Vergunningen Bunnik

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bunnik. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bunnik. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Molenspoor 2 in Werkhoven
Afgehandelde APV vergunning, voor het innemen van een standplaats, Langstraat in Bunnik
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Ambachtstraat 12 in Werkhoven
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, plaatsen schuilplaats, Achterdijk tussen nr...
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Runnenburg 7 in Bunnik
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, van Zijldreef 22 in Bunnik
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Rumpsterweg 37 in Bunnik
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Beughof 22c in Odijk
Afgehandelde omgevingsvergunning, Defensieweg 4 in Odijk
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Koningslaan 7 c in Bunnik
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Groeneweg 21 in Bunnik
Afgehandelde evenementenvergunning, voor het organiseren van Red Het Vogelnest in Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning (ingetrokken), Defensieweg 4 in Odijk
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Koningslaan 7 c in Bunnik
Beschikking ambtshalve opneming Vertrokken naar Land Onbekend
Afgehandelde omgevingsvergunning, Beverweertseweg 67 in Werkhoven
Afgehandelde omgevingsvergunning, J F Kennedylaan 117 in Bunnik
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Joh de Kruijfstraat 1 in Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning, Weteringshof 1 in Odijk
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Pastoor Heggelaan 2 in Bunnik
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Schadewijkerweg 2 a in Odijk
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, J F Kennedylaan 117 in Bunnik
Ontwerpbestemmingsplan Jochem Janszplantsoen Odijk, gemeente Bunnik
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Defensieweg 5 in Odijk
Ontwerpbestemmingsplan Jochem Janszplantsoen Odijk, gemeente Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning, Herenstraat 36 in Werkhoven
Publicatie Omgevingsdienst Regio Utrecht
Afgehandelde omgevingsvergunning, Van Beesdelaan 14 in Bunnik
Verleende ontheffing APV, voor filmopname, 5 februari 2020 in Werkhoven
Verleende ontheffing APV, voor het filmopname, 26 t/m 29 februari 2020 in Werkhoven
Afgehandelde omgevingsvergunning, Ds Pasmastraat 26 in Bunnik
Beschikking ambtshalve opneming Vertrokken naar Land Onbekend
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Lokhorstlaan 12 in Bunnik
Drank- en Horecawetvergunning voor het horecabedrijf Eethuis aan ’t Zand in Werkhoven
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Prins Bernhardlaan 37 in Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning, Prins Bernhardstraat 37 in Bunnik
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Schrijnwerkershof 2 in Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning, Schrijnwerkershof 2 in Bunnik
Beschikking ambtshalve opneming Vertrokken naar Land Onbekend
Beschikking ambtshalve opneming Vertrokken naar Land Onbekend
Besluit tot aanwijzing als toezichthouder in de zin van afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Beschikking ambtshalve opneming Vertrokken naar Land Onbekend
Beschikking ambtshalve opneming Vertrokken naar Land Onbekend
Afgehandelde omgevingsvergunning, Rijnzichtlaan 22 in Bunnik
Toestemming invulling evenementenraamvergunning voor het organiseren van Koningsdagfeest in Bunnik
Exploitatievergunning Eethuis aan ’t Zand in Werkhoven
Beschikking ambtshalve opneming Vertrokken naar Land Onbekend
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, uitbreiden gebouw, Vrumonaweg 2 in Bunnik,...
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het verbouwen van Loods X, Marsdijk 2, WABO...
Toestemming invulling evenementenraamvergunning voor het organiseren van de Carnavalsoptocht in Werkhoven