Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Best

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Best. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Best. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Regionale ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC van de gemeente Best - 2019 13-02-2019 13-04-2019 detail
Besluit tot openstellen elektronisch berichtenverkeer betreffende de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en heffing en de WOZ 13-02-2019 13-04-2019 detail
Europees Parlement: registratie kiezers die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie 13-02-2019 13-04-2019 detail
Exploitatieplan Dijkstraten, herziening 2018 12-02-2019 12-04-2019 detail
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 07-2019 12-02-2019 12-04-2019 detail
Exploitatieplan Dijkstraten, herziening 2018 12-02-2019 12-04-2019 detail
Gemeente Best - Instellen parkeerschijfzone voor winkels Oirschotseweg - Oirschotseweg 11-02-2019 11-04-2019 detail
Gemeente Best - Tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. NK Veldloop - Aquabest 11-02-2019 11-04-2019 detail
Gemeente Best - Reserveren parkeerplaatsen t.b.v. opladen elektrische voertuigen - Lijsterbes 67 08-02-2019 08-04-2019 detail
Gemeente Best - Instellen parkeerverbod - Professor R. Regoutstraat t.h.v. uitrit begraafplaats 08-02-2019 08-04-2019 detail
Gemeente Best - Opheffen bussluis - parkeerterrein sporthal Pr. Beatrixlaan 08-02-2019 08-04-2019 detail
Gemeente Best - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Springtouw 2, Best 08-02-2019 08-04-2019 detail
Gemeente Best - Instellen twee gehandicaptenparkeerplaatsen - begraafplaats Kerkhofpad/Achter de Kerk 08-02-2019 08-04-2019 detail
Gemeente Best - Instellen parkeerverbod - Binnenweg 5-7 08-02-2019 08-04-2019 detail
Gemeente Best - Tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. Pussy Lounge - Aquabest 08-02-2019 08-04-2019 detail
Gemeente Best - Diverse verkeersmaatregelen t.b.v. reconstructie Schutboomweg - Schutboomweg 08-02-2019 08-04-2019 detail
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 06-2019 05-02-2019 05-04-2019 detail
Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Best 2019, Notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectrapportage, Visiedocument Duurzame energie in het buitengebied, Landschapsinvesteringsregeling, Beleid vrijkomende agrarische bebouwing, Quickscan cultuurhistorische waarden 05-02-2019 05-04-2019 detail
Openbare bekendmaking handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied 05-02-2019 05-04-2019 detail
Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Best 2019, Notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectrapportage, Visiedocument Duurzame energie in het buitengebied, Landschapsinvesteringsregeling, Beleid vrijkomende agrarische bebouwing, Quickscan cultuurhistorische waarden 05-02-2019 05-04-2019 detail
Verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap De Dommel: stemmen bij volmacht 04-02-2019 04-04-2019 detail
Verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Brabant in kieskring 's-Hertogenbosch: stemmen met een kiezerspas 04-02-2019 04-04-2019 detail
Verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap De Dommel: stemmen met een kiezerspas 04-02-2019 04-04-2019 detail
Verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Brabant in kieskring 's-Hertogenbosch: stemmen bij volmacht 04-02-2019 04-04-2019 detail
Best beschikbare technieken voor geluid bij evenementen 2019 01-02-2019 01-04-2019 detail
Nadere regels voor geluid en evenementen op Aquabest 2019 01-02-2019 01-04-2019 detail
Gemeente Best - Verwijderen voetgangersoversteekplaatsen op fietspaden - Koningin Julianaweg 31-01-2019 31-03-2019 detail
Gemeente Best - Instellen twee gehandicaptenparkeerplaatsen - Sportlaan t.h.v visvijver 31-01-2019 31-03-2019 detail
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 05-2019 29-01-2019 29-03-2019 detail
Aanwijzing toezichthouder gemeente Best 23-01-2019 23-03-2019 detail
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 04-2019 22-01-2019 22-03-2019 detail
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 03-2019 18-01-2019 18-03-2019 detail
Verordening Startersregeling gemeente Best 2019 17-01-2019 17-03-2019 detail
Integraal huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 16-01-2019 16-03-2019 detail
Bestemmingsplannen in voorbereiding 15-01-2019 15-03-2019 detail
Bestemmingsplannen in voorbereiding 15-01-2019 15-03-2019 detail
Openbare bekendmaking handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied 08-01-2019 08-03-2019 detail
Sonseweg 1 met naastgelegen gronden 08-01-2019 08-03-2019 detail
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 02-2019 08-01-2019 08-03-2019 detail
Sonseweg 1 met naastgelegen gronden 08-01-2019 08-03-2019 detail
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 01-2019 02-01-2019 02-03-2019 detail
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 52-2018 24-12-2018 24-02-2019 detail
Nadere uitwerking Hogere waarde beleid uitbreiding Steegsche Velden 24-12-2018 24-02-2019 detail
Gemeente Best - Aanwijzen Achterom en Hartenvier als Woonerf - Achterom en Hartenvier 21-12-2018 21-02-2019 detail
Gemeente Best - Tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. Pussy Lounge - Aquabest, Best 20-12-2018 20-02-2019 detail
Gemeente Best - Verwijderen bussluis - Prinses Beatrixlaan 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening reinigingsheffingen 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 19-12-2018 19-02-2019 detail
Beleidsregels niet-uitkeringsgerechtigden 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail