Vergunningen Bodegraven-Reeuwijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bodegraven-Reeuwijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bodegraven-Reeuwijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Platteweg 28 in Reeuwijk
Kennisgeving besluit op intrekking omgevingsvergunning ambtshalve Schoutendreef 23 in Bodegraven
Kennisgeving besluit op intrekking omgevingsvergunning ambtshalve Oude Markt 6 in Bodegraven
Kennisgeving besluit op intrekking omgevingsvergunning ambtshalve De Bree 43 in Nieuwerbrug aan den Rijn
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hoge Rijndijk tussen 34 en 36 in Nieuwerbrug aan...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 's-Gravenbroekseweg 156 1 in Reeuwijk
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Weideveld in Bodegraven
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Ereprijs 11 in Bodegraven
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Alver 15 in Bodegraven
Wijzigingsplan “Oukoopsedijk 17” vastgesteld
Bestemmingsplan “Weideveld 2016, 1e herziening” vastgesteld
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplannen Buitengebied 2020” en “Voortoets Wet natuurbescherming”...
Bestemmingsplan “Weideveld 2016, 1e herziening” vastgesteld
Wijzigingsplan “Oukoopsedijk 17” vastgesteld
Ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplannen Buitengebied 2020” en “Voortoets Wet natuurbescherming”...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Wilgenoord 74 in Bodegraven
Kennisgeving besluit op intrekking omgevingsvergunning ambtshalve Hoefslag 29 in Bodegraven
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Gravin Jacobastraat 23 in Nieuwerbrug aan den Rijn
Kennisgeving besluit op intrekking omgevingsvergunning ambtshalve Nieuwe Markt 1 in Bodegraven
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Zomerhuis 3 in Bodegraven
Kennisgeving besluit op intrekking omgevingsvergunning ambtshalve Burg. v. Dobben de Bruijnstraat 40...
Kennisgeving besluit op intrekking omgevingsvergunning ambtshalve Fluitekruid 18 in Bodegraven
Kennisgeving besluit op intrekking omgevingsvergunning ambtshalve Henegouwerhof 48 in Bodegraven
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Middelweg 1a in Reeuwijk
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oudeweg (kad E 1102) in Reeuwijk
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kalverbroek(kad G 2821) in Reeuwijk
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Weijland 20 in Nieuwerbrug aan den Rijn
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Tempeldijk 14 in Reeuwijk
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Tempeldijk 14 in Reeuwijk
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Tempeldijk 14 in Reeuwijk
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Weijpoort 21 in Nieuwerbrug aan den Rijn
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Klaproos 53 in Bodegraven
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Zilverschoon 46 in Bodegraven
Kennisgeving besluit op intrekking omgevingsvergunning ambtshalve Beneluxweg 5 in Bodegraven
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Platteweg 45 in Reeuwijk
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oosteinde 14 in Waarder
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kamille 17 in Reeuwijk
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hoge Rijndijk 110 in Nieuwerbrug aan den Rijn
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Groene Zoom/Goudseweg in Bodegraven
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Ereprijs 11 in Bodegraven
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Zuidzijde 101 in Bodegraven
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Klaproos 53 in Bodegraven
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Reewal 32 in Reeuwijk
Bestemmingsplan “Brandweerkazerne Groene Zoom, Bodegraven” vastgesteld
Bestemmingsplan “Brandweerkazerne Groene Zoom, Bodegraven” vastgesteld
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Westerhofstraat 1 t/m 29 in Bodegraven
Kennisgeving besluit op intrekking omgevingsvergunning ambtshalve Reewal 1 in Reeuwijk