7.4

Vergunningen Bergen op Zoom

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bergen op Zoom. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bergen op Zoom. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpuitwerkingsplan “Nieuwe Vesting, deel Suikerwerk”
Ontwerpuitwerkingsplan “Nieuwe Vesting, deel Suikerwerk”
Gemeente Bergen op Zoom - Ontwerpuitwerkingsplan “Nieuwe Vesting, deel Suikerwerk”, Bergen op Zoom
Gemeente Bergen op Zoom - Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht : Uitgebreide voorbereidingsprocedure...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinmuur,carport en...
Gemeente Bergen op Zoom - Nieuwe Saverpas voortaan digitaal aanvragen via mijn.saver.nl
Gemeente Bergen op Zoom - Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP)
Gemeente Bergen op Zoom - De eikenprocessierups
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning (uitgebreid) voor het brandveilig gebruiken van...
Gemeente Bergen op Zoom - Energie Coöperatie Bergen op Zon lanceert Zonnecentrale Eventum
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de opslagloodsen, Van...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het bouwen van een kantoor met bedrijfsrestaurant,...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het veranderen van een winkel (gevelwijzigingen,...
Gemeente Bergen op Zoom - Verkeersbesluit
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het intern verbouwen van het pand, Boerhaaveplein...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het bouwen van 24 woningen, Oostmoer 25...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van een in-uitweg, Benedenbaantje...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping, Rijsselbergen...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe in-uitrit,...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het dichtbouwen van het dakterras, Glenn...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelreclame, Blankenweg...
Gemeente Bergen op Zoom - Omgevingsvergunningvrije activiteit voor het realiseren van een bypass bij...
Gemeente Bergen op Zoom - Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Gemeente Bergen op Zoom - Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een raam in...
Gemeente Bergen op Zoom - Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe...
Gemeente Bergen op Zoom - Geweigerde omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw, Akkerhoef...
Gemeente Bergen op Zoom - Meldpunt Crisiszorg 24/7 bereikbaar
Gemeente Bergen op Zoom - Wij houden van groen : onkruidbestrijding
Gemeente Bergen op Zoom - Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP)
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk buiten het bouwvlak bouwen...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging, Smitsstraat...
Gemeente Bergen op Zoom - Vooraankondiging uitwerkingsplan met bijbehorend wijzigingsplan ‘De Markiezaten,...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding, Marathonstraat...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een in-uitrit, Merijntje...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het veranderen...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een prefab kelder in achtertuin,...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het bouwen...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bypass bij gemaal...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitbouw, Jan van den...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van palletstellingen in het...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van rolluiken, Rijtuigweg 28a,...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de kozijnen en plaatsen...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van handelsreclame, Conradweg...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het vervangen...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van vier dakramen, Stationsstraat...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe in- uitrit,...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van een overkapping op het...
Gemeente Bergen op Zoom - Melding Activiteitenbesluit Blankenweg 18b, Bergen op Zoom, BOZ Group B.V.
Gemeente Bergen op Zoom - Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen...
Gemeente Bergen op Zoom - Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen...