Vergunningen Bronckhorst

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bronckhorst. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bronckhorst. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
omgevingsvergunning: achter Dorpsschool Halle, het legaliseren van een sportveldje
intrekken omgevingsvergunning: Michelstraat 14 in Zelhem, wijzigen bedrijf en uitbreiden en bouwen pluimveestallen
omgevingsvergunning: Holterveldseweg 1 in Hengelo (Gld), het kappen van 3 populieren
omgevingsvergunning: Hummeloseweg 63a in Zelhem, ambtshalve wijziging omgevingsvergunning t.b.v. bbt-conclusies...
milieumelding, Muizengatweg 7 in Toldijk, het emissiearm maken van stallen voor vleesvarkens en uitbreiden...
omgevingsvergunning: Vordenseweg 1 in Hengelo (Gld), het verbreden van een uitrit
omgevingsvergunning: Wassinkweg 2 in Hengelo (Gld), het herbouwen van een woning
Verordening begraafrechten Bronckhorst 2020
omgevingsvergunning: Muizengatweg 7 in Toldijk, het emissiearm maken van stallen voor vleesvarkens en...
evenementenmelding: Vincent van Goghstraat 72 in Zelhem, het organiseren van ANWB Streetwise op 20 februari...
verkeersbesluit: de Platweerd in Zelhem, het toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats
verkeersbesluit: gemeente Bronckhorst, een vrijstelling van de Wegenverkeers en de RVV voor voertuigen...
evenementenmelding: Wichmondseweg 17 in Baak, het organiseren van een kerstmarkt op 8 december 2019
omgevingsvergunning: Toldijkseweg 21 in Steenderen, het plaatsen van 2 melktanks
exploitatie kindercentrum: Rijksweg 46 in Hoog-Keppel, het exploiteren van BSO Eikenlaan
sloopmelding: Stikkenweg 7 in Zelhem, het volledig slopen van het bedrijfspand
sloopmelding: het Kerspel 17 in Vorden, het saneren van de asbest lijmlaag van de vloer van de bijkeuken
omgevingsvergunning: Zutphenseweg 60 in Vorden, het kappen van 5 eiken
omgevingsvergunning: Brinkweg 38 in Zelhem, het kappen van 2 bomen (weigering)
sloopmelding: Bleekstraat 1 in Hengelo (Gld), het gedeeltelijk slopen en saneren van asbest van het pand
omgevingsvergunning: Ruurloseweg 30 V 21 in Zelhem, het tijdelijke bewonen van een recreatiewoning
omgevingsvergunning: Rouwenoordseweg 12 in Hummelo, het plaatsen van bliksembeveiliging
omgevingsvergunning: Oude Zutphenseweg 13 in Hoog-Keppel, onderhoud en restauratie boerderij
omgevingsvergunning: Rijksweg 42 in Drempt, het bouwen van een kapschuur
evenementenmelding: Meindert Hobbemastraat 22 in Zelhem, het organiseren van Kerstborrel Buurtvereniging...
omgevingsvergunning: Zanddijk 12 in Halle, het kappen van een lindeboom
evenementenmelding: diverse straten in Keijenborg, het organiseren van intocht sinterklaas Keijenborg
evenementenmelding: Kerkstraat 7 in Keijenborg, het organiseren van 1e kerstmarkt Keijenborg
Bestemmingsplan: Hof van Kettelerij 2 in Vorden, toevoegen bouwvlak binnen bestemming Wonen
omgevingsvergunning: Vloed 11 in Hengelo (Gld), het verbreden van een inrit
milieumelding, Langendijk 3 in Baak, het veranderen van het bedrijf
Bronckhorst: Correctieve herziening Landelijk gebied Bronckhorst, gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
omgevingsvergunning: Zelhemseweg 28 in Hengelo (Gld), het bouwen van een bedrijfsgebouw
Bronckhorst: Stedelijk gebied Veegplan 2019-2, vastgesteld bestemmingsplan
Bronckhorst: Correctieve herziening Landelijk gebied Bronckhorst, gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
Bronckhorst: Stedelijk gebied Veegplan 2019-2, vastgesteld bestemmingsplan
APV vergunning: Pluimersdijk 5 in Zelhem, het organiseren van Slipjacht
Beleidsregels Beschermd Wonen gemeente Bronckhorst 2020
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bronckhorst 2020
omgevingsvergunning: Lamstraat 8 in Toldijk, ambtshalve wijziging omgevingsvergunning
Besluit aanwijzing toezichthouders
Verordening reinigingsheffingen Bronckhorst 2020
omgevingsvergunning: Muizengatweg 7 in Toldijk, het plaatsen van luchtwassers en wijzigen rundveehouderij
milieumelding, Wolsinkweg 2 in Keijenborg, het veranderen van de varkenshouderij
omgevingsvergunning: diverse locaties in de gemeente Bronckhorst, het kappen van diverse bomen
omgevingsvergunning: Bocholtseweg 2a in Halle, ambtshalve wijziging omgevingsvergunning
omgevingsvergunning: Varsselseweg 37 in Hengelo (Gld), het kappen van een eik
omgevingsvergunning: Wildenborchseweg in Vorden, het onderhouden van de weg en het een aanleggen van...
omgevingsvergunning: Molenenk 22-24 in Hengelo (Gld), slopen en verwijderen van asbest
omgevingsvergunning: diverse locaties gemeente Bronckhorst, het kappen van bomen