Vergunningen Belastingsamenwerking Rivierenland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Belastingsamenwerking Rivierenland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Belastingsamenwerking Rivierenland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Elektronisch BSR-blad nummer 2, 6 juni 2019 detail
Aanwijsbesluit inlichtingenverplichtingen BSR detail
Aanwijsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR (WSRL en Hollandse Delta) detail
Leidraad invordering BSR detail
Klokkenluidersregeling BSR detail
Beleidsregel verkeer langs elektronische weg detail
Officiële bekendmaking 2019-1 detail
Inkoop- en aanbestedingsbeleid detail
Archiefverordening BSR detail
Financiele verordening BSR detail
Verordening klachtbehandeling BSR detail
Controleverordening BSR detail
Aanwijsbesluit plaatsvervangend directeur BSR detail
Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR (Cannock Chase) detail
Aanwijsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR (Aquon) detail
Aanheffingsbesluit heffingsambtenaar BSR 2018 detail
Aanwijsbesluit Functionaris Gegevensbescherming BSR 2018 detail
Aanwijsbesluit Security Officer BSR 2018 detail
Aanwijsbesluit klachtencoordinator BSR 2018 detail
Aanwijsbesluit invorderingsambtenaar BSR 2018 detail
Aanwijsbesluit Informatiebeveiligingsfunctionaris BSR 2018 detail
Officiële bekendmaking 2018-3 detail
Officiële bekendmaking 2018-1 detail
Elektronisch BSR- blad nummer2, 7 juni 2018 detail
Officiële bekendmaking detail