Vergunningen Cuijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Cuijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Cuijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woning - Cuijkseweg 15 te Haps
Gemeente Cuijk – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van een recreatiepark –...
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een werktuigenberging voor agrarisch...
Gemeente Cuijk – Standplaatsvergunning – verleend aan Quynh-ly voor de verkoop van loempia's en aanverwante...
Gemeente Cuijk – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van een varkens- en rundveehouderij...
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Cuijk 2020
Gemeente Cuijk – Aanwezigheidsvergunning – verleend voor het plaatsen van 2 kansspeelautomaten, De Egelantier,...
Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van vlaggenmasten - Kalkhofseweg...
Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een vlaggenmast - Kling...
Gemeente Cuijk – Ontheffing Sluitingstijden, Ontheffing Schenktijden – verleend aan Tennisvereniging...
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woning - Beerseweg ongenummerd...
Gemeente Cuijk– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een vrijstaande woning met...
Gemeente Cuijk – Ontheffing Sluitingstijden, Ontheffing Schenktijden – verleend aan Tennisvereniging...
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het splitsen van 1 naar 2 woningen - Sterrenbos...
Onttrekken aan de openbaarheid van het pad gelegen tussen woningen De Bungelaar 3 en 5 en de weg De Bungelaar...
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woning - Graafsedijk 14 Beers...
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een twee onder één kap woning -...
Gemeente Cuijk – Aanwezigheidsvergunning – verleend voor het aanwezig hebben van speelautomaten, S- Bocht,...
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een gezamenlijke in-/uitrit...
Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een mini-storage in een...
Gemeente Cuijk – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing – verleend aan Honk- en softbalvereniging...
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een vluchttrap - Lange Oijen...
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van 8 woonunits met winkel - Grotestraat...
Gemeente Cuijk – Melding Besluit Lozen Buiten Inrichtingen voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem...
Gemeente Cuijk – Collectevergunning – verleend voor Goede Doelenweek Vianen NB
Gemeente Cuijk – Objectvergunning- en art. 35 ontheffing voor de Kuukse Elfkroegetocht
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het kandeleren of kappen 5 populieren - Talud spoorberm...
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het renoveren van het dak - Graafsedijk 2 te Beers...
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een schuilstal voor paarden...
Gemeente Cuijk – Geluidsontheffing – verleend aan Dura Vermeer Railinfra BV. voor werkzaamheden aan het...
Gemeente Cuijk – Evenementenvergunning, Geluidsontheffing – verleend voor de 35e Kuukse Elfkroegetocht...
Gemeente Cuijk –Omgevingsvergunning geweigerd voor het afwijken van het bestemmingsplan - Everdineweerd...
Besluit mandaatverlening gebiedsontzegging tijdens evenementen
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN ‘KATWIJK NB, LIEFKESHOEK 43 EN 43A’
VASTGESTELD ‘PARAPLUBESTEMMINGSPLAN PARKEREN’
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN ‘KATWIJK NB, LIEFKESHOEK 43 EN 43A’
VASTGESTELD ‘PARAPLUBESTEMMINGSPLAN PARKEREN’
Gemeente Cuijk - Reserveren parkeerplaats - Zuring Cuijk
Gemeente Cuijk - Voetgangersoversteeksplaats - Dassenburcht Cuijk
VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN EN BESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER ‘CUIJK CENTRUM, 3 WONINGEN HERTOG...
VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN EN BESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER ‘CUIJK CENTRUM, 3 WONINGEN HERTOG...
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen en uitbreiden van een woning - Grotestraat...
Gemeente Cuijk – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp voor het bouwen van 11 woningen -...
Gemeente Cuijk – Ontwerpbesluit Drank- en Horeca voor volleybal club Volt, Grotestraat 14 te Beers
Gemeente Cuijk – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp voor het bouwen van 11 woningen -...
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een vlaggenmast - Kling ongenummerd...
Gemeente Cuijk – Exploitatievergunning droge horeca – verleend voor Chinees- Indisch afhaalcentrum King...
Gemeente Cuijk – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een centrum voor vervaardiging,...
Aanwijzingsbesluit verwijderen van (brom) fietsen, stationsgebied Cuijk 2019
Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit...