Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Bunschoten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bunschoten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bunschoten. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Vergunningen 16-01-2019 16-01-2019 16-01-2020 detail
Verlengingsbesluit 16-01-2019 16-01-2019 16-01-2020 detail
Omgevingsvergunningen 16-01-2019 16-01-2019 16-01-2020 detail
Verlengingsbesluiten 09-01-2019 09-01-2019 09-01-2020 detail
Vaststelling 2e partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening & Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 10-01-2019 10-01-2020 detail
Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning 09-01-2019 09-03-2019 detail
Omgevingsvergunningen 02-01-2019 02-01-2019 02-01-2020 detail
Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning (Celsiusweg 7-9) 02-01-2019 02-03-2019 detail
Vergunningen 02-01-2019 02-01-2019 02-01-2020 detail
Verlengingsbesluiten 02-01-2019 02-01-2019 02-01-2020 detail
Verordening sociaal domein 2019 Gemeente Bunschoten 28-12-2018 28-02-2019 detail
Nadere regel subsidie Leefbaarheid en Sociale samenhang 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Nadere regel Subsidie Historisch Aanzien Museumhaven 2014 (2e wijziging) 24-12-2018 24-02-2019 detail
Nadere regel subsidie Jeugd 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Tarievenlijst Jeugd en Wmo 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Beleidsregel beschermd wonen gemeente Bunschoten 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Nadere regel subsidie Cultuur 24-12-2018 24-02-2019 detail
Beleidsregel Bomenbeleid gemeente Bunschoten 2018-2023 19-12-2018 19-02-2019 detail
Subsidieplafonds 2019 19-12-2018 19-12-2019 detail
Intrekkingsbesluit Verordening hondenbelasting Bunschoten 2018 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen Bunschoten 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Kwijtscheldingsregeling gemeente Bunschoten 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening veerpontgelden de Eem 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening rioolheffing Bunschoten 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening forensenbelasting Bunschoten 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening marktgeld Bunschoten 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening havengeld Bunschoten 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening begrafenisrechten Bunschoten 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening precariobelasting Bunschoten 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Bunschoten 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening precariobelasting op kabels en leidingen Bunschoten 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Vergunningen 19-12-2018 19-12-2018 19-12-2019 detail
Sloopmelding 19-12-2018 19-12-2018 19-12-2019 detail
Verlengingsbesluit 19-12-2018 19-12-2018 19-12-2019 detail
Omgevingsvergunningen 19-12-2018 19-12-2018 19-12-2019 detail
Legesverordening Bunschoten 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing Bunschoten 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Sloopmeldingen 12-12-2018 12-12-2018 12-12-2019 detail
Verlengingsbesluiten 12-12-2018 12-12-2018 12-12-2019 detail
Omgevingsvergunningen 12-12-2018 12-12-2018 12-12-2019 detail
Omgevingsvergunningen 05-12-2018 05-12-2018 05-12-2019 detail
Aanvraag eenmalige subsidie 2e kwartaal 2019 05-12-2018 05-12-2018 05-12-2019 detail
Basisregistratie Personen: vertrokken naar onbekende bestemming 05-12-2018 05-12-2018 05-12-2019 detail
Vergunningen 05-12-2018 05-12-2018 05-12-2019 detail
Omgevingsvergunningen 28-11-2018 28-11-2018 28-11-2019 detail
Vergunningen 28-11-2018 28-11-2018 28-11-2019 detail
Gemeente Bunschoten - aanwijzen fiets/bromfietspad, regelen voorrang bij aansluiting fiets/bromfietspad op rijbaan en instellen snelheidslimiet 30 km/uur op fietsstraat - Zevenhuizerstraat 21-11-2018 21-01-2019 detail
Vergunningen 21-11-2018 21-11-2018 21-11-2019 detail
Verleend huisnummerbesluit 21-11-2018 21-11-2018 21-11-2019 detail
Omgevingsvergunningen 21-11-2018 21-11-2018 21-11-2019 detail