Vergunningen Bunschoten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bunschoten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bunschoten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Bekendmaking ontwerpbesluit (Edisonweg 7)
Verleende huisnummerbesluiten
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Bunschoten - aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Oude Haven 20
Basisregistratie Personen: vertrokken naar onbekende bestemming
Verleende huisnummerbesluiten
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Verlengingsbesluit
Aanvraagformulier sloopmelding
Aanvragen omgevingsvergunningen
Verordening Sociaal Domein 2020 Gemeente Bunschoten
Verordening op de raadscommissies 2016
Verlengingsbesluit
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Basisregistratie Personen: voornemen uitschrijving naar onbekend land
Vastgesteld uitwerkingsplan bestemmingsplan Centrale As (WG – U 7)
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Mandaatbesluit bevoegdheden Wet verplichte GGZ aan de GGDrU
Basisregistratie Personen: voornemen uitschrijving naar onbekend land
Beleidsregel landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang Bunschoten
Basisregistratie Personen: vertrokken naar onbekende bestemming
Verlengingsbesluit
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvraag sloopmelding
Basisregistratie Personen: voornemen uitschrijving naar onbekend land
Basisregistratie Personen: vertrokken naar onbekende bestemming
Aanvraag omgevingsvergunningen
Tarievenlijst Jeugd en Wmo 2020
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Bunschoten
Legesverordening Bunschoten 2020
Legesverordening Bunschoten 2020
Verlengingsbesluit
Algemeen besluit mandaat, volmacht en machtiging Bunschoten 2018
Verordening onroerende-zaakbelastingen Bunschoten 2020
Subsidieplafonds 2020
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Bunschoten 2019
Aanvraag sloopmelding
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende gewijzigde omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Basisregistratie Personen: voornemen uitschrijving naar onbekend land
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning milieu
Aanvraag eenmalige subsidie 2e kwartaal 2020
Verleende omgevingsvergunningen