Vergunningen Berkelland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Berkelland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Berkelland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ruurlo, Sikkelerweg 8 a, bouwen schuur
Neede, Oudestraat 18, verbouwen en wijzigen pand
Ruurlo, Koskampweg 3, kappen diverse bomen
Neede, De Russchemors, tussen Voorste Russchemorsweg en Munsterjansdijk, bouwen bedrijfshal met kantoor(verlengen...
Ruurlo, Brillensteeg 2, verwijderen asbest gedeeltelijk slopen boerderij
Borculo, Heer Rudolfstraat 17, bouwen overkapping
Eibergen, Leliestraat 50, plaatsen schutting
Borculo, Hekweg 3-5, plaatsen constructie met zonnepanelen
Borculo, Muraltplein 6, plaatsen gevelreclame
Neede, Kievitstraat 69, verwijderen asbest uit garage
Gelselaar, Dorpsstraat 21, restaureren en herbestemmen boerderijcomplex De Heuver (verlengen beslistermijn)
Borculo, Graaf Wichmanstraat 23, aanleggen inrit en bouwen carport
Rietmolen, Achterste Russchemorsdijk 6, ambtshalve wijzigen varkenshouderij (uitgebreide procedure)
Eibergen, J.W. Hagemanstraat 46, vervangen reclame
Rekken, Nabij Vredensebaan, kappen houtwal
Neede, Haaksbergseweg 63, verwijderen asbest en slopen twee schuren
Rekken, Brökersweg 2, verwijderen asbest
Eibergen, Borculoseweg 74, uitbreiden werktuigenberging
Ruurlo, Brillensteeg 2, verbouwen boerderij
Gelselaar, Velsdijk, plaatsen antenne installatie (verlengen beslistermijn)
Eibergen, Rietmolenseweg 1, verplaatsen/aanleggen inrit
Borculo, Haarloseweg 13, gebruiken gedeelte van gebouw (jeugdhonk) voor buitenschoolse opvang (BSO)
Neede, Schoolstraat 8, verplaatsen inrit, verlengen beslistermijn
Neede, Kisvelderweg 3, bouwen nieuwe bedrijfshal, verlengen beslistermijn
Neede, Kisvelderweg 3, bouwen nieuwe bedrijfshal, verlengen beslistermijn
Eibergen, Huenderstraat 20, uitbreiden woning
Ruurlo, Kooiersdijk 4, wijzigingsplan
Berkelland, parapluherziening ondergeschikte detailhandel, ontwerpbestemmingsplan
Geesteren, Nettelhorsterweg (station Liandon), aanleggen 20 kv kabels Borculo-Laarberg
Haarlo, Batendijk 1 a, realiseren zonnepark voor de duur van 30 jaar (uitgebreide procedure)
Ruurlo, Branderveenweg 4 (Camping De Meibeek), bestemmingsplan
Borculo, Hessenstraat 3, plaatsen dakkapel
Borculo, Muraltplein 6, veranderen bestaande winkelpui
Ruurlo, Spoorstraat 17, tijdelijk plaatsen kantoorunits
Ruurlo, Bedelaarsdijk 3a, plaatsen 16 zonnepanelen
Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening ondergeschikte detailhandel op bedrijventerreinen
Vaststelling wijziging bestemmingsplan Kooiersdijk 4 in Ruurlo
Vastgesteld bestemmingsplan Branderveenweg 4 in Ruurlo
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Batendijk 1a in Haarlo
Borculo, Voorstad 15-17, slopen pand
Neede, Busplein 1, slopen pand busstation
Ruurlo, ‘t Rikkelder, aanleg gesloten bodemenergiesysteem
Neede, Nieuwstraat 4, plaatsen tijdelijke woning voor maximaal 4 jaar
Beltrum, Baksweg 1, ambtshalve wijzigen pluimveehouderij (uitgebreide procedure)
Neede, Brummelweg, nabij nr. 1, plaatsen telecommast en hekwerk, verlengen beslistermijn
Beltrum, Broedersweg 5, plaatsen 3 luchtwassers
Beltrum, Peppelendijk 3, verbouwen woning
Neede, Noordijkerveldweg 9, kappen singel
Eibergen, Needseweg 23, aanleg nieuwe inrit en verharden inrit
Beltrum, Ringweg 22, veranderen bedrijf