6.6

Vergunningen Bunnik

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bunnik. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bunnik. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerp omgevingsvergunning voor een tijdelijke periode van 10 jaar (uitgebreide procedure) voor het...
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Uitgebreide voorbereidingsprocedure,...
Afgehandelde omgevingsvergunning, Plaatsen erfafscheiding, Rijnzichtlaan 3 in Bunnik
Afgehandelde evenementenvergunning, voor het organiseren van HRFST, Achterdijk 12 in Bunnik
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, graven zwemvijver Koningslaan 7a in Bunnik,...
Afgehandelde evenementenvergunning, voor het organiseren van Wobbel tweedehandsbeurs, Camminghalaan 27...
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen tuinhuisje, Fibula 21 in Odijk
Afgehandelde omgevingsvergunning, Bouwen uitbouw, Camminghalaan 4 in Bunnik
Kennisgeving intentieovereenkomst inzake 'perceel grond Krommerijnstraat’ in Bunnik
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, bouw opslag loods, bouw opslag loods, Oostromsdijkje 3 te Werkhoven
Akkoord melding klein evenement APV, voor het houden van Open Monumentendag in Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning, bouwen machineberging, Marsdijk 3 in Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning, plaatsen dakkapel, Barbeellaan 97 in Odijk
Afgehandelde omgevingsvergunning, kappen van boom, Vlowijkerwaard 3 in Odijk
Publicatie Omgevingsdienst Regio Utrecht Melding Wet milieubeheer Veranderen inrichting, De Meent 23...
Akkoord melding klein evenement APV, voor het houden van introductiemiddag in Rhijnauwen Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning, overkapping kippenhok, Schoudermantel 52 in Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning, terras met overkapping, Schoudermantel 52 te Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning, plaatsen dakkapel, Marskramersbaan 2 in Bunnik
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden berging, Stationsweg 29a in Bunnik
Afgehandelde APV vergunning voor een tijdelijke standplaats, voor verkoop kerstbomen, Herenstraat in...
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden bijgebouw, Rijnseweg 2 in Odijk
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen dakkapel, Marskramersbaan 2 in Bunnik
Vestiging voorkeursrecht
Alcoholwetvergunning voor het horecabedrijf - Camping de Boomgaard, Parallelweg 9 in Bunnik
Exploitatievergunning voor het horecabedrijf - Camping de Boomgaard
Akkoord melding klein evenement APV, voor het houden van concert ‘Parlement van de dingen’, locatie...
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen opbouw op uitbouw, Prins Bernhardstraat 35 in Bunnik
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen waterpomp, Vrumonaweg 2 in Bunnik
Afgehandelde evenementenvergunning, voor het organiseren van Utrecht Scate Parade, via Bunnik
Akkoord melding klein evenement APV, voor de opening van Landhuis Oud Amelisweerd, Koningslaan 9 in Bunnik
Afgehandelde APV vergunning voor standplaats, voor verkoop stroopwafels, Langstraat in Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning, plaatsen dakkapel, Camminghalaan 49 in Bunnik
Afgehandelde evenementenvergunning, voor het organiseren de jaarmarkt in het centrum van Bunnik
Toestemming invulling evenementenraamvergunning voor het organiseren Pop up restaurant, high tea en appelplukdagen,...
Afgehandelde omgevingsvergunning, plaatsen overkapping in tuin, Prins Mauritslaan 1 b in Werkhoven
Afgehandelde omgevingsvergunning, wijzigen voorgevel, De Meent 42 in Odijk
Afgehandelde evenementenvergunning, voor opening kerstbomenverkoop 2021 en plaatsen tent, Herenstraat,...
Afgehandelde evenementenvergunning, Bunniks Mooiste, Dorpsplein hoek Langstraat in Bunnik
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, maken wanddoorbraak tussen lokalen, Rijneiland 2 in Odijk
Afgehandelde omgevingsvergunning, plaatsen dakkapellen, Fibula 16 in Odijk
Afgehandelde evenementenvergunning, voor het organiseren van Heropening Het Vogelnest, Rhijnauwenselaan...
Afgehandelde omgevingsvergunning, plaatsen berging met overkapping, Fibula 19 in Odijk
Afgehandelde omgevingsvergunning, plaatsen Zonnepanelen op grond, Steenovenweg 3 in Werkhoven
Afgehandelde omgevingsvergunning, aanleg Anton van Dampad, nabij Groeneweg in Bunnik
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Uitgebreide voorbereidingsprocedure,...
Afgehandelde omgevingsvergunning, legaliseren lichtmasten en transformatorhuisje, Schoudermantel 52...
Afgehandelde omgevingsvergunning, aanbrengen beplanting op sedumterrein, Achterdijk 1 in Bunnik
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, omzetten bijgebouw naar studentenwoningen en opvang, Stationsweg...
Verleende ontheffing (artikel 35) Drank- Horecawet, het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank tijdens...