7.5

Vergunningen Bunschoten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bunschoten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bunschoten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Basisregistratie Personen: vertrokken naar onbekende bestemming
Verleende omgevingsvergunningen
Verleend huisnummerbesluit
Basisregistratie Personen: voornemen uitschrijving naar onbekend land
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Bekendmaking definitief besluit ambtshalve wijziging omgevingsvergunning A.J. Huygen Beheer B.V. (Haarbrug...
Activiteitenbesluit Milieubeheer (Palingweg 16)
Aanvragen omgevingsvergunning
Verlengingsbesluiten
Aanvragen omgevingsvergunning
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Referendumverordening gemeente Bunschoten
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Basisregistratie Personen: voornemen uitschrijving naar onbekend land
Basisregistratie Personen: vertrokken naar onbekende bestemming
Bekendmaking verlenen vergunning (Amersfoortseweg 9)
Verleende omgevingsvergunningen
Verlengingsbesluit
Basisregistratie Personen: voornemen uitschrijving naar onbekend land
Aanvragen omgevingsvergunning
Bekendmaking melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem (Zevenhuizerstraat 152)
Paraplubestemmingsplan ‘Planregels Wonen’ vastgesteld
Verordening marktgeld Bunschoten 2020
Verordening precariobelasting Bunschoten 2020
Verleende huisnummerbesluiten
Verleende omgevingsvergunningen
Verordening bedrijveninvesteringszone Spakenburg centrum 2021-2025
Verordening bedrijveninvesteringszone Haarbrug-Noord 2021-2025
Basisregistratie Personen: voornemen uitschrijving naar onbekend land
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling hoek Veenestraat/Eemlandia
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning
Verlengingsbesluit
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Basisregistratie Personen: voornemen uitschrijving naar onbekend land
Basisregistratie Personen: vertrokken naar onbekende bestemming
Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning
Verordening gegevensverstrekking BRP Bunschoten 2020
Verleende omgevingsvergunningen
gemeente Bunschoten - toewijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - ter hoogte van Kluut 18
Ter inzage legging voorontwerp partiële herziening bestemmingsplan Spakenburg-Centrum – Landtong
Aanvragen omgevingsvergunning