6.5

Vergunningen Buren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Buren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Buren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b gemeente Buren
Erfgoedverordening Buren 2021
Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast gemeente Buren
Evenementenvergunning verleend, Stichting Betuws Spektakel Greatest Hits Festival
Melding van motortoertocht door de gemeente Buren
Melding bingo, Ondernemersvereniging Winkelcentrum Midden-Betuwe Lienden
Omgevingsvergunning verleend, Dorpsstraat 29 in Kerk-Avezaath
Omgevingsvergunning verleend, Veldstraat 2a in Lienden
Omgevingsvergunning verleend, Laageinde 35 in Kapel-Avezaath
Omgevingsvergunning verleend, De Lagewaard 39 in Beusichem
Omgevingsvergunning verleend, Lekdijk Oost 10 in Beusichem
Omgevingsvergunning verleend, Rijswijksesteeg 2 in Zoelen
Aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling gelaten, Parkstraat 21 in Maurik
Omgevingsvergunning beslistermijn opgeschort, Prinses Margrietstraat 2a in Rijswijk
Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd, Laageinde 16 in Kapel-Avezaath
Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd, Molenstraat 22 in Maurik
Omgevingsvergunning aangevraagd, Herenstraat 7 in Buren
Melding activiteitenbesluit, Bulksestraat 4 in Ingen
Omgevingsvergunning aangevraagd voor ambtshalve intrekking vergunning, Harensestraat 6a in Ommeren
Omgevingsvergunning beslistermijn opgeschort, Parkstraat 31 in Maurik
Omgevingsvergunning aangevraagd, Doejenburg 202h in Maurik
Gewijzigde drank- en horecavergunning verleend, Appelcafé in Ommeren
Opening muurgedicht Buitenhuizenpoort 1 in Buren
Melding standplaats, Zandbergseweg tussen 17 en 19 in Rijswijk
Melding muzikaal optreden op parkeerterrein naast Dorpshuis 't Klokhuis in Maurik
Ontwerpbestemmingsplan Erichem, Erichemseweg 16 en 18, Mierlingsestraat 1 en Meent ong.
Ontwerpbestemmingsplan Erichem, Erichemseweg 16 en 18, Mierlingsestraat 1 en Meent ong.
Ontwerpbestemmingsplan Erichem, Erichemseweg 16 en 18, Mierlingsestraat 1 en Meent ong.
Melding standplaats Rijnbandijk 115 in Maurik
Ontheffing artikel 4:6 Apv en artikel 3 lid 3 van de Zondagswet, Dorpsstraat 27 in Kerk-Avezaath
Melding standplaats, Hennisdijk 9 in Buren
Omgevingsvergunning verleend, Noordereind 18 in Kerk-Avezaath
Evenementenvergunning verleend aan Stichting Evenementen Burenstad
Omgevingsvergunning verleend, Ommerenveldseweg 65 in Ommeren
Omgevingsvergunning verleend, Langesteeg 23 in Zoelen
Omgevingsvergunning verleend, Kochpad 12A in Zoelmond
Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd, De Wielstraat 2A in Beusichem
Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd, Prinses Margrietstraat 2a in Rijswijk (GLD)
Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd, Buisjesstraat 5a in Lienden
Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd, Parkstraat 31 in Maurik
Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd, Rijsbosch 17 in Beusichem
Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd, Marsdijk 31 in Lienden
Omgevingsvergunning aangevraagd, Voorstraat 40 in Lienden
Omgevingsvergunning aangevraagd, Marktplein 16 in Lienden
Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd, Patrijs 13 in Maurik
Omgevingsvergunning aangevraagd, Adelsweg 16 in Lienden
Omgevingsvergunning aangevraagd, Hogeweg 12e in Lienden
Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd, Rijsbosch 15 in Beusichem
Geaccepteerde melding activiteitenbesluit, Ravenswaaijsesteeg 24 in Ravenswaaij
Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd, Betuwe Singel 5 in Lienden