Vergunningen Bunschoten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bunschoten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bunschoten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Bekendmaking ontwerpbesluit revisievergunning (Amersfoortseweg 9)
Verleende omgevingsvergunningen
gemeente Bunschoten - gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Blokkenmakerssteeg 8 (op het Schansplein)
Verleende huisnummerbesluiten
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Vastgesteld uitwerkingsplan bestemmingsplan Centrale As (WG – U 3)
Beleidsregel volgordesysteem afwijkingsbevoegdheid planregels wonen
Aanvragen omgevingsvergunning
Verlengingsbesluit
Legesverordening Bunschoten 2020
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
Basisregistratie Personen: voornemen uitschrijving naar onbekend land
Aanvraag eenmalige subsidie 3e kwartaal 2020
Verleende omgevingsvergunningen
Beleidsregel benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag
Verleend huisnummerbesluit
Ter inzage legging ontwerp-paraplubestemmingsplan Planregels Wonen
Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning
Basisregistratie Personen: vertrokken naar onbekende bestemming
Verleende huisnummerbesluiten
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Bekendmaking melding Activiteitenbesluit milieubeheer (Snoekbaarsweg 18)
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Basisregistratie Personen: voornemen uitschrijving naar onbekend land
Terinzagelegging voorontwerp-bestemmingsplan Groeneweg 4 (Buitengebied)
Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning (Jan Zwartplantsoen 20)
Bekendmaking ontwerpbesluit (Edisonweg 7)
Verleende huisnummerbesluiten
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Bunschoten - aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Oude Haven 20
Basisregistratie Personen: vertrokken naar onbekende bestemming
Verleende huisnummerbesluiten
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Verlengingsbesluit
Aanvraagformulier sloopmelding
Aanvragen omgevingsvergunningen
Verordening Sociaal Domein 2020 Gemeente Bunschoten
Verordening op de raadscommissies 2016
Verleende omgevingsvergunningen
Verlengingsbesluit
Aanvragen omgevingsvergunning
Basisregistratie Personen: voornemen uitschrijving naar onbekend land
Vastgesteld uitwerkingsplan bestemmingsplan Centrale As (WG – U 7)
Aanvragen omgevingsvergunning