Vergunningen Brummen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Brummen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Brummen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Gemeente Brummen - Ontwerpbestemmingsplan "Fietspad, Hallsepad Brummen" detail
Gemeente Brummen - Ontwerpbestemmingsplan "Fietspad, Hallsepad Brummen" detail
gemeente Brummen - opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Rembrandtlaan 27 Brummen detail
Gemeente Brummen - Besluit hogere waarden Wet geluidhinder "Drie woningen Wilhelminapark" Eerbeek detail
gemeente Brummen - aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Sweelinckstraat Brummen detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het kappen van 30 eiken, Cortenoeverseweg 139 in Brummen detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het realiseren van een uitrit en het kappen van 8 Robinia's op de P+R van station Brummen, Stationsweg in Brummen detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het verwijderen van een draagmuur en deze opvangen met een stalen constructie, Oude Eerbeekseweg 18 in Brummen detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor vervangen van spandoeken tegen een bestaande constructie door hogere spandoeken, langs het spoor bij Coldenhovenseweg 12 in Eerbeek detail
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het bouwen van een schuur op het perceel gelegen aan de Schaepmanstraat 25 in Brummen detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het verbouwen van een deel van de bestaande overkapping tot bedrijfshal, Vulcanusweg 2 in Brummen detail
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het bouwen van een schuur op de locatie Dahliastraat 30 in Eerbeek detail
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het bouwen van een schuur op het perceel gelegen aan de Buizerdstraat 73 in Brummen detail
VASTGESTELD CAR – UWO WIJZIGINGEN 1 JANUARI, 1 MEI EN 1 OKTOBER 2018 BRUMMEN detail
VASTGESTELD CAR – UWO WIJZIGINGEN 1 JANUARI 2018 BRUMMEN detail
VASTGESTELD CAR – UWO WIJZIGINGEN 1 JANUARI 2017, 1 AUGUSTUS 2017, 1 OKTOBER 2017, 1 JANUARI 2018 BRUMMEN detail
Definitieve Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning “Zonnepark Oude Zutphenseweg” Hall detail
Definitieve Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning “Zonnepark Oude Zutphenseweg” Hall detail
Gemeente Brummen - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, voor het bouwen van een woning aan de Blake kavel 18 in Brummen detail
Gemeente Brummen - sloopmelding, voor het saneren van de asbesthoudende golf- en plaatmateriaal en kit uit de schuren en de totaalsloop van deze schuren, Langedijk 1, 6975 AM te Tonden detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het aanpassen van de hoofd-draagconstructie en het vervangen van de vloer ten behoeve van het vergroten van de woning, 't Haagje 26 in Eerbeek detail
Gemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Kinderdag Eerbeek, Stuijvenburchstraat in Eerbeek. detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het kappen van 4 fijnsparren, Charlotte van Bourbonlaan 3 in Eerbeek detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het kappen van 1 eik op de locatie Dorpsstraat 41 in Hall detail
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het bouwen van een dakopbouw, Buurtweg 23 in Brummen detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het aanleggen van 2 uitritten, Loubergweg 2 in Eerbeek detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het plaatsen van een overkapping, Leeuwerikstraat 24 in Brummen detail
Gemeente Brummen - Ingetrokken aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het realiseren van een in-/uitrit, Goudzuring, kadastraal Brummen E 4217 detail
Gemeente Brummen - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, voor een veehouderij aan de IJsselstraat 9 te Empe detail
Gemeente Brummen - Ontwerpwijzigingsplan "Heemstedeweg 2 Eerbeek" detail
Gemeente Brummen - sloopmelding, voor sanering van asbesthoudende golfplaten uit schuur 1, 2, 3, en 5, Blaarweg 3, 6964 CH te Hall detail
Gemeente Brummen - Ontwerpwijzigingsplan "Heemstedeweg 2 Eerbeek" detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het bouwen van 15 huurwoningen en 6 koopwoningen, Kloosterstraat en Enkweg in Eerbeek detail
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het hebben van een B&B in een bijgebouw aan de Zutphensestraat 208 in Brummen detail
Gemeente Brummen - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, voor het bouwen van drie woningen aan de Illinckstraat 4, 4a en 4b te Eerbeek detail
Gemeente Brummen - sloopmelding, voor het saneren van het asbesthoudend dakbeschot uit de woning en de totaalsloop van deze woning en schuur, Ruijgenbosweg 65, 6961 GT te Eerbeek detail
Gemeente Brummen - Melding Besluit lozen buiten inrichtingen, voor woningbouwproject Lombok Zuid te Eerbeek detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het plaatsen van een zwaluwtil, naast Domineeskamp 2 in Hall detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het plaatsen van een overkapping, Engelenburgerlaan 31 in Brummen detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het wijzigen van de positie van de te plaatsen zonnepanelen, Vosstraat 5 in Brummen detail
Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het bouwen van een overkapping, Gravenstraat 25 in Brummen detail
Ontwerpbestemmingsplan “Voorstondensestraat 14 te Hall” detail
Ontwerpbestemmingsplan “Voorstondensestraat 14 te Hall” detail
Besloten raadsvergadering Perspectiefnota detail
Raadsvergadering Perspectiefnota detail
Ontwerpwijzigingsplan “De Voortweg 11 Tonden” detail
Gemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Theatervoorstellingen Tiggeljong, Baankstraat 3b in Brummen. detail
Gemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Caliber Challenge, Finish Veldkantweg 8a in Eerbeek. detail
Gemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Ringsteken en markt, Hallseweg 55 in Hall. detail
Gemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Spankerenseweg 3, te Leuvenheim. detail