Vergunningen Best

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Best. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Best. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Willem de Zwijgerweg 98 in Best 22-09-2022 22-11-2022 Details
Subsidieplafonds voor 2023 21-09-2022 21-11-2022 Details
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 38-2022 20-09-2022 20-11-2022 Details
END-Geluidbelastingkaarten voor agglomeratie Eindhoven Gemeente Best 20-09-2022 20-11-2022 Details
Besluit omgevingsvergunning, Hoofdstraat 18-20 in Best 19-09-2022 19-11-2022 Details
Besluit melding wijziging leidinggevende horecabedrijf, Nazarethplein 10 in Best 19-09-2022 19-11-2022 Details
Besluit omgevingsvergunning, Koppelboor 74 in Best 19-09-2022 19-11-2022 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Zandstraat 28 in Best 16-09-2022 16-11-2022 Details
Besluit omgevingsvergunning, Nieuwstraat 51 in Best 16-09-2022 16-11-2022 Details
Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Wilhelminaplein... 16-09-2022 16-11-2022 Details
Besluit exploitatievergunning, Sonseweg 37 in Best 16-09-2022 16-11-2022 Details
Besluit drank- en horecawetvergunning, Sonseweg 37 in Best 16-09-2022 16-11-2022 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, de Dommel 11 in Best 15-09-2022 15-11-2022 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Hagelaarweg 7 in Best 15-09-2022 15-11-2022 Details
Besluit omgevingsvergunning, Kloofbeitel 2 in Best 15-09-2022 15-11-2022 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Prinses Margrietlaan 1A in Best 15-09-2022 15-11-2022 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, diverse locaties in Best 14-09-2022 14-11-2022 Details
Besluit aanwijzen individuele invalidenparkeerplaats, Dissel 58 in Best 14-09-2022 14-11-2022 Details
Besluit aanwijzen individuele invalidenparkeerplaats, Prins Bernhardlaan 30 in Best 14-09-2022 14-11-2022 Details
Besluit aanwijzen individuele invalidenparkeerplaats, Vlinderhei 56 in Best 14-09-2022 14-11-2022 Details
Ontvangen aanvraag melding wijziging leidinggevende horecabedrijf, Nazarethplein 10 in Best 14-09-2022 14-11-2022 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Aarlesche Erven in Best 13-09-2022 13-11-2022 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Meeteind 4 in Best 12-09-2022 12-11-2022 Details
Besluit evenementenvergunning, parkeerplaats Mixed Hockey Club in Best 12-09-2022 12-11-2022 Details
Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Dorpsplein in Best 12-09-2022 12-11-2022 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Steenovenseweg 10B in Best 12-09-2022 12-11-2022 Details
Gemeente Best - Reserveren parkeerplaatsen elektrisch opladen - Dissel, Gebr. de Koninglaan, Aardheuvel,... 12-09-2022 12-11-2022 Details
Gemeente Best - Instellen 30km zone - Veldweg Best 12-09-2022 12-11-2022 Details
Besluit omgevingsvergunning, Trekzaag 3 in Best 12-09-2022 12-11-2022 Details
Gemeente Best - reserveren parkeerplaatsen elektrisch laden - Grindheuvel Best 12-09-2022 12-11-2022 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Sint-Oedenrodeseweg 5A in Best 09-09-2022 09-11-2022 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Kapelaan J.A. Heerenstr 56 in Best 09-09-2022 09-11-2022 Details
Besluit intrekken omgevingsvergunning, Nieuwstraat 64 te Best 09-09-2022 09-11-2022 Details
Besluit omgevingsvergunning, Klompenlei 2 en 4 in Best 08-09-2022 08-11-2022 Details
Besluit omgevingsvergunning, Nieuwe Dijk in Best 07-09-2022 07-11-2022 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Kruisbeemdenweg ong. in Best 07-09-2022 07-11-2022 Details
Besluit exploitatievergunning, Nieuwstraat 92 in Best 07-09-2022 07-11-2022 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, de Run 12 in Best 07-09-2022 07-11-2022 Details
Besluit omgevingsvergunning, Mauritslaan 37 in Best 07-09-2022 07-11-2022 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Nieuwstraat 51 in Best 07-09-2022 07-11-2022 Details
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 36-2022 06-09-2022 06-11-2022 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Molenkampseweg 10 in Best 06-09-2022 06-11-2022 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Tormentil 10 in Best 05-09-2022 05-11-2022 Details
Besluit opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, N.C.B.-weg... 05-09-2022 05-11-2022 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Oirschotseweg ong. in Best 02-09-2022 02-11-2022 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Steenovenseweg 10B in Best 02-09-2022 02-11-2022 Details
Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Oirschotseweg 96A in Best 02-09-2022 02-11-2022 Details
Besluit omgevingsvergunning, Schansweg 5 in Best 01-09-2022 01-11-2022 Details
Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, de Dommel 11 in Best 01-09-2022 01-11-2022 Details
Besluit omgevingsvergunning, de Dommel 11 in Best 01-09-2022 01-11-2022 Details