Vergunningen Bergen op Zoom

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bergen op Zoom. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bergen op Zoom. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Gemeente Bergen op Zoom - Omgevingsvergunningen : ontvangen aanvragen detail
Gemeente Bergen op Zoom - Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP) detail
Gemeente Bergen op Zoom - Omgevingsvergunningen : besluiten detail
Gemeente Bergen op Zoom - Ontwerpbestemmingsplan ‘Klein Molenbeek 4 en 9’, Bergen op Zoom detail
Gemeente Bergen op Zoom - Omgevingsvergunningen : kennisgevingen detail
Gemeente Bergen op Zoom - Raadsbesluit ABBO detail
Gemeente Bergen op Zoom - Melding Activiteitenbesluit detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Klein’Molenbeek 4 en 9’ detail
Gemeente Bergen op Zoom - Nota kostenverhaal detail
Ontwerpuitwerkingsplan – en ontwerpwijzigingsplan “Nieuwe Vesting, deelplan Paravicini” detail
6e wijzigingsplan voor de realisatie van een vervangende woning gelegen aan de Jankenberg 25, naar de Raemdonck 2c te Bergen op Zoom. detail
Gemeente Bergen op Zoom - Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo procedure detail
Gemeente Bergen op Zoom- Omgevingsvergunningen : ontvangen aanvragen detail
Gemeente Bergen op Zoom - Omgevingsvergunningen : kennisgevingen detail
Gemeente Bergen op Zoom - Met de fiets onderweg? Steek je telefoon in je zak! detail
Gemeente Bergen op Zoom - Ontwerpuitwerkingsplan – en ontwerpwijzigingsplan “Nieuwe Vesting, deelplan Paravicini” detail
Gemeente Bergen op Zoom - Omgevingsvergunningen : Besluiten detail
Gemeente Bergen op Zoom - Slimmer omgaan met water detail
Gemeente Bergen op Zoom - Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP) detail
Gemeente Bergen op Zoom - 6e wijzigingsplan voor de realisatie van een vervangende woning aan de Jankenberg 25, naar de Raemdonck 2c, Halsteren detail
Gemeente Bergen op Zoom - Verkeersbesluiten detail
Gemeente Bergen op Zoom - Omgevingsvergunningen : ontvangen aanvragen detail
Gemeente Bergen op Zoom - Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP) detail
Gemeente Bergen op Zoom - Omgevingsvergunningen : besluiten detail
Gemeente Bergen op Zoom - Verkeersbesluiten detail
Gemeente Bergen op Zoom - Melding Activiteitenbesluit detail
Gemeente Bergen op Zoom - Controles hondenbelasting 2019 detail
Gemeente Bergen op Zoom - Beschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure detail
Gemeente Bergen op Zoom - Omgevingsvergunningen : besluiten detail
Gemeente Bergen op Zoom - Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP) detail
Gemeente Bergen op Zoom - Omgevingsvergunningen : ter inzage legging ontwerpbesluiten detail
Gemeente Bergen op Zoom - Omgevingsvergunningen : ontvangen aanvragen detail
Gemeente Bergen op Zoom - Afvalstoffenverordening Bergen op Zoom 2019 detail
Gemeente Bergen op Zoom - Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Bergen op Zoom 2019 detail
Gemeente Bergen op Zoom - Omgevingsvergunningen : besluiten detail
Gemeente Bergen op Zoom - Omgevingsvergunningen : kennisgevingen detail
Gemeente Bergen op Zoom - Omgevingsvergunningen : ontvangen aanvragen detail
Gemeente Bergen op Zoom - Ervaar je overlast? Huur een BOA in! detail
Gemeente Bergen op Zoom - Hoe denk jij over jouw woonomgeving? Wat vind jij van de leefbaarheid in jouw wijk of kern? detail
Gemeente Bergen op Zoom - Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP) detail
Gemeente Bergen op Zoom - Verkeersbesluiten detail
Gemeente Bergen op Zoom - Prioriteitendag Leeftijdsvriendelijke gemeente detail
Gemeente Bergen op Zoom - Melding Activiteitenbesluit detail
Beleidsregel briefadres gemeente Bergen op Zoom 2019 detail
Verordening van het College van Burgemeester en Wethouders houdende het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Bergen op Zoom 2019 detail
Gemeente Bergen op Zoom - Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP) detail
Gemeente Bergen op Zoom - Omgevingsvergunningen : kennisgevingen detail
Gemeente Bergen op Zoom - Omgevingsvergunningen : ontvangen aanvragen detail
Gemeente Bergen op Zoom - Beleidsregel briefadres detail
Gemeente Bergen op Zoom - Omgevingsvergunningen : besluiten detail