7.4

Vergunningen Boekel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Boekel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Boekel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bekendmakingen wk 24/b - 2019
Bekendmakingen wk 24 - 2019
Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen
Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 3’
APV-vergunningen wk 22 - 2019
Tijdelijke verkeersmaatregelen wk 22 - 2019
APV-vergunningen wk 22/b - 2019
Wabo wk 22 - 2019
APV-vergunningen wk 21 - 2019
Milieu wk 21 - 2019
Tijdelijke verkeersmaatregelen wk 21 - 2019
Wabo wk 21 - 2019
Milieu wk 19 - 2019
APV-vergunningen wk 19 - 2019
Tijdelijke verkeersmaatregelen wk 19 - 2019
Wabo wk 19 - 2019
Wabo wk 18 - 2019
Milieu wk 18 - 2019
APV-vergunningen wk 18 - 2019
Reparatiebesluit Omgevingsplan Buitengebied Boekel 2016
Wabo wk 17 - 2019
Wabo wk 17/b - 2019
Ruimelijke Ordening wk 17 - 2019
APV-vergunningen wk 17 - 2019
Tijdelijke verkeersmaatregelen 17 - 2019
Publicatie voorontwerp bestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’
Ruimtelijke Ordening wk 16 - 2019
Wabo wk 16 - 2019
Milieu wk 16 - 2019
APV-vergunningen wk 15 - 2019
Wabo wk 15 - 2019
Vaststelling bestemmingsplan Irenestraat-Erpseweg
Milieu wk 14 - 2019
Tijdelijke verkeersmaatregelen wk 14 - 2019
APV-vergunningen wk 14 - 2019
Wabo wk 13 - 2019
Wabo wk 12 - 2019
Ruimtelijke Ordening wk 11 - 2019
Tijdelijke verkeersmaatregelen wk 11 - 2019
Wabo wk 11- 2019
Bekendmakingen wk 11/b - 2019
Bekendmakingen wk 11 - 2019
APV-vergunningen wk 11 - 2019
Wabo wk 20 - 2019
Bekendmakingen wk 12 - 2019
Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 2’
Wabo wk 10 - 2019
Bekendmakingen wk 10 - 2019
Wabo wk 9 - 2019
Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Boekel