Vergunningen Beemster

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Beemster. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Beemster. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Kennisgeving omgevingsvergunning Vlinderslag 35, 1461HB Zuidoostbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Rijn Middelburgstraat 4, 1462NK Middenbeemster
Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Beemster 2019
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Zuiderweg 22 te Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Jisperweg 134 te Westbeemster
Huisvestingsverordening gemeente Beemster 2020
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Zuiderweg 15, 1464GA Westbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Prins Mauritsstraat 3 te Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Middenweg 179, 1462HJ Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Veeteeltlaan tussen nr 2 en Landbouwstraat 10 te...
Kennisgeving omgevingsvergunning Westdijk 40b, 1464PC Westbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning IJsboutpad 8, 1461JL Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Middenweg 33, 1463HC Noordbeemster
Verordening werkgeverscommissie griffie Beemster 2011
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning Middenweg 107, 1462HG Middenbeemster
Financiële verordening gemeente Beemster 2020
Nadere regels subsidie beschut werk gemeente Beemster 2018
Kennisgeving omgevingsvergunning Middenweg 62, 1462HD Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Volgerweg 34 te Middenbeemster
Nadere regels jobcoaching gemeente Beemster 2018
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Purmerenderweg 70, 1461DE Zuidoostbeemster
Kennisgeving evenementenvergunning Hobrederweg 41 te Beemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Rijperweg 75, 1462MD Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Zuiderweg 99 te Beemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Volgerweg 24, 1462HP Middenbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Volgerweg 24, 1462HP Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Volgerweg 24 te Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Middenweg 33, 1463HC Noordbeemster
Besluit maatschappelijke ondersteuning Beemster 2020
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Jisperweg hoek Oosthuizerweg te Noordbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hugo de Grootstraat 8, 1462JG Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Volgerweg 70, 1461HT Zuidoostbeemster
Kennisgeving verlening omgevingsvergunning Zuiderweg 24, Zuidoostbeemster (uitgebreide procedure)
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Rijperweg 83, 1462MD Middenbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Wormerweg 27, 1464NB Westbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Rijn Middelburgstraat 4, 1462NK Middenbeemster
Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning Middenweg 189 en 189a, 1462HM Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Middenweg 189, 1462HM Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Volgerweg 70, 1461HT Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning Rijperweg 20, 1464 MB Westbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Zuiderweg 22, 1461GB Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Nekkerweg 3, 1463LA Noordbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Middenweg 87, 1462HE Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Middenweg 87, 1462HE Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Nekkerweg 3, 1463LA Noordbeemster
Kennisgeving vergunning driehoeksbord diverse locaties te Beemster
Kennisgeving vergunning driehoeksbord diverse locaties te Beemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning Diverse locaties te Beemster
Kennisgeving omgevingsvergunning De Drie Merenweg 34 te Beemster
Kennisgeving plaatsen voorwerpen op of aan de openbare weg Middenweg te Beemster