7.5

Vergunningen Belastingsamenwerking Rivierenland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Belastingsamenwerking Rivierenland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Belastingsamenwerking Rivierenland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Archiefverordening Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)
Officiële bekendmaking 2020 - 2
Aanwijsbesluit klachtencoördinator BSR
Wijziging officiële bekendmaking 2020 – 1
Officiële bekendmaking
Elektronisch BSR-blad nummer 4, 21 november2019
Besluit tot vervanging van papieren archiefbescheiden doro digitale reproducties personeelsdossiers BSR
Officiële bekendmaking 2019-3
Aanwijsbesluit invorderingsambtenaar BSR 2019
Aanwijsbesluit plaatsvervangend directeur BSR 2019
Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR 2019
Overlegverordening Georganiseerd Overleg BSR
Archiefverordening van Belastingsamenwerking Rivierenland 2019
Elektronisch BSR-blad nummer 2, 6 juni 2019
Aanwijsbesluit inlichtingenverplichtingen BSR
Aanwijsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR (WSRL en Hollandse Delta)
Leidraad invordering BSR
Klokkenluidersregeling BSR
Beleidsregel verkeer langs elektronische weg
Officiële bekendmaking 2019-1
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Archiefverordening BSR
Financiele verordening BSR
Verordening klachtbehandeling BSR
Controleverordening BSR
Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR (Cannock Chase)
Aanwijsbesluit plaatsvervangend directeur BSR
Aanwijsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR (Aquon)
Aanheffingsbesluit heffingsambtenaar BSR 2018
Aanwijsbesluit Functionaris Gegevensbescherming BSR 2018
Aanwijsbesluit Security Officer BSR 2018
Aanwijsbesluit klachtencoordinator BSR 2018
Aanwijsbesluit invorderingsambtenaar BSR 2018
Aanwijsbesluit Informatiebeveiligingsfunctionaris BSR 2018
Officiële bekendmaking 2018-3
Officiële bekendmaking 2018-1
Elektronisch BSR- blad nummer2, 7 juni 2018
Officiële bekendmaking