Vergunningen Beverwijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Beverwijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Beverwijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Beverwijk - aanwijzen parkeervakken bestemd voor opladen elektrische voertuigen - Pieter Cheeuwenlaan
Gemeente Beverwijk - Plaatsing van een gereserveerde gehandicapten parkeerplaats - Vennelaan te Beverwijk
Gemeente Beverwijk - Plaatsing gereserveerde gehandicapten parkeerplaats - Hobbesteeg 33
Gemeente Beverwijk - Plaatsing gereserveerde gehandicapten parkeerplaats - Marie van Zeggelenlaan 21
ONTWERP-OMGEVINGSAVERGUNNING RENOVATIE VIJVER EN PARK AKERENDAM
Gemeente Beverwijk - Plaatsing gereserveerde gehandicapten parkeerplaats - Amstelstraat 3 M te Beverwijk
Gemeente Beverwijk - Intrekking gereserveerde gehandicapten parkeerplaats - Munnikenweg 19
Nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Beverwijk 2020
Ingetrokken aanvraag De Nollen 4
RECTIFICATIE
Gemeente Beverwijk - instellen woonerf en parkeerverbodzone - Westertuinen, Wingerd, deel Bankenlaan
Gemeente Beverwijk - Plaatsing van een gereserveerde gehandicapte parkeerplaats - Koningshof te Beverwijk
Gemeente Beverwijk - Plaatsing gereserveerde gehandicapten parkeerplaats - Grote Houtweg 64 te Beverwijk
test
Zonnebloemlaan 41
Prinsesselaan 14
Populierenlaan 25
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Woongebied Oost, Beverwijk
Besluiten hogere waarden Wet geluidhinder voor bestemmingsplan Woongebied Oost
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Woongebied Oost
De Zwaanstraat 16-18
Creutzberglaan 220 C en 220 E
Laan der Nederlanden 98
Alkmaarseweg 211
Parallelweg 45-1
Laan van Meerestein 12
Jan de Windstraat 2
Beleidsregels omzetten recreatiewoning naar woning Wijk aan Zee (2019)
Beleidsregels omzetten recreatiewoning naar woning Wijk aan Zee (2019)
Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020
Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
Gemeente Beverwijk - Plaatsing gereserveerde gehandicapten parkeerplaats - Groenelaan 55 A
Gemeente Beverwijk - Plaatsing gereserveerde gehandicapten parkeerplaats - Halve Maan 2
Aanwijsbesluit parkeren 2020 – gemeente Beverwijk
Legesverordening 2020
Nadere regels parkeren 2020 – gemeente Beverwijk
Ontwerp-omgevingsvergunning project Binnenduinonderdeel: verkoop gronden aan particulieren
Ontwerp-omgevingsvergunning project Binnenduin, onderdeel: wonen
Ontwerp-omgevingsvergunning project Binnenduin, onderdeel: centrale plas
Ontwerp-omgevingsvergunning project Binnenduin, onderdeel: aanpassing openbare ruimte
Ontwerp-omgevingsvergunning project Binnenduin, onderdeel: verkoop gronden aan particulieren
Ontwerp-omgevingsvergunning project Binnenduin, onderdeel: centrale plas
Ontwerp-omgevingsvergunning project Binnenduin, onderdeel: wonen
Ontwerp-omgevingsvergunning project Binnenduin, onderdeel: aanpassing openbare ruimte
Gemeente Beverwijk - Intrekking gereserveerde gehandicapten parkeerplaats - Arendsweg 99 te Beverwijk
Meerstraat 86
Zeestraat 119
Gemeente Beverwijk - Plaatsing gereserveerde gehandicapten parkeerplaats - Emmy Belifantelaan 27
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Beverwijk 2020