Vergunningen Coevorden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Coevorden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Coevorden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Geesbrug - Coevorderstraatweg ong.: voor het bouwen van een bedrijfshal (aanvraag) detail
Geesbrug - Berkenlaan 8: voor de legalisatie van een dakkapel in het voordakvlak (verlenging) detail
Coevorden - Hoofdweg 94: voor het bouwen van een woning en een loods (aanvraag) detail
Gees - De Kamp 27 en 28: voor het bouwen van 2 recreatiewoningen (aanvraag) detail
Coevorden - Oosterstraat 26 t/m 40A: voor het gewijzigd uitvoeren van de woningen (aanvraag) detail
Coevorden - Oostersingel 2a t/m 4h: voor het gewijzigd uitvoeren van de woningen (aanvraag) detail
Zweeloo - Kieveen 3: voor de nieuwbouw van een bedrijfswoning (verleend) detail
Sleen - Schaapstreek 20: voor het wijzigen van de woon-winkelfunctie naar wonen (aanvraag) detail
Oosterhesselen - Klenkerweg, nabij parkeerplaats: voor het kappen van 7 beuken (aanvraag) detail
Omgevingsvergunning met afwijking bestemmingsplan bouw zonnepark op agrarische gronden nabij Coevorderkanaal 11 in Coevorden detail
Wezuperbrug - Oranjekanaal NZ 23: melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem detail
Schoonoord - Maatschappijweg ong.: voor de nieuwbouw van een bdrijfsruimte (verleend) detail
Geesbrug - Berkenlaan 8: voor het wijzigen van de voormalige supermarkt naar drie appartementen (verleend) detail
Coevorden -Klinkenvlier ong.: voor de nieuwbouw van een kantine, berging en overkapping (verleend) detail
Schoonoord - Ringstraat 22: voor het bouwwerk brandveilig gebruiken ten behoeve van cbs de Slagkrooie (ontwerpbeschikking) detail
Geesbrug - Boslaan ong.: voor het bouwen van een woning (verleend) detail
Dalen - bij Hoofdstraat 27: voor het bouwen van een urnenmuur (verleend) detail
Schoonoord - Ringstraat 22: voor het bouwwerk brandveilig gebruiken ten behoeve van cbs de Slagkrooie (ontwerpbeschikking) detail
Omgevingsvergunning met afwijking bestemmingsplan bouw zonnepark op agrarische gronden nabij Coevorderkanaal 11 in Coevorden detail
Coevorden - Melkkade ong.: voor de nieuwbouw van een vrijstaande woning (verlenging) detail
Dalen - de Kamp 7 en 9: voor het herbouwen van de woning (aanvraag) detail
Openbare commissievergadering van de raad der gemeente Coevorden op dinsdag 10 september 2019 detail
Noord-Sleen - Zweeloërstraat 17: voor de nieuwbouw van een schuur (verleend) detail
Gees - Dorpsstraat 79: voor het kappen van een eik (verleend) detail
Dalen - de Spil 7: voor het wijzigen van de inrit (verlenging) detail
Dalen - achter Kleine Veld 21: voor het voor de duur van 10 jaar gebruiken van de groensingel als opslagterrein (aanvraag) detail
Coevorden - Wethouder Rooslaan: voor het kappen van 6 elzen, 3 lijsterbessen en 1 berk (verleend) detail
Coevorden - Weeshuisweide: voor het organiseren van een Theatertuinfeest detail
Coevorden - Lutterhoofdwijk: voor vervanging van de beschoeiing (verlenging) detail
Dalen - Verbindingsweg 37: voor het kappen van een beuk (verleend) detail
Gemeente Coevorden - Gebied Zuid: voor het kappen van 7 bomen (verleend) detail
Wachtum - de Olde Hoek 4: voor het knotten van een linde (verleend) detail
Erm - Achterste Erm, nabij nr. 32: voor het kappen van een eik (verleend) detail
Coevorden - Stieltjeskanaal 14 A: voor het kappen 2 eiken (verleend) detail
Dalen - Laveringsveen 20: voor het kappen 3 eiken (verleend) detail
Coevorden - Weeshuisweide: Ontheffing Drank- en Horecavergunning detail
Sleen - Boterakkersweg 4: voor het plaatsen van een carport (aanvraag) detail
2e wijziging besluit milieutaken directeur regionale uitvoeringsdienst Drenthe detail
Mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe detail
Dalen - de Waag 17a: voor wijzigen reclame pinautomaat (verlenging) detail
Erm en Achterste Erm: voor het inzamelen van oud papier detail
Geesbrug - Berkenlaan 8: voor het wijzigen van de voormalige supermarkt naar drie appartementen (verlenging) detail
Coevorden - Klinkenvlier: voor het organiseren van het evenement ICW Coevorden detail
Mandaatbesluit Milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe detail
Meppen - Mepperstraat 8: voor het vervangen van een schuur (aanvraag) detail
1e wijziging Mandaatbesluit Milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe detail
Coevorden - Vlieghuis Europaweg 42: voor het legaliseren van reeds geplaatste opslagtanks (ontwerpbeschikking) detail
Wezup - Brugstraat 8: voor het legaliseren van de uitbreiding van de melkveestal (verleend) detail
Coevorden - Vlieghuis Europaweg 42: voor het legaliseren van reeds geplaatste opslagtanks (ontwerpbeschikking) detail
Mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe detail