7.8

Vergunningen Berkelland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Berkelland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Berkelland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Borculo, Deugenweerd 7, interne verbouwing mortuarium tot dansschool
Haarlo, de Pas 14, plaatsen schutting
Ruurlo, Brinklaan 3, plaatsen erfafscheiding
Borculo, Banninkskamp 11, bouwen carport en opbouw op bestaande garage en deels nieuwe carport (verlenging...
Neede, Kisvelderweg 3, starten bedrijf
Neede, G.L. Rutgersweg 26, slopen woning, aangebouwde schuren en bijbehorende kapschuur
Neede, Stobbesteeg 1, totaalsloop bijgebouwen
Ruurlo, De Kremer 2, bouwen woning
Berkelland, diverse locaties, kappen 28 bomen (verlengen beslistermijn)
Ruurlo, Wilhelminalaan 30, verbreden inrit
Haarlo, Braakmansdijk 2 en 4, realiseren zonnepark
Neede, Haaksbergseweg 74 a, aanleggen uitrit
Borculo, Ruurloseweg 61-61a, vastgesteld wijzigingsplan
Beltrum, Peppelendijk 3, uitbreiden woning en realiseren luifel
Ruurlo, De Huikert 6, aanleggen rijbaan over brugdek
Eibergen, Blekerij, bouwen 7 rijwoningen
Ruurlo, Vordenseweg nabij nummer 6 (N19), kappen beuk
Ruurlo, Stapeldijk nabij nr. 1 (N12), kappen beuk
Eibergen, Polbrug 6, plaatsen dakkapel
Neede, Diepenheimseweg, nabij nr. 32, kappen kastanjeboom
Ruurlo, Dorpsstraat 21, veranderen kozijn
Neede, Industrieweg 4, bouwen overkapping aan bedrijfshal
Ruurlo, Stationsstraat 20 a, tijdelijke bewoning horeca-pand (verlengen beslistermijn)
Neede, Haardijk 3-3 a, verwijderen tussendeur
Neede, Schoolstraat 16, asbest uit woning
Eibergen, Rekkense binnenweg 11, bouwen berging-atelier-garage en aanleggen nieuwe inrit (uitgebreide...
Ontwerpbesluit weigeren omgevingsvergunning uitgebreide procedure Eibergseweg 46/48 in Eibergen
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Rekkense binnenweg 11 in Eibergen
Vaststelling wijziging bestemmingsplan Ruurloseweg 61-61a in Borculo
Rekken, Panovenweg 12, bouwen loods
Neede, Deldenseweg 3, uitbreiden woning en realiseren 2 verblijfsobjecten met woonfunctie
Borculo, Bosberg 39, uitbreiden bedrijf met opslagruimte en luchtbrug, uitgebreide procedure
Beltrum, Krabbenweg 1, beperkte milieutoets voor gemengd bedrijf met melkvee, jongvee en vleesvarkens
Beltrum, Zieuwentseweg 2, aanmeldnotitie voor wijziging van vleesvarkens naar vleeskalveren
Rietmolen, Haaksbergseweg 144 a, gebruiken van perceel en bebouwing als hondengedragscentrum (periode...
Eibergen, Groenloseweg 44, realiseren groepsaccommodatie/plaatsen kozijnen
Haarlo, Waterhoekdijk 7 a, slopen schuur
Ruurlo, Borculoseweg 20, bouwen dakkapel
Eibergen, Herman ten Catestraat 19G 11, uitbreiden achterzijde garage (verlengen beslistermijn)
Eibergen, Klaashofweg 44, plaatsen dakopbouw (dakkapel)
Geesteren, Keistraat 9, verwijderen asbest uit woning
Ruurlo, Kooiersdijk 10, herbouwen twee schuren
Neede, Stationsweg 2, verplaatsen wallichaam
Eibergen, Kruiskamplaan 48, uitbouwen woning
Eibergen, Hupselse dwarsweg 5, herbouwen wagenloods
Beltrum, Ringweg 1, veranderen bedrijf
Rekken, Rammelbroeksweg 1 a, veranderen bedrijf
Rekken, Niekerkerweg 4, uitbreiden woning
Eibergen, Needseweg 23, rooien 11 bomen en verwijderen deel singel
Eibergen, Brink 27, verbouwen bovenwoning (verlengen beslistermijn)