Vergunningen Borsele

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Borsele. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Borsele. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN “Kern ‘s-Gravenpolder, gedeelten Ambachtsstraat en Kerkhoekstraat, 2020”
Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van der Biltplein 4+6 in Heinkenszand
VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN “Kern Hoedekenskerke, gedeelte Tiny Houses Vinningestraat, 2020”
INFORMATIEBIJEENKOMST WONINGBOUW PLANNEN AMBACHTSSTRAAT EN KERKHOEKSTRAAT ‘S-GRAVENPOLDER
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN “Kern ‘s-Gravenpolder, gedeelten Ambachtsstraat en Kerkhoekstraat, 2020”
VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN “Kern Hoedekenskerke, gedeelte Tiny Houses Vinningestraat, 2020”
verlenen omgevingsvergunning, Hoofdstraat 10 in Ovezande
het organiseren van een evenement Scoutrock op 28 september 2019 te 't Dijkje 4 te Heinkenszand (oude...
verlenen omgevingsvergunning, Frankrijkweg 4 in Nieuwdorp
Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van der Biltplein 4+6 in Heinkenszand
Aanvraag omgevingsvergunning, Willibrordusstraat in 's-Heerenhoek
Aanvraag omgevingsvergunning, Plein 48 in Borssele
Aanvraag omgevingsvergunning, Veldzichtweg 1 in Lewedorp
gemeente Borsele - - 's-Heerenhoek
verlenen omgevingsvergunning, Hertenweg 18 in Nieuwdorp
Gemeente Borsele - van rechtswege verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het plaatsen van...
Gemeente Borsele - verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het plaatsen van een schutting...
Kennisgeving verlenging beslistermijn bv0172 Magnoliastraat 40 in 's-Gravenpolder
Aanvraag omgevingsvergunning, Langeweg 38 in 's-Gravenpolder
Aanvraag omgevingsvergunning, Baarlandsezandweg 5 in 's-Gravenpolder
verlenen omgevingsvergunning, Stelleplas 2 in Heinkenszand
verlenen omgevingsvergunning, Kloetingseweg 4 in 's-Heer Abtskerke
Kennisgeving intrekking aanvraag Omgevingsvergunning, Sloestraat 21 in Lewedorp
Aanvraag omgevingsvergunning, Sloestraat 21 in Lewedorp
verlenen omgevingsvergunning, Zeedijk 32 in Borssele
verlenen omgevingsvergunning, Nieuweweg 50 in Baarland
1e wijziging van de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van leges...
Rectificatie publicatie verleende omgevingsvergunning Noordsingel 1 Borssele
Aanvraag omgevingsvergunning, van der Biltplein 6 in Heinkenszand
Aanvraag omgevingsvergunning, Haringvlietstraat 16 A in Lewedorp
het bouwen van 12 woningen, Prinses Margrietstraat ongenummerd te Nieuwdorp
VOORAANKONDIGING RUIMTELIJKE PLANNEN
Melding Activiteitenbesluit van Cool Green Solutions B.V.
VOORAANKONDIGING RUIMTELIJKE PLANNEN
Melding Activiteitenbesluit Nieuweweg 50 in Baarland
Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Heerema Vlissingen B.V.
Besluit van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Borsele tot het aanstellen...
verlenen omgevingsvergunning, Hof van Zeeland 9 te Heinkenszand
Aanvraag omgevingsvergunning, Hoefbladstraat 1 tm 65 Heinkenszand
het organiseren van een evenement "Best Food Friends Event"op 31-08-2019 te Waardweg 4 Hoedekenskerke...
Aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdstraat 10 in Ovezande
Aanvraag omgevingsvergunning, Hoefbladstraat 1 tm 65 Heinkenszand
Aanvraag omgevingsvergunning, Rangeerstraat 14 A in 's-Gravenpolder
verlenen omgevingsvergunning, Landingsweg 83 in Baarland
verlenen Omgevingsvergunning, Westerstraat 3 in Heinkenszand
het organiseren van het evenement Zeskamp op 15 september 2019 te Burgemeester Andriessenstraat in Ovezande...
het organiseren van een evenement "kledingbeurs Zuid-Beveland" op 27 en 28-09-2019 te Blikhoek 4 te 's-Heerenhoek...
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Mooymanstraat 23 Ovezande
Aanvraag Omgevingsvergunning, Hoefbladstraat 1 tm 65 Heinkenszand
Aanvraag Omgevingsvergunning, Hertenweg 18 in Nieuwdorp