7.5

Vergunningen Brummen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Brummen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Brummen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Brummen – Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het vervangen van een houten bijkeuken door...
Gemeente Brummen - Beschikking maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid, Professor Weberlaan 1 te...
Gemeente Brummen - Melding besluit lozen buiten inrichtingen, voor acht gesloten bodemenergiesystemen,...
Gemeente Brummen - sloopmelding, het saneren van de asbesthoudende buis uit een woning, Heemskerkstraat...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een overkapping, Hazelworm...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 2 coniferen, Juliana van Stolberglaan...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 5 diverse bomen te weten,...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het realiseren van een dakkapel op de woningen,...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het kappen van van 2 Hollandse...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 14 diverse bomen waarvan er...
Gemeente Brummen - Melding besluit lozen buiten inrichtingen, voor de aanleg en ingebruikname van 25...
Gemeente Brummen - sloopmelding, het saneren van de restanten asbesthoudende plaatmaterialen op het maaiveld,...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 4 grove dennen, Juliana van...
Gemeente Brummen - sloopmelding, het slopen van een inpandige tussenvloer t.b.v een waterzuiveringsinstallatie,...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 5 diverse bomen waarvan alleen...
gemeente Brummen - Verkeersbesluit wegafsluiting - Lombokweg te Eerbeek
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een beuk, Het Hungeling...
Gemeente Brummen – Ingediend en beëindiging behandeling van aanvraag omgevingsvergunning in verband met...
Gemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Marktplein, te Brummen.
Gemeente Brummen – Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een inrit voor bezoekers,...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het uitbreiden van de woning, Hallseweg...
Gemeente Brummen – Sloopmelding, het verwijderen van asbesthoudend materiaal, Beethovenstraat 24 in Eerbeek
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een beuk, Zutphensestraat...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een schuilhut,...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het aanpassen van de gevels en...
NOODVERORDENING COVID-19 VEILIGHEIDSREGIO NOORD- EN OOST-GELDERLAND (VNOG) 10 AUGUSTUS 2020
Gemeente Brummen - Gedeeltelijk ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, van 1 vliegden en 4 taxussen,...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 2 dennen, Gravin van Burenlaan...
Gemeente Brummen - sloopmelding, het saneren van de asbesthoudende branddeuren en gevelbeplating uit...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een schutting,...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een overkapping, Weverweg...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een raamwerk ten...
(Inspiratielijst) Duurzaamheidsmaatregelen
Verzamelbesluit nadere regels en beleidsregels Participatiewet, aanverwante regelingen
Ontwerpwijzigingsplan “Buitengebied, Baankstraat 5B” Brummen
Toekomstbestendig Wonen Gelderland, gemeente Brummen
Ontwerpwijzigingsplan “Buitengebied, Baankstraat 5B” Brummen
Gemeente Brummen - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, voor nieuwbouw afgebrande Cuirhal, Coldenhovenseweg...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het vervangen van handelsreclame, Stuijvenburchstraat...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het verbouwen van een bankfiliaal tot winkelruimte,...
Gemeente Brummen - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, het uitbouwen van de woning,...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het realiseren van 3 zelfstandige...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het aanleggen van een equi habitat,...
Gemeente Brummen – Beëindiging behandeling aanvraag omgevingsvergunning in verband met vergunningvrij,...
Gemeente Brummen – Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het vernieuwen en verhogen van de oude schutting,...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het het wijzigen van het dak van dakpannen...
Gemeente Brummen - sloopmelding, het saneren van de asbesthoudende golfplaten uit een schuur, Eerbeekseweg...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen voor de duur...
Gemeente Brummen - sloopmelding, het saneren van de asbesthoudende golfplaten uit de schuren, Eerbeekseweg...
Gemeente Brummen - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) het actualiseren van...