6.6

Vergunningen Bunschoten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bunschoten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bunschoten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Verlengingsbesluit
Verleende omgevingsvergunningen
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
Aanvragen omgevingsvergunning
Verlengingsbesluit
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Verlengingsbesluiten
Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvraag eenmalige subsidie 1e kwartaal 2022
gemeente Bunschoteb - instellen eenrichtingsverkeer - Zuiderzeeboulevard en Kerkemaat
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Verlengingsbesluit
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Verlengingsbesluiten
Partiële herziening van bestemmingsplan ‘Spakenburg-Centrum’ (horeca) vastgesteld
Bekendmaking melding van een activiteit aan de Voltaweg 22 in Bunschoten
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning
Bekendmaking melding van een activiteit aan de Palingweg 16 in Bunschoten
Ter inzagelegging voorontwerpbestemmingsplan De Kronkels-Zuid
Verleende omgevingsvergunningen
Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi)
Activiteitenbesluit milieubeheer
Aanvragen omgevingsvergunning
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder Openbare Ruimte gemeente Bunschoten
Ter inzagelegging voorontwerp partiële herziening bestemmingsplan Randmeer – Westdijk (hotellocatie)
Verleende omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Aanvragen omgevingsvergunning
Verordening Leerlingenvervoer gemeente Bunschoten 2021
Bekendmaking melding activiteit Marconiweg 8 in Bunschoten
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Aanwijzingsbesluit lachgasverbod gemeente Bunschoten
Verordening precariobelasting Bunschoten 2021
Verordening marktgeld Bunschoten 2021
Bekendmaking besluit m.e.r.-beoordeling perceel 1713 in Bunschoten
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Verlengingsbesluit
Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2021 gemeente Bunschoten
Verleende omgevingsvergunningen
gemeente Bunschoten - wijziging fietspad - Zuiderzeeboulevard