Vergunningen Breda

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Breda. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Breda. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Breda - Verkeersbesluit - Parkstraat
Besluit op aanvraag wijziging aanhangsel van een Drank- en Horecavergunning Dorpstraat 55 4851CK Ulvenhout
Aanvraag wijziging aanhangsel van een Drank- en Horecavergunning Veemarktstraat 72 4811ZJ Breda
Besluit op aanvraag wijziging aanhangsel van een Drank- en Horecavergunning Heuvelplein 251 4812PE Breda
Aanvraag wijziging aanhangsel van een Drank- en Horecavergunning voor een paracommerciële rechtspersoon...
Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een uitbouw en wijzigen van de voorgevel, Ginnekenweg...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het aanleggen van een in- en uitrit, Bavelselaan...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), Vermeerstraat 7 4812AD Breda,...
Inspraak bestemmingsplan Buitengebied Noordoost
Buiten behandeling stellen van aanvraag omgevingsvergunning, het vestigen van een micro-brouwerij met...
Aanvraag omgevingsvergunning, het vervangen van handelsreclame, District Midden Breda, Hoek Tolbrugstraat/Nieuwstraat...
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een houten garage met veranda, Galderseweg 93 4836AD Breda,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het uitbreiden van het gebruik van het pand naar horeca 2, Boschstraat...
Inspraak bestemmingsplan Buitengebied Noordoost
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het verbouwen van het kantoor, de woning en garage...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het realiseren van een dakopbouw, Baronielaan...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het renoveren/verbouwen van de woning, Kortendonk...
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van 6 woningen , Oude Bredaseweg ong. Bavel, District...
Aanvraag evenementenvergunning, Cultuurnacht Breda 2020, Binnenstad Breda
Aanvraag omgevingsvergunning, het vellen van 200 m2 landschapselement, Liniepark Breda
Aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen van de woning, Leursebaan 322 4839AN Breda, District West...
Geweigerde omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van zonnepanelen en hekwerk, Prinsendreef...
Rotonde Heerbaan / Heusdenhoutsestraat en fietspad Grote Houw / Tilburgseweg
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), Weversdries 26 4851BD Ulvenhout,...
Aanvraag wijziging aanhangsel van een Drank- en Horecavergunning Nieuwe Inslag 99 4817GN Breda
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het wijzigen van een eerder verleende vergunning...
Besluit op aanvraag wijziging aanhangsel van een Drank- en Horecavergunning voor een paracommerciële...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een vaste trap naar zolder, District Oost Breda, Bramentuin...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het wijzigen van de entree, Minervum 7045 4817ZL...
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een hotel en het aanleggen van een in/uitrit, Bagven Park...
Aanvraag omgevingsvergunning, het legaliseren van een studio, Crogtdijk 63A 4815AE Breda, District Midden...
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een erker, Nieuwe Heilaarstraat 11 4813AR Breda, District...
Aanvraag omgevingsvergunning, het vergroten van een dakkapel, Dr. Batenburglaan 130 4837BR Breda, District...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het verzoek om ontheffing voor het werken buiten...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), van...
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een bedrijfspand en het aanleggen van een in- en uitrit,...
Groene herinrichting Claudius Prinsenlaan
Aanvraag omgevingsvergunning, het vervangen van het reclamelogo, Topaasstraat 54 4817HW Breda, District...
Besluit op aanvraag exploitatievergunning Christiaan Huygensstraat 46 4816BK Breda
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van testpanelen t.b.v. onderzoek naar vergroening kademuren...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel (achtergevel), Zilverhof 14 4841VD Prinsenbeek,...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het opslaan van roerende zaken, Brabantplein 24...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het verbouwen van het pand in relatie tot brandveilig gebruik,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een kelder, Rithsestraat 155 4838GA Breda, District West...
Aanvraag wijziging aanhangsel van een Drank- en Horecavergunning Vismarktstraat 5 4811WD Breda
Aanvraag wijziging aanhangsel van een Drank- en Horecavergunning Vismarktstraat 11 4811WD Breda
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het uitbreiden van het parkeerterrein, Lage Mosten...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het vellen van 3 bomen, Effenseweg ter hoogte...
Vaststelling bestemmingsplan Ginneken, Burgemeester Passtoorsstraat 18
Aanvraag evenementenvergunning, Carnavalsoptocht Bavel, Jack van Gilsplein Bavel