Vergunningen Bergen (L)

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bergen (L). Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bergen (L). Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Ontvangst Sloopmelding voor verwijderen asbesthoudend materiaal aan Rimpelt 15a te Afferden L 20-01-2023 20-03-2023 Details
Besluit op Omgevingsvergunning regulier, Burgemeester Douvenstraat 22, 5854AE Bergen L 19-01-2023 19-03-2023 Details
Besluit op Omgevingsvergunning regulier, 't Leuken 16c, 5855EK Well L 19-01-2023 19-03-2023 Details
Ontvangst Sloopmelding, verwijderen asbesthoudend materiaal uit diverse woningen gemeente Bergen L 16-01-2023 16-03-2023 Details
Besluit op Omgevingsvergunning regulier, Hengeland 10, 5851EA Afferden L 16-01-2023 16-03-2023 Details
Besluit op Omgevingsvergunning regulier, Murseltseweg 45, 5854CV Bergen L 16-01-2023 16-03-2023 Details
Besluit op Omgevingsvergunning regulier, Murseltseweg 47, 5854CV Bergen L 16-01-2023 16-03-2023 Details
Ontvangst Melding Activiteitenbesluit, Schaak 8 te Wellerlooi 13-01-2023 13-03-2023 Details
Ontvangst Sloopmelding, verwijderen asbesthoudende materialen bij woning aan Roefsstraat 10 te Bergen... 13-01-2023 13-03-2023 Details
Ontvangst Melding Activiteitenbesluit, Siebengewaldseweg 149-153, 5854 PB Bergen L 13-01-2023 13-03-2023 Details
Ontvangst Sloopmelding, gedeeltelijke sloop van tuinbouwkas aan Tuinstraat 11 te Wellerlooi 13-01-2023 13-03-2023 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning voor het Kappen berkenbomen, De Kamp 18, 5855EG Well... 12-01-2023 12-03-2023 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning voor het kappen van bomen en opruimen van dode bomen,... 12-01-2023 12-03-2023 Details
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning uitgebreid voor het plaatsen van een Ad Blue installatie bij... 12-01-2023 12-03-2023 Details
Ontvangst Sloopmelding voor woning aan Holshaeg 6 te Bergen L 11-01-2023 11-03-2023 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning voor het Aanvraag kapvergunning Boermansstraat 5,... 06-01-2023 06-03-2023 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning voor het kapvergunning rotonde Well, Moleneind 12,... 06-01-2023 06-03-2023 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning voor het Kappen van 6 bomen, Sterrenbos 1a, 5855BR... 06-01-2023 06-03-2023 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning voor het Aanlegverg. kappen bomen, Moleneind 9, 5855CB... 06-01-2023 06-03-2023 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning voor het Kapvergunning fam Chlod Wezerweg 3 Well,... 06-01-2023 06-03-2023 Details
Besluit op Omgevingsvergunning regulier, Wethouder Breekstraat 8, 5853BJ Siebengewald 05-01-2023 05-03-2023 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning voor het kappen zieke boom Vrij 21 Siebengewald,... 05-01-2023 05-03-2023 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel,... 05-01-2023 05-03-2023 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning voor het aanvragen van een inrit, BGN02 T 3387 05-01-2023 05-03-2023 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning voor het oprichten van een bijgebouw bij woning,... 05-01-2023 05-03-2023 Details
Intrekking verzoek voor plaatsen van een dakkapel, Kleefstraat 26, 5854BL Bergen L 05-01-2023 05-03-2023 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning voor het legaliseren van een parkeerplaats, Hengeland... 30-12-2022 28-02-2023 Details
Besluit beschermd wonen en opvang Bergen (L) 2022 27-12-2022 27-02-2023 Details
Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon gemeente Bergen (L) 22-12-2022 22-02-2023 Details
Bestemmingsplan Buitengebied 2018, 1e Herziening vastgesteld 21-12-2022 21-02-2023 Details
VTH-Beleid Omgevingsrecht gemeente Bergen 21-12-2022 21-02-2023 Details
Verordening verblijfsbelasting 2023 19-12-2022 19-02-2023 Details
Intrekken Beleidsregel medische indicatie Bergen 19-12-2022 19-02-2023 Details
Verordening waterverblijfsbelasting 2023 19-12-2022 19-02-2023 Details
Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2023 19-12-2022 19-02-2023 Details
Verordening rioolheffing 2023 19-12-2022 19-02-2023 Details
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bergen 2023 19-12-2022 19-02-2023 Details
Verordening forensenbelasting 2023 19-12-2022 19-02-2023 Details
Verordening onroerendezaakbelastingen 2023 19-12-2022 19-02-2023 Details
Programma toekomstbestendig bedrijventerrein De Flammert 15-12-2022 15-02-2023 Details
Regionaal Beleidsplan Jeugd 2022 en verder 15-12-2022 15-02-2023 Details
Beleidsplan armoedebestrijding 2016 15-12-2022 15-02-2023 Details
Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs gemeente Bergen (L) 15-12-2022 15-02-2023 Details
Ontwerpbestemmingsplan “Brouwerstraat 12” ter inzage 14-12-2022 14-02-2023 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen puien in woning aan Heerenvenweg... 13-12-2022 13-02-2023 Details
Ontvangst sloopmelding, voor slopen aanbouw woning aan Burgemeester Douvenstraat 22 te Bergen L 13-12-2022 13-02-2023 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning aanleg tijdelijk werkterrein tbv dijkversterking... 13-12-2022 13-02-2023 Details
Besluit op omgevingsvergunning regulier, Wezerweg 20, 5855EN Well L 12-12-2022 12-02-2023 Details
Besluit op omgevingsvergunning regulier, Pieter Mondriaanstraat 11, 5854GA Bergen L 12-12-2022 12-02-2023 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom, Nieuweweg 84, 5853AR... 12-12-2022 12-02-2023 Details