7.3
  • Vergunningen»
  • Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Vergunningen Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Leidraad Invordering BsGW, Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (versie januari 2021)
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg - Aanwijzingsbesluit deurwaarders
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg - Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar...
Aanwijzing waarnemend directeur
PrivacyProtocol BsGW & deelnemers
Besluit gegevensverstrekking BsGW
Leidraad Invordering BsGW
Leidraad Invordering BsGW, Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Beek 2019
Mandaatbesluit invorderingsambtenaar gemeente Beek 2019
Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen
Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen
Uitvoeringsregel Besluit proceskosten bestuursrecht BsGW 2019
Regeling openstelling elektronisch verkeer Belastingen en WOZ
Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2019 Beekdaelen
Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2019 Beekdaelen
Mandaatbesluit hoofd afdeling Heffen
Mandaatbesluit heffing- en invorderingsambtenaar BsGW 2019’ Weert
Mandaatbesluit directeur BsGW
Mandaatbesluit hoofd afdeling Bedrijfsvoering
Mandaatbesluit hoofd afdeling Informatie, Processen en Automatisering
Mandaatbesluit hoofd afdeling Innen
Mandaatbesluit hoofd afdeling Heffen
Archiefverordening BsGW
Aanwijzing onbezoldigde belastingdeurwaarders/betekenaars
Besluit ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht BsGW, Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking...
Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar
Beleidsregel wijze indiening verzoek inzake rechten betrokkene onder AVG
Uitvoeringsregel Besluit proceskosten bestuursrecht BsGW 2018
Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar controleur toeristenbelasting
Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar
Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar
Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar
Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar
Mandaatbesluit heffing- en invorderingsambtenaar BsGW 2018’ Gennep
Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeentelijke- en waterschapsbelastingen
Aanwijzingsbesluit diverse deurwaarders
Leidraad invordering BsGW, belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Sluiten digitale weg voor verzoeken en overig berichtenverkeer met betrekking tot de Wet openbaarheid...
Uitvoeringsregel Besluit proceskosten bestuursrecht BsGW 2017
Aanwijzing plaatsvervangend directeur BsGW
Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen
Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen
Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen 1e wijziging
Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2014 Voerendaal 1e wijziging
Aanwijzing onbezoldigd ambtenaar BsGW
Aanwijzing belastingdeurwaarder/betekenaar BsGW
Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen 2e wijziging
Bekrachtiging besluit tot aanwijzing heffings-, invorderings- en WOZ-ambtenaar BsGW
Benoeming secretaris en plaatsvervangend secretaris Awb commissie BsGW