7.5

Vergunningen Breda

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Breda. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Breda. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verwijderen asbesthoudende grond Pastoor Loosstraat Prinsenbeek
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het realiseren van een fysiotherapiepraktijk,...
Melding 0-evenement, Chassé Cinema on tour, Wolfslaardreef 102 4834SP Breda
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het verbouwen van de woning, Ginnekenweg 76 4818JH Breda,...
Melding 0-evenement, buurtfeest, Bernard de Wildestraat 612 4827EH Breda
Melding 0-evenement, Kledingbeurs, Heemskerkstraat 55 4812JE Breda
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het vellen van 1 boom, Kwakkelhutstraat naast...
Aanvraag nieuwe Drank- en Horecavergunning Chasséveld Breda
Aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen van de woning, Ginnekenweg 76 4818JH Breda, District West...
Aanvraag wijziging aanhangsel van een Drank- en Horecavergunning voor een paracommerciële rechtspersoon...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het legaliseren van 1 woning en 3 appartementen,...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het bouwen van 124 appartementen met een parkeergarage.,...
Melding 0-evenement, film in de buitenlucht, Chassé Promenade Breda
Besluit op aanvraag wijziging aanhangsel van een Drank- en Horecavergunning van Coothplein 23 4811NC...
Melding 0-evenement, Film in de buitenlucht, Chassé Promenade Breda
Aanvraag exploitatievergunning Grote Markt 29 4811XP Breda
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het wijzigen van het kleurenpalet van het pand,...
Aanvraag nieuwe Drank- en Horecavergunning Minderbroedersstraat 8 4811LX Breda
Aanvraag omgevingsvergunning, het vellen van 1 boom, 't Hofflandt 55 4851TB Ulvenhout
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een informatiebord, Minervum 7245 4817ZJ Breda,...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het vellen van 1 boom, St. Ignatiusstraat tegenover...
Buiten behandeling stellen van aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakopbouw, Veemarktstraat...
Besluit op aanvraag wijziging aanhangsel van een Drank- en Horecavergunning St. Janstraat 22 4811ZL Breda
Gemeente Breda - Intrekken Verkeersbesluit - Waterkers
Gemeente Breda - Intrekken verkeersbesluit - Postillonstraat
Gemeente Breda - Intrekken verkeersbesluit - Langdonk
Korte inwonersenquête over  vuurwerk
Groot onderhoud noordelijke rondweg 17, 18, 24 en 25 juli
Tijdelijke nadere regels terrassen Breda 2020
Aanvraag nieuwe Drank- en Horecavergunning Keizerstraat 1 4811HL Breda
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel, Zuilenstraat 51 4813AA Breda, District West...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het opslaan van roerende zaken en het aanleggen...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van kunststof kozijnen, Acaciastraat 75 4814HG Breda, District...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het vellen van 1 boom, hoek Slingerweg/Hoornwerkstraat...
Aanvraag wijziging aanhangsel van een Drank- en Horecavergunning Willemstraat 17B 4811AJ Breda
Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een aan- en opbouw en het wijzigen van kozijnen en voordeur,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een fysiotherapiepraktijk, Langendijk 34 4819EW Breda,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het vergroten van de woning, District Midden Breda, Smits van Waesberghestr...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een veranda met overkapping, Schuurkerkstraat 20 4813CC...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel (achterzijde), Heienlangdonk 44 4824EE Breda,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het uitbreiden van de woning, Ambachtenlaan 69 4813HE Breda, District West...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), Papegaai 12 4822PK Breda, District...
Aanvraag omgevingsvergunning, Het bouwen van een aanbouw, Prins Frederiklaan 17 4835LD Breda, District...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een aanbouw, District West Breda, Hof ter Dreef 7 4813BV...
Onderhoud Meidoornstraat, tussen Tuinzigtlaan en Lunetstraat
Gemeente Breda - Wet bodembescherming Besluit op een nader onderzoek en saneringsplan Wbb - Cartier van...
Gemeente Breda - ontvangen aanvraag, aanwijzen Waardevolle houtopstand(en) - Julianalaan 40, Ulvenhout
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), Zadelmakerstraat 29 4813KN Breda,...
Gemeente Breda - ontwerpbeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure - Molenstraat 1a, Ulvenhout
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van 2 dakkapellen (voor- en achterzijde),...