7.3

Vergunningen Culemborg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Culemborg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Culemborg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken Markt 11
omgevingsvergunning verleend Blokwetering 38
omgevingsvergunning aangevraagd Parijsch kavel D 17
omgevingsvergunning aangevraagd Parijsch ong.
omgevingsvergunning aangevraagd Boerenstraat 1
omgevingsvergunning aangevraagd Achter 't Zand 16
omgevingsvergunning aangevraagd Parijsch kavel C12
omgevingsvergunning aangevraagd Parijsch kavel L 68
omgevingsvergunning aangevraagd Parallelweg West 18
omgevingsvergunning Marga Klompestraat 2 t/m 34
omgevingsvergunning aangevraagd Guus Toonenstraat 2
omgevingsvergunning aangevraagd Debussystraat 86
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) en vastgesteld besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder...
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) en vastgesteld besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder...
omgevingsvergunning verleend Beethovenlaan 23
Omgevingsvergunning verleend Anna Blamaweg 68, 68a, 68b, 68c en 68d
omgevingsvergunning verleend Rietveldseweg 14a
omgevingsvergunning ingetrokken Julianalaan 7
Budgethoudersregeling Culemborg 2021
omgevingsvergunning verleend Anna Blamaweg/Douwe Dekkerspad
Legesverordening 2021
Beleidsregels Wmo 2021 gemeente Culemborg
Verordening parkeerbelasting 2021
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2021
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2021
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2021
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021
Verordening op de heffing en invordering rioolheffing 2021
Verordening op de heffing en invordering van staangeld 2021
Aanwijsbesluit APV 2020-1
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Culemborg 2020
Bijhouding Basisregistratie Personen
Nota reserves en voorzieningen 2020
Standplaatsenbeleid 2020 Gemeente Culemborg
Gemeente Culemborg - Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland
omgevingsvergunning verleend Schoolhof West ong.
omgevingsvergunning verleend Ridderstraat 8
omgevingsvergunning verleend Ridderstraat 8
Ontwerpbestemmingsplan ‘Honddijk 4-4a’ Culemborg
omgevingsvergunning verleend Herenstraat 33
omgevingsvergunning verleend Betsy Perkweg/Prijsseweg
omgevingsvergunning beslistermijn verlengd Wethouder Schoutenweg ong.
Ontwerpbestemmingsplan ‘Honddijk 4-4a’ Culemborg
omgevingsvergunning aangevraagd Markt 8
omgevingsvergunning aangevraagd Julianalaan 7
omgevingsvergunning aangevraagd Kleine Kerkstraat 12
omgevingsvergunning aangevraagd Pijlkruid 16
omgevingsvergunning aangevraagd Van Pallandtdreef 10
omgevingsvergunning aangevraagd Lindeboom 53
Standplaatsvergunning Markt 2-4 24, 30 en 31 december 2020