Vergunningen Bergen (L)

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bergen (L). Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bergen (L). Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vergunning verleend voor het bouwen van een woning aan Bessembiender 1, te Siebengewald
Vergunning verleend voor het bouwen van een woning aan Bessembiender 1, te Siebengewald
Vergunning verleend voor het bouwen van een woning aan de Bessembiender 11 te Siebengewald.
Vergunning verleend voor het bouwen van een woning aan de Bessembiender 11 te Siebengewald.
Mandaat-, machtiging- en volmachtregeling Bergen
Ontvangen melding voor verwijderen asbest en slopen deel bebouwing aan Bleijenbeek 1 in Afferden L
Ontvangen melding voor het slopen van 3 bijgebouwen aan Rijksweg 22a in Bergen L
Ontvangen melding voor verwijderen asbesthoudend materiaal en slopen garage aan Kreeftenheide 39 in Siebengewald
Aanvraag vergunning voor diverse bouwwerken aan Aijerdijk 3 in Bergen L
Vergunning verleend voor het kappen van 1 boom op het adres Burgemeester van Kempenstraat 6 te Bergen...
Aanvraag vergunning voor in gebruik nemen tweede uitrit aan Aijerdijk 3 in Bergen L
Vergunning verleend voor het kappen van 1 boom op het adres Kloosterweg 2a te Siebengewald.
Ontwerpbestemmingsplan Schaak 8 ter inzage
Vergunning verleend voor het bouwen van een woonzorgcomplex aan de Lindenlaan 6 en 8 te Bergen.
Vergunning verleend voor het bouwen van een erker aan de Hermelijnsingel 17
Vergunning verleend voor het bouw milieustraat en reinwaterkelder aan de Kamp 5 te Well L.
Ontwerpbestemmingsplan Parallelweg 2 ter inzage
Vergunning verleend voor het bouwen van een woning aan de Bessembiender 4 te Siebengewald.
Aanvraag vergunning voor oprichten woning aan Gielenkamp ong. in Wellerlooi
Aanvraag vergunning voor oprichten woning aan Gielenkamp ong. in Wellerlooi
Vergunning voor het oprichten van een recreatiewoning aan De Kamp 1a te Well L.
Voornemen om een vergunning te verlenen voor brandveilig gebruik aan Vossenheuvel 10-400/409/414/417...
Voornemen om een vergunning te verlenen voor brandveilig gebruik aan Vossenheuvel 10-333 te Well L
Ontvangen melding voor slopen serre/schuren aan Julianastraat 16c in Afferden L
Gemeente Bergen - parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen - Lindenlaan Nieuw Bergen (naast N271)
Aanvraag vergunning voor wijziging detailhandel naar wonen aan Dorpsstraat 58 in Afferden L
Aanvraag vergunning voor wijziging bedrijfs- naar plattelandswonging aan Tuinstraat 6 in Wellerlooi
Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Bergen
Verordening inburgering gemeente Bergen (L) 2022
Verordening forensenbelasting 2022
Verordening jeugdhulp gemeente Bergen (L) 2019
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergen (L) 2019
Verordening waterverblijfsbelasting 2022
Verordening Rioolheffing 2022
Verordening onroerendezaakbelastingen 2022
Verordening verblijfsbelasting 2022
Subsidieregeling Afkoppelen Hemelwater Bergen 2022
Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2022
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Bergen 2019
Re-integratieverordening Participatiewet Bergen 2019
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bergen 2022
Vergunning verleend voor het kappen van 1 boom op het adres Baalsedijk 2 te Siebengewald.
Vergunning verleend voor het kappen van 1 boom op het adres Grotestraat 38 te Well L.
Vergunning voor het oprichten van een kapsalon aan Lindenlaan4 te Bergen L
Ontvangen melding voor vervangen gasstation nabij Tuinstraat 15 in Wellerlooi
Ontvangen melding voor vervangen gasstation nabij Tuinstraat 9 in Wellerlooi
Ontvangen melding voor vervangen gasstation nabij Siebengewaldseweg 104 in Bergen L
Ontvangen melding voor vervangen gasstation nabij Gochsedijk 1 in Siebengewald
Ontvangen melding voor vervangen gasstation nabij Emmastraat 7 in Wellerlooi
Vergunning verleend voor het bouwen van een woning op het adres Ericaweg 14, 5853 EW te Siebengewald