7.6

Vergunningen Brunssum

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Brunssum. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Brunssum. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Melding Bouwbesluit 2012, slopen, Albert Schweitzerstraat 8, Brunssum
Verleende omgevingsvergunning voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, Vondelstraat 5,...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Langeberglaan 28, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Wieënweg 30A, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Kerkstraat 40, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Veldstraat 84, Brunssum
Ontvangen aanvraag evenementenvergunning vlooienmarkt, Heidestraat 20-22, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Hazelaar 39, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, Wieënweg 70,...
Verleende omgevingsvergunning voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, Trichterweg 71,...
Melding Bouwbesluit 2012, slopen, Händelstraat 25, Brunssum
Verleende drank- en horecavergunning en exploitatievergunning voor een partycentrum, Komeetstraat 25A,...
Melding Bouwbesluit 2012, slopen, Albert Schweitzerstraat 48, Brunssum
Melding Bouwbesluit 2012, slopen, Valeriusstraat 13, Brunssum
Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg, houdende voorschriften ter voorkoming...
Verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning, Koempel 5, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Kasteelstraat 4, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Kempstraat 59, Brunssum
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen, Treebeekstraat 80, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Koningstraat 71, Brunssum
Geweigerde omgevingsvergunning voor het plaatsen van een airco, Panhoes 13, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Biesstraat 2, Brunssum
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen, Brunahildestraat 66, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning uitweg, Johannes Vermeerstraat 11, Brunssum
Melding Bouwbesluit 2012, slopen, Henri Dunantstraat 649, Brunssum
Besluit maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer, Orionplein 1, Brunssum
Geweigerde omgevingsvergunning voor het bouwen van een luifel met reclameobject, Kennedylaan 92A, Brunssum
Melding Bouwbesluit 2012, slopen, Constantijn Huygensstraat 21, Brunssum
Gemeente Brunssum - Asfalteringswerkzaamheden - Lindestraat
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Prins Hendriklaan ongenummerd, Brunssum
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 1 boom, Spoorstraat 18A, Brunssum
Verleende omgevingsvergunning voor het tijdelijk inrichten van een bouwterrein, Treebeekplein, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning kappen, Akerstraat 125, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Schutterstraat 33, Brunssum
Verleende omgevingsvergunning voor het renoveren van de muziekschool, Henri Dunantstraat 2, Brunssum
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van diverse bomen, Boschstraat 15, Brunssum
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, oprichten van een inrichting, Dienst 38, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Schiffelerstraat 14C, Brunssum
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een energiecentrale, Kennedylaan, Brunssum
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een boom, Schutterstraat 36, Brunssum
Melding Bouwbesluit 2012, slopen, Vogelsvalderenweg 2, Brunssum
Gemeente Brunssum - Reconstructie - Maastrichterstraat
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 15 juni 2020
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen, Rozengaardstraat 21, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning uitweg, Bexdellestraat 10, Brunssum
Rectificatie ontwerpbestemmingsplan Woningbouwlocatie Erkens
Melding Bouwbesluit 2012, slopen, Rimburgerweg 30, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Ringstraat 18, Brunssum
Melding Bouwbesluit 2012, slopen, Henri Dunantstraat 533, Brunssum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning bouwen, Zonnestraat 8A, Brunssum