Vergunningen Bergen op Zoom

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bergen op Zoom. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bergen op Zoom. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuwe woonwagen op...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het plaatsen van een damwand en lichtmasten,...
Gemeente Bergen op Zoom - Geweigerde omgevingsvergunningen voor verbouwen van een kantoor tot een woning...
Gemeente Bergen op Zoom - Concept Woonvisie Bergen op Zoom ter inzage
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van een hondentrimsalon in...
Gemeente Bergen op Zoom - Melding Activiteitenbesluit Buitenvest 44, Bergen op Zoom
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel van een woning...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van een bovenwoning, Koning...
Gemeente Bergen op Zoom - Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP)
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding, Borgvlietsedreef...
Gemeente Bergen op Zoom - Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van screens, Fabriekstraat...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hekwerk, Groenewoudseweg...
Gemeente Bergen op Zoom - Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een pomp door...
Gemeente Bergen op Zoom - Bekendmaking ontwerp saneringsprogramma Wet geluidhinder Noordsingel, Bergen...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het veranderen van het hoofdgebouw (gebouw...
Gemeente Bergen op Zoom - Hoorzittingen
Gemeente Bergen op Zoom - Melding Activiteitenbesluit Kannewielseweg 18, Halsteren
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van...
Gemeente Bergen op Zoom - Verleniging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het het plaatsen...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van nieuwe aardkabels en elektroden,...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk gebruiken van de loods voor...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van een tuinhuis, Nieuwe...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke schoollokalen,...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het samenvoegen van winkel met bovenwoning...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het tennispark met een...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning,Jan Sinkeweg (kavel...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het herstructureren van de Platanenbuurt,...
Gemeente Bergen op Zoom - Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP)
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van...
Gemeente Bergen op Zoom - Verleniging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning het verbouwen en vergroten...
Aanwijzingsbesluit gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Bergen op Zoom - Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tijdelijk...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk,...
Gemeente Bergen op Zoom - Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk wijzigen van...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het schoolgebouw,...