7.3

Vergunningen Brunssum

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Brunssum. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Brunssum. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunning voor het herbouwen van de Oude Egge fase 2, 82 woningen en het plaatsen...
Verleende omgevingsvergunning voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, Dr. Poelsstraat...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning kappen, Molenstraat 85, Brunssum
Gemeente Brunssum - Instellen parkeerverboden - Haansberg
Ontwerp-omgevingsvergunning brandveilig gebruik, Titus Brandsmasstraat 17A, Brunssum
Verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van een uitkragende leidingschacht, In 't Ven 4, Brunssum
Verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van een pand tot bedrijfsruimte en 2 appartementen met...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Venweg 98, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning kappen, Rimburgerweg 1, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Akerstraat 11, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, Kasteelstraat...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Eindstraat 19, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Heidestraat 20, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning kappen, Mercuriusstraat 25, Brunssum
Melding Bouwbesluit 2012, slopen, Molenstraat 43 en 45, Brunssum
Gemeente Brunssum - Aanwijzen en inrichten gehpp. - Aristotelesstraat 24 HS 48
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van bomen, Langeberglaan en Vijverlaan, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning kappen, Carel Fabritiusstraat 2, Brunssum
Nota bodembeheer grond Brunssum 2014
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een airco, Hofstede 31, Brunssum
Verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een drie laags zorggebouw, Dokter Meijweg 2 t/m...
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen, Hazenkampstraat 71, Brunssum
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een lichtreclame, Ir. Op den Kampstraat 70 en 70A,...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Raadhuisstraat, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Ganzepool 17, Brunssum
Gemeente Brunssum - Inrichten gehandicaptenparkeerplaats - ABC straat 2a
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Brunssum 2021
Beleidsregels Wmo gemeente Brunssum 2021
Verordening jeugdhulp gemeente Brunssum 2021
Nadere regels jeugdhulp gemeente Brunssum 2021
Verleende omgevingsvergunning voor het vernieuwen van een garagepoort, Ploegstraat 4, Brunssum
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen, Heulenderstraat 14, Brunssum
Gemeente Brunssum – Voornemen tot vaststelling actualisatie Bodemkwaliteitskaart en aanvulling Nota bodembeheer...
Legesverordening 2021 en Werken voor derden 2021
Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening gemeente Brunssum 2021
Verleende omgevingsvergunning voor diverse aanpassingen, Titus Brandsmastraat 17A, Brunssum
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding, Spoorstraat 53, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Prins Hendriklaan 154, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Hazenkampstraat 71, Brunssum
Melding Bouwbesluit 2012, slopen, Henri Dunantstraat 525, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Prins Hendriklaan 73, Brunssum
Melding Bouwbesluit 2012, slopen, Europalaan 567, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Pelgrimsweg 36, Brunssum
Melding Bouwbesluit 2012, slopen, Henri Dunantstraat 583, Brunssum
Melding Bouwbesluit 2012, slopen, Hokkelenbergstraat 42, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Vijverstraat 1A, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Vijverstraat 50, Brunssum
Gemeente Brunssum - Instemmen met toetreding van gemeente Mook en Middelaar tot de GR BsGW
Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de bouw van 27 grondgebonden woningen...
Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de bouw van 27 grondgebonden woningen...