7.4

Vergunningen Boekel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Boekel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Boekel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Zanddelweg ong. (naast 19) Venhorst’
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’
Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’
Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘De Burgt, fase 1a’
Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’
Publicatie terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan ‘Tuinstraat 11-15, Boekel’
Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘De Burgt, fase 1a’
Publicatie terinzagelegging bestemmingsplan “Burgemeester Ottowstraat ong.”
Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 6', ontwerp geurgebiedsvisie...
Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 5’
Publicatie terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan ‘Zanddelweg ong. (naast 19) Venhorst’
Ontwerpbestemmingsplan “Zandhoek-Bergstraat”
Ontwerpbestemmingsplan “Zandhoek-Bergstraat”
Publicatie terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan ‘Zanddelweg ong. (naast 19) Venhorst’
Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 4’
Publicatie terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’
Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Voskuilen, Venhorst’
Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Voskuilen Venhorst”
Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Voskuilen, Venhorst’
Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Kraaiendonk 28 Venhorst”
Vaststelling bestemmingsplan “Statenweg 109, Venhorst”
APV-vergunningen wk 8/b - 2020
APV-vergunningen wk 8 - 2020
Milieu wk 8 - 2020
Wabo wk 8 - 2020
Ruimtelijke Ordening wk 7 - 2020
Milieu wk 7 - 2020
Tijdelijke verkeersmaatregelen wk 7 - 2020
Wabo wk 7 - 2020
Publicatie bodemkwaliteitskaart en nota Bodembeheer 2019-2024
Publicatie gewijzigd vaststellen van het Bestemmingsplan Buitengebied
Bekendmakingen wk 7 - 2020
APV-vergunningen wk 7 - 2020
Tijdelijke verkeersmaatregelen wk 6 - 2020
APV-vergunningen wk 6/b - 2020
APV-vergunningen wk 6 - 2020
MIlieu wk 6 - 2020
Wabo wk 6 - 2020
Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Tuinstraat 11-15, Boekel”
Wabo wk 5 - 2020
Bekendmakingen wk 5 - 2020
Milieu wk 4 - 2020
Bekendmakingen wk 4 - 2020
Wabo wk 3 - 2020
Bekendmakingen wk3/b - 2020
Milieu wk 3- 2020
Bekendmakingen wk 3 - 2020
Ruimtelijke Ordening wk 3 - 2020
Ruimtelijke Ordening wk 4 - 2020