Vergunningen Capelle aan den IJssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Capelle aan den IJssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Capelle aan den IJssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Noodverordening Covid-19 van 30 maart 2020 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen extra oplaadpunt voor elektrische voertuigen - Donizettistraat te...
Capelle aan den IJssel - Vaststellen oplaadpunten voor elektrische voertuigen - diverse locaties in Capelle...
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 26 maart 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Capelle aan den IJssel - aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - nabij...
Capelle aan den IJssel - aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - nabij De Baronie
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen extra parkeergelegenheid opladen elektrische auto’s - Vivaldistraat...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen parkeergelegenheid opladen elektrische auto’s - Rossinistraat te Capelle...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - nabij...
Capelle aan den IJssel - aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Rossinistraat...
Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen 2020
Beleidsregels met betrekking tot de invordering van gemeentelijke belastingen
Capelle aan den IJssel - verplaatsen onderbord met kenteken van de individuele gehandicaptenparkeerplaats...
Aanpassing Mandaatregeling Capelle aan den IJssel 2011
Subsidieregeling Waardering Vrijwilligerswerk Capelle aan den IJssel 2020
Referendumverordening Capelle aan den IJssel 2020
Capelle aan den IJssel - Het aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken -...
Capelle aan den IJssel - Vaststellen van 11 oplaadpunten voor elektrische voertuigen - Diverse locaties...
Capelle aan den IJssel - Vaststellen oplaadpunt voor elektrische voertuigen waarbij de oude locatie komt...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Alkenoord Capelle aan den...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Beemsterhoek...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Bugel 36 Capelle aan den...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen (woon)erf - Feestdans en Vreugdedans te Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel - Vaststellen parkeergelegenheid opladen elektrische auto’s - Brahmsstraat, rectificatie...
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Capelle aan den IJssel 2020
Verordening Blijverslening Capelle aan den IJssel 2019
Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2020
Capelle aan den IJssel - Vaststellen gehandicaptenparkeerplaats - Groenedijk
Capelle aan den IJssel - Vaststellen gehandicaptenparkeerplaats - Zadkinerade te Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel - Wijziging inrichting parkeerverbod - Aert van Nesstraat te Capelle aan den IJssel
Beleidsregels bijzondere bijstand medische kosten 2020
Verordening commissie Verbonden Partijen
Beleidsregels automatische incasso gemeentelijke belastingen 2020
Aanwijzingsbesluit griffier en plaatsvervangend griffiers
Vervanging archiefbescheiden Regionaal Bureau Zelfstandigen
Grondprijzenbrief 2020 Capelle aan den IJssel
Verordening marktgeld 2020
Verordening onroerendezaakbelastingen 2020
Verordening logiesbelasting 2020
Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2020
Verordening rioolheffing 2020
Legesverordening 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelleaan den IJssel 2020
Beheerregeling basisregistratie personen Capelle aan den IJssel 2019
Subsidieregeling Denk & Doe meel-fonds 2019
Mandaatregeling gemeente Capelle aan den IJssel 2011
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen Schilderspad tot fietspad - Schilderspad