Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Bergeijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bergeijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bergeijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Fazantlaan 14 in Bergeijk, veranderen van een monument (vervangen van beglazing) 23-05-2019 23-07-2019 detail
Ingekomen APV melding, kerkplein in Bergeijk, organiseren van een kiosk concert op 1 juli 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verlengen beslistermijn, Elsenhof 2 in Bergeijk, plaatsen van een pinbox 23-05-2019 23-07-2019 detail
Ingekomen APV melding, speeltuin 't Zand Weebosch, organiseren van een buurtfeest op 17 augustus 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Posthoorn 11 a in Luyksgestel, aanleggen van een inrit/uitweg 23-05-2019 23-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Kleine Broekstraat 64 in Bergeijk, kappen van 3 dennenbomen en 5 coniferen 23-05-2019 23-07-2019 detail
verleende reguliere omgevingsvergunning, Meerendreef 15 in Luyksgestel, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (oprichten van een B&B in de woning) 22-05-2019 22-07-2019 detail
verleende reguliere omgevingsvergunning, Postelscheheideweg 12 in Luyksgestel, plaatsen van 2 containers en het vervangen van de bestaande trapput 22-05-2019 22-07-2019 detail
Verlengen beslistermijn, Burgemeester Aartslaan 51 in Bergeijk, renoveren van een woonboerderij en het bouwen van recreatieappartementen 22-05-2019 22-07-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan "Kapelstraat 2" 22-05-2019 22-07-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan "Kapelstraat 2" 22-05-2019 22-07-2019 detail
verleende reguliere omgevingsvergunning, Burg Magneestraat 12 in Bergeijk, verbouwen van de voormalige Rabobank tot gezondheidscentrum 21-05-2019 21-07-2019 detail
Ingekomen milieumelding, Kempervennendreef 4 in Westerhoven, veranderen van de inrichting (wijziging aan koelinstallatie) 21-05-2019 21-07-2019 detail
verleende reguliere omgevingsvergunning, Oude Weerderdijk in Westerhoven (sectie D, nr.791), het aanleggen van een uitweg/inrit en het aanbrengen van terreinverharding 20-05-2019 20-07-2019 detail
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Bergeijk, Broekstraat 13a, bouwen mantelzorgwoning 20-05-2019 20-07-2019 detail
verleende APV vergunning, Hasselsestraat 3 in Luyksgestel, organiseren van activiteiten in de sporthal tijdens Luyksgestel kermis van 22 tot en met 26 juni 2019 17-05-2019 17-07-2019 detail
Ingekomen sloopmelding, Eijkenakker 16 in Bergeijk, slopen en asbest verwijderen van een bedrijfspand 17-05-2019 17-07-2019 detail
verleende reguliere omgevingsvergunning, Dorpstraat 33 in Westerhoven, aanleggen van een (2e) inrit/uitweg 17-05-2019 17-07-2019 detail
verleende reguliere omgevingsvergunning, Dorpstraat 33 in Westerhoven, verbouwen van een woonhuis 16-05-2019 16-07-2019 detail
Ingekomen APV melding, de gemeente Bergeijk, organiseren van een ZLM Tour op 21 juni 2019 16-05-2019 16-07-2019 detail
Ingekomen APV melding, Openluchttheater in Luyksgestel, organiseren van evenementen in het Openluchttheater van 2 juni tot en met 2 november 2019 16-05-2019 16-07-2019 detail
verleende reguliere omgevingsvergunning, Vlasstraat 14 in Riethoven, plaatsen van een schutting 16-05-2019 16-07-2019 detail
Gemeente Bergeijk - Parkeerverbod - Dorpstraat Westerhoven 16-05-2019 16-07-2019 detail
Regeling betaald ouderschapsverlof Kempengemeenten 2018 15-05-2019 15-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Eijkenakker 16 in Bergeijk, bouwen van twee bedrijfspanden 15-05-2019 15-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Bredasedijk 51 in Bergeijk, aanleggen van een aarden wal (voorzien van beplanting) 15-05-2019 15-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Dorpstraat 4 in Luyksgestel, aanleggen van een uitweg/inrit 15-05-2019 15-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Weebosserweg 37 in Bergeijk, uitbreiden van een woning 15-05-2019 15-07-2019 detail
Concept verkeersbesluit 19.001, Geslotenverklaring fietsers/bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen Enderakkers , Bergeijk 15-05-2019 15-07-2019 detail
Vastgesteld verkeersbesluit 19.006, Instellen parkeerverbod Dorpstraat, Westerhoven 15-05-2019 15-07-2019 detail
Concept verkeersbesluit 19.001, Geslotenverklaring fietsers/bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen Enderakkers , Bergeijk 15-05-2019 15-07-2019 detail
Vastgesteld verkeersbesluit 19.006, Instellen parkeerverbod Dorpstraat, Westerhoven 15-05-2019 15-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Vinklaan 4 in Riethoven, bouwen van een carport en het vervangen/veranderen van de kozijnen 15-05-2019 15-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Loo 77 b in Bergeijk, brandveilig gebruiken van een logiesverblijf 14-05-2019 14-07-2019 detail
verleende reguliere omgevingsvergunning, Kievitlaan 2 in Riethoven, bouwen van een carport 14-05-2019 14-07-2019 detail
verleende reguliere omgevingsvergunning, Posthoorn 15 in Luyksgestel, aanleggen van een uitweg/inrit 14-05-2019 14-07-2019 detail
verleende reguliere omgevingsvergunning, Loo 77b in Bergeijk, intern verbouwen van een logiesverblijf 14-05-2019 14-07-2019 detail
Niet in behandeling genomen aanvraag omgevingsvergunning, Bergeijk, Weebosserweg 37, uitbreiden van een woning 13-05-2019 13-07-2019 detail
Gemeente Bergeijk, Presidium dinsdag 21 mei 2019 13-05-2019 13-07-2019 detail
Ingekomen APV melding, Rijt 2 in Luyksgestel, uitbreiden van het terras, plaatsen overkapping en buitenbar t.b.v. kermis van 23 t/m 27 juni 2019 13-05-2019 13-07-2019 detail
verleende reguliere omgevingsvergunning, Lijsterlaan 11 in Riethoven, kappen van een boom 10-05-2019 10-07-2019 detail
verleende reguliere omgevingsvergunning, Blokstraat 20 in Bergeijk, wijzigen van de voorgevel 10-05-2019 10-07-2019 detail
Ingekomen APV melding, Johan van der Heidendreef 12 in Bergeijk, organiseren van een jeugdkamp van 7 juni tot en met 9 juni 2019 10-05-2019 10-07-2019 detail
Ingekomen APV melding, de gemeente Bergeijk, organiseren van de kermissen Bergeijk/Luyksgestel/Riethoven/ Westerhoven/Weebosch voor 2019 10-05-2019 10-07-2019 detail
Ingekomen APV melding, speeltuin De Bucht in Bergeijk, organiseren van een buurtfeest op 7 september 2019 10-05-2019 10-07-2019 detail
Ingekomen APV melding, Kapellerweg 15 in Luyksgestel, houden van een buitenconcert op 2 juni 2019 van 15.00 uur tot 20.00 uur 09-05-2019 09-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Koningsvogel 7 in Bergeijk, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (bijgebouw gebruiken als mantelzorgwoning) 09-05-2019 09-07-2019 detail
Ingekomen sloopmelding, Schoolstraat 48 in Riethoven, verwijderen van asbesthoudende materialen van een stal 09-05-2019 09-07-2019 detail
Ingekomen sloopmelding, Geerstraat 26 in Bergeijk, verwijderen van asbesthoudende materialen van een woonhuis 09-05-2019 09-07-2019 detail
Ingekomen sloopmelding, Frater Romboutsstraat 8 in Bergeijk, verwijderen van asbesthoudende materialen van een berging 09-05-2019 09-07-2019 detail