7.4

Vergunningen Brummen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Brummen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Brummen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Weg door de plas ong.” gemeente Brummen
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Weg door de plas ong.” gemeente Brummen
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 1 linde, Meengatstraat 24...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een tuinhuis op de locatie...
Gemeente Brummen - Buiten behandeling gestelde aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het volledig renoveren en verduurzamen...
Gemeente Brummen - Verlengen beslistermijn reguliere omgevingsvergunning, het uitbreiden van de woning,...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het aanbouwen van de woning en...
Gemeente Brummen - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning, het brandveilig gebruiken van de accommodatie...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een productiehal...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een boom, Loenenseweg...
Gemeente Brummen – Sloopmelding, het verwijderen van asbest op een schuur op de locatie Veldkantweg 14a...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het verlengen van de carport, Zonnedauw...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het tijdelijk parkeren en stallen...
Gemeente Brummen – Beëindiging behandeling aanvraag omgevingsvergunning in verband met vergunningvrij,...
Verordening steunfractieleden gemeente Brummen
Ontwerpbestemmingsplan “Parapluplan Lombok” gemeente Brummen
Ontwerpbestemmingsplan “Parapluplan Lombok” gemeente Brummen
gemeente Brummen - online Forum Ruimte op donderdag 1 april 2021
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het aanleggen van een uitweg van de Vinkenweide,...
Gemeente Brummen – Verleende tijdelijke standplaatsvergunning voor verkoop oliebollen, Marktplein te...
Gemeente Brummen - Buiten behandeling gestelde aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een woning op de locatie Dorpsstraat...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakopbouw op de locatie...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het runnen en uitbreiden van een “Bed and...
Gemeente Brummen - Geweigerde reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 3 eiken en 1 beuk, Ringlaan...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het uitbreiden van het schoolgebouw,...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het gebruiken van het hoofdgebouw...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel,...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het gebruiken van een bijgebouw als “Bed...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het renoveren van het rioolgemaal en het...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor een termijn van maximaal 10 jaar, voor...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het aanleggen van een uitweg van de Hammelerweg...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het constructief wijzigen van de woning op...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een bedrijfshal op de locatie...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van reclame en het aanbrengen...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het realiseren van 2 onderdoorgangen bij...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 15 bomen (2x Amerikaanse eik,...
Gemeente Brummen - Melding Besluit lozen buiten inrichtingen, voor 28 gesloten bodemenergiesystemen,...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het vervangen van de overkapping/afdak...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het vernieuwen en vergroten van...
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het uitbouwen van de woning, Doornbosch...
Gemeente Brummen – Sloopmelding, het verwijderen van asbest op een schuur, Eerbeekseweg 32 in Hall
Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, de instandhouding van de buitenplaats...
Gemeente Brummen – Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het uitbouwen van de woning, Doornbosch Hofstede...
Gemeente Brummen – Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een productiehal met kantoren,...
Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 17 maart 2021
gemeente Brummen - besluitvormende raadsvergadering op donderdag 18 maart 2021
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 2 grove dennen, 2 fijnsparren...
Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het knotten van een wilg, Eerbeekseweg 1...