Vergunningen Brunssum

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Brunssum. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Brunssum. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Aanvraag vergunning voor de activiteit bouwen, Heidesstraat 2, Heidestraat 20 en Ganzepool 17, Brunssum 21-09-2022 21-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor de activiteit bouwen, Spoorstraat 8, Brunssum 21-09-2022 21-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor de activiteit bouwen, Hazenkampstraat 124, Brunssum 21-09-2022 21-11-2022 Details
Toestemming voor het strijdig gebruik van gronden/bouwwerken met de ruimtelijke ordening, Maastrichterstraat... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Toestemming voor het oprichten van een woonhuis, Heidestraat 6, Brunssum 21-09-2022 21-11-2022 Details
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Wilhelminastraat 1C, Brunssum 14-09-2022 14-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor de activiteit R.O., Schoolstraat 11, Brunssum 14-09-2022 14-11-2022 Details
Gemeente Brunssum – Ontwerpbestemmingsplan Raadhuisstraat (MER) 14-09-2022 14-11-2022 Details
Gemeente Brunssum – Ontwerpbestemmingsplan Entree Dorpstraat (MER) 14-09-2022 14-11-2022 Details
Toestemming voor het kappen van een boom, Heidestraat 20, Brunssum 14-09-2022 14-11-2022 Details
Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan Raadhuisstraat gemeente Brunssum 14-09-2022 14-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor de activiteit bouwen, Prins Hendriklaan 99, Brunssum 14-09-2022 14-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor de activiteit bouwen, Maanstraat 14A, Brunssum 14-09-2022 14-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor de activiteit bouwen, Treebeekstraat 36, Brunssum 14-09-2022 14-11-2022 Details
Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan Entree Dorpstraat gemeente Brunssum 14-09-2022 14-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor de activiteit bouwen, Haefland 7, Brunssum 14-09-2022 14-11-2022 Details
Gemeente Brunssum - Najaarskermis Brunssum - Koutenveld Brunssum 13-09-2022 13-11-2022 Details
Gemeente Brunssum - 44 laadpalen Brunssum - 09-09-2022 09-11-2022 Details
gemeente Brunssum - Tijdelijk verkeersbesluit t.b.v. kitwerkzaamheden Hoefnagelshof 27-115 d.d. 17 t/m... 08-09-2022 08-11-2022 Details
gemeente Brunssum - Rommelmarkt Engerplein Brunssum - Engerplein Brunssum 08-09-2022 08-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor de activiteit bouwen, Haansberg 11, Brunssum 07-09-2022 07-11-2022 Details
Sloopmelding Bouwbesluit 2012, Kranenpool 12, Brunssum 07-09-2022 07-11-2022 Details
Toestemming voor het aanleggen van een uitrit, Ringstraat 24, Brunssum 07-09-2022 07-11-2022 Details
Toestemming voor aanleggen van een inrit, Schoolstraat 10, Brunssum 07-09-2022 07-11-2022 Details
Sloopmelding Bouwbesluit 2012, Servatiusstraat 14, Brunssum 07-09-2022 07-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor de activiteit bouwen, Tollisstraat 27, Brunssum 07-09-2022 07-11-2022 Details
Sloopmelding Bouwbesluit 2012, Kennedylaan 46, Brunssum 07-09-2022 07-11-2022 Details
gemeente Brunssum - Tijdelijk verkeersbesluit t.b.v. het houden van de Brunssumse Oktoberfeesten 2022... 05-09-2022 05-11-2022 Details
gemeente Brunssum - Buurtfeest 100 jaar Rozengaard - Heulenderstraat Brunssum 05-09-2022 05-11-2022 Details
gemeente Brunssum - Inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij treebeekplein 24 -... 05-09-2022 05-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor de activiteit bouwen, Treebeekplein 165, Brunssum 31-08-2022 31-10-2022 Details
Aanvraag vergunning voor de activiteit uitweg, Boskriek 30, Brunssum 31-08-2022 31-10-2022 Details
Toestemming voor de Parelloop, Brunssum 31-08-2022 31-10-2022 Details
Intrekking omgevingsvergunning voor het herplaatsen van een kunstwerk, Wenckebachstraat/Thalesstraat,... 31-08-2022 31-10-2022 Details
Aanvraag vergunning voor de activiteit bouwen, Heulenderstraat 58, Brunssum 31-08-2022 31-10-2022 Details
Aanvraag vergunning voor de activiteit kappen, Brederostraat 25, Brunssum 31-08-2022 31-10-2022 Details
Aanvraag vergunning voor de activiteit bouwen, Treebeekplein 165, Brunssum 31-08-2022 31-10-2022 Details
Aanvraag vergunning voor de activiteit bouwen, Akerstraat 13, Brunssum 31-08-2022 31-10-2022 Details
Aanvraag evenementenvergunning voor een rommelmarkt, Engerstraat, Engerplein en Sterrenstraat, Brunssum 31-08-2022 31-10-2022 Details
Aanvraag vergunning voor de activiteit bouwen, De Gasperistraat 42, Brunssum 24-08-2022 24-10-2022 Details
Aanvraag vergunning voor de activiteit bouwen, Haansberg 72, Brunssum 24-08-2022 24-10-2022 Details
Toestemming (van rechtswege) voor het aanleggen van een uitweg, Ringstraat 8, Brunssum 24-08-2022 24-10-2022 Details
Voorgenomen verkoop perceel nabij de Maastrichterstraat 144 24-08-2022 24-10-2022 Details
Toestemming voor 100 jaar Rozengaard, Heulenderstaat, Brunssum 24-08-2022 24-10-2022 Details
Aanvraag vergunning voor de activiteit bouwen, Keizerstraat 74, Brunssum 24-08-2022 24-10-2022 Details
Toestemming voor de Parelmarkt, Kerkstraat, Schiffelerstraat en Wilhelminastraat, Brunssum 24-08-2022 24-10-2022 Details
Sloopmelding Bouwbesluit 2012, Constantijn Huygensstraat 81, Brunssum 24-08-2022 24-10-2022 Details
Sloopmelding Bouwbesluit 2012, Venweg 49, Brunssum 24-08-2022 24-10-2022 Details
Geen toestemming voor het aanleggen van een in- of uitrit, Kraaienhof 12, Brunssum 24-08-2022 24-10-2022 Details
Toestemming voor 25-jaar Citroën oldtimertreffen, Heidestraat, Brunssum 24-08-2022 24-10-2022 Details