Vergunningen Capelle aan den IJssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Capelle aan den IJssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Capelle aan den IJssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Alkenoord Capelle aan den...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Beemsterhoek...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Bugel 36 Capelle aan den...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen (woon)erf - Feestdans en Vreugdedans te Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel - Vaststellen parkeergelegenheid opladen elektrische auto’s - Brahmsstraat, rectificatie...
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Capelle aan den IJssel 2020
Verordening Blijverslening Capelle aan den IJssel 2019
Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2020
Capelle aan den IJssel - Vaststellen gehandicaptenparkeerplaats - Groenedijk
Capelle aan den IJssel - Vaststellen gehandicaptenparkeerplaats - Zadkinerade te Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel - Wijziging inrichting parkeerverbod - Aert van Nesstraat te Capelle aan den IJssel
Beleidsregels bijzondere bijstand medische kosten 2020
Verordening commissie Verbonden Partijen
Beleidsregels automatische incasso gemeentelijke belastingen 2020
Aanwijzingsbesluit griffier en plaatsvervangend griffiers
Vervanging archiefbescheiden Regionaal Bureau Zelfstandigen
Grondprijzenbrief 2020 Capelle aan den IJssel
Verordening marktgeld 2020
Verordening onroerendezaakbelastingen 2020
Verordening logiesbelasting 2020
Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Legesverordening 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelleaan den IJssel 2020
Beheerregeling basisregistratie personen Capelle aan den IJssel 2019
Subsidieregeling Denk & Doe meel-fonds 2019
Mandaatregeling gemeente Capelle aan den IJssel 2011
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen Schilderspad tot fietspad - Schilderspad
Capelle aan den IJssel - Vaststellen 15 oplaadpunten voor elektrische voertuigen - Diverse locaties in...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Mosselbaai Capelle aan den...
Capelle aan den IJssel - Vaststellen parkeergelegenheid opladen elektrische auto’s - 1e Lunarelaan
Capelle aan den IJssel - Vaststellen 6 extra oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen - Diverse locaties...
Capelle aan den IJssel - Vaststellen 13 oplaadpunten voor elektrische voertuigen - Diverse loacties in...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Meindert Hobbemastraat, Capelle...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - nabij De Baronie, Capelle...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - nabij Bugel 36
Capelle aan den IJssel - ten behoeve de nieuwe route van de ParkShuttle Rivium - Rivium Boulevard, Rivium...
Capelle aan den ijssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Meidoornveld Capelle aan...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaat - De Baronie
Beleidsregel niet-vergunde seksinrichtingen gemeente Capelle aan den IJssel 2019
Mandatering bevoegdheid ex art. 13b Opiumwet en samenhangende bevoegdheden
Regeling tegemoetkoming kosten beeldschermbril Gemeente Capelle aan den IJssel
Capelle aan den Ijssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Vrouw Jacob Erf 23 Capelle...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Herman Gorterplaats 233 Capelle...
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Puccinistraat 163
Capelle aan den IJssel - Aanwijzen individueel gehandicaptenparkeerplaats - Alkenoord 43 Capelle aan...
Archiefverordening Capelle aan den IJssel 2019
Beheerregeling informatiebeheer Capelle aan den IJssel 2019