Vergunningen Cuijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Cuijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Cuijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het inrichten van een bouwplaats - Nagelkruid 1 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van het oude waterbassin - Lange Oijen 29 te Katwijk NB detail
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een schutting – Prof. Vd Brinkstraat 38 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een garage - Bereklauw 25 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een nieuwe woning - Katwijkseweg ong. te Cuijk detail
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Buitengebied 2010, regionale waterberging Grave’ detail
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Buitengebied 2010, regionale waterberging Grave’ detail
Gemeente Cuijk – Objectvergunning – verleend voor het plaatsen een Griezelbus voor de Schouwburg. detail
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van drie dakkapellen - Grotestraat 9 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Maatwerkvoorschriften – Kovel 3, Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een nissenhut - Koebaksestraat 35 d te Vianen NB detail
Gemeente Cuijk – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor een inrichting waar plantaardige grondstoffen worden verwerkt tot halffabricaten voor de pet-food – Lange Oijen 29 te Katwijk NB detail
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een garage - Bereklauw 25 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een airco met buiten-unit - Markt 50 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het herbouwen van een synagoge - Maasstraat 22 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van drie dakkapellen - Grotestraat 9 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van enkele raamkozijnen - Broekkant 11 te Beers NB detail
Gemeente Cuijk – Melding Besluit Lozen Buiten Inrichting voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem – Katwijkseweg 9 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Drank- en horecavergunning voor bioscoop Industry Cuijk Exploitatie B.V., Maasstraat 8 Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van de huidige raam- en deurkozijnen door duurzame kunststof kozijnen - Botteliersdreef 31 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een overkapping - De Schans 22 te Haps detail
Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een dakkapel - Bogaersstraat 19 te Haps detail
Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het toevoegen van nieuwe stationsoutillage - Stationsplein 2 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van de huidige raam-en deurkozijnen door duurzame kunstof kozijnen - Botteliersdreef 31 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een dakkapel - Magrietstraat 23 te Haps detail
Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een dakkapel - Bogaersstraat 19 te Haps detail
Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een dakkapel - Magrietstraat 23 te Haps detail
Nadere Regels mantelzorgwaardering 2019 detail
Gemeente Cuijk – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hekwerk - Leuvert 2 te Beers NB detail
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het handelen in strijd met de ruimtelijke ordening - De Geest 8 Linden detail
Gemeente Cuijk– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de gevels en actualiseren van brandscheidingen - Het Zand 8 t/m 16 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een garage tot woonhuis - Beerseweg 13g te Haps detail
Gemeente Cuijk– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een bijgebouw - Toermalijnlaan 40 Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Melding Evenement – verleend voor buurtfeest op 21 september 2019 Burgemeester van de Mortelstraat Cuijk detail
Beveiligingsplan Suwinet detail
Gemeente Cuijk – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - Castellum 1 Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van recreatiewoningen - Den Drul 19 te Linden detail
Gemeente Cuijk– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een dakkapel - Botteliersdreef 33 Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Drank- en horecaontheffing voor opening bioscoop 1 t/m 12 augustus 2019 Maasstraat 8 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Melding Evenement – verleend voor viering 12,5 jarig bestaan IJS en SPIJS te Haps op 1 september 2019 detail
Nota Parkeernormen auto en fiets Gemeente Cuijk detail
Parkeernota Gemeente Cuijk 2016-2023 detail
Gemeente Cuijk – Meerjaren Evenementenvergunning, Meerjaren Geluidsontheffing – verleend voor Kermis Cuijk, Haps en Beers 2019 – 2020 en 2021. detail
Gemeente Cuijk – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - Katwijkseweg ongenummerd te Cuijk detail
Gemeente Cuijk - Reserveren parkeerplaats voor elektrisch laden - De Valuwe, Cuijk detail
Gemeente Cuijk - reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Fazantenveld te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Objectvergunning – verleend voor het plaatsen van een steiger, kraan, keet en dixi detail
Gemeente Cuijk – Objectvergunning – verleend aan Julians Cuijk voor plaatsen overkapping op het terras detail
Gemeente Cuijk - Reserveren parkeerplaatsen elektrisch laden - Oude Werf Cuijk detail
Gemeente Cuijk - Aanleg twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - Oude Werf Cuijk detail