Vergunningen Brummen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Brummen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Brummen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning,...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het intern verbouwen van de woning,...
Gemeente Brummen - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, het verhogen van de frequentie feesten en...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een veranda/schuur, De Bozem...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een beuk, Knoevenoordstraat...
Gemeente Brummen – Sloopmelding, het verwijderen van asbesthoudend materiaal op de locatie Chopinstraat...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het verplaatsen van de uitrit, Kruisenkstraat...
Gemeente Brummen – Ingediende en verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 4 grove dennen,...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel,...
Gemeente Brummen - sloopmelding, het saneren van de asbesthoudende rioolbuis uit de woning, Thorbeckestraat...
Gemeente Brummen - sloopmelding, het saneren van de asbesthoudende invoer en eindsluitingen uit een middenspanningsruimte,...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het uitbreiden van de werktuigenberging en...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een Amerikaanse eik op de...
Gemeente Brummen - sloopmelding, het saneren van de asbesthoudende golfplaten en vinylzeil uit een woning,...
Gemeente Brummen - sloopmelding, het saneren van de asbesthoudende golfplaten en buismateriaal uit een...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen op de locatie...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een schuifpoort op de locatie...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het aanleggen van een uitrit, Primulastraat...
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Brummen
Gemeente Brummen - sloopmelding, het saneren van de asbesthoudende plafondplaten uit een schuur, Lombokweg...
Gemeente Brummen - sloopmelding, het saneren van de asbesthoudende golfplaten met hulpstukken uit de...
Gemeente Brummen - Melding besluit lozen buiten inrichtingen, voor een gesloten bodemenergiesysteem aan...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 7 grove dennen, Prinses Mariannelaan...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, dakrenovatie en restaureren van de boerderij,...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een werktuigenberging, Zutphensestraat...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, Het bouwen van 8 Tweekappers type...
Gemeente Brummen – Beëindiging behandeling aanvraag omgevingsvergunning in verband met vergunningvrij,...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een keerwand,...
Gemeente Brummen - sloopmelding, het saneren van de asbesthoudende brandrestanten dakbeschot en vulplaatjes...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het realiseren van aan aanbouw,...
NOODVERORDENING COVID-19 VEILIGHEIDSREGIO NOORD- EN OOST-GELDERLAND 26 MAART 2020
Mandaatbesluit gemeentelijk beleidsteam
Vastgesteld wijzigingsplan “Den Broekweg 3 Brummen” gemeente Brummen
Vastgesteld wijzigingsplan “Den Broekweg 3 Brummen” gemeente Brummen
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 64 diverse bomen, op diverse...
Gemeente Brummen – Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 7 coniferen, 6 grove dennen,...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het realiseren van meerwerkopties...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een beuk, Knoevenoordstraat...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een tijdelijk...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een koetshuis met...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, Het renoveren van 10 woningen Trepkesweide...
Gemeente Brummen - Buiten behandeling gestelde aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het verbreden...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel,...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het gebruiken van de locatie voor...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het verbouwen van de kelder en...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het realiseren van een aanbouw, Karel van...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 19 grove dennen,...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel Kaper...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel, Het Stroomdal...
Gemeente Brummen - sloopmelding, het saneren van de asbesthoudende vulplaatjes en onderlaag uit een woning,...