Vergunningen Bellingwedde

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bellingwedde. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bellingwedde. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Vierde wijziging op de Verordening Wmo gemeente Bellingwedde 2015 detail
APV Bellingwedde 2017 detail
Gemeente Bellingwedde - parkeren - Dorpsplein Bellingwolde detail
Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Tjabbestreek 25 te Blijham detail
Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Borgesiusweg 2 te Wedde detail
Regeling briefadres gemeente Bellingwedde 2017 detail
Derde wijziging op de Verordening Wmo gemeente Bellingwedde 2015 detail
Beleidsregel bijtincidenten honden gemeente Bellingwedde 2017 detail
Verordening Blijverslening gemeente Bellingwedde detail
Re-integratieverordening Participatiewet Bellingwedde 2017 detail
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Bellingwedde 2017 detail
Intrekking Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Bellingwedde 2015 detail
Mandaatbesluit Bellingwedde 2017 detail
Tweede wijziging op de Verordening Wmo gemeente Bellingwedde 2015 detail
Financiële verordening gemeente Bellingwedde 2017 detail
Ontwerp omgevingsvergunningen uitgebreide procedure detail
Gemeente Bellingwedde - Opheffen éénrichtingsverkeer - Albert Wubsweg Wedde detail
Uitvoeringsregeling Wegsleepverordening Bellingwedde detail
Verkeersbesluit detail
Gemeente Bellingwedde Winschoterweg Blijham - instellen 60km/u & verbod motorvoertuigen - Winschoterweg Blijham detail
Verordening afvalstoffenheffing Bellingwedde 2017 detail
Eerste wijziging op de Verordening Wmo gemeente Bellingwedde 2015 detail
Klachtenregeling GGD Groningen detail
Wijzigingsbesluit APV Bellingwedde 2016 detail
Wegsleepverordening Bellingwedde detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017 detail
Verordening Starterslening gemeente Bellingwedde detail
Legesverordening Bellingwedde 2017 detail
Wijzigingsverordening winkeltijden Bellingwedde 2017 detail
Verordening Rioolheffing Bellingwedde 2017 detail
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bellingwedde 2016 detail
Intrekking publicatie Gemeenteblad 2016/162179 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder calamiteiten en geweld Wmo 2015 detail
Nevenfunctie raadslid de heer F. J. van Benten detail
Afvalstoffenverordening Bellingwedde 2016 detail
Openbare kennisgeving vacature raad detail
Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied 1998 - Wijzigingsplan Tweekarspelenweg 12 Blijham’ detail
Nr. 4/9-2 detail
Gemeente Bellingwedde - uitbreiding 30km-zone - Hoofdweg Wedde detail
Gemeente Bellingwedde - parkeerverbod - Voorstraat (gedeeltelijk) en Oudeweg te Oudeschans detail
Ontwerpwijzigingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied 1998 – Wijzigingsplan Tweekarspelenweg 12 Blijham’ detail
Omgevingsvergunning Hoornderweg 35 Wedde detail
Wijziging richtlijnen bijzondere bijstand detail
FINANCIELE VERORDENING PG&Z detail
CONTROLEVERORDENING PG&Z detail
PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE BELLINGWEDDE 2016 detail
Omgevingsvergunning Hoofdweg 125 Bellingwolde detail
Dienstverleningshandvest Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen detail
CENTRUMREGELING BESCHERMD WONEN EN OPVANG GRONINGEN detail
RAADSBESLUIT detail