Vergunningen Binnenmaas

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Binnenmaas. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Binnenmaas. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Blauwesteenweg 5a Westmaas en Arent van Lierstraat 33 Puttershoek” detail
Voornemen tot afwijken van het bestemmingsplan ‘Frisostraat 5 en 7 in ‘s-Gravendeel’ detail
Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “In ’t Veldstraat 18 te ’s-Gravendeel” detail
Verordening Watertoeristenbelasting 2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 detail
Verordening kwijtschelding 2019 detail
Verordening Precariobelasting 2019 detail
Besluit compensatie doorberekende precariobelasting waterbedrijf 2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 detail
Marktgeldverordening 2019 detail
Verordening haven- en kadegelden 2019 detail
Verordening Toeristenbelasting 2019 detail
Openstelling zon- en feestdagen 2019 detail
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: detail
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplannen ‘Blauwesteenweg 5a Westmaas en Arent van Lierstraat 33 Puttershoek’ en ‘In ’t Veldstraat 18 te ’s-Gravendeel’ detail
Voornemen tot afwijken van het bestemmingsplan ‘Frisostraat 5 en 7 in ‘s-Gravendeel’ detail
Exploitatieovereenkomst Bij de Watertoren ’s-Gravendeel en Prinsenhof Puttershoek detail
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: detail
Reservering parkeerplaats voor elektrische voertuigen detail
Omgevingsvergunning verleend voor: detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Binnenmaas 2019 detail
Omgevingsvergunning verleend voor: detail
Vaststelling belastingverordeningen detail
Vastgestelde bestemmingsplannen detail
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: detail
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: detail
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: detail
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: detail
Gemeente Binnenmaas - Verkeersbesluit elektrische oplaadpaal - Dokter de Vliegerstraat, Heinenoord detail
Vastgestelde bestemmingsplannen detail
Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “In ’t Veldstraat 18 te ’s-Gravendeel” detail
Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Blauwesteenweg 5a Westmaas en Arent van Lierstraat 33 Puttershoek” detail
Voornemen tot afwijken van het bestemmingsplan ‘Frisostraat 5 en 7 in ‘s-Gravendeel’ detail
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: detail
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: detail
Voornemen tot afwijken van het bestemmingsplan ‘Kooidieplaan 3 in Maasdam’ detail
Omgevingsvergunning verleend voor: detail
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: detail
Besluiten Maatschappelijke Ondersteuning detail
Reservering parkeerplaats voor elektrische voertuigen detail
Voornemen tot afwijken van het bestemmingsplan ‘Kooidieplaan 3 in Maasdam’ detail
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: detail
Inrichtingsplan weekmarkt ‘s-Gravendeel detail
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: detail
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: detail
Omgevingsvergunning verleend voor: detail
Omgevingsvergunning verleend voor: detail
Omgevingsvergunning verleend voor: detail
Omgevingsvergunning verleend voor: detail