Vergunningen Bergen op Zoom

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bergen op Zoom. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bergen op Zoom. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het gewijzigd verbouwen van...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen, Hoogstraat...
Gemeente Bergen op Zoom - Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP)
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schijnkap, Koepelstraat...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad, Waterstraat...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit aan de Marconilaan,...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakterras op de garage,...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het bouwen van een waterreservoir t..b.v....
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk slopen en verbouwen van...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw,...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning,...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van een in- uitrit en het...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van een in-uitrit, Fort Pinsenweg...
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Bergen op Zoom 2019
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning,...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van een maaltijdservice bedrijf,...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een tuinkas,...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het Vulversterken van de galerijplaat van...
Gemeente Bergen op Zoom - Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit Bongaertsweg 8 Bergen op Zoom,...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage, Molenwieken 2a,...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan i.v.m....
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het het verbouwen van een voormalige fabriek...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de buitenruimte, Ooitas...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitbouw, Melanenweg...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een woonwagen, Calandweg...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van een supermarkt bij De Zeeland,...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel, Merijntje...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen, Anton van Duinkerkenpark,...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een dakterras, Fortuinstraat...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen, Pieter Breughelstraat...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de verdieping van het pand,...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuwe pui, Sterrelaan...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het gewijzigd bouwen (o.a.uitbreiden...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het volledig slopen van een winkel, woning...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een restaurant met dienstwoning...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning,...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bovenwoning tot twee...
Gemeente Bergen op Zoom - Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP)
Gemeente Bergen op Zoom - Kap-/verplantmeldingen
Gemeente Bergen op Zoom - Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP)
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel en het bouwen...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van een proeflokaal, Olympialaan...
Ontwerpbestemmingsplan “Van Overstratenlaan 18” en kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van twee recreatieve voorzieningen...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, Beukenlaan...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het intern verbouwen van de woning, Beethovenstraat...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, Kadastrale Gemeente...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een restaurant, De Boulevard...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het het milieuneutraal veranderen van de...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de bovenwoning tot 2 appartementen,...