7.6

Vergunningen Coevorden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Coevorden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Coevorden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
‘t Haantje – ’t Haantje 19: voor het bouwen van een schuur (verlenging)
Evenementenbeleid Coevorden
Oosterhesselen – Edveensweg 7: voor het plaatsen van een dakkapel (aanvraag)
Dalen – Noordwijk 38 a: voor het plaatsen van een dakkapel (aanvraag)
Coevorden – Monierweg 14: voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting (aanvraag)
Coevorden – Harm Boomstraat 7: voor het plaatsen van een antennemast in afwijking op het bestemmingsplan...
Coevorden – Jan Benjaminsstraat 39: voor het plaatsen van een dakkapel (aanvraag)
Coevorden – de Hulteweg 10: voor het bouwen van een loods (aanvraag)
Geesbrug – Boslaan ong.: voor het bouwen van een woning (aanvraag)
Oosterhesselen – Burg de Kockstraat 56: voor het geheel renoveren van de bestaande onbeschoten sporenkap...
Algemene plaatselijke verordening Coevorden 2020
Coevorden – Weijerswold Oost: voor het wijzigen van het inkoopstation (aanvraag)
Coevorden – Weijerswold West: voor het wijzigen van het inkoopstation (aanvraag)
Coevorden – de Hulteweg Zuid: voor het wijzigen van het inkoopstation (aanvraag)
Zweeloo – Eswegje 1: voor het verbouwen van de karakteristieke woning en het bouwen van een stal (aanvraag)
Sleen - Oldenhoffstraat 6a: voor het aanleggen van een sport- en speelterrein
Coevorden - Klinkenvlier 3: voor het plaatsen van lichtmasten rondom een voetbalveld
Openbare raadsvergadering van de raad der gemeente Coevorden op dinsdag 30 juni 2020
Holsloot - Den Hool 10: voor het bouwen van een schuur (ontwerpbeschikking)
Coevorden - Van Heutszsingel 58: voor het plaatsen van zonnepanelen (verleend)
Holsloot - Den Hool 10: voor het bouwen van een schuur (ontwerpbeschikking)
Europark Allee 7, Laar (Duitsland): voor het bouwen van een opslagplaats voor gevaarlijk afval (rectificatie)
Oosterhesselen – Wan 18a: voor het bouwen van een tuinschuur in afwijking op het bestemmingsplan (aanvraag)
Schoonoord – Maatschappijweg 3: voor de nieuwbouw van een bedrijfspand (aanvraag)
Sleen – Brink 1: voor het wijzigen van de dakbedekking op een aanbouw bij een monument (verlenging)
Gees – Dorpsstraat 1: voor het realiseren van vier sleufsilo's, een mestsilo en twee windmolens (aanvraag)
Coevorden – Grutto 20: voor het realiseren van een tijdelijk waterstofeducatiecentrum (aanvraag)
Wachtum – Oostereind 1: voor het wijzigen van de agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming (aanvraag)
Zweeloo - Burg Tonkensstraat 5: voor tijdelijke huisvesting van een ambulancepost (verlenging)
Sleen – Batingestraat 27: voor het vergroten van de woning in afwijking op het bestemmingsplan (verlenging)
Openbare raadsvergadering van de raad der gemeente Coevorden op dinsdag 23 juni 2020
Coevordenn - Churchilllaan 11: voor het kappen van een Amerikaanse eik (verleend)
Schoonoord - Tramstraat 54: voor het bouwen van een loods (verleend)
Openbare commissievergadering van de raad der gemeente Coevorden op donderdag 25 juni 2020
Zwinderen - Verlengde Hoogeveense Vaart 31 en 33: publicatie besluit op m.e.r.-beoordelingsnotitie
Zwinderen - Verlengde Hoogeveense Vaart 31 en 33: publicatie besluit op m.e.r.-beoordelingsnotitie
Dalerveen - Hoofdstraat 141: voor het uitbreiden van de ligboxenstal
Geesbrug - Verl Hoogeveense Vaart 91b: voor het plaatsen van een kap op de garage (verleend)
Zwinderen - Verlengde Hoogeveensee Vaart 29: voor het plaatsen van een loodstent in afwijking op het...
Benneveld - Bennevelderstraat 36: voor het kappen van een eik (verleend)
Coevorden - Europaweg 18: voor het kappen van een eik (verleend)
Gemeente Covorden - Gebied Zuid: voor het kappen van 7 bomen (verleend)
Coevorden - Schansweg 4: melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Erm - Ermerzand 96: voor het verbouwen van de recreatiewoning (verleend)
Wachtum - Oosterhesselerweg 4: voor het realiseren van een zonneakker (verleend)
Erm - Dalerstraat 27: voor het knotten van een linde (verlenging)
Coevorden - Stationsstraat 3: voor het kappen van 3 eiken (verleend)
't Haantje - nabij 't Haantje 61: voor het kappen van twee eiken (verleend)
Oosterhesselen - Veldkampen 9: voor het verbreden van de uitrit (verlenging)
Dalerveen - Hoofdstraat 140a:voor het uitbreiden van een agrarische schuur