Vergunningen Bunschoten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bunschoten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bunschoten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Melding realisatie gesloten bodemenergiesysteem
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Vooraankondiging paraplubestemmingsplan Planregels Wonen
Verleende omgevingsvergunning Stichting De Gooische Moordenaar (Dieselweg 32)
Aanvragen omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Verlengingsbesluit
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Wet vervoer gevaarlijke stoffen
Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning (Abel Tasmanstraat)
Gemeente Bunschoten - -
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Verleend huisnummerbesluit
Aanvragen omgevingsvergunning
Basisregistratie Personen: vertrokken naar onbekende bestemming
Verlengingsbesluit
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder Openbare Ruimte
Bekendmaking melding voor het Activiteitbesluit
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvraag sloopmelding
Verlengingsbesluiten
Aanvragen omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure (Groeneweg 1, 3 en 6 en Zevenhuizerstraat tegenover...
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Verlengingsbesluit
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure (Zuidwenk 1-3)
Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning (Oostsingel 50-52)
Verleende huisnummerbesluiten
Aanvragen sloopmeldingen
Gemeente Bunschoten - toewijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Huijgenlaan 14
gemeente Bunschoten - - Lindenstraat 41
Aanvragen omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen sloopmelding
Verlengingsbesluit
Aanvragen omgevingsvergunningen
Verleende huisnummerbesluiten
Verleende omgevingsvergunningen
Verlengingsbesluiten
Ontwerp uitwerkingsplan bestemmingsplan Centrale As WG-U 7
Aanvragen sloopmeldingen
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Beheerplan spelen 2019-2021
Nadere regel subsidie muziekeducatie 2019