Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Best

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Best. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Best. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2019 18-06-2019 18-08-2019 detail
Openbare bekendmaking handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied 18-06-2019 18-08-2019 detail
HR-gesprekscyclus 2.0 13-06-2019 13-08-2019 detail
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 24-2019 11-06-2019 11-08-2019 detail
Werkgeverscommissie raadsgriffie 05-06-2019 05-08-2019 detail
Voornemen aanwijzing gemeentelijk monument 04-06-2019 04-08-2019 detail
Definitieve aanwijzing gemeentelijk monument 04-06-2019 04-08-2019 detail
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 23-2019 04-06-2019 04-08-2019 detail
Definitieve aanwijzing gemeentelijk monument 04-06-2019 04-08-2019 detail
Voornemen aanwijzing gemeentelijk monument 04-06-2019 04-08-2019 detail
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 22-2019 28-05-2019 28-07-2019 detail
Klaverhoekseweg nabij 16, Best 28-05-2019 28-07-2019 detail
Klaverhoekseweg nabij 16, Best 28-05-2019 28-07-2019 detail
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 21-2019 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Best 2019 20-05-2019 20-07-2019 detail
Afronding drie sterrendossier duurzaamheid 16-05-2019 16-07-2019 detail
Uitvoeringsprogramma energietransitie 2017-2018 16-05-2019 16-07-2019 detail
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018 van de gemeente Best 16-05-2019 16-07-2019 detail
Nota duurzaam wonen 16-05-2019 16-07-2019 detail
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017-2018 16-05-2019 16-07-2019 detail
Wijziging legesverordening 2019 en de daarmee samenhangende tarieventabel 2019 (2e wijziging) en tevens wijziging van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 en de daarmee samenhangende tarieventabel 2019 (1e wijziging) 16-05-2019 16-07-2019 detail
Milieubeleidsplan Best 2012-2016 16-05-2019 16-07-2019 detail
Beleidsplan energie- en materiaaltransitie 16-05-2019 16-07-2019 detail
Beleidsnotitie Detailhandel gemeente Best 2016 15-05-2019 15-07-2019 detail
Huisvesting arbeidsmigranten 15-05-2019 15-07-2019 detail
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 20-2019 14-05-2019 14-07-2019 detail
Openbare bekendmaking handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied 14-05-2019 14-07-2019 detail
Gemeente Best - Intrekken c.q. beëindigen procedure ontwerpverkeersbesluit opheffen voorrangsregeling - Dennenhei – Wensheuvel - Kiezelhei 10-05-2019 10-07-2019 detail
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 19-2019 07-05-2019 07-07-2019 detail
Gemeente Best - Verkeersmaatregelen herinrichting Molenstraat - Molenstraat 03-05-2019 03-07-2019 detail
Gemeente Best - Parkeerverbod Fabrieksweg - Best 03-05-2019 03-07-2019 detail
Gemeente Best - Ontwikkeling Brainport Park - Challenge - Best 03-05-2019 03-07-2019 detail
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 18-2019 30-04-2019 30-06-2019 detail
Bestemmingsplan in voorbereiding 30-04-2019 30-06-2019 detail
Bestemmingsplan in voorbereiding 30-04-2019 30-06-2019 detail
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 17-2019 23-04-2019 23-06-2019 detail
Bekendmaking last onder bestuursdwang 19-04-2019 19-06-2019 detail
Gemeente Best - Tijdelijk parkeerverbod zandstraat - Best 19-04-2019 19-06-2019 detail
Lijst beschermde bomen gemeente Best 17-04-2019 17-06-2019 detail
Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 17-04-2019 17-06-2019 detail
Groenbeleidsplan 2012 17-04-2019 17-06-2019 detail
Speelruimtebeleidsplan 2013 17-04-2019 17-06-2019 detail
Adoptie rotondes 17-04-2019 17-06-2019 detail
Beheerplan Bos en Natuur 2016-2026 17-04-2019 17-06-2019 detail
Uitgangspunten bomen versus zonnepanelen 17-04-2019 17-06-2019 detail
Openbare bekendmaking handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied 16-04-2019 16-06-2019 detail
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 16-2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
Verkiezing van de leden van het Europees Parlement: stemmen met een kiezerspas 15-04-2019 15-06-2019 detail
Verkiezing van de leden van het Europees Parlement Volmacht 15-04-2019 15-06-2019 detail
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 15-2019 09-04-2019 09-06-2019 detail