Vergunningen Breda

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Breda. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Breda. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning, het tijdelijk plaatsen van een container ten behoeve van buitenspelmaterialen,...
Melding 0-evenement, Melding Evenement, Dreef 8 4813EG Breda
Aanvraag omgevingsvergunning, het legaliseren van de bestaande situatie (toevoegen van een 5de kamer...
Opschorten beslistermijn omgevingsvergunning, het plaatsen van een afschermingswand, Valkenierslaan 43...
Melding 0-evenement, Melding Evenement, Terheijdenseweg 494 4826AB Breda
Melding 0-evenement, Melding Evenement, Dreef 8 4813EG Breda
Geweigerde omgevingsvergunning met reguliere procedure, een interne transformatie t.b.v. kamerverhuur,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het splitsen van het appartement naar 2 appartementen, District Midden...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het verbouwen van het pand van kantoor naar wonen,...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, een wijziging op een eerder verleende vergunning,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van kozijnen, Pennendijk 39 4851VB Ulvenhout, District Oost...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, een wijziging op een eerder verleende vergunning,...
Melding 0-evenement, Melding Evenement, Heksenwaag 37 4823JT Breda
Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een aanbouw en het bouwen van een garage, Adriaan Oomenstraat...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), Bernhardsingel...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het realiseren van een aanbouw + interne verbouwing...
Besluit op aanvraag wijziging aanhangsel van een Drank- en Horecavergunning Vismarktstraat 6 4811WE Breda
Aanvraag omgevingsvergunning, het uitbreiden van het kantoorpand, Dorstseweg 8 4854NB Bavel, District...
Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een vaste trap naar zolder en het plaatsen van een dakraam,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het met spoed vellen van 2 bomen, Valkenstraat 29 4847TH Teteringen
Besluit op aanvraag nieuwe Drank- en Horecavergunning Kloosterstraat 54 4854CN Bavel
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het houden van het evenement Belcrum Wintermarkt,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het vellen van 2 bomen, Wilhelminapark Breda
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het uitbreiden van de derde verdieping, Boschstraat...
Aanvraag omgevingsvergunning, het vellen en herplanten van bomen, Nijverheidssingel 89 t/m 383 Breda
Aanvraag omgevingsvergunning, het vellen van een landschapselement, Aa of Weerijs ter hoogte van Ruitersboslaan...
Aanvraag omgevingsvergunning, het vellen van 1 boom, Delpratsingel ter hoogte van nummer 4 Breda
Ambtshalve uitschrijvingen uit de Basisregistratie personen (BRP)
Verlening omgevingsvergunning met afwijking Zoudtlandseweg 9-11
Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide procedure, het plaatsen van een gecombineerde berging en...
Aanvraag nieuwe Drank- en Horecavergunning van Goorstraat 5 4811HH Breda
Aanvraag omgevingsvergunning, het vellen van 7 bomen, Rouppe van der Voortlaan Ulvenhout
Aanvraag omgevingsvergunning, het vellen van 1 boom, Oranjesingel ter hoogte van nummer 11 Breda
Aanvraag omgevingsvergunning, het vellen van 3 bomen, Heuvelbrink Breda
Aanvraag omgevingsvergunning, het vellen van 2 bomen, Vianendreef ter hoogte van nummer 51 Prinsenbeek
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel (op het voordakvlak), Rakehof 33 4841HC Prinsenbeek,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het vellen van 11 bomen, Oude Liesboslaan Breda
Aanvraag omgevingsvergunning, het uitbreiden van een bestaande kapsalon, Graaf Hendrik III laan 155 4819CE...
Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een overkapping, dockput en twee loading docks, Hazeldonk...
Aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen van het pand en het plaatsen van een dakkapel (achterzijde),...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het met spoed vellen van 1 boom, Montensbos 22...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen, Zilverhof 14 4841VD Prinsenbeek, District...
Aanwijzingsbesluit DAEB stichting Ondernemersfonds Breda
Verlening omgevingsvergunning met afwijking Zoudtlandseweg 9-11
Melding 0-evenement, Melding Evenement Paasviering, Dreef 8 4813EG Breda
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het bouwen van 14 grondgebonden woningen, District...
Aanvraag omgevingsvergunning, het legaliseren van 1 woning en 3 appartementen, District West Breda, Cartier...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het vestigen van een notariskantoor, Allerheiligenweg 1...
Aanvraag evenementenvergunning, Carnaval in Giegeldonk, Winkelcentrum Heksenwiel Breda
Aanvraag wijzinging Drank- en Horecavergunning voor een paracommerciële rechtspersoon Molenstraat 6 4811GS...