7.6

Vergunningen Bunschoten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bunschoten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bunschoten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verlengingsbesluit
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Basisregistratie Personen: voornemen uitschrijving naar onbekend land
Basisregistratie Personen: vertrokken naar onbekende bestemming
Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning
Verordening gegevensverstrekking BRP Bunschoten 2020
Verleende omgevingsvergunningen
Ter inzage legging voorontwerp partiële herziening bestemmingsplan Spakenburg-Centrum – Landtong
gemeente Bunschoten - toewijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - ter hoogte van Kluut 18
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Basisregistratie Personen: voornemen uitschrijving naar onbekend land
Aanvraag eenmalige subsidie 4e kwartaal 2020
Bekendmaking ontwerpbesluit ambtshalve wijziging omgevingsvergunning
Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Bosmanshof
Verleende omgevingsvergunningen
Basisregistratie Personen: vertrokken naar onbekende bestemming
Verleend huisnummerbesluit
Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning (Vuronger)
Verordening werkgeverscommissie voor de griffie gemeente Bunschoten 2020
Melding realisatie gesloten bodemenergiesysteem (Eemdijk 2)
Programmarekening 2019
Aanvragen omgevingersvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Beleidsregel begraven van gemeentewege gemeente Bunschoten 2020
Verleende omgevingsvergunningen
Verleend huisnummerbesluit
Aanvragen omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Aanvragen jaarlijkse subsidie 2021
Basisregistratie Personen: voornemen uitschrijving naar onbekend land
Bekendmaking melding activiteit (Groen van Prinsterersingel 48)
Verleende omgevingsvergunningen
Verleende huisnummerbesluiten
Aanvragen omgevingsvergunning
Basisregistratie Personen: voornemen uitschrijving naar onbekend land
Verleende omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Beëindiging melding activiteit aan De Ruyterstraat 5
Aanvragen omgevingsvergunning
Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning (Garnalenweg)
gemeente Bunschoten - toewijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Molenstraat 38
gemeente Bunschoten - toewijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Bachlaan 77
gemeente Bunschoten - toewijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Zwaard 42
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure (Jan Zwartplantsoen)
Verleend huisnummerbesluit
Voorgenomen besluit op aanvraag drank- en horecavergunning
Bekendmaking verlenen vergunning Edisonweg 7
Basisregistratie Personen: vertrokken naar onbekende bestemming