Vergunningen Binnenmaas

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Binnenmaas. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Binnenmaas. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Voornemen voor instellen parkeerverbodszone bedrijvenpark HW Heinenoord
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden in verband met herontwikkeling Bedrijventerrein Puttershoek gemeente...
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Voornemen nieuwe oplaadplaatsen elektrische voertuigen
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden in verband met herontwikkeling Bedrijventerrein Puttershoek gemeente...
Verordening Blijverslening gemeente Binnenmaas vastgesteld
Bekendmaking Wet
Omgevingsvergunning verleend voor:
Mandaatbesluit samenwerking Wmo Uitvoeringsorganisatie Hoeksche Waard
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Omgevingsvergunning verleend voor:
Muziek- en dance-evenementen Dutchglow op vrijdag 7 september en Sunglow op zaterdag 8 september 2018...
Omgevingsvergunning verleend voor:
Omgevingsvergunning verleend voor:
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Omgevingsvergunning verleend voor:
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Omgevingsvergunning verleend voor:
Vastgestelde bestemmingsplannen
Omgevingsvergunning verleend voor:
Vastgesteld bestemmingsplan "Nieuw Weverseinde Puttershoek"
Bestemmingsplan “Bouw woning Laan van Heemstede (naast 60) Puttershoek” gewijzigd vastgesteld
Omgevingsvergunning verleend voor:
Omgevingsvergunning verleend voor:
Omgevingsvergunning verleend voor:
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Omgevingsvergunning verleend voor:
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Omgevingsvergunning verleend voor:
Omgevingsvergunning verleend voor:
Omgevingsvergunning verleend voor:
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Omgevingsvergunning verleend voor:
Omgevingsvergunning verleend voor:
Omgevingsvergunning verleend voor:
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Omgevingsvergunning verleend voor:
Beleidsregels en besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Binnenmaas 2018
Omgevingsvergunning verleend voor:
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Omgevingsvergunning verleend voor:
Omgevingsvergunning verleend voor: