7.4

Vergunningen Brielle

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Brielle. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Brielle. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT
Bekendmaking voornemen tot voorbereiding eerste herziening omgevingsplan Buitengebied Brielle
Bekendmaking voornemen tot voorbereiding bestemmingsplan Dorpshart Zwartewaal
Mandaatbesluit Brielle 2021
gemeente Brielle - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Van Egmondplein 2, Brielle
gemeente Brielle - kenteken gebonden GHPP - Julianalaan 39, Zwartewaal
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Brielle 2021
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Brielle 2021
het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Voorstraat 27 in Brielle
het vellen van een houtopstand, Burgemeester A.P. vd Blinklaan 12 in Vierpolders
het vellen van een houtopstand (kappen), Asylplein in Brielle
het bouwen van een bouwwerk, Voorstraat 114 in Brielle
het aanbrengen van handelsreclame, Nobelstraat 6 in Brielle
het bouwen van een bouwwerk, Rochus Meeuwiszoonweg 91 in Brielle
het uitvoeren van een werk of werkzaamheden (geen bouwen), Voorstraat 45 in Brielle
het wijzigen van een beschermd (Rijks)monument, Voorstraat 27 in Brielle
het bouwen van een bouwwerk, Henry Fordstraat 11 in Zwartewaal
het wijzigen van de gevel, 't Woud 55 in Brielle
het bouwen van een bouwwerk, Voorstraat 45 in Brielle
het bouwen van een bouwwerk, , Achterdijk 23 in Vierpolders
het bouwen van een bouwwerk, Voorstraat 27 in Brielle
het bouwen van een bouwwerk, 't Woud 55 in Brielle
het bouwen van een bouwwerk, Jan Mathijssenlaan 7 in Brielle
Financiële Verordening Gemeente Brielle 2020
Aanwijzingsbesluit wegsleepverordening gemeente Brielle
Aanwijzingsbesluit wegsleepverordening gemeente Brielle
Handelingskader Tijdelijke wet maatregelen covid-19
Aanvulling Wegsleepverordening gemeente Brielle 2020, art. 4.1 met sub c en d
Wegsleepverordening gemeente Brielle
Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Zuydererf 6-8-10-12-14 in...
het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Veckdijk 74a in Vierpolders
het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Venkelstraat 17 in Briele
het bouwen van een bouwwerk, Sint Catharijnehof 6a in Brielle
het bouwen van een bouwwerk, Venkelstraat 17 in Brielle
het bouwen van een bouwwerk, Middelweg 6 in Vierpolders
het bouwen van een bouwwerk, Zuydererf 6-8-10-12-14 in Brielle
het vellen van een houtopstand (kappen), Rengersweg 3 in Brielle
het bouwen van een bouwwerk, D.C. Meeslaan 4 in Vierpolders
het plaatsen van zonnepanelen, Turfstraat 5 in Brielle
het bouwen van een bouwwerk, Schrijversdijk 5 in Brielle
het vellen van een houtopstand (kappen), Asylplein in Brielle
het bouwen van een bouwwerk, Gerard van Voornestraat 115 in Brielle
bestemmingsplan "Henry Fordstraat 11, Zwartewaal" onherroepelijk
het bouwen van een bouwwerk, Burg. A.P. vd Blinklaan 14 in Vierpolders
bestemmingsplan "De Rik" onherroepelijk
het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Henry Fordstraat 26 in Zwartewaal
het bouwen van een bouwwerk, G.J. vd Boogerdweg 16 in Brielle
het vellen van een houtopstand (kappen), Jan Mathijssenlaan 5 en 7 in Brielle
het wijzigen van een beschermd (Rijks)monument, Sint Catharijnehof 1 in Brielle