Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Binnenmaas

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Binnenmaas. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Binnenmaas. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Blauwesteenweg 5a Westmaas en Arent van Lierstraat 33 Puttershoek” 21-12-2018 21-02-2019 detail
Voornemen tot afwijken van het bestemmingsplan ‘Frisostraat 5 en 7 in ‘s-Gravendeel’ 21-12-2018 21-02-2019 detail
Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “In ’t Veldstraat 18 te ’s-Gravendeel” 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening Watertoeristenbelasting 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening kwijtschelding 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening Precariobelasting 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Besluit compensatie doorberekende precariobelasting waterbedrijf 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Marktgeldverordening 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening haven- en kadegelden 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening Toeristenbelasting 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Openstelling zon- en feestdagen 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: 21-12-2018 21-02-2019 detail
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplannen ‘Blauwesteenweg 5a Westmaas en Arent van Lierstraat 33 Puttershoek’ en ‘In ’t Veldstraat 18 te ’s-Gravendeel’ 21-12-2018 21-02-2019 detail
Voornemen tot afwijken van het bestemmingsplan ‘Frisostraat 5 en 7 in ‘s-Gravendeel’ 21-12-2018 21-02-2019 detail
Exploitatieovereenkomst Bij de Watertoren ’s-Gravendeel en Prinsenhof Puttershoek 21-12-2018 21-02-2019 detail
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: 21-12-2018 21-02-2019 detail
Reservering parkeerplaats voor elektrische voertuigen 21-12-2018 21-02-2019 detail
Omgevingsvergunning verleend voor: 21-12-2018 21-02-2019 detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Binnenmaas 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Omgevingsvergunning verleend voor: 21-12-2018 21-02-2019 detail
Vaststelling belastingverordeningen 21-12-2018 21-02-2019 detail
Vastgestelde bestemmingsplannen 21-12-2018 21-02-2019 detail
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: 21-12-2018 21-02-2019 detail
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: 21-12-2018 21-02-2019 detail
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: 21-12-2018 21-02-2019 detail
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: 21-12-2018 21-02-2019 detail
Gemeente Binnenmaas - Verkeersbesluit elektrische oplaadpaal - Dokter de Vliegerstraat, Heinenoord 21-12-2018 21-02-2019 detail
Vastgestelde bestemmingsplannen 21-12-2018 21-02-2019 detail
Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “In ’t Veldstraat 18 te ’s-Gravendeel” 21-12-2018 21-02-2019 detail
Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Blauwesteenweg 5a Westmaas en Arent van Lierstraat 33 Puttershoek” 21-12-2018 21-02-2019 detail
Voornemen tot afwijken van het bestemmingsplan ‘Frisostraat 5 en 7 in ‘s-Gravendeel’ 21-12-2018 21-02-2019 detail
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: 14-12-2018 14-02-2019 detail
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: 14-12-2018 14-02-2019 detail
Voornemen tot afwijken van het bestemmingsplan ‘Kooidieplaan 3 in Maasdam’ 14-12-2018 14-02-2019 detail
Omgevingsvergunning verleend voor: 14-12-2018 14-02-2019 detail
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: 14-12-2018 14-02-2019 detail
Besluiten Maatschappelijke Ondersteuning 14-12-2018 14-02-2019 detail
Reservering parkeerplaats voor elektrische voertuigen 14-12-2018 14-02-2019 detail
Voornemen tot afwijken van het bestemmingsplan ‘Kooidieplaan 3 in Maasdam’ 14-12-2018 14-02-2019 detail
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: 14-12-2018 14-02-2019 detail
Inrichtingsplan weekmarkt ‘s-Gravendeel 14-12-2018 14-02-2019 detail
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: 14-12-2018 14-02-2019 detail
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: 14-12-2018 14-02-2019 detail
Omgevingsvergunning verleend voor: 14-12-2018 14-02-2019 detail
Omgevingsvergunning verleend voor: 14-12-2018 14-02-2019 detail
Omgevingsvergunning verleend voor: 14-12-2018 14-02-2019 detail
Omgevingsvergunning verleend voor: 14-12-2018 14-02-2019 detail