6.6

Vergunningen Bergeijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bergeijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bergeijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ingekomen milieumelding, Vlieterdijk 21 in Luyksgestel, veranderen van het bedrijf (er worden geen varkens...
Ingekomen melding lozing buiten inrichting, Loo 121 in Bergeijk, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem
verleende reguliere omgevingsvergunning, Eerselsedijk 42 in Bergeijk, aanleggen van 4 padel kooien en...
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Bredasedijk 24 in Bergeijk uitbreiden van een kraamstal en zeugenstal...
Verlengen beslistermijn, Bredasedijk 24 in Bergeijk, uitbreiden van een kraamstal en zeugenstal en het...
verleende APV vergunning, de gemeente Bergeijk, huis aan huis verkopen van bloemen op 2 oktober 2021...
verleende APV vergunning, de kern Westerhoven, inzamelen van oud ijzer en elektronica op 2 oktober 2021
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Hoek 45 in Bergeijk, verbouwen van een woning
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Jeneverbesdreef 4 in Bergeijk, bouwen van een kelder
Gemeente Bergeijk - Benoeming voorzitter van de Commissie Bezwaarschriften de heer W.A.M. Waarma
Ingekomen APV melding, de kern Westerhoven, organiseren van een Westerhovense kwis op 17 november en...
Gemeente Bergeijk - Aanwijzingsbesluit de heer T.T.G.M. Roovers als klachtencoördinator
Gemeente Bergeijk - Aanwijzingsbesluit secretaris bezwaarschriftencommissie de heer mr. T.T.G.M. Roovers...
verleende reguliere omgevingsvergunning, Jeneverbesdreef 3a in Bergeijk, plaatsen van woonunits
verleende reguliere omgevingsvergunning, Stökskesweg 11 in Bergeijk, plaatsen van 6 vlaggen-, reclamemasten
verleende reguliere omgevingsvergunning, Stökskesweg 11 in Bergeijk, plaatsen van 6 vlaggen-, reclamemasten
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Elskensakker 24 in Bergeijk, aanleggen van een inrit/uitweg
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Hooge Berkt 21 in Bergeijk, handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Franciscus van de Reijdtlaan 2 in Luyksgestel, aanleggen van...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Loo 41 in Bergeijk, verlengen van een tijdelijke woonbestemming
Ingekomen APV melding, de gemeente Bergeijk, houden van een militaire oefening van 27 september tot en...
Voornemen tot uitschrijving Z. Raffael, geboren 17-10-1985, uit de Basisregistratie Personen (BRP)
Ingekomen milieumelding, Heerkensakker 1 in Bergeijk, veranderen van het bedrijf (uitbreiden bedrijfshal)
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Kromhurken in Bergeijk, handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Heijerstraat 38 in Westerhoven, bouwen van een erker
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Bergeijk, Bredasedijk 51a, veranderen van het bedrijf
Niet in behandeling genomen aanvraag omgevingsvergunning, Bergeijk, Bucht 45 d, plaatsen van een erfafscheiding
Ontwerpwijzigingsplan ‘Meidoornstraat, Westerhoven’
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, nabij Liskes (sectie C nummers 2364, 2365 en 2370) in Bergeijk handelingen...
Ontwerpbesluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai - Puttendijk 5 te Bergeijk
Ontwerpbestemmingsplan 'Puttendijk 5, Bergeijk'
M.e.r. beoordelingsbesluit wijzigingsplan ‘Meidoornstraat, Westerhoven’
Onherroepelijk bestemmingsplan "Fietspad Heuvel – Dorpstraat"
geweigerde reguliere omgevingsvergunning, De Roet 10 in Bergeijk, verbreden van een inrit
verleende APV vergunning, de kern Riethoven, huis aan huis verkopen van lokale producten op 9 oktober...
Uitschrijving J. Pruijmboom, geboortedatum 13-02-1975 uit de Basisregistratie Personen (BRP)
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Loveren 14 a in Westerhoven, wijzigen van de voorgevel (het plaatsen...
Verlengen beslistermijn, Burgemeester Magneestraat 40 tot en met 40 f en 42 in Bergeijk, wijzigen van...
Ingekomen APV melding, Postiljon 35 en 37 in Luyksgestel, plaatsen van een mobiele kraan op 21 september...
Ingekomen APV melding, 't Loo in Bergeijk, organiseren van de wielerronde van 't Loo op 19 september...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Hoolstraat 3 a in Luyksgestel, plaatsen van een woonwagen met...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Hoolstraat 2 a in Luyksgestel, plaatsen van een woonwagen met...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Hoolstraat 4 in Luyksgestel, plaatsen van een woonwagen met bijgebouwen...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Hoolstraat 3 in Luyksgestel, plaatsen van een woonwagen met bijgebouwen...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Hoolstraat 2 in Luyksgestel, plaatsen van een woonwagen met bijgebouwen...
verleende uitgebreide omgevingsvergunning, Burgemeester Aartslaan 51 a t/m f in Bergeijk, brandveilig...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Dorpsstraat 24 in Riethoven, aanleggen van 48 zonnepanelen
Ingekomen sloopmelding, Berkenlaan 3 in Bergeijk, gedeeltelijk slopen van de woning (woonkamer, dak)...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Eerselsedijk 42 in Bergeijk, aanleggen van 4 padel kooien en...
Uitschrijving V. Pospílšil, geboortedatum 14-11-1993, uit de Basisregistratie Personen (BRP)