7.3

Vergunningen Berkelland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Berkelland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Berkelland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Pastoor C.M. van Everdingenstraat 31 in Rietmolen
Verordening Starterslening gemeente Berkelland 2021
Subsidieregeling sanering asbestdaken gemeente Berkelland 2020-2023
Financieel Besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Berkelland 2021
Beltrum, Klumpersweg 1, ontwerpwijzigingsplan
Rietmolen, Past. C.M. van Everdingenstraat 31, bouwen 4 levensloopbestendige woningen
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure en besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder...
Ruurlo, Groenloseweg 15 a, uitbreiding woning
Neede, Bliksteeg 1, kappen/rooien 1 eik en vellen/rooien houtgewas
Neede, Haaksbergseweg 103, kappen/rooien 19 bomen
Neede, Koeweidendijk 29, plaatsen dakkapel
Ruurlo, Nieuwenhuishoekweg 4 – 6, bouwen nieuwe loods, zaaknummer 114049
Borculo, Steenstraat 20, verwijderen asbest van veranda
Neede, Rondweg 16, vergroten woning met behoud van 2 verblijfsobjecten met een woonfunctie uitgebreide...
Eibergen, Zengerij 21, plaatsen dakkapel voorzijde woning
Borculo, Malusstraat 17, plaatsen dakkapel
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Batsdijk 13 in Ruurlo
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Ringweg 28 in Beltrum
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Niekerkerweg 6 in Rekken
Ruurlo, Batsdijk 13, verbouwen en vergroten woonhuis
Ruurlo, Höfteweg 2, kavel 2 g, bouwen recreatiewoning
Legesverordening 2021
Verordening marktgelden 2020
Verordening begraafrechten 2021
Verordening onroerende zaakbelastingen 2021
Verordening reinigingsheffingen 2021
Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn Berkelland 2020
Verordening Reclamebelasting Berkelland 2021
Verordening rioolheffing 2021
Neede, Peppelendijk 10, verbouwen/restaureren Huize de Kamp (uitgebreide procedure)
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021
Verordening éénmalig rioolaansluitrecht 2021
Leidraad Invordering gemeente Berkelland 2020
Leidraad Invordering gemeente Berkelland 2021
Leidraad Invordering gemeente Berkelland 2020
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Rekkense binnenweg 11 in Eibergen
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2021 gemeente Berkelland
Vaststelling wijziging bestemmingsplan Scherpzichtdijk 2 Geesteren
Vaststelling wijziging bestemmingsplan Eibergseweg 11 Beltrum
Mandaatbesluit Achterhoeks Energieloket B.V. ten behoeve van het aanvragen van subsidies
Gemeente Berkelland - Intrekken Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)
Borculo, Eikenlaan 36, realiseren dakopbouw
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonnepark Braakmansdijk 2-4 in Haarlo
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonnepark Boksveenweg in Eibergen
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonnepark Eimersweg in Eibergen
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonnepark Ruilverkavelingsweg in Neede
Ontwerpbestemmingsplan Karel Doormanstraat e.o. in Eibergen
Geesteren, Oude Nettelhorsterweg 6, knotten en afzetten van elzen
Eibergen, Klaashofweg 1, plaatsen twee dakkapellen
Ruurlo, Borculoseweg 70, bouwen stallingsruimte