7.8

Vergunningen Bunnik

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bunnik. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bunnik. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Beverweertseweg 2 en Brink 10 in Werkhoven
Afgehandelde omgevingsvergunning, Ds Pasmastraat 23 in Bunnik
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, van Zijldreef 1 in Bunnik
Benoeming secretaris Commissie voor de bezwaarschriften
Benoeming secretaris Commissie voor de bezwaarschriften
Publicatie Omgevingsdienst Regio Utrecht Melding Wet milieubeheer
Afgehandelde omgevingsvergunning, Ds Pasmastraat 23 in Bunnik
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Regulierenring 6 in Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning, Zeisterweg 71 in Odijk
Afgehandelde omgevingsvergunning, Burgweg 2a in Odijk
Afgehandelde omgevingsvergunning, Maatschapslaan 65 in Bunnik
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Ds Pasmastraat 23 in Bunnik
Beleidsregels woningtoewijzing gemeente Bunnik 2020
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Rijnseweg 2 in Odijk
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Burg v d Weijerstraat 15 in Bunnik
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Groeneweg 9 in Bunnik
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Schoudermantel 87 in Odijk
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Steenakker 21 in Odijk
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Veldwachter Willemslaan 4 in Odijk
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, David de Caerslaan 4 in Odijk
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Ds Pasmastraat 23 in Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning (niet ontvankelijk), Krommesteeg 3a in Odijk
Toestemming invulling evenementenraamvergunning voor het organiseren De Rommelmarkt in Werkhoven
Afgehandelde omgevingsvergunning, Schoudermantel 37 in Bunnik
Publicatie Omgevingsdienst Regio Utrecht Melding Wet milieubeheer
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, van Zijldreef 64 in Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning, De Meent 40 c in Odijk
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Maatschapslaan 65 in Bunnik
Voornemen beschikking ambtshalve opneming Vertrokken naar Land Onbekend
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Zeisterweg 71 in Odijk
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Ambachtstraat 14 en 16 in Werkhoven
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, van Zijldreef 3 in Bunnik
Afgehandelde evenementenvergunning, voor het organiseren van De Boerenmarkt in Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning, Stationsweg 18 in Bunnik
gemeente Bunnik - -
gemeente Bunnik - -
Afgehandelde omgevingsvergunning, Rumpsterweg 11 in Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning, Werkhovenseweg 20 in Werkhoven
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Rumpsterweg 18-3 in Bunnik
Afgehandelde omgevingsvergunning, Drie Jofferengaarde 31 in Odijk
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2020
Afgehandelde omgevingsvergunning, Schadewijkerweg 2 a in Odijk
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, percelen tussen Achterdijk en Werkhovenseweg ten noorden van Oostromsdijkje...
Publicatie Omgevingsdienst Regio Utrecht Melding Wet milieubeheer
Publicatie Omgevingsdienst Regio Utrecht Melding Wet milieubeheer
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, bouwen bedrijfspand, WABO OV 799603
Afgehandelde omgevingsvergunning, Gildenring 27 in Bunnik
gemeente Bunnik - - Sint Nicolaaslaan in Odijk
gemeente Bunnik - Odijk -
Publicatie Omgevingsdienst Regio Utrecht ontheffing route gevaarlijke stoffen