7.6

Vergunningen Cuijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Cuijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Cuijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Cuijk– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het kappen van een boom en het planten van...
Gemeente Cuijk– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde...
Gemeente Cuijk– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een bedrijfspand - Kovel 7 Cuijk
Gemeente Cuijk– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor een constructie aanpassing om van twee winkels,...
Gemeente Cuijk– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een dakopbouw op bestaande...
Nadere Regels Mantelzorgwaardering gemeente Cuijk 2020
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN HAPS, BEERSEWEG ONG.
Gemeente Cuijk – Uitgebreide procedure ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik...
Gemeente Cuijk– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van een boom - De Messemaker 8 Cuijk
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN HAPS, BEERSEWEG ONG.
Gemeente Cuijk– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een tijdelijke opslag...
Gemeente Cuijk– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een paardestal - Zoetsmeerweg 7 Haps
Gemeente Cuijk– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van drie meerpalen - Keerkade 25...
Gemeente Cuijk– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een dakopbouw - Kalmoes...
Gemeente Cuijk– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning - Berkenkamp ongenummerd...
Gemeente Cuijk – Drank- en horecavergunning – verleend voor Ludo's Agency, horeca ’t Loo - Hardweg 10...
Gemeente Cuijk– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van een carport naar woonruimte...
Gemeente Cuijk – Besluit m.e.r.-beoordeling voor het veranderen van een bestaande pluimveehouderij –...
Gemeente Cuijk – Objectvergunning – verleend voor het plaatsen van een opslagcontainer - Parkeervakken...
Gemeente Cuijk – Terrasvergunning – verleend voor horeca ’t Loo - Hardweg 10 Linden
Gemeente Cuijk– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Cuijk – Kampeerontheffing – verleend voor tijdelijke uitbreiding van kampeerplekken met 5 tipi...
Aanwijzing permanente trouwlocatie Sint Lambertuskerk in Beers
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde...
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van antennes t.b.v. modernisering...
Gemeente Cuijk– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een bestaand woonhuis...
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een dakopbouw - Kalmoes 6 Cuijk
Gemeente Cuijk– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van twee woonunits...
Gemeente Cuijk – Objectvergunning – verleend voor Ter Meulen Auto’s voor het plaatsen van een hijskraan...
Gemeente Cuijk– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het constructief wijzigen van een bestaand...
Besluit intrekking Beleidsregels Kamerverhuur gemeente Cuijk
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitoefenen van een webshop en het realiseren...
Gemeente Cuijk – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor de tijdelijke opslag van mondkapjes –...
Gemeente Cuijk – Exploitatie Droge Horeca – verleend voor Cafetaria De Hei
Gemeente Cuijk – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het plaatsen van een landmark - Den...
ONTWERP WIJZIGINGSPLAN ‘BUITENGEBIED 2010, LIEFKESHOEK 63 KATWIJK’
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening...
ONTWERP WIJZIGINGSPLAN ‘BUITENGEBIED 2010, LIEFKESHOEK 63 KATWIJK’
ONTWERP WIJZIGINGSPLAN ‘BUITENGEBIED 2010, LIEFKESHOEK 63 KATWIJK’
Gemeente Cuijk– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van 8 woonunits met winkel...
Gemeente Cuijk– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit -...
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een koel-vrieshuis met bijbehorende...
Gemeente Cuijk– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning - De Messemaker...
Gemeente Cuijk – Objectvergunning – verleend voor het plaatsen van een bermmonument
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woning - Berkenkamp ongenummerd...
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het wijzigen van een carport naar woonruimte -...
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van kamerverhuur - Botteliersdreef...
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen van een woning - Gravenhof 1 Haps
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een vlaggenmast - Tulpenboom...
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een tijdelijke opslag - Lange...