7.4

Vergunningen Breda

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Breda. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Breda. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van 2 dakkapellen (voor- en achterzijde),...
Aanvraag wijziging aanhangsel van een Drank- en Horecavergunning Stationsplein 14 4811BB Breda
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het toevoegen van een fietsenberging onder een...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het ombouwen van kamerverhuur naar 2 appartementen...
Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een dakopbouw, Kanariestraat 17 4815EC Breda, District...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel (achterzijde), Broekakker 23 4813ND Breda,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een berging, Molenstraat 74 4841CE Prinsenbeek, District...
Aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen, renoveren en uitbreiden van de school, Viveslaan 3 4834XV...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een hekwerk, Westerkim 7 4841BP Prinsenbeek, District...
Gemeente Breda - Verkeersbesluit Reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van...
Gemeente Breda - Verkeersbesluit reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van...
Gemeente Breda - Verkeersbesluit reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van...
Gemeente Breda - Wet bodembescherming (Wbb) beschikking saneringsverslag en/of nazorgplan - Acaciastraat...
Gemeente Breda - Wet bodembescherming (Wbb) beschikking saneringsverslag en/of nazorgplan - Acaciastraat...
Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Drie Hoefijzers Noord, oostpunt en ontwerpbesluit hogere waarde
Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Drie Hoefijzers Noord, oostpunt en ontwerpbesluit hogere waarde
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het realiseren van een tijdelijke standplaats,...
Besluit op aanvraag nieuwe Drank- en Horecavergunning Tilburgseweg 222 4817BJ Breda
Rectificatie kennisgeving ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, verspreide locaties...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van een dakkapel (voorgevel), Oude...
Rectificatie kennisgeving ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, verspreide locaties...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het uitbreiden van de woning, Ma Ueberfeldtstraat...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), Mariastraat...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het verbouwen van het pand tot een huisartsenpraktijk,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van 3 appartementen, Haagweg 133 4812XB Breda, District...
Aanvraag omgevingsvergunning, het opslaan van roerende zaken, Parade 10 4811DZ Breda
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een drietal balkons aan de achterzijde, Boschstraat 34...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het vellen van 2 bomen, Nova Zemblastraat Breda
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het bouwen van een rundveestal, Elzenburgstraat 26 4838EA...
Aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen/vergroten van de winkel, Ginnekenstraat 45 4811JD Breda,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen van de woning, Overakkerstraat 195 4834XL Breda, District...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het plaatsen van een aanbouw, Maaibeemd 12 4824NG Breda,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het vergroten van de woning, Dorpstraat 121 4851CL Ulvenhout, District...
Aanvraag omgevingsvergunning, het vergroten van de woning, Werfstraat 39 4835KA Breda, District West...
Aanvraag omgevingsvergunning, het uitvoeren van enkele constructieve wijzigingen, Wiek 67 4851VP Ulvenhout,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het opslaan van roerende zaken, Ploegstraat 23 4835AE Breda
Verordening Jeugdhulp Gemeente Breda 2020
Nadere regels jeugdhulp gemeente Breda 2020
Plan provincie: busremise langs busbaan aan Druivenstraat in 2023
Online bijeenkomst 13 april ondergronds aanleggen van hoogspanningslijnen Haagse Beemden en Wisselaar...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het realiseren van een tijdelijke standplaats,...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het realiseren van een tijdelijke standplaats,...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van 2 dakkapellen en entree-erker,...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van een dakopbouw, Hoolbeemd 27 4824NL...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het aanbrengen van meerpalen, District West Breda,...
Aanvraag evenementenvergunning, Ploegendienst Festival 2021, Galderse Meren Breda
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het verzoek tot het verlengen van een eerder verleende...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het uitbreiden van de woning, Doelen 22-BIS 4813GR...
Opschorten beslistermijn omgevingsvergunning, het bouwen van een woning, Heilaardreef ong. Breda, District...
Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van 3 appartementen op de 1e verdieping, Tuinzigtlaan 26...