7.4

Vergunningen Breda

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Breda. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Breda. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Burgemeester Depla vaardigt noodverordening uit voor verschillende delen van de stad
Ambtshalve uitschrijvingen uit de Basisregistratie personen (BRP)
Aanvraag omgevingsvergunning, het verzoek tot het verlengen van een eerder verleende vergunning voor...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het vellen van 1 boom, Montenspark t.h.v. nummer...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het met spoed vellen van 1 boom, Montenslaan t.h.v....
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het realiseren van 2 dakkapellen (voor- en achtergevel),...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een raamkozijn, Fortuynhof 20 4835GD Breda, District West...
Vergunningsvrije omgevingsvergunning, het vervangen van het kozijn in de voorgevel, Drielindendreef 10...
Opschorten beslistermijn omgevingsvergunning, het realiseren van een woongebouw met 8 appartementen,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het vellen van 1 boom, Ulvenhoutselaan 52 4834MG Breda
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), Buitenwal 36...
Gemeente Breda - ontvangen aanvraag aanwijzen Waardevolle houtopstand(en) - ter hoogte van Populierstraat...
Gemeente Breda - ernst en spoed van de bodemverontreiniging en het instemmen met het saneringsplan -...
Waterstraat afgesloten en tweerichtingsverkeer Nieuwstraat vanaf 25 januari
Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een winkelruimte door middel van het samenvoegen van...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), Strijenlaan 44 4835RE Breda,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), Mastbosstraat 73 4812PA Breda,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), Ernest Hendrickxstraat 5 4827CD...
Wet milieubeheer melding, verandering van de inrichting, VV Bavel, Bavelse Hei 7 4854PN Bavel
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het verbouwen van de woning, Anneville-laan 100 4851CE...
Aanvraag omgevingsvergunning, het aanpassen en legaliseren van de woning, District Midden Breda, Haagdijk...
Aanvraag omgevingsvergunning, het isoleren en wijzigen van de voorgevel , Rubensstraat 17 4812AK Breda,...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het Integreren van sanitaire ruimte, Heksenwiellaan 52...
Aanvraag nieuwe Drank- en Horecavergunning Hambroeklaan 1 4822ZZ Breda
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van 3 appartementen met de mogelijkheid voor...
Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een dakopbouw, de Roy van Zuidewijnlaan 29 4818GA Breda,...
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van de brandcompartimentering, Tramsingel 71 4814AC...
Aanvraag omgevingsvergunning, het vervangen van het kozijn in de voorgevel, Drielindendreef 10 4839AH...
Aanvraag omgevingsvergunning, het veranderen van een raamkozijn, Veldmoeren 44 4824JW Breda, District...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een erfafscheiding, District Oost Breda, Jacoba van Heinsbergstr...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel (zijgevel), Meester Van Meelstraat 4 4838BN...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), Groene Woud 58 4834BC Breda,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van een berging/garage in kantoor en demonstratieruimte, Laagsteen...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), Kerkewei 5 4841XR Prinsenbeek,...
Gemeente Breda - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Vijverstraat ter hoogte van...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het verwijderen van een tussenmuur, Bernhardsingel...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het vellen van 2 bomen, Rijsbergseweg t.h.v. nummers...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van een dakkapel (voorgevel), Rakehof...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het opslaan van roerende zaken, Van Rijckevorselstraat...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het houden van het evenement Hittegolf Festival,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een woonwagen, Heidehof Teteringen, District Oost Breda
Buiten behandeling stellen van aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een melkveestal, Elzenburgstraat...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een opbouw, Ranonkelstraat 24 4818HP Breda, District West...
Aanvraag omgevingsvergunning, het renoveren en uitbreiden van de woning, Gen van der Plaatstraat 5 4811RE...
Aanvraag omgevingsvergunning, het uitbreiden van de woning, Klaverblauwtje 8 4814TD Breda, District Midden...
Aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen van het pand tot woning, District West Breda, Kapelstraat...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een erfafscheiding, Klein Wolfslaar 17 4854PJ Bavel, District...
Aanvraag omgevingsvergunning, het brandveilig gebruik van het pand, District Oost Breda, Kangoeroestraat...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van gevelreclame, Emmastraat 10 4811AG Breda, District Midden...
Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een tijdelijke woning, Zwarte Dijk 1 4847AG Teteringen,...