7.4

Vergunningen Bunschoten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bunschoten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bunschoten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvraag subsidie muziekeducatie schooljaar 2021-2022
Aanvragen omgevingsvergunning
Aanvraag eenmalige subsidie 3e kwartaal 2021
Nadere regel bijzondere bijstand 2021 gemeente Bunschoten
Procedure hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Centrale-As, inbreidingslocatie Veenestraat/Eemlandia
Ter inzagelegging ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Spakenburg-Centrum
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Verlengingsbesluit
Melding activiteit Ampèreweg 3
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Mandaat- en aanwijzingsbesluit college/burgemeester - DPG GGDrU Bunschoten 2021
Basisregistratie Personen: vertrokken naar onbekende bestemming
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Basisregistratie Personen: voornemen uitschrijving naar onbekend land
gemeente Bunschoten - aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Voor Anker 14
gemeente Bunschoten - aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Ongerweges 26
Verleende omgevingsvergunningen
Bekendmaking m.e.r.-beoordeling Haarbrug 22
gemeente Bunschoten - aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Oude Schans 27-29
Aanvragen omgevingsvergunning
Verlengingsbesluiten
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder Openbare Ruimte
Gemeente Bunschoten - aanwijzing oplaadparkeerplaatsen elektrische voertuigen - De Kronkels 2
Basisregistratie Personen: vertrokken naar onbekende bestemming
Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Nota bodembeleid geactualiseerd
Verlengingsbesluiten
Besluit ontheffing gasaansluitplicht inbreidingslocatie Van Amerongenterrein
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Melding activiteitenbesluit milieubeheer
Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem
Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Bunschoten 2020
Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen 2020
Nadere regel Subsidie kinder- en peuteropvang 2021
gemeente Bunschoten - aanwijzing oplaadparkeerplaatsen elektrische voertuigen - Oostsingel 62
Verleende omgevingsvergunningen
Ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Spakenburg-Centrum (gebouw Landtong) ter inzage
Aanvragen omgevingsvergunning