7.3

Vergunningen Capelle aan den IJssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Capelle aan den IJssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Capelle aan den IJssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Legesverordening 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening onroerendezaakbelastingen 2021
Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2021
Verordening hondenbelasting 2021
Verordening logiesbelasting 2021
Verordening marktgeld 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Gewijzigde subsidieregeling groene daken, groene gevels en groene erfafscheidingen Capelle aan den IJssel...
Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone CapelleXL...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Boomkensdiep te Capelle aan...
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het toestaan van beperkte...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Aroe-hof te Capelle aan den...
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het toestaan van beperkte...
Handelingskader Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
Grondprijzenbrief 2021
Aanwijzingsbesluit voederverbod
Capelle aan den IJssel - Uitbreiden van gereserveerde plaatsen bij oplaadpunten voor elektrische voertuigen...
Capelle aan den IJssel - Vaststellen nieuwe oplaadpunten voor elektrische voertuigen - Diverse locaties...
APV Capelle aan den IJssel 2018
Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelleaan den IJssel 2020
Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2021
Beleidsregels automatische incasso gemeentelijke belastingen 2021
Financieringsstatuut 2020
Financiële verordening Capelle aan den IJssel 2020
Verordening Leningverstrekking gemeente Capelle aan den IJssel 2020
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Rossinistraat, Capelle aan...
Capelle aan den IJssel - Invoeren parkeerschijfzone Onacklaan - Onacklaan te Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Pergolesistraat, Capelle...
APV Capelle aan den IJssel 2018
Capelle aan den IJssel - Uitbreiding van bestaande oplaadpunt naar twee gereserveerde plaatsen - Kleine...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen vier oplaadpunten voor elektrische voertuigen - Diverse locaties in...
Verordening werkgeverscommissie griffier/griffie van de gemeente Capelle aan den IJssel
Volmacht toegankelijkheidsverklaringen
Besluit omgevingsvergunning, verklaring van geen bedenkingen en besluit hogere waarden geluid (wegverkeer)...
Besluit omgevingsvergunning, verklaring van geen bedenkingen en besluit hogere waarden geluid (wegverkeer)...
Ontwerpbestemmingsplan partiële herziening bestemmingsplan ‘Capelle-West’ te Capelle aan den IJssel
Ontwerpbestemmingsplan partiële herziening bestemmingsplan ‘Capelle-West’ te Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel - Vaststellen van zes oplaadpunten - Lijstersingel te Capelle aan den IJssel
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en Ontwerpbesluit hogere waarden...
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en Ontwerpbesluit hogere waarden...
Mandaat aan het bestuur van de Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rotterdam
Noodverordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften ter...
Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Alkenoord, Capelle aan den...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Willem Marisrade, Capelle...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Mauritshuis, Capelle aan...
Subsidieregeling Onderwijskansen 2020
Subsidieregeling peuteropvang 2020
Overgangsregeling peuteropvang Capelle aan den IJssel 2020