Vergunningen Culemborg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Culemborg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Culemborg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
collectevergunning AED Molenzicht detail
Ontwerp paraplubestemmingsplan Archeologie detail
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Culemborg 2019 detail
gemeente Culemborg - aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats Krokuspad 14 te Culemborg - Krokuspad te Culemborg detail
Gemeente Culemborg - aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats door het plaatsen van bord E06 in de Vivaldistraat 20 te Culemborg - Vivaldistraat 20 detail
evenementenvergunning Grote Josefschoolgebeuren 4 oktober 2019 detail
Omgevingsvergunning verlengd Houtweg 7b detail
Omgevingsvergunning verlengd Goilberdingerdijk detail
Omgevingsvergunning verleend Fie Sijbrantstraat 3 detail
Omgevingsvergunning verleend Klaproos 23 detail
Omgevingsvergunning verleend Pascalweg 21 detail
Verbreding inundatiekanaal Prijsseweg - Goilberdingerdijk detail
Huisnummerbesluit Fie Sijbrantstraat 3 detail
Omgevingsvergunning verleend Het Voorburg 1 detail
Omgevingsvergunning verleend Triosingel 34 detail
Omgevingsvergunning verleend Prijsseweg 79 detail
Omgevingsvergunning verleend Betsy Perkweg 11 detail
Omgevingsvergunning verleend Bikolaan 14 detail
Omgevingsvergunning verleend Fie Sijbrantstraat 3 detail
Ontwerpbeschikking Achterweg 7 ter inzage detail
vergunning Culemborg Blues op 24 augustus 2019 detail
evenementenvergunning Monumentendag 14 september 2019 detail
laadpalen Culemborg detail
uitstalvergunning Prijssestraat 74 voor december2019/januari 2020 detail
evenementenvergunning Papklok Lighrun op 5 oktober 2019 in de binnenstad detail
Algemeen mandaatbesluit Omgevingsdienst Rivierenland – Gemeente Culemborg 2018 detail
Gemeente Culemborg - Verkeersbesluit t.b.v. elektrische laadpaal - detail
Gemeente Culemborg - Verkeersbesluit t.b.v. elektrische laadpaal - Eemweg tegenover huisnr. 80 detail
Gemeente Culemborg - Verkeersbesluit laadpaal - De Loentjes t.o. huisnr. 6 detail
Basisregistratie personen (BRP) detail
Verkeersbesluit openbare laadplaats detail
Gemeente Culemborg - Aanwijzen en inrichten laadplaatsen elektrisch vervoer - Lange Meent 24 Culemborg detail
Mandaatregeling Omgevingsdienst Rivierenland detail
Bijdrageregeling internationale samenwerking 2019 detail
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en commissies gemeente Culemborg 2018 detail
Verordening werkgeverscommissie gemeente Culemborg 2019 detail
Gemeente Culemborg - Verkeersbesluit definitieve inrichting Laan naar Parijsch - Laan naar Parijsch te Culemborg detail
Gemeente Culemborg - Aanwijzen en inrichten gehandicaptenparkeerplaats - Lekdijkstraat 8 detail
Vergunning verleend voor een steiger op de Markt detail
Gemeente Culemborg - Gemeente - Laan naar Parijsch Culemborg detail
Evenementenvergunning voor zomermarkt op Markt en Varkensmarkt detail
Ontheffing Drank- en Horecawet Markt en Varkensmarkt detail
Evenementenvergunning voor We love ’70, ’80 , ’90’s detail
Vergunning verleend voor een container op de Markt detail
Huisnummerbesluiten Lange Meent, Parallelweg West en Buitenmolenstraat detail
Melding container Boomkleverpad detail
Melding Multi Culti Event detail
Melding Kasteeltuinconcerten detail
Kadernota Inkoop & Aanbesteden BWB detail
Melding 14 dagenregeling voor Helling 7 detail