Vergunningen Bunschoten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bunschoten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bunschoten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verordening rioolheffing Bunschoten 2020
Verordening forensenbelasting Bunschoten 2020
Verordening precariobelasting kabels en leidingen Bunschoten 2020
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Aanvragen omgevingsvergunning
Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning (milieu)
Verleende omgevingsvergunningen
Verleende huisnummerbesluiten
Verlengingsbesluit
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Bunschoten - gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Haydnplantsoen 5
Aanvragen omgevingsvergunning
Aanvraag subsidie historische schepen
Verleende omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
gemeente Bunschoten - toewijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Prins Hendrikstraat 1
Ontwerp uitwerkingsplan bestemmingsplan Centrale As (WG-U 3)
Programmabegroting 2020 – 2023
Ondergrondse containers nieuwbouw Op de Ree
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Reactieve aanwijzing (Zevenhuizerstraat t.o. nummer 257)
Vastgesteld wijzigingsplan bestemmingsplan Buitengebied (Fokjesweg 11–13)
Aanvraag omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning
Intrekking Beleidsregel "huisvesting arbeidsmigranten 2017”
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende huisnummerbesluiten
Melding Activiteitenbesluit
Verleende omgevingsvergunningen
Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning (Westdijk, nummer 26)
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure (Heemraadstraat 54, 56, 58 en 60)
Voorontwerp paraplubestemmingsplan Planregels Wonen
Melding realisatie gesloten bodemenergiesysteem
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Vooraankondiging paraplubestemmingsplan Planregels Wonen
Verleende omgevingsvergunning Stichting De Gooische Moordenaar (Dieselweg 32)
Verlengingsbesluit
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Wet vervoer gevaarlijke stoffen
Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning (Abel Tasmanstraat)
Gemeente Bunschoten - -
Verleende omgevingsvergunningen