7.3

Vergunningen Blaricum

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Blaricum. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Blaricum. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aangevraagde omgevingsvergunning Meentzoom 73, 1261 XA, het vervangen van het kozijn
Aangevraagde omgevingsvergunning Eemnesserweg 28, 1261 HJ, het vellen van 4 bomen
Aangevraagde omgevingsvergunning Blei 10, 1261 PH, het verbouwen van de woning en verwijderen van de...
Aangevraagde omgevingsvergunning Oude Huizerweg 22, 1261 BD, het uitbreiden van de opslagruimte
Verleende omgevingsvergunning Holleweg kadastraal perceelnummer 1181 sectie D, het vellen van 13 bomen...
Geweigerde omgevingsvergunning Holleweg kadastraal perceelnummer 1181 sectie D, het vellen van 7 bomen
Aangevraagde omgevingsvergunning Schapendrift 47, 1261 HM, het vellen van 1 boom
Aangevraagde omgevingsvergunning Meentzoom 73, 1261 XA, het vervangen van het kozijn
Aangevraagde omgevingsvergunning Holleweg 7, 1261 BW, het bouwen van een nieuwe woning
Verleende omgevingsvergunning van rechtswege Smedenweg 3, 1261 BH, het vellen van 6 bomen (herplantplicht)
Aangevraagde omgevingsvergunning Hoofdweg 49, 1261 RG, het realiseren van een carport en een afdak
Aangevraagde omgevingsvergunning Huizerweg 48, 1261 AZ, het vellen van 1 boom
Verleende omgevingsvergunning Schapendrift 72, 1261 HR, het bouwen van een nieuwe woning
Verleende omgevingsvergunning Vliegweg 1a, 1261 GK, het vellen van 1 boom (herplantplicht)
Verleende omgevingsvergunning Torenlaan 10, 1261 GD, het verbouwen van de verdieping naar 2 appartementen
Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2020
Beleidsregels behorende bij de Verordening sociaal domein gemeente Blaricum 2018
Verleende APV vergunning voor het innemen van een vaste standplaats aan de Dorpsstraat nabij de Muziektent...
Aangevraagde omgevingsvergunning Binnendoor 5, 1261 EG, het legaliseren van splitsing en gebruik van...
Aangevraagde omgevingsvergunning Rigterskamp 10, 1261 TN, het vervangen van de kozijnen en plaatsen HR++...
Aangevraagde omgevingsvergunning Vliegweg 4c, 1261 GL, het vellen van 4 bomen
Bekendmaking subsidieplafond inwonersinitiatieven 2021
Legesverordening 2021
Verordening Toeristenbelasting 2021
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening Precariobelasting 2021
Verordening Afvalstoffenheffing 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning Deltazijde 20, 1261 TA, het bouwen van een nieuw bedrijfspand 'Gebouw...
Aangevraagde omgevingsvergunning Deltazijde 18, 1261 TA, het bouwen van een nieuw bedrijfspand 'Gebouw...
Aangevraagde omgevingsvergunning Deltazijde ntb, 1261 TA, het bouwen van een nieuw bedrijfsverzamelgebouw
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Laantje van Hynckes 3, 1261 CZ, het bouwen van een half verdiepte...
Aangevraagde omgevingsvergunning Bussummerweg 37, 1261 BZ, het vellen van 3 bomen
Mandaat- en machtigingsbesluit Regio Gooi en Vechtstreek (onderdeel GGD Gooi en Vechtstreek) kinderopvang...
Doelgroepenverordening 2020 gemeente Blaricum
Gemeente Blaricum - Greenwheels autodeel parkeerplaatsen - Kerklaan en Kerrekamer
Verleende omgevingsvergunning Verbeeklaan 8, 1261 CZ, het bouwen van een woning en het realiseren van...
Verleende omgevingsvergunning Torenlaan 17, 1261 GA, het bouwen van een zwembad
gemeente Blaricum - Laadpaal - Adama van Scheltemalaan
Aangevraagde omgevingsvergunning Statenkamer 1, 5, 7, 13, 17, 1261 XJ, het vervangen van dakkapellen
Aangevraagde omgevingsvergunning Torenlaan 17, 1261 GA, het bouwen van een zwembad
Aangevraagde omgevingsvergunning Meentweg 4, 1261 XT, het realiseren van een inrit
Gemeente Blaricum - fysieke afsluiting - Slotweg
Verleende APV vergunning voor het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een ijssalon...
Verleende omgevingsvergunning Dokter Catzlaan 19, 1261 CE, het vervangen van de toegangspoort en het...
Aangevraagde omgevingsvergunning Bussummerweg 38, 1261 CA, het vellen van 1 boom
Aangevraagde omgevingsvergunning William Singerweg 13, 1261 EH, het vellen van 1 boom
Aangevraagde omgevingsvergunning Onder den Dael 23, 1261 CN, vervangen van de toegangspoort
Verleende omgevingsvergunning Naarderweg 48, 1261 BV, het vellen van 1 boom