Vergunningen Bunnik

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bunnik. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bunnik. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Afgehandelde omgevingsvergunning, Molenspoor 2 in Werkhoven
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Lokhorstlaan 57 in Bunnik
Opbrengst collecte voor Stichting Hartekind
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Tolhuislaan 3 g in Bunnik
Bekendmaking verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, uitbreiden rundveestal en Hollendewagenweg...
Afgehandelde omgevingsvergunning, Leemkolkweg 3 in Werkhoven
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Hollendewagenweg 21 in Werkhoven
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Koningin Emmastraat 30 in Bunnik
Afgehandelde evenementenvergunning, voor de Sinterklaas intocht in Werkhoven
Afgehandelde evenementenvergunning, voor de Sinterklaas intocht in Bunnik
gemeente Bunnik - Verkeersbesluit - Odijk
gemeente Bunnik - Verkeersbesluit - Grunoplantsoen
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, bouwen werktuigenloods, Oostromsdijkje 4 in...
Afgehandelde omgevingsvergunning, Zuster Spinhovenlaan 41 in Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning, Herenstraat 84 in Werkhoven
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Molenweg 41 in Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning, Hollendewagenweg 21 in Werkhoven
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Herenstraat 84 in Werkhoven
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Sportlaan 6 in Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning, Parallelweg 9 a in Bunnik
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Weteringshof 1 in Odijk
Afgehandelde omgevingsvergunning (niet ontvankelijk), Schrijnwerkershof 2 in Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning, Achterdijk 37 in Odijk
Afgehandelde omgevingsvergunning, Stationsweg 12 in Bunnik
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Eikelaar 53 in Odijk
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Pelikaanweg 32 in Werkhoven
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Parallelweg 9 a in Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning, Rijnzichtlaan 36 in Bunnik
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, van Beeck Calkoenlaan 4 in Bunnik
Kennisgeving incidentele festiviteit (12-dagen regeling) APV art. 4:3 van Café Twins in Odijk
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Burgweg 4 a in Odijk
Afgehandelde omgevingsvergunning, Kosterijland 8004 (voorheen nabij nr 15) in Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning, Dr Brevéestraat 65 in Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning, Weteringsdijk 6 in Odijk
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, bouwen appartementen en woningen Rhijnhaeghe...
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Uitgebreide voorbereidingsprocedure,...
Afgehandelde omgevingsvergunning, Hardenbroeklaan 17 in Bunnik
Afgehandelde APV vergunning, voor standplaats bloemen, Odijk
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Leemkolkweg 8 in Werkhoven
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Achterdijk 37 in Odijk
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Maatschapslaan 16 in Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning (vergunningsvrij), Leemkolkweg 8 in Werkhoven
Beschikking ambtshalve opneming Vertrokken naar Land Onbekend
Akkoord melding klein evenement APV, voor het houden van een Wijnproeverij in Odijk
Verleende ontheffing APV, voor ANWB Streetwise-les, 19 november 2019 in Bunnik
Akkoord melding klein evenement APV, voor het houden van een Adventsmarkt in Bunnik
Publicatie Omgevingsdienst Regio Utrecht
Afgehandelde omgevingsvergunning, Achterdijk 80 b in Werkhoven
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Zuster Spinhovenlaan 41 in Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning, Herenstraat 79a in Werkhoven