• Vergunningen»
  • Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Vergunningen Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen detail
Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen detail
Uitvoeringsregel Besluit proceskosten bestuursrecht BsGW 2019 detail
Regeling openstelling elektronisch verkeer Belastingen en WOZ detail
Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2019 Beekdaelen detail
Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2019 Beekdaelen detail
Mandaatbesluit hoofd afdeling Heffen detail
Mandaatbesluit heffing- en invorderingsambtenaar BsGW 2019’ Weert detail
Mandaatbesluit directeur BsGW detail
Mandaatbesluit hoofd afdeling Bedrijfsvoering detail
Mandaatbesluit hoofd afdeling Informatie, Processen en Automatisering detail
Mandaatbesluit hoofd afdeling Innen detail
Mandaatbesluit hoofd afdeling Heffen detail
Archiefverordening BsGW detail
Aanwijzing onbezoldigde belastingdeurwaarders/betekenaars detail
Besluit ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht BsGW, Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen detail
Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar detail
Beleidsregel wijze indiening verzoek inzake rechten betrokkene onder AVG detail
Uitvoeringsregel Besluit proceskosten bestuursrecht BsGW 2018 detail
Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar controleur toeristenbelasting detail
Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar detail
Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar detail
Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar detail
Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar detail
Mandaatbesluit heffing- en invorderingsambtenaar BsGW 2018’ Gennep detail
Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeentelijke- en waterschapsbelastingen detail
Aanwijzingsbesluit diverse deurwaarders detail
Leidraad invordering BsGW, belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen detail
Sluiten digitale weg voor verzoeken en overig berichtenverkeer met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur BsGW detail
Uitvoeringsregel Besluit proceskosten bestuursrecht BsGW 2017 detail
Aanwijzing plaatsvervangend directeur BsGW detail
Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen detail
Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen detail
Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen 1e wijziging detail
Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2014 Voerendaal 1e wijziging detail
Aanwijzing onbezoldigd ambtenaar BsGW detail
Aanwijzing belastingdeurwaarder/betekenaar BsGW detail
Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen 2e wijziging detail
Bekrachtiging besluit tot aanwijzing heffings-, invorderings- en WOZ-ambtenaar BsGW detail
Benoeming secretaris en plaatsvervangend secretaris Awb commissie BsGW detail
Verordening behandeling bezwaren BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg detail
Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeentelijke- en waterschapsbelastingen alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg detail