Vergunningen Boxmeer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Boxmeer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Boxmeer. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Omgevingsvergunningen week 47 -2019
Algemene Plaatselijke Verordening week 47-2019
Algemene Plaatselijke Verordeningen week 47
Omgevingsvergunningen week 47
Beleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning 2020-2023
Aanwijzingsbesluit toezichthouder S.J.T. Toonen, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Aanwijzingsbesluit toezichthouder S.J.T. Toonen, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Raden Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis stellen herindelingsontwerp vast
Algemene Plaatselijke Verordeningen week 46
Omgevingsvergunningen week 46
Vastgesteld wijzigingsplan “Venrayseweg 19 te Overloon”
Wijzigingsplan Venrayseweg 19 Overloon
Instellen parkeerschijfzone
Algemene Plaatselijke Verordeningen week 44
Omgevingsvergunningen week 44
Raden Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis stellen herindelingsontwerp vast
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Boxmeer
Samen op weg naar een nieuwe gemeente
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Boxmeer
gemeente Boxmeer - parkeerschijfzone - Steenstraat
Algemene Plaatselijke Verordeningen week 43
Omgevingsvergunningen week 43
Baltussenweg 2a Overloon
Ontwerp projectbesluit Baltussenweg 2a Overloon
Ontwerp projectbesluit “Baltussenweg 2a Overloon”
Gemeente Boxmeer - Plaatsing Laadpaal - Titus Brandsmaplein
Gemeente Boxmeer - verkeersbesluit laadpaal - Weijerplein
Stedenbouwkundig plan Achter de Molen III, Rijkevoort
Algemene Plaatselijke Verordeningen week 42
Omgevingsvergunningen week 42
Parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen
Stedenbouwkundig plan Achter de Molen, Rijkevoort
Vertrokken naar onbekende bestemming
Omgevingsvergunningen week 41
Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen 2019
Leidraad invordering belastingen 2019
Vertrokken naar onbekende bestemming
Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER
Rijtjes 8a Oeffelt
Bestemmingsplan Kerkstraat-noord 29 te Oeffelt
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Kerkstraat-noord 29 Oeffelt”
Vastgesteld bestemmingsplan “Rijtjes 8a” Oeffelt
Bestemmingsplan Kerkstraat-noord 29 Oeffelt
Gemeente Boxmeer - parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen gelegen aan het Soetendaal 5 te Vierlingsbeek...
Gemeente Boxmeer - parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen gelegen aan het Raaijweg 13 te Overloon...
Gemeente Boxmeer - Laadpaal - Koorstraat 32
Bestemmingsplan Beugen
Parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen
Omgevingsvergunningen week 40
Vertrokken naar onbekende bestemming