Vergunningen Cromstrijen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Cromstrijen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Cromstrijen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ingekomen omgevingsvergunningen week 31
Intrekken Algemene verordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016 en Legesverordening...
Ingekomen omgevingsvergunningen week 29
Gemeente Cromstrijen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Wilhelminastraat, Klaaswaal
Verleende omgevingsvergunningen week 29
Verleende omgevingsvergunningen week 28
Ingekomen omgevingsvergunningen week 28
Beslistermijn omgevingsvergunning verlengd week 28
Gemeente Cromstrijen - Aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Brahmsstraat
Gemeente Cromstrijen - uitbreiden parkeerschijfzone - gedeeltelijk Burg. de Zeeuwstraat, gedeeltelijk...
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Landelijk gebied – 15e herziening – Beneden Molendijk 8a  Numansdorp’
Gemeente Cromstrijen - Aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Schoolweg, Numansdorp
Gemeente Cromstrijen - Aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Mozartstraat,...
Ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied 2013 – 19e herziening –Middelsluissedijk OZ 35a Numansdorp
Ingekomen omgevingsvergunningen week 27
Verleende omgevingsvergunningen week 27
Sloopmeldingen week 27
Gemeente Cromstrijen - Opheffen voorrangsregelingen - Kreupeleweg
Sloopmeldingen week 26
Wet milieubeheer week 26
Verleende omgevingsvergunningen week 26
Ingekomen omgevingsvergunningen week 26
Huisnummerbesluit week 25
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Cromstrijen 2018
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Cromstrijen 2018
Wet Milieubeheer week 25
Beleidsregels draagvlakmeting bedrijveninvesteringszones Cromstrijen
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Cromstrijen 2018
Verleende omgevingsvergunningen week 25
Maatwerkvoorschriften week 25
Verleende omgevingsvergunningen week 24
Jaarstukken 2017
Beslistermijn omgevingsvergunning verlengd week 24
Ingekomen omgevingsvergunningen week 24
Sloopmeldingen week 24
Huisnummerbesluit week 24
Bekendmaking Beleidsregels draagvlakmeting bedrijveninvesteringszones Cromstrijen
Opheffen/verplaatsen/vaststellen bebouwde komgrenzen in Numasndorp
Verleende besluiten APV week 23
Sloopmeldingen week 23
Verleende omgevingsvergunningen week 23
Huisnummerbesluit week 23
Ingekomen omgevingsvergunningen week 23
Ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied 2013 – 18e herziening –Schuringsedijk tussen nrs. 136 en 138...
Aanwijzingsbesluit “Concentratie seksinrichtingen”
Aanwijzingsbesluit “Loslopende honden”
Aanwijzingsbesluit “Gebiedsaanwijzing alcoholverbod”
Ontheffing “Parkeren van grote voertuigen”
Aanwijzingsbesluit “Te koop aanbieden van voertuigen”
Sloopmeldingen week 22