Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Bellingwedde

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bellingwedde. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bellingwedde. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Vierde wijziging op de Verordening Wmo gemeente Bellingwedde 2015 06-12-2017 06-02-2018 detail
APV Bellingwedde 2017 06-11-2017 06-01-2018 detail
Gemeente Bellingwedde - parkeren - Dorpsplein Bellingwolde 04-10-2017 04-12-2017 detail
Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Tjabbestreek 25 te Blijham 04-10-2017 04-12-2017 detail
Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Borgesiusweg 2 te Wedde 04-10-2017 04-12-2017 detail
Regeling briefadres gemeente Bellingwedde 2017 30-08-2017 30-10-2017 detail
Derde wijziging op de Verordening Wmo gemeente Bellingwedde 2015 30-08-2017 30-10-2017 detail
Beleidsregel bijtincidenten honden gemeente Bellingwedde 2017 18-07-2017 18-09-2017 detail
Verordening Blijverslening gemeente Bellingwedde 31-05-2017 31-07-2017 detail
Re-integratieverordening Participatiewet Bellingwedde 2017 31-05-2017 31-07-2017 detail
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Bellingwedde 2017 31-05-2017 31-07-2017 detail
Intrekking Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Bellingwedde 2015 29-05-2017 29-07-2017 detail
Mandaatbesluit Bellingwedde 2017 29-05-2017 29-07-2017 detail
Tweede wijziging op de Verordening Wmo gemeente Bellingwedde 2015 19-05-2017 19-07-2017 detail
Financiële verordening gemeente Bellingwedde 2017 18-05-2017 18-07-2017 detail
Ontwerp omgevingsvergunningen uitgebreide procedure 11-05-2017 11-07-2017 detail
Gemeente Bellingwedde - Opheffen éénrichtingsverkeer - Albert Wubsweg Wedde 22-02-2017 22-04-2017 detail
Uitvoeringsregeling Wegsleepverordening Bellingwedde 13-02-2017 13-04-2017 detail
Verkeersbesluit 18-01-2017 28-02-2017 detail
Gemeente Bellingwedde Winschoterweg Blijham - instellen 60km/u & verbod motorvoertuigen - Winschoterweg Blijham 11-01-2017 11-03-2017 detail
Verordening afvalstoffenheffing Bellingwedde 2017 02-01-2017 02-03-2017 detail
Eerste wijziging op de Verordening Wmo gemeente Bellingwedde 2015 02-01-2017 02-03-2017 detail
Klachtenregeling GGD Groningen 30-12-2016 28-02-2017 detail
Wijzigingsbesluit APV Bellingwedde 2016 30-12-2016 28-02-2017 detail
Wegsleepverordening Bellingwedde 30-12-2016 28-02-2017 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017 30-12-2016 28-02-2017 detail
Verordening Starterslening gemeente Bellingwedde 30-12-2016 28-02-2017 detail
Legesverordening Bellingwedde 2017 30-12-2016 28-02-2017 detail
Wijzigingsverordening winkeltijden Bellingwedde 2017 30-12-2016 28-02-2017 detail
Verordening Rioolheffing Bellingwedde 2017 30-12-2016 28-02-2017 detail
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bellingwedde 2016 29-12-2016 28-02-2017 detail
Intrekking publicatie Gemeenteblad 2016/162179 21-12-2016 21-02-2017 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder calamiteiten en geweld Wmo 2015 14-12-2016 15-06-2017 detail
Nevenfunctie raadslid de heer F. J. van Benten 23-11-2016 22-02-2017 detail
Afvalstoffenverordening Bellingwedde 2016 22-11-2016 22-01-2017 detail
Openbare kennisgeving vacature raad 02-11-2016 02-12-2016 detail
Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied 1998 - Wijzigingsplan Tweekarspelenweg 12 Blijham’ 13-07-2016 13-09-2016 detail
Nr. 4/9-2 01-07-2016 01-09-2016 detail
Gemeente Bellingwedde - uitbreiding 30km-zone - Hoofdweg Wedde 11-05-2016 11-07-2016 detail
Gemeente Bellingwedde - parkeerverbod - Voorstraat (gedeeltelijk) en Oudeweg te Oudeschans 28-04-2016 28-06-2016 detail
Ontwerpwijzigingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied 1998 – Wijzigingsplan Tweekarspelenweg 12 Blijham’ 15-04-2016 15-06-2016 detail
Omgevingsvergunning Hoornderweg 35 Wedde 14-04-2016 14-06-2016 detail
Wijziging richtlijnen bijzondere bijstand 30-03-2016 29-04-2016 detail
FINANCIELE VERORDENING PG&Z 18-03-2016 18-05-2016 detail
CONTROLEVERORDENING PG&Z 18-03-2016 18-05-2016 detail
PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE BELLINGWEDDE 2016 24-02-2016 24-04-2016 detail
Omgevingsvergunning Hoofdweg 125 Bellingwolde 24-02-2016 24-04-2016 detail
Dienstverleningshandvest Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen 27-01-2016 27-03-2016 detail
CENTRUMREGELING BESCHERMD WONEN EN OPVANG GRONINGEN 27-01-2016 27-03-2016 detail
RAADSBESLUIT 30-12-2015 29-02-2016 detail