Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Brummen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Brummen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Brummen. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2019 (APV) 21-01-2019 21-03-2019 detail
gemeente Brummen - Straatnaamgeving Papiermolen, Waterrad en Maalrol 17-01-2019 17-03-2019 detail
gemeente Brummen - Besluitvormende raadsvergadering donderdag 24 januari 2019 17-01-2019 17-03-2019 detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het plaatsen van een erker, Knoevenoordstraat 67 in Brummen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Brummen - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, voor het verplaatsen van alle vee van de Voorsterweg 151 naar Hoevesteeg 2 en 4, het bouwen van een jongveestal en het herschikken van vee voor Hoevesteeg 2 en 4 te Tonden 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Brummen - Melding brandveilig gebruik met nadere voorwaarden, voor het brandveilig gebruiken van drie woongebouwen op de locaties Grasland 4K1 t/m 4K8, 6K1 t/m 6K8, 8K1 t/m 8K8, 10K1 t/m 10K8, 12K1 t/m 12K8, 14K1 t/m 14K8 in Brummen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Brummen - sloopmelding, voor het verwijderen van diverse asbesttoepassingen van stal 3 en 4 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Brummen - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, voor het herbouwen van een bestaande bedrijfshal, Coldenhovenseweg 77 te Eerbeek 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Brummen - Sloopmelding, voor het verwijderen van asbesthoudende materialen op de locatie Voorsterweg 162 in Tonden 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het aanleggen van wegen ten behoeve van een woonwijk, Lombok Zuid in Eerbeek 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Brummen - Sloopmelding, voor het verwijderen van asbesthoudende materialen op de locatie Zutphensestraat 196 in Brummen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het bouwen van een schuur met paardenstallen op de locatie Boerenstraat 24 in Eerbeek 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het herbouwen van een kippenhok, Voorsterweg 162 in Tonden 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het realiseren van een carport op het perceel op de locatie Hooimate 13 in Brummen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het kappen van 51 bomen op diverse locaties in de gemeente Brummen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het plaatsen van een woonwagen, Kattedoorn in Eerbeek 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het plaatsen van zonnepanelen op de locatie Vosstraat 5 in Brummen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het plaatsen van een constructie ten behoeve van zonnepanelen, Kikvorsenstraat 7 in Hall 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het kappen van een eik, Julianalaan 6 in Brummen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het kappen van 9 grove dennen, Gravin van Burenlaan 19 in Eerbeek 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het kappen van 66x els, 4x eik, 1x es en 20x wilg, langs de spoorlijn in Brummen (Brummen P 498) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het verbouwen van de woning en plaatsen van een dakkapel, Weg door de Plas 14 in Brummen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het kappen van een Robinia pseudoaccacia, Burgemeester de Wijslaan 35 in Brummen 16-01-2019 16-03-2019 detail
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN HOUDENDE MANDAATVERLENING I.V.M. WERKFITCENTRUM 14-01-2019 14-03-2019 detail
Gemeente Brummen - Sloopmelding, voor het verwijderen van asbestmateriaal van de villa op de locatie Piepenbeltweg 3 in Brummen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het kappen van een douglas, een berk en een grove den, Koningin Emmalaan 5 in Eerbeek 09-01-2019 09-03-2019 detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het verbreden van de inrit, Voorstondensestraat 22 in Hall 09-01-2019 09-03-2019 detail
Gemeente Brummen - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 woningen op de locatie Stationsweg in Brummen, kadastraal bekend Brummen, sectie A, nummer 5970 09-01-2019 09-03-2019 detail
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het herbouwen van een timmerwerkplaats op de locatie Dwarsweg 8 te Brummen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor de wijziging van werkzaamheden ten behoeve van wijkfitcentrum op de locatie Kollergang 14 in Eerbeek 09-01-2019 09-03-2019 detail
Gemeente Brummen - Forum Samenleving/Ruimte/Bestuur/Financiën op donderdag 10 januari 2019 04-01-2019 04-03-2019 detail
Gemeente Brummen - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning, voor de herbouw van een werktuigenberging-paardenstal, ‘t Zaaibroek 5 te Hall 02-01-2019 02-03-2019 detail
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2019 (APV) 31-12-2018 28-02-2019 detail
TARIEVENTABEL 2019 GEMEENTE BRUMMEN 31-12-2018 28-02-2019 detail
WEGSLEEPVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
BELEID ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING GEMEENTE BRUMMEN (AVG) 2019- 2022 31-12-2018 28-02-2019 detail
SUBSIDIEPLAFONDS 2019 GEMEENTE BRUMMEN 31-12-2018 28-02-2019 detail
WIJZIGING VERORDENINGEN “BELASTINGEN 2019” BRUMMEN 28-12-2018 28-02-2019 detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het kappen van 51 bomen, op diverse locaties in de gemeente Brummen 27-12-2018 27-02-2019 detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het kappen van 3 haagbeuken op de locatie Piersonstraat 26 in Brummen 27-12-2018 27-02-2019 detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het plaatsen van een hekwerk, Oude Eerbeekseweg 12 in Brummen 27-12-2018 27-02-2019 detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het plaatsen van een dakkapel, Wethouder Sandersstraat 56 in Eerbeek 27-12-2018 27-02-2019 detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor de wijziging van werkzaamheden ten behoeve van wijkfitcentrum, Kollergang 14 in Eerbeek 27-12-2018 27-02-2019 detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag uitgebreide omgevingsvergunning, voor het brandveilig gebruiken van het ABK Huis, Hallseweg 12 in Hall 27-12-2018 27-02-2019 detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het wijzigen van de voorgevel, Weg door de Plas 20 in Brummen 27-12-2018 27-02-2019 detail
Gemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Hazenberg 3, te Brummen 27-12-2018 27-02-2019 detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het plaatsen van een schaft-unit op de locatie Coldenhovenseweg 85 in Eerbeek 27-12-2018 27-02-2019 detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het aanpassen van een kozijn en het gebruiken van de woning als naaiatelier, Kerkstraat 5 in Brummen 27-12-2018 27-02-2019 detail
Gemeente Brummen - Sloopmelding, voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal op de locatie Jan Somerstraat 21 te Brummen 27-12-2018 27-02-2019 detail
Gemeente Brummen - Sloopmelding, voor het verwijderen van asbesthoudende platen op de locatie Veldkantweg 4 in Eerbeek 27-12-2018 27-02-2019 detail