7.4

Vergunningen Best

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Best. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Best. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kanaaldijk in Best
Normen geurbelasting herbestemmen voormalige agrarische bedrijfswoningen
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Sonseweg 7 in Best
Ontvangen milieumelding, Heuveleindseweg 6A in Best
Ontvangen aanvraag exploitatievergunning, Koningin Julianaweg-Zuid 4 in Best
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Haktol 2 in Best
Ontwerp omgevingsvergunning ‘Oude Baan 36’
Ontwerp omgevingsvergunning ‘Oude Baan 36’
Ontvangen aanvraag exploitatievergunning, Steenovenseweg 1A in Best
Openbare bekendmaking toegepaste bestuursdwang voertuig
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Sportlaan 4 in Best
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Eindhovenseweg-Zuid ong. in Best
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Vleutstraat (nabij nr. 30) in Best
Ontvangen milieumelding, Sonseweg 1 in Best
Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Eindhovenseweg 28B en 28C in Best
Besluit omgevingsvergunning, Eindhovenseweg 28A in Best
Besluit vaststellen van een hogere grenswaarde voor geluid, Eindhovenseweg 28A in Best
Besluit omgevingsvergunning, de Maas 22 in Best
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Oude Baan ong. in Best
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Jacoba Pulskensstraat 5 in Best
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Sonseweg 11A in Best
Ontvangen aanvraag drank- en horecawetvergunning, Nijverheidsweg 27 in Best
Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Nieuwstraat 55B in Best
Besluit omgevingsvergunning, Kapelaan H.G.M. Koopmansstr 12 in Best
Besluit omgevingsvergunning, Burgemeester Notermansstraat 43 in Best
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Zevensprong 82 in Best
Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Dorpsplein in Best
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kloofhamer 1 in Best
Ontvangen milieumelding, Bedrijfsweg 12 in Best
Ontvangen omgevingsmelding, Klompenmaker 42 in Best
Ontvangen gebruiksmelding, Kapelplein 8 in Best
Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Kapelplein 8, 10, 12, 14, 16A, 16B, 16C en 16D in Best
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Schoofvelden 8 in Best
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 10-2021
Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Dorpsplein in Best
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Binnenweg ong. in Best
Besluit omgevingsvergunning, Ruigvelden 2 in Best
Besluit omgevingsvergunning, Mosselaarweg ong. in Best
Besluit omgevingsvergunning, Terraweg 6 in Best
Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Boterhoek 21 in...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Meeteind 6 in Best
Ontvangen milieumelding, Materiaalweg 8 in Best
Oirschotseweg 18-24
Oirschotseweg 18-24
Besluit omgevingsvergunning, Hoofdstraat 18 in Best
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Dissel 72 in Best
Besluit omgevingsvergunning, Oranjestraat 103 in Best
Ontwerpbesluit vaststellen van een hogere grenswaarde voor geluid, Oirschotseweg 18-24 in Best
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Koningin Julianaweg 13 in Best
Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Zandstraat 18A in Best