7.5

Vergunningen Capelle aan den IJssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Capelle aan den IJssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Capelle aan den IJssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Mandaat aan het bestuur van de Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rotterdam
Noodverordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften ter...
Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Mauritshuis, Capelle aan...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Willem Marisrade, Capelle...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Alkenoord, Capelle aan den...
Subsidieregeling Onderwijskansen 2020
Subsidieregeling peuteropvang 2020
Overgangsregeling peuteropvang Capelle aan den IJssel 2020
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Dakotaweg Capelle aan den...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Borndiep Capelle aan den...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Dotterlei Capelle aan den...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Beemsterhoek Capelle aan...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Aroe-hof, Capelle aan den...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Valeriusrondeel, Capelle...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Valeriusrondeel, Capelle...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzing individuele gehandicaptenparkeerplaats - Tussenspoor, Capelle aan...
Mandaatbesluit huisvestigingsvergunning Capelle aan den IJssel 2020
Verlenging cameratoezicht Stadsplein en Stationsplein
Capelle aan den IJssel - Diverse verkeersmaatregelen in de nieuwe woonwijk - Anna Maria van Cappellenpark
Capelle aan den IJssel - Parkeerverbod zuidzijde Rivium 1 Straat tussen het Rivium Quadrant en de Rivium...
Capelle aan den IJssel - Reserveren 6 parkeerplaatsen voor deelauto's op verschillende locaties in Capelle...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen 8 oplaadpunten voor elektrische voertuigen in Capelle aan den IJssel...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen Het Ambacht te Capelle aan den IJssel als (woon)erf - Het Ambacht...
Verordening toegang tot de woningmarkt Capelle aan den IJssel 2019
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en Ontwerpbesluit hogere waarden...
Verordening Woonruimtebemiddeling 2020
Verordening toegang tot de woningmarkt Capelle aan den IJssel 2019
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en Ontwerpbesluit hogere waarden...
t heMandateren uitvoeren van bijlage 1 van de Verordening woonruimtebemiddeling 2015
Capelle aan den IJssel - Instellen eenrichtingsverkeer en aanwijzen twee gehandicaptenparkeerplaatsen...
Beleidsregels terugvordering en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ en invordering bestuurlijke...
Beleidsregels Zelfstandigen Capelle aan den IJssel 2020
Instellingsbesluit Cameratoezicht Capelsebrug
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Paradijsselpark te Capelle...
Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaren van het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team
Gedeeltelijke heropening weekmarkt Stadsplein voor food en bloemen Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel - Vaststellen van oplaadpunten van elektrische voertuigen op diverse locaties...
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Capelle aan den IJssel...
Verordening op de raadscommissies Capelle aan den IJssel 2018 (digitale vergaderingen)Verordening op...
Coördinatieverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2020
Wegsleepverordening Capelle aan den IJssel
Beleidsregels bijtincidenten honden
Noodprocedure afhandelen bezwaarschriften gedurende de coronamaatregelen
Noodverordening Covid-19 van 30 maart 2020 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Capelle aan den IJssel - Vaststellen oplaadpunten voor elektrische voertuigen - diverse locaties in Capelle...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen extra oplaadpunt voor elektrische voertuigen - Donizettistraat te...
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 26 maart 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Capelle aan den IJssel - aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - nabij...