Vergunningen Cromstrijen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Cromstrijen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Cromstrijen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 detail
Verordening Watertoeristenbelasting 2019 detail
Verordening kwijtschelding 2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 detail
Verordening havengelden 2019 detail
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 detail
Verordening Toeristenbelasting 2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 detail
Melding Wet milieubeheer week 51 detail
Huisnummerbesluit week 51 detail
Beslistermijn omgevingsvergunning verlengd week 51 detail
Ingekomen omgevingsvergunningen week 51 detail
Verleende omgevingsvergunningen week 51 detail
Ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk Gebied 2013 – wijzigingsplan West Biesakkersweg 2 Numansdorp’ detail
Ingekomen omgevingsvergunningen week 50 detail
Beslistermijn omgevingsvergunning verlengd week 50 detail
Sloopmeldingen week 50 detail
Verleende omgevingsvergunningen week 50 detail
Gemeente Cromstrijen - Diverse verkeersbesluiten - Torensteepolder, Numansdorp detail
Gemeente Cromstrijen - Opheffen en instellen bushaltes - Rietheuvel, Burg. De Zeeuwstraat Numansdorp detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Buitensluis – locatie Fortlaan Numansdorp’ detail
Intrekken diverse regelingen gemeente Cromstrijen detail
Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeente-ambtenaar gemeente Cromstrijen detail
Mandaatbesluit toeristenbelasting en watertoeristenbelasting gemeente Cromstrijen detail
Beleidsnotitie Gezamenlijke aanpak inbrekers detail
Verleende omgevingsvergunningen week 49 detail
Ingekomen omgevingsvergunningen week 49 detail
Bestemmingsplan ‘Buitensluis – 4e herziening – Molendijk Numansdorp’ niet vastgesteld detail
Gemeente Cromstrijen - Instellen parkeerschijfzone - Burg. de Zeeuwstraat 22, Numansdorp detail
Mandaatregeling voor bomenkap ten behoeve van aanvraag met nummer 3966183, gemeente Cromstrijen detail
Verleende omgevingsvergunningen week 48 detail
Ingekomen omgevingsvergunningen week 48 detail
Ingekomen omgevingsvergunningen week 47 detail
Sloopmeldingen week 47 detail
Verleende omgevingsvergunningen week 47 detail
Vastgestelde bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2013 – 19e herziening – Middelsluissedijk OZ 35A Numansdorp’ detail
Gemeente Cromstrijen - Aanwijzen twee parkeerplaatsen als oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen - parkeerterrein hoek Vlielanderstraat/Bernhardstraat detail
Sloopmeldingen week 46 detail
Verleende omgevingsvergunningen week 46 detail
Ingekomen omgevingsvergunningen week 46 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Torensteepolder fase 1B en 1C Numansdorp’ detail
Ingekomen omgevingsvergunningen week 45 detail
Verleende omgevingsvergunningen week 45 detail
Straatnaamgeving Welkerpad detail
Sloopmeldingen week 44 detail
Ingekomen APV aanvragen week 44 detail
Verleende besluiten APV week 44 detail
Ingekomen omgevingsvergunningen week 44 detail
Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Cromstrijen 2018 detail