020
Beleidsnotitie social return on investment Zaanstreek-Waterland 2020
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Jisperweg achter nr 18 te Westbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Jisperweg 15, 1463ND Noordbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Middenweg 179, 1462HJ Middenbeemster
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Jisperweg 28 en 30, Westbeemster"
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester de Geusstraat 5, 1461BC Zuidoostbeemster