7.5

Vergunningen Boxtel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Boxtel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Boxtel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aangevraagde omgevingsvergunning Dorsvlegel 14 in Boxtel
Aangevraagde omgevingsvergunning De Braken 2 in Boxtel
Aangevraagde omgevingsvergunning Mijlstraat 119 in Boxtel
Verleende omgevingsvergunning Eikengaard naast nummer 20 in Boxtel
Verlenging beslistermijn Donkerstraat ong. (perceel P28) in Liempde
Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Boxtel (Lennisheuvel), percelen N 1009 en N 1169
Verleende omgevingsvergunning Halderheiweg 2 in Boxtel
Verleende omgevingsvergunning Oosterpad 22 in Boxtel
Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem Kleinderliempde 5 in Boxtel
Aangevraagde omgevingsvergunning Clarissenstraat 16 in Boxtel
Verleende omgevingsvergunning Kastanjelaan 1 in Boxtel
Verleende omgevingsvergunning Eindhovenseweg 42 in Boxtel
Aangevraagde omgevingsvergunning Puccinistraat 4 in Boxtel
Bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Uilenbroek 4 te Boxtel'
Toestemming maken verbreden uitweg Parkstraat 11
Aangevraagde omgevingsvergunning Breukelsestraat 47 in Boxtel
Aangevraagde omgevingsvergunning De Klapwaker 11 in Boxtel
Verleende omgevingsvergunning De Beukums 75 in Boxtel
Aangevraagde omgevingsvergunning Dianabos 23 in Boxtel
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer Mijlstraat 47 in Boxtel
Bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Uilenbroek 4 te Boxtel'
Verlenging beslistermijn Selissen 5 in Boxtel
Verleende omgevingsvergunning Wessendijk 1 in Liempde
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Baandervrouwenlaan 249 in Boxtel
Verlenging beslistermijn Mijlstraat 121 in Boxtel
Toestemming maken uitweg Nieuwe Erven 44
Verleende omgevingsvergunning Dommeloord 39 in Boxtel
Verlenging beslistermijn Havervelden 5 in Boxtel
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer Selissen 2 in Boxtel
Aangevraagde omgevingsvergunning van Salmstraat 23 in Boxtel
Evenementenvergunning Garden of Food, Luissel 10 in Boxtel
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Stationsstraat 4 en 4 A in Boxtel
Evenementenvergunning Open Liempdsen Herd Jeu de Boules kampioenschap
Melding Besluit Lozen Buiten Inrichtingen Princenlant 11 t/m 44 in Boxtel
Verleende omgevingsvergunning Keizerstraat 8 in Boxtel
Omgevingsvergunning gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning Ladonkseweg 28 in Boxtel
Weigeren melding uitweg achterzijde Molenstraat 27
Toestemming maken uitweg Schijndelseweg 169
Verlenging beslistermijn Oosterpad 22 in Boxtel
Verleende omgevingsvergunning Pastoor Mandersstraat 2 in Boxtel
Verlenging beslistermijn Baanderherenweg 51 tm 77 in Boxtel
Aangevraagde omgevingsvergunning Sportlaan 9 in Liempde
Ontwerpbesluit te verlenen omgevingsvergunning Baroniestraat 26 in Boxtel
Verlenging beslistermijn Vorsenpoel t.h.v. nummer 82 in Boxtel
Verleende omgevingsvergunning Rechterstraat ong. (perceel F6370 en K2362, 2523) te Boxtel
Verlenging beslistermijn Heesterbos ong. (perceel E5684) in Liempde
Verleende omgevingsvergunning Rijksweg A2 (perceel A2361) in Boxtel
Verleende omgevingsvergunning Clarissenstraat ong. (perceel K2621, tegenover nummer 35) in Boxtel
Verlenging beslistermijn Tongeren 13 in Boxtel
Verleende omgevingsvergunning Zandvliet 30 a in Boxtel