7.5

Vergunningen Blaricum

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Blaricum. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Blaricum. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek van 21 augustus 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning Enghlaan 8, 1261 CC, het bouwen van een woning
Verleende omgevingsvergunning Naarderweg 37a, 1261 BR, het plaatsen van een toegangspoort
Verleende omgevingsvergunning Bussummerweg 28, 1261 CA, het plaatsen van een erfafscheiding
Aangevraagde omgevingsvergunning Venenweg 2, 1261 HX, het afgraven, woelen, mengen van grond
Verleende omgevingsvergunning Oude Huizerweg 8, 1261 BD, het realiseren van een inrit
Verleende omgevngsvergunning Stern 4, 1261 RK, het bouwen van een schuur met overkapping
Verleende omgevingsvergunning Roerdomp 2, 1261 RZ, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
Carmiggeltlaan 4, 1262 AN, het plaatsen van een overkapping in de achtertuin
Gemeente Blaricum - gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Booket
Verleende omgevingsvergunning De Bongerd 8, 1261 TP, het realiseren van een aanbouw
Verleende APV vergunning aan Kerk in Actie voor het houden van een collecte in week 49 van 29 november...
Verleende omgevingsvergunning Schapendrift 57, 1261 HM, het plaatsen van een elektrische poort en het...
Aangevraagde omgevingsvergunning Snip 6, 1261 RW, het vellen van 1 boom
Verleende APV vergunning Capittenweg 22c, 1261 JM, het toewijzen van een noodkap voor 1 boom
Verleende omgevingsvergunnig Torenlaan 31, 1261 GB, het bouwen van een zwembad
Verleende omgevingsvergunning Naarderweg 58, 1261 BV, het bouwen van een zwembad en het verlengen van...
Verleende omgevingsvergunning Noolseweg 67, 1261 EB, het bouwen van een woning
Beleidsregels standplaatsen Blaricum 2019
Beleidsregel intrekking omgevingsvergunning voor activiteit bouwen gemeente Blaricum
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Blaricum 2020
Verleende omgevingsvergunning De Maten 6, 1261 SB, het legaliseren van een tuinhuisje
Aangevraagde omgevingsvergunning Vliegweg 1a, 1261 GK, het bouwen van een zwembad
Verleende omgevingsvergunning Jufferlaan 2, 2 k01 t/m 2 k24, 2 k26, 4a, 4b, 4c en 4d, 1262 ntb, het...
Aangevraagde omgevingsvergunning De Maten 12, 1261 SB, het plaatsen van een nieuwe schuur
Verleende omgevingsvergunning Vliegweg 9, 1261 GK, het vellen van 1 boom (herplantplicht)
Aangevraagde omgevingsvergunning Deltazijde ntb, 1261 TA, het bouwen van een nieuw bedrijfsverzamelpand
Verleende APV vergunning het wijzigen van de standplaatsvergunning wat betreft het aantal standplaatsdagen...
Verleende APV vergunning Het verkrijgen van een exploitatievergunning voor het exploiteren van een restaurant...
Verleende APV vergunning het verkrijgen van een Drank- en Horecawetvergunning voor het uitoefenen van...
Aangevraagde omgevingsvergunning Schouw 41, 1261 LE, het bouwen van een garage met zorgvoorziening
Verleende omgevingsvergunning Laantje van De Jong 1 t/m 63, 1262 ntb, het bouwen van 32 huurwoningen
Bestemmingsplan ‘Blaricum Dorp Herziening 2020’ vastgesteld
Rectificatie aangevraagde omgevingsvergunning De Maten 6, 1261 SB, het legaliseren van een reeds bestaand...
Aangevraagde omgevingsvergunning Kerklaan 16, 1261 JB, het plaatsen van een open tent met brandveilig...
Aangevraagde omgevingsvergunning Naarderweg 64, 126 BV, het bouwen van een woning
Aangevraagde omgevingsvergunning Meentweg 42, 1261 XV, het plaatsen van een tent zonder zijwanden t.b.v....
Verleende omgevingsvergunning Bierweg 21, 1261 BJ, het vellen van 2 bomen (herplantplicht)
Bestemmingsplan ‘Blaricum Dorp Herziening 2020’ vastgesteld
Aangevraagde omgevingsvergunning Bierweg 17, 1261 BJ, het bouwen van een woning en het maken van een...
Aangevraagde omgevingsvergunning Roerdomp 2, 1261 RZ, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
Verleende omgevingsvergunning Deltazijde 32a t/m e, 32g, 32h, 32 j t/m n, 32p en 32r t/m t, 1262 ntb,...
Geweigerde omgevingsvergunning Bussummerweg 38, 1261 CA, weigering voor het vellen van 1 boom
Verleende omgevingsvergunning Jufferlaan 1 t/m 7 en 6 t/m 14, 1262 ntb, het oprichten van 9 woningen...
Verleende omgevingsvergunning Rueterlaan 3 t/m 17, 1262 ntb, het oprichten van 8 woningen (onderdeel...
Aangevraagde omgevingsvergunning De Bongerd 8, 1261 TP, het realiseren van een aanbouw
Verleende omgevingsvergunning toestemming Noodkap Terreinen Gooische natuurreservaat (rondom Mauvezand),...
Verleende omgevingsvergunning Bierweg 26, 1261 BL, het vellen van 1 boom (herplantplicht)
Verleende omgevingsvergunning Zwaluwenweg 18, 1261 GJ, het vellen van1 boom
Verleende omgevingsvergunning Schapendrift 50, 1261 HN, het vellen van 5 bomen (herplantplicht)