Vergunningen Beverwijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Beverwijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Beverwijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvraag vergunning voor het kappen van een boom aan Bankenlaan 709 te Beverwijk
Aanvraag vergunning voor het realiseren van twee klantvelden en een veldhuisje aan Transformatorstation...
Gemeente Beverwijk - Intrekking gereserveerde gehandicapten parkeerplaats - Schuurmanstraat 21
Toestemming voor het verbouwen woning aan Alkmaarseweg 137 te Beverwijk
Ingetrokken aanvraag voor het realiseren dakkapel voorzijde woning aan Lindenlaan 20 te Beverwijk
Aanvraag vergunning voor het gedeeltelijk veranderen van de gevel aan Laurens Baecklaan 23-25 te Beverwijk
Toestemming voor het plaatsen van een dakopbouw aan Dr. Schuitstraat 45 te Beverwijk
Toestemming voor het realiseren van vier appartementen boven bestaande winkel aan Breestraat 96 & Begijnenstraat...
Aanvraag vergunning voor de nieuwbouw kantoor met garage en wasstraat aan Lijndenweg 17 te Beverwijk
Aanvraag vergunning voor het plaatsen erker voorzijde woning aan Hornlaan 8A te Beverwijk
Toestemming voor het verbouwen van winkelruimte tot woonruimte aan Hendrik Mandeweg 23 te Beverwijk
Aanvraag vergunning voor de bouw woning aan Binnenduin te Beverwijk
Aanvraag vergunning voor het plaatsen dakkapel voorzijde woning aan Lindenlaan 20 te Beverwijk
Aanvraag vergunning voor het plaatsen erker voorzijde woning aan Wingerd 38 te Beverwijk
Controleverordening gemeente Beverwijk 2022
Legesverordening 2022
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2022
Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond, gemeente Beverwijk 2022.
Verordening precariobelasting 2022
Legesverordening 2022
Verordening onroerende zaakbelastingen 2022
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022
Ontwerp besluit tot onttrekken aan het openbaar verkeer van een weggedeelte en de daaraan gelegen twaalf...
Verordening precariobelasting 2021
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning aan Wingerd 6 te...
Aanvraag vergunning voor de bouw van een woning aan Creutzberglaan 181 te Beverwijk
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een winkelruimte en appartementen aan Breestraat 40-42 en...
Verlenging beslistermijn voor het verbouwen van een woning aan Alkmaarseweg 137 te Beverwijk
Ingetrokken aanvraag voor het uitbreiden van een pand en realiseren van 7 appartementen aan Kuenenplein...
Gemeente Beverwijk - Plaatsing gereserveerde gehandicapten parkeerplaats - Schans 38
Gemeente Beverwijk - Plaatsing gereserveerde gehandicapten parkeerplaats - Bleriotlaan 44
gemeente Beverwijk - Plaatsing gereserveerde gehandicapten parkeerplaats - CH Moenstraat 36
Gemeente Beverwijk - Plaatsaing gereserveerde gehandicapten parkeerplaats - Kees Delfsweg 71
Algemene Plaatselijke Verordening Beverwijk 2019
Algemene Plaatselijke Verordening Beverwijk 2019
Gemeente Beverwijk - Intrekking gereserveerde gehandicapten parkeerplaats - Amstelstraat 1 D
Ontwerp-omgevingsvergunning voor de verbouwing van een winkelpand naar 4 appartementen aan Koningstraat...
Toestemming voor het bouwen woning aan Kennemerlandrecht 28 te Beverwijk
Toestemming voor het plaatsen twee vlaggenmasten aan Van Loenenlaan 3 te Beverwijk
Toestemming voor het plaatsen twee vlaggenmasten aan Van Loenenlaan 3 te Beverwijk
Aanvraag vergunning voor het oprichten bedrijfswoning aan Noorderweg te Beverwijk
Aanvraag vergunning voor het realiseren huisvesting binnen de Moskee aan Lingestraat 29 te Beverwijk
Ingetrokken aanvraag voor het wijzigen horecafunctie naar woondoeleinden aan Koningstraat 37A te Beverwijk
Ingetrokken aanvraag voor het plaatsen dakkapel op voordakvlak aan Salvador Allendelaan 24 te Beverwijk
Aanvraag vergunning voor het bouwen woning aan Kennemerlandrecht ongenummerd te Beverwijk
Aanvraag vergunning voor het plaatsen berging met overkapping aan Zeestraat 239 te Beverwijk
Aanvraag vergunning voor het veranderen gebruiksfunctie aan Beeckzanglaan 54 te Beverwijk
Aanvraag vergunning voor het plaatsen dakkapel op voordakvlak aan Hyacinthenlaan 12 te Beverwijk
Aanvraag vergunning voor het bouwen woning aan Plan De Smaakmaker ongenummerd te Beverwijk
Aanvraag vergunning voor het plaatsen aanbouw en opbouw aan Munnikenweg 70 te Beverwijk