7.4

Vergunningen Cuijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Cuijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Cuijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Cuijk - reserveren parkeerplaatsen voor elektrisch laden - Margrietstraat, Haps
Gemeente Cuijk - verlening omgevingsvergunning - verbouwen van een woonhuis - Gravenhof 1, Haps
Gemeente Cuijk - aanvraag omgevingsvergunning - tijdelijke gebruik van een voormalige koeienstal als...
Gemeente Cuijk - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van een bedrijfsruimte en het realiseren...
Gemeente Cuijk - verlening objectvergunning - plaatsen van een container, kraan en steigers - Haagsestraat...
Gemeente Cuijk - aanvraag omgevingsvergunning - inrichten van een theetuin met 2 partytenten, een toiletwagen,...
Gemeente Cuijk - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een tijdelijke woonunit - Blauwe Steen...
Gemeente Cuijk - verlening omgevingsvergunning - uitbreiding van het bedrijfspand - Lange Beijerd 16...
Gemeente Cuijk - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel op de voorgevel - Zomereik...
Gemeente Cuijk – ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen uitgebreide...
Gemeente Cuijk – ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen uitgebreide...
Gemeente Cuijk - verlening exploitatievergunning - Sushi2day - Korte Molenstraat 15, Cuijk
Gemeente Cuijk - verlening standplaatsvergunning - verkoop van asperges en aardbeien - de Markt, Cuijk
Gemeente Cuijk - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een tuinhuis - Korhoenderveld 219, Cuijk
Gemeente Cuijk - verlening exploitatievergunning - Coco Pizzawich - Molenstraat 56a, Cuijk
Gemeente Cuijk - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van een bedrijfsruimte en het realiseren laad-...
Gemeente Cuijk - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een dakkapel - Anjelier 22, Cuijk
Gemeente Cuijk - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van kantoorruimte en kantine - De Hork 17,...
Gemeente Cuijk - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een B&B - Smidstraat 48, Cuijk
Gemeente Cuijk - voorontwerpbestemmingsplan - Grotestraat Zuid, Cuijk
Gemeente Cuijk - verlening objectvergunning - plaatsen van een opslagcontainer met de afmeting 6 x 2,3...
Gemeente Cuijk - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van 23 parkeerplaatsen - Lavendelplein ongenummerd...
Gemeente Cuijk - verlening omgevingsvergunning - herinrichten van de weg - Beerseweg ong. (tussen huisnr....
Gemeente Cuijk - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een woning - Beerseweg 6b, Haps
Gemeente Cuijk - verlening omgevingsvergunning - vervangen van de bestaande bijgebouwen - Putselaarstraat...
Gemeente Cuijk - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een woonhuis - Harry Kepserplein 14, Sint...
Gemeente Cuijk - verlening omgevingsvergunning - aanleggen van een inrit - Everdineweerd 4, Katwijk nb
Gemeente Cuijk - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van het aanzicht van de woning - Sperwerhorst...
Gemeente Cuijk - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van een pand - Grotestraat 1, Cuijk
Gemeente Cuijk - Reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Parkzicht, Cuijk
Gemeente Cuijk - verlening omgevingsvergunning - verbouwen van het woonhuis - Steegstraat 11, Linden
Gemeente Cuijk - verlening omgevingsvergunning - aanleggen van een bergingsbassin tbv hemelwater - Schuttersweg...
Gemeente Cuijk - verlening omgevingsvergunning - realiseren van brandscheidingen - St Annastraat 1, Cuijk
Gemeente Cuijk - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - uitbreiden van een woonhuis en het bouwen...
Gemeente Cuijk - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – veranderen van een rundveehouderij - Everdineweerd...
Rectificatie: Gemeente Cuijk - ontwerpbestemmingsplan - Akkerweg, Vianen
Rectificatie: Gemeente Cuijk - ontwerpbestemmingsplan - Akkerweg, Vianen
Gemeente Cuijk - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een overkapping - Prinsenstal 5, Beers...
Gemeente Cuijk - verlening omgevingsvergunning - tijdelijk plaatsen van een caravan - Beerseweg 6 c,...
Gemeente Cuijk - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van de huidige kelderruimte - St Annastraat...
Gemeente Cuijk - verlening kampeerontheffing - tijdelijke uitbreiding van kampeerplekken met tipi tenten...
Gemeente Cuijk - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - plaatsen van een lichtmast - Kalkhofseweg...
Gemeente Cuijk - ontwerpbestemmingsplan - Akkerweg, Vianen
Gemeente Cuijk - ontwerpbestemmingsplan - Akkerweg, Vianen
Gemeente Cuijk - ontwerpbestemmingsplan - Oeffeltseweg 2c, Haps
Gemeente Cuijk - ontwerpbestemmingsplan - Oeffeltseweg 2c, Haps
Gemeente Cuijk - aanvraag omgevingsvergunning - slopen en nieuw bouwen van een garage, verhogen van dak,...
Gemeente Cuijk - verlening omgevingsvergunning - legaliseren van techniekruimtes, inkoopstation en een...
Gemeente Cuijk - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het huis...
Gemeente Cuijk - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van de reeds verleende vergunning - Grotestraat...