Vergunningen Beemster

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Beemster. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Beemster. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
gemeente Beemster - invaliden parkeerplaats - Burg. de Geusstraat 13
Verordening maatschappelijke ondersteuning Beemster 2020
Kennisgeving omgevingsvergunning Zuiderweg 24, 1461GB Zuidoostbeemster
Kennisgeving vergunning standplaats Rijperweg 50 te Beemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning Volgerweg 42, 1462 HR Middenbeemster
Besluit vaststelling en intrekking personele regelingen i.v.m. de Wnra
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Rijperweg 75 te Middenbeemster
Terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning met afwijking van bestemmingsplan Middenweg 192a te Middenbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning De Drie Merenweg 32 te Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning Diverse locaties te Beemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning Middenpad 2, 1461BW Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning IJsboutpad 8 te Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning Pr. Wilhelminasingel 39 te Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning Middenpad 2, 1461BW Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag plaatsen voorwerpen op of aan de openbare weg Middenweg te Beemster
Mandaat- en machtigingsbesluit uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning Middenweg 192a, 1462HM Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning Hobrederweg 41 te Beemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Purmerenderweg 58 te Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Lucas Sinckstraat 5, 1462MR Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Purmerenderweg 167 te Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Prins Mauritsstraat 3 te Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Westdijk 48, 1464PC Westbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Drie Merenweg 34 te Beemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Volgerweg 34 te Middenbeemster
Kennisgeving vergunning driehoeksbord diverse locaties te Beemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Middenweg 62 te Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oostdijk 25 te Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag vergunning standplaats Rijperweg 50 te Beemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Jisperweg 21, 1464NE Westbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning De Drie Merenweg 28 te Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag vergunning driehoeksbord Diverse locaties te Beemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Jonkheer van Tetsstraat 17 (bn 255) en Jonkheer van Tetsstraat 23 (bn...
Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Purmerenderweg 9 (uitgebreide procedure)
Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Oosthuizerweg 76 (uitgebreide procedure)
Kennisgeving omgevingsvergunning De Drie Merenweg 26 te Zuidoostbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning De Drie Merenweg 40 te Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Jisperweg 21, 1464NE Westbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Purmerenderweg 75, 1461DE Zuidoostbeemster
Uitvoeringsbesluiten Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning Diverse locaties te Beemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag vergunning Drank- en Horeca Volgerweg 42, 1462HR Middenbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Purmerenderweg 9, 1463DA Noordbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Oosthuizerweg 76, 1463LP Noordbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Middenweg 189 en 189a, 1462HM Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Nieuwe Tuinderij Oost, Middenpad kavel 91 te Zuidoostbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Zuiderweg 2a, 1464GA Westbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Zuiderweg 16 te Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Zuiderweg 16 te Zuidoostbeemster