Vergunningen Culemborg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Culemborg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Culemborg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Algemeen mandaatbesluit Omgevingsdienst Rivierenland – Gemeente Culemborg 2018 detail
Gemeente Culemborg - Verkeersbesluit t.b.v. elektrische laadpaal - detail
Gemeente Culemborg - Verkeersbesluit t.b.v. elektrische laadpaal - Eemweg tegenover huisnr. 80 detail
Gemeente Culemborg - Verkeersbesluit laadpaal - De Loentjes t.o. huisnr. 6 detail
Basisregistratie personen (BRP) detail
Verkeersbesluit openbare laadplaats detail
Gemeente Culemborg - Aanwijzen en inrichten laadplaatsen elektrisch vervoer - Lange Meent 24 Culemborg detail
Mandaatregeling Omgevingsdienst Rivierenland detail
Bijdrageregeling internationale samenwerking 2019 detail
Verordening werkgeverscommissie gemeente Culemborg 2019 detail
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en commissies gemeente Culemborg 2018 detail
Gemeente Culemborg - Verkeersbesluit definitieve inrichting Laan naar Parijsch - Laan naar Parijsch te Culemborg detail
Gemeente Culemborg - Aanwijzen en inrichten gehandicaptenparkeerplaats - Lekdijkstraat 8 detail
Vergunning verleend voor een container op de Markt detail
Gemeente Culemborg - Gemeente - Laan naar Parijsch Culemborg detail
Evenementenvergunning voor zomermarkt op Markt en Varkensmarkt detail
Ontheffing Drank- en Horecawet Markt en Varkensmarkt detail
Evenementenvergunning voor We love ’70, ’80 , ’90’s detail
Vergunning verleend voor een steiger op de Markt detail
Huisnummerbesluiten Lange Meent, Parallelweg West en Buitenmolenstraat detail
Melding container Boomkleverpad detail
Melding Multi Culti Event detail
Melding Kasteeltuinconcerten detail
Kadernota Inkoop & Aanbesteden BWB detail
Vergunning verleend voor container Achter het Zand detail
Melding 14 dagenregeling voor Helling 7 detail
Huisnummerbesluiten Ohmweg en Ottersingel detail
Vergunning verleend voor Lange Meent / Ramstoren detail
Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage Culemborg windpark detail
Voorbereidingen onderzoek naar milieueffecten Culemborgs windpark van start detail
steiger markt 20 in de periode van 11 juni 2019 t/m 18 juni 2019. detail
evenementenvergunning Culemborg Bijvoorbeeld 2019 detail
barbecue straatfeest Julianalaan op 31 augustus 2019 detail
14 dagenregeling Oude Vismarkt 4 6 september 2019 detail
standplaats staatloterij Varkensamrkt op 6 juli, 27 juli, 3 augusuts en 21 september detail
Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder Gelddijk detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Gelddijk’ Culemborg detail
omgevingsvergunning aangevraagd Achter 't Zand 9 en 11 detail
voldaan aan meldplicht straatfeest Westersingel 15 juni 2019 detail
Vaststelling wijzigingsplan “Oude Beesdseweg 16”, Culemborg detail
niet belastend evenement 26 mei 2019 boomgaard Herenstraat 29 detail
niet belastend evenement 2 juni 2019 Caetshage detail
omgevingsvergunning beslistermijn verlengd Douwes Dekkerpad 11 t/m 17 detail
omgevingsvergunning verlengd Douwes Dekkerpad / Ed Hoornikhof detail
omgevingsvergunning verleend Douwes Dekkerpad 11 t/m 17 detail
omgevingsvergunning verleend Slotstraat 11 detail
evenementenvergunning 29 mei bezoek Koningspaar Markt detail
voldaan aan meldplicht niet belastend evenement Heimanslaan en Kamille op 16 juni 2019. detail
evenementenvergunning Midzomernacht Festival op 22 juni 2019 aan de Westersingel 88 detail
evenementenvergunning barbecue event Koopmansgildeplein op 15 juni 2019 detail