6.6

Vergunningen Beverwijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Beverwijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Beverwijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Beverwijk, bekendmaking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo, Noorderkade 30
AFGEGEVEN EVENEMENTENVERGUNNING week 38
AFGEGEVEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN week 38
Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunning week 38
ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING week 38
GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING WEEK 37
VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING WEEK 37
ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING WEEK 37
Gemeente Beverwijk - Plaatsing gereserveerde gehandicapten parkeerplaats - Breestraat 59
Beverwijk, bekendmaking Wet milieubeheer, Zuiderkade 16
Gemeente Beverwijk - Intrekking gereserveerde gehandicapten pareerplaats - Galgenweg 26
ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING WEEK 36
AFGEGEVEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN WEEK 36
Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunning WEEK 36
INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN WEEK 36
AFGEGEVEN EVENEMENTENVERGUNNING WEEK 36
AFGEGEVEN ALCOHOLWET VERGUNNING WEEK 36
OMGEVINGSVERGUNNING DE ZANDERIJEN 2 T/M 72 (VOORHEEN KINGSFORD SMITHSTRAAT 106-108)
NIET ONTVANKELIJKE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, Burgemeester Rothestraat 103
Zeestraat 42 afgegeven omgevingsvergunning
INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNING, Laan van Kanaän 2
Gemeente Beverwijk - Plaatsing gereserveerde gehandicapten parkeerplaats - Laan van Kanaan 210
AFGEGEVEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN WEEK 34
ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING WEEK 34
Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen week 34
AFGEGEVEN ALCOHOLWETVERGUNNINGEN (voorheen drank- en horecavergunning)
AFGEGEVEN EXPLOITATIEVERGUNNING WEEK 34
Ontwerp omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande bedrijfsbebouwing inclusief de voormalige...
Beverwijk, bekendmaking Wet milieubeheer, Wijkermeerweg 68
Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunning WEEK 33
AFGEGEVEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN WEEK 33
NIET ONTVANKELIJKE AANVRAAG WEEK 33
AFGEGEVEN EVENEMENTENVERGUNNINGEN WEEK 33
ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING WEEK 32
Beverwijk, bekendmaking wet Milieubeheer
AFGEGEVEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN WEEK 32
INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNING WEEK 32
Ontwerp omgevingsvergunning wijzigen bouwvlak kavel 4 van plangebied Binnenduin, Kennemerlandrecht ongenummerd...
AFGEGEVEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN WEEK 31
Gemeente Beverwijk - Intrekking gereserveerde gehandicapten parkeerplaats - Arnostraat 154
Gemeente Beverwijk - Intrekking gereserveerde gehandicapten parkeerplaats - Laan der Nederlanden 146...
Beverwijk, bekendmaking Wet milieubeheer, Begijnenstraat 7
Gemeente Beverwijk - Aanwijzen twee parkeervakken aan de Belgiëlaan nabij de Scheldestraat parkeergelegenheid...
Gemeente Beverwijk - Aanwijzen parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen - Drechtstraat...
Gemeente Beverwijk - Intrekking gereserveerde gehandicapten parkeerplaats - Van Breenstraat 25
Gemeente Beverwijk - Intrekking gereserveerde gehandicapten parkeerplaats - Creutzberglaan 119
Gemeente Beverwijk - intrekken laad- en loshave - Hoflanderweg ter hoogte van nummer 188
Ontwerp-omgevingsvergunning Breestraat 65-69/Nieuwstraat 5-11
ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING WEEK 29
ONTHEFFING GEBRUIK GEMEENTEGROND