Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Berkelland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Berkelland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Berkelland. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Vaststelling wijziging bestemmingsplan Kreunertweg 1 in Borculo 21-05-2019 21-07-2019 detail
Vaststelling wijziging bestemmingsplan Altena’s Dijk 3-5 in Geesteren 21-05-2019 21-07-2019 detail
Piketregeling rampenbestrijding Berkelland 2010 10-05-2019 10-07-2019 detail
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Berkelland 2019 10-05-2019 10-07-2019 detail
Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 2016 10-05-2019 10-07-2019 detail
Sociaal Statuut Gemeente Berkelland 2009 10-05-2019 10-07-2019 detail
Werktijdenregeling gemeente Berkelland 2014 10-05-2019 10-07-2019 detail
Regeling openbaarmaking nevenfuncties van topambtenaren 10-05-2019 10-07-2019 detail
Vakantie- en verlofregeling Berkelland 2017 10-05-2019 10-07-2019 detail
Klachtenregeling ongewenst gedrag 10-05-2019 10-07-2019 detail
Reglement commissie Van werk naar werk gemeente Berkelland 10-05-2019 10-07-2019 detail
Regeling beloningsbeleid gemeente Berkelland 2016 10-05-2019 10-07-2019 detail
Beleid voor plaatsing antennemasten 10-05-2019 10-07-2019 detail
Regeling melden vermoeden misstand 10-05-2019 10-07-2019 detail
Aanvullende regeling IKB gemeente Berkelland 2017 10-05-2019 10-07-2019 detail
Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Berkelland 2016 10-05-2019 10-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Respelhoek 6 in Geesteren 07-05-2019 07-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure G.J. ten Cateplein 7 in Eibergen 30-04-2019 30-06-2019 detail
Bomenverordening 2019 26-04-2019 26-06-2019 detail
Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG 26-04-2019 26-06-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Bergstraat 7 en 9a in Neede 23-04-2019 23-06-2019 detail
Gemeente Berkelland - tijdelijk instellen eenrichtingsverkeer Gelselaar - Gelselaar 19-04-2019 19-06-2019 detail
CAR/UWO 17-04-2019 17-06-2019 detail
Leidraad Invordering gemeente Berkelland 2019 17-04-2019 17-06-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan De Brille 1 in Borculo 16-04-2019 16-06-2019 detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Bruggertweg 2 in Beltrum 16-04-2019 16-06-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Diepenheimseweg 25a Neede 16-04-2019 16-06-2019 detail
Voucherregeling Berkelland 2019 12-04-2019 12-06-2019 detail
Vaststelling wijziging bestemmingsplan Meeldijk 2 in Eibergen 09-04-2019 09-06-2019 detail
Vaststelling wijziging bestemmingsplan Rodedijk 6 in Gelselaar 09-04-2019 09-06-2019 detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Klapperdijk 2 in Borculo 09-04-2019 09-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Hekweg 10 in Geesteren 02-04-2019 02-06-2019 detail
Vastgestelde Structuurvisie Plussenbeleid gemeente Berkelland 02-04-2019 02-06-2019 detail
Ruurlo, Groenloseweg 57, aanbouwen veranda (verlengen beslistermijn) 26-03-2019 07-05-2019 detail
Ruurlo, Scheiddijk 4, aanleggen erfverharding voor verleggen oprit 26-03-2019 07-05-2019 detail
Neede, Diepenheimseweg 2, bouw rijhal, berging, rundveestal en vaste mestopslag 26-03-2019 07-05-2019 detail
Ruurlo, Venstersteeg 6, aanbouwen aan bestaande bedrijfswoning 26-03-2019 07-05-2019 detail
Eibergen, Zwilbroekseweg nabij nummer 54, kappen bomen 26-03-2019 07-05-2019 detail
Ruurlo, Elzeboomweg nabij nummer 6a, kappen twee bomen 26-03-2019 07-05-2019 detail
Borculo, Deugenweerd 28, plaatsen dakconstructie woning 26-03-2019 07-05-2019 detail
Borculo, Geerdinksdijk 3 a, veranderen bedrijf 26-03-2019 07-05-2019 detail
Geesteren, Scherpenoordsdijk 10, gebruik mobiele puinbreker voor breken bouw- en sloopafval van 29 maart tot en 31 mei 2019 26-03-2019 07-05-2019 detail
Eibergen, Hupselse dwarsweg 5, kappen 2 eiken 26-03-2019 07-05-2019 detail
Geesteren, Scherpenoordsdijk 1/3, gebruik mobiele puinbreker voor breken bouw- en sloopafval van 28 maart tot en 31 mei 2019 26-03-2019 07-05-2019 detail
Eibergen, Noachweg nabij nummer 7, kappen bomen 26-03-2019 07-05-2019 detail
Beltrum, Poeldersdijk 2, bouw berging met carport 26-03-2019 07-05-2019 detail
Ruurlo, Koskampweg 7, verwijderen asbest 26-03-2019 07-05-2019 detail
Gelselaar, Geesterseweg nabij nummer 16, rooien één beuk 26-03-2019 07-05-2019 detail
Geesteren, Geesterse Broekweg 6 a, kappen eik (verlengen beslistermijn) 26-03-2019 07-05-2019 detail
Neede, Oude Deldenseweg/bos aan Polhaarweg, aanleggen dam met duiker 26-03-2019 07-05-2019 detail