Vergunningen Boekel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Boekel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Boekel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
het organiseren van de opening van nieuwbouw en het 50-jarig jubileum van Andusta 22-09-2022 22-11-2022 Details
aanvraag omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening M1877 te Boekel 22-09-2022 22-11-2022 Details
aanvraag omgevingsvergunning bouwen loods Gemertseweg 14a te Boekel 21-09-2022 21-11-2022 Details
het uitbreiden van een varkenshouderij Elzen 6a Boekel 21-09-2022 21-11-2022 Details
Mededeling voorleggen programmabegroting 2023 aan de gemeenteraad 21-09-2022 21-11-2022 Details
aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets Rietvenseweg 10 te Boekel 19-09-2022 19-11-2022 Details
aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw aan de Bovenstehuis 3 te Boekel 19-09-2022 19-11-2022 Details
omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfsgebouw Zandhoekse Loop 5 te Boekel 16-09-2022 16-11-2022 Details
omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfsgebouw Zandhoekse Loop 5 te Boekel 16-09-2022 16-11-2022 Details
omgevingsvergunning 10 grondgebonden woningen en 10 appartementen Kloosterlaan 78 t/m 116 (even) te Boekel 14-09-2022 14-11-2022 Details
omgevingsvergunning 10 grondgebonden woningen en 10 appartementen Kloosterlaan 78 t/m 116 (even) te Boekel 14-09-2022 14-11-2022 Details
ontwerpbesluit omgevingsvergunning brandveilig gebruik XXS BSO Waterval 9 te Boekel 13-09-2022 13-11-2022 Details
omgevingsvergunning bouwen van een nieuwbouwwoning aan de Scheidingsweg 13 te Boekel 13-09-2022 13-11-2022 Details
omgevinsgvergunning voor het oprichten van een garage aan de Erpseweg 14 te Boekel 09-09-2022 09-11-2022 Details
aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een veldschuur aan de Dennenmark 4 te Boekel 09-09-2022 09-11-2022 Details
Trouwen op locatie gemeente Boekel 26-08-2022 26-10-2022 Details
Gedragscode voor de burgemeester en de wethouders 26-08-2022 26-10-2022 Details
Gedragscode voor de leden van de raad 26-08-2022 26-10-2022 Details
Regeling briefadres gemeente Boekel 2017 26-08-2022 26-10-2022 Details
Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadscommissies 26-08-2022 26-10-2022 Details
Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Boekel 26-08-2022 26-10-2022 Details
Gemeente Boekel - inrichten van een voetgangersoversteekplaats - Rutger van Herpenstraat te Boekel 25-08-2022 25-10-2022 Details
omgevingsvergunning B&B Zijp 1B te Boekel 25-08-2022 25-10-2022 Details
Gemeente Boekel - inrichten van een 30-zone - Kloosterlaan te Boekel 25-08-2022 25-10-2022 Details
Gemeente Boekel - inrichten van een voetgangersoversteekplaats - Donkstraat te Boekel 25-08-2022 25-10-2022 Details
ontwerpbesluit omgevingsvergunning veranderen van een varkenshouderij aan de Bovenstehuis 24 te Boekel 25-08-2022 25-10-2022 Details
Gemeente Boekel - instellen van eenrichtingsverkeer - Kraanvogel te Boekel 25-08-2022 25-10-2022 Details
Gemeente Boekel - instellen van eenrichtingsverkeer - Boterweg te Boekel 25-08-2022 25-10-2022 Details
niet ontvankelijke aanvraag vergunning oprichten B&B aan de Gagelstraat 4a te Venhorst 25-08-2022 25-10-2022 Details
omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw aan de Broeder Hogardstraat 3 Boekel 24-08-2022 24-10-2022 Details
Kapvergunning 1 eik aan Bernhardstraat en 1 Lindeboom aan de Burgt 18-08-2022 18-10-2022 Details
Balievergunning voor het verbouwen van het woonhuis aan Julianastraat 51 te Boekel 18-08-2022 18-10-2022 Details
Balievergunning voor het verbouwen van het woonhuis aan Julianastraat 51 te Boekel 18-08-2022 18-10-2022 Details
Melding activiteitenbesluit veranderen activiteiten Zijp 8 18-08-2022 18-10-2022 Details
Kapvergunning 1 eik aan Bernhardstraat en 1 Lindeboom aan de Burgt 18-08-2022 18-10-2022 Details
aanvraag omgevingsvergunning activiteit milieu 18-08-2022 18-10-2022 Details
Ontwerpwijzigingsplan 'Franse Pad 1a Boekel' 17-08-2022 17-10-2022 Details
aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouw (herbouw) loods Gemertseweg 14a te Boekel 15-08-2022 15-10-2022 Details
Vergunning voor het oprichten van 23 woningen de Burgt fase 1a te Boekel 15-08-2022 15-10-2022 Details
Vergunning voor het oprichten van 5 starterswoning Wingtapper 2 t/m 10 even nummers te Venhorst 15-08-2022 15-10-2022 Details
aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfswoning Hoogstraat 6 te Venhorst 15-08-2022 15-10-2022 Details
Vergunning voor het oprichten van 23 woningen de Burgt fase 1a te Boekel 15-08-2022 15-10-2022 Details
Omgevingsvergunning kinderopvang XXS BSO Buiten, Waterval 9 te Boekel 15-08-2022 15-10-2022 Details
aanvraag omgevingsvergunning woonhuis Scheidingsweg 13 te Boekel 15-08-2022 15-10-2022 Details
Balievergunning voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis Donkstraat 23a te Boekel 15-08-2022 15-10-2022 Details
Balievergunning voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis Donkstraat 23a te Boekel 15-08-2022 15-10-2022 Details
Vergunning voor het oprichten van 5 starterswoning Wingtapper 2 t/m 10 even nummers te Venhorst 15-08-2022 15-10-2022 Details
weigering aanvraag omgevingsvergunning verbouwing woonhuis Zijp 8 te Boekel 12-08-2022 12-10-2022 Details
Balieomgevingsvergunning voor het oprichten van een woonhuis aan Bovenstehuis 6 te Boekel 12-08-2022 12-10-2022 Details
Balievergunning uitbreiden van het woonhuis aan Wollegras 20 te Boekel 12-08-2022 12-10-2022 Details