6.6

Vergunningen Best

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Best. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Best. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Sint-Oedenrodeseweg 5A in Best
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Piet Heinshof 31 in Best
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Broekdijk 4 in Best
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 37-2021
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Willem Barendszstraat 8 in Best
Besluit omgevingsvergunning, Veenpluis 6 in Best
Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Broekstraat 38 in Best
Besluit omgevingsvergunning, Broekstraat 38 in Best
Besluit vaststellen van een hogere grenswaarde voor geluid, Broekstraat 38 in Best
Besluit omgevingsvergunning, Gebroeders de Koninglaan 30 in Best
Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, IBC haven of Vijverweg 10 in Best
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Jan Hendrikxstraat 5 in Best
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Kapelweg 11 in Best
Besluit omgevingsvergunning, de Dieze 32 in Best
Ontvangen aanvraag exploitatievergunning, Jacob van Wassenaerstr 61 in Best
Ontvangen milieumelding, Hallenweg 17 in Best
Ontvangen milieumelding, de Waal 46 in Best
Ontvangen milieumelding, Zandstraat 18 in Best
Besluit ontheffing voor het schenken van zwak alcoholische dranken, Willem de Zwijgerweg 148 in Best
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Secretaris L. Jansenstr 36 in Best
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Mr. C. Goselingstraat 39 in Best
Ontvangen aanvraag exploitatievergunning, Jacob van Wassenaerstr 61 in Best
Ontvangen aanvraag exploitatievergunning, Wilhelminaplein 1 in Best
Besluit omgevingsvergunning, Grevenoordseweg 4 in Best
Besluit omgevingsvergunning, de Ronde 12 in Best
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Pachtvelden 9 in Best
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdstraat/Spoorweglaan ong. in Best
Ontvangen milieumelding, de Dieze 32 in Best
gemeente Best - Aanpassen fietspaden Maas - Dieze - De Maas en De Dieze
Gemeente Best - Reserveren parkeerplaatsen elektrisch opladen - Monseigneur A.F. Diepenstraat
Ontvangen milieumelding, Veenpluis 6 in Best
Ontvangen omgevingsmelding, Frater J.M. Reijndersstr 1 in Best
Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Mallejan 1 t/m 5, Schrappaardje 1 t/m 21 en 2 t/m 18,...
Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Sonseweg 5 in Best
Besluit omgevingsvergunning, Dijkstraten in Best
Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Dorpsplein in Best
Besluit omgevingsvergunning, Trekzaag 3 in Best
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, de Vleut in Best
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Mosselaarweg 25 in Best
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Broekstraat 20 in Best
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Hagelaarweg 13 in Best
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Schansweg 5 in Best
Besluit exploitatievergunning, Eindhovenseweg-Zuid 59 in Best
Besluit drank- en horecawetvergunning, Oirschotseweg 1 in Best
Besluit exploitatievergunning, Oirschotseweg 1 in Best
Besluit evenementenvergunning, Stanserstraat/Zwikkerstraat in Best
Besluit exploitatievergunning, Nieuwstraat 68 in Best
Besluit verklaring van geen bezwaar, door Best
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Piet Heinshof 31 in Best
Besluit omgevingsvergunning, Spinnerstraat 47 in Best