7.4

Vergunningen Boxmeer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Boxmeer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Boxmeer. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Omgevingsvergunning verleend voor bouwen bouwwerk en aanleg uitweg te Handelstraat 13 Boxmeer
Omgevingsvergunning aangevraagd voor bouwen loods, handelen in strijd bestemmingsplan, veranderen uitweg,...
Omgevingsvergunning aangevraagd voor plaatsen dakkapel, Frank van Bijnenstraat 24 te Overloon
Omgevingsvergunning aangevraagd voor bouwen woning, aanleg uitweg, uitvoeren werkzaamheden, Provincialeweg...
Beschikking opleggen maatwerkvoorschriften aan Overloonseweg 11a en 11c Vierlingsbeek
Omgevingsvergunning aangevraagd voor milieuneutraal veranderen, bouwen museum/loods en handelen in strijd...
Beschikking opleggen maatwerkvoorschriften aan sluiscomplex Sambeek, k, nummers 2475, 2476 en 2473
Ontwerpbestemmingsplan “1e herziening Sterckwijck”
Omgevingsvergunning aangevraagd voor plaatsen verlichting en stroomaansluitingen voor elektrisch laden,...
Beschikking opleggen maatwerkvoorschriften aan Hoogeind 1a Oeffelt
Beschikking opleggen maatwerkvoorschriften aan Kerkenhuisweg 3 Oeffelt
Omgevingsvergunning ingetrokken, Rondweg 4 Overloon
Omgevingsvergunning aangevraagd voor verbouwen kantoor, Houwsestraat 2a te Oeffelt
Omgevingsvergunning aangevraagd voor verbouwen carport, de Acacia Boxmeer
Omgevingsvergunning aangevraagd voor aanleggen uitweg, Bredeweg 7b Holthees
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning verleend voor plaatsen dakkapel, Gildestraat 32 te Beugen
Omgevingsvergunning aangevraagd voor bouwen carport, Heggenrank 8 Beugen
Omgevingsvergunning aangevraagd voor plaatsen reclame, Steenstraat 66 Boxmeer
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning verleend voor verbouwen sporthal, Looi 5b te Oeffelt
Omgevingsvergunning verleend voor kappen van boom, Grotestraat 1 Sambeek
Omgevingsvergunning verleend voor veranderen dakconstructie, Provincialeweg 8 Vortum-Mullem
Omgevingsvergunning verleend voor bouwen bedrijfsgebouw, Handelstraat 7 Boxmeer
Ontwerpbestemmingsplan “Achter de Molen, fase 3” (Rijkevoort), tevens voornemen tot indiening van verzoek...
Omgevingsvergunning verleend voor bouwen bouwwerk (opslagloods) en aanleggen van een uitweg, Erflanden...
Omgevingsvergunning aangevraagd voor kappen/opruimen (omgevallen) boom, Heiweg 3 Vortum-Mullem
Omgevingsvergunning aangevraagd voor verbouwen (gewijzigd uitvoeren) woning (dakopbouw), Grotestraat...
Omgevingsvergunning aangevraagd voor verbouwen recreatiewoningen en handelen in strijd bestemmingsplan...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning verleend voor handelen in strijd met regels bestemmingsplan,...
Omgevingsvergunning aangevraagd voor verbouwen woning, Vierlingsbeekseweg 57 Overloon
Melding Activiteitenbesluit ontvangen voor De Breid 10 Maashees
Omgevingsvergunning aangevraagd voor bouwen carport, Leeuwerik 28 Boxmeer
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning verleend voor verbouwen woning (gem. monument), Sambeekseweg...
Melding Activiteitenbesluit ontvangen voor Klein Vortum 6 Vortum Mullem
Omgevingsvergunning aangevraagd voor verbouwen dakkapel (voorgevel), Roodborst 13 Boxmeer
Omgevingsvergunning verleend voor bouwen woning, Helbroekseweg 3a Beugen
Omgevingsvergunning verleend voor bouwen 22 appartementen, Steenstraat 158 t/m 200 (even) Boxmeer
Omgevingsvergunning verleend voor bouwen woning, Jo de Kuperstraat 21 Maashees
Standplaatsvergunning verleend op grond van artikel 4:18 APV voor de verkoop van vis-en visproducten...
Omgevingsvergunning verleend voor bouwen woning (4), Jo de Kuperstraat 20,22,24 en 26 Maashees
Omgevingsvergunning verleend voor aanleggen uitweg, plaatsen erfafscheiding van kappen boom, Pater Bunsstraat...
Stookontheffing verleend op grond van 5:34 APV voor het verbranden van afval buiten een inrichting dat...
Ontwerpbestemmingsplan “Grotestraat 95a Sambeek” en ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Omgevingsvergunning verleend voor bouwen woning (2), Jo de Kuperstraat 17 en 19 Maashees
Omgevingsvergunning aangevraagd voor vervangen koelinstallatie, Wim de Körverstraat 35 Boxmeer
Omgevingsvergunning aangevraagd voor plaatsen dakkapel (voorgevel), Klokbeker 7 Sambeek
Omgevingsvergunning aangevraagd voor aanleggen tweede uitweg (voorerf links), Moerkamp 35 Beugen
Omgevingsvergunning aangevraagd voor bouwen trafogebouw, Wim de Körverstraat 35 Boxmeer
Omgevingsvergunning aangevraagd voor uitvoeren werkzaamheden, achterzijde Sambeekseweg 21 t/m 27 Boxmeer
Omgevingsvergunning aangevraagd voor bouwen tijdelijke woonunit en handelen in strijd bestemmingsplan,...
Omgevingsvergunning aangevraagd voor bouwen dakrand aan rijksmonument, Veerstraat 26 Boxmeer