Vergunningen Boxmeer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Boxmeer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Boxmeer. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Makersregeling gemeente Boxmeer detail
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer 2019 detail
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer 2019 detail
Makersregeling gemeente Boxmeer detail
Hogehoek 21, 21a, 21b, 23 en 23a in Oeffelt detail
Hogehoek 19a, 21, 21a, 23 en 23a in Oeffelt detail
Tweede wijziging van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Boxmeer 2019 detail
Algemene Plaatselijke Verordening 2019 detail
Brandbeveiligingsverordening 2012 detail
Legesverordening Boxmeer 2019, incl tweede wijziging tarieventabel detail
Algemene Plaatselijke Verordening Boxmeer 2019 detail
Brandbeveiligingsverordening 2012 detail
Vastgesteld wijzigingsplan “Museumpark” te Overloon en besluit tot herbegrenzing stedelijk gebied. detail
Museumpark Overloon detail
Sint Janslaan 1a detail
Omgevingsvergunningen week 28 detail
Algemene Plaatselijke Verordeningen week 28 detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Sint Janslaan 1a, Sambeek”. detail
Reglement P-gesprekken en beoordelen en belonen detail
Generieke functieprofielen en -waardering detail
Regelement generieke functieprofielen en –waardering en inpassing detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Boxmeer 2019 detail
Reglement P-gesprekken en beoordelen en belonen detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Boxmeer 2019 detail
Reactivering Vliegbasis De Peel detail
Ontwerp projectbesluit “Hohenzollern en Bergh” detail
Hohenzollern en Bergh detail
Algemene Plaatselijke Verordeningen week 27 detail
Kermis Maashees detail
Benoeming lid van de raad van de gemeente boxmeer detail
Kermis Beugen detail
Ontwerp projectbesluit ‘Hohenzollern en Bergh’ detail
Omgevingsvergunningen week 27 detail
Buitengebied 2018 detail
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied 2018” detail
Gemeente Boxmeer - Instellen voorrangsregeling kruispunt - Laan de Wijze/Lage Startwijk bij Beugen detail
Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxmeer 2019 detail
Delegatiebesluit werkgeverschap raad, 1e wijziging detail
Delegatiebesluit werkgeverschap raad detail
Ontwerp beleidsregel pré-mantelzorgwoningen detail
Algemene Plaatselijke Verordeningen week 24 detail
Omgevingsvergunningen week 24 detail
Tijdelijke verkeersbesluiten detail
Ontwerp Beleidsregel Pré-mantelzorgwoningen detail
Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxmeer 2019 detail
Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxmeer 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan “Rijtjes 8a”, Oeffelt detail
Ontwerp inrichtingsplan Museumlaan Overloon detail
Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer detail
Bijlage Rechtspositieregeling Hoofdstuk 3 CARUWO gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2016 detail