Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Dalfsen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dalfsen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dalfsen. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Besluit op aanvraag voor het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning (Z/19/596613) voor het oprichten van een bedrijfshal op het perceel De Grift 35 in Nieuwleusen 25-06-2019 25-08-2019 detail
Besluit op aanvraag voor het kappen van een grote eik op het perceel Rosengaardeweg 1 in Dalfsen 25-06-2019 25-08-2019 detail
Verlenging beslistermijn voor het verbouwen van een stal tot woning en stal op het perceel Marshoekersteeg 17A in Dalfsen 25-06-2019 25-08-2019 detail
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning op het perceel Vossersteeg 34 in Dalfsen 25-06-2019 25-08-2019 detail
Besluit op aanvraag voor het plaatsen van een carport en schutting op het perceel Trechterbeker 38 in Dalfsen 25-06-2019 25-08-2019 detail
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een bedrijfswoning ten behoeve van tijdelijk verhuur aan derd op het perceel Meeleweg 26 in Nieuwleusen 25-06-2019 25-08-2019 detail
Besluit op aanvraag voor het bouwen van een werktuigenberging en voor het plaatsen van een starthek op het perceel De Broekhuizen 5 in Dalfsen 25-06-2019 25-08-2019 detail
Besluit op aanvraag drank- en horecavergunning (paracommerciele inrichting) 25-06-2019 25-08-2019 detail
Besluit op aanvraag voor het bouwen van een bedrijfswoning met bedrijfshal op het perceel Kampmansweg 48 in Dalfsen 25-06-2019 25-08-2019 detail
Besluit op aanvraag evenementenvergunning 25-06-2019 25-08-2019 detail
Besluit op aanvraag evenementenvergunning 25-06-2019 25-08-2019 detail
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van lindeboom op het perceel Zandspeur 76 in Nieuwleusen 25-06-2019 25-08-2019 detail
Besluit op aanvraag voor het vervangen van een loods op het perceel Hessenweg 63A in Dalfsen 25-06-2019 25-08-2019 detail
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel Schepersstraat 16 in Dalfsen 25-06-2019 25-08-2019 detail
Ontvangst aanvraag evenementenvergunning 25-06-2019 25-08-2019 detail
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een poel op het perceel De Weide Mars in Dalfsen 25-06-2019 25-08-2019 detail
11e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Westeinde 37 en beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder 25-06-2019 25-08-2019 detail
Vastgesteld Bestemmingsplan ’t Febriek Zuid - Lemelerveld 25-06-2019 25-08-2019 detail
Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Oosterveen 73 en 73A in Nieuwleusen 19-06-2019 19-08-2019 detail
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een dierenverblijf en hooiberg op het perceel Knuvendijk 1 in Lemelerveld 18-06-2019 18-08-2019 detail
Besluit op aanvraag evenementenvergunning 18-06-2019 18-08-2019 detail
Besluit op aanvraag voor het brandveilig gebruiken van de objecten door het wijzigen van de hotelkamers op het perceel Oude Oever 10 in Dalfsen 18-06-2019 18-08-2019 detail
Besluit op aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Weerdhuisweg 9A in Lemelerveld 18-06-2019 18-08-2019 detail
Ontvangst aanvraag evenementenvergunning 18-06-2019 18-08-2019 detail
Externe Veiligheidsbeleid gemeente Dalfsen 2019 18-06-2019 18-08-2019 detail
Besluit op aanvraag standplaatsvergunning 18-06-2019 18-08-2019 detail
Besluit op aanvraag voor het verplaatsen van de garage op het perceel Pr.Bernhardlaan 23 in Nieuwleusen 18-06-2019 18-08-2019 detail
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit op het perceel Tolhuisweg 8 in Dalfsen 18-06-2019 18-08-2019 detail
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit op het perceel Westeinde 37 in Nieuwleusen 18-06-2019 18-08-2019 detail
Besluit op aanvraag voor het plaatsen van een overkapping op het perceel Mantelspeld 20 in Dalfsen 18-06-2019 18-08-2019 detail
Ontvangst aanvraag evenementenvergunning 18-06-2019 18-08-2019 detail
Ontvangst aanvraag evenementenvergunning 18-06-2019 18-08-2019 detail
Besluit op aanvraag evenementenvergunning 18-06-2019 18-08-2019 detail
Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Oosterveen 73 en 73A in Nieuwleusen 18-06-2019 18-08-2019 detail
Besluit op aanvraag voor het omkleuren van het tankstation van Firezone naar ESSO Express op het perceel Om de Landskroon 16 in Dalfsen 12-06-2019 12-08-2019 detail
Besluit op aanvraag voor het tankstation omkleuren van Firezone naar ESSO Express op het perceel Wilhelminastraat 78 in Dalfsen 12-06-2019 12-08-2019 detail
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een huiszwaluwtil op het perceel Bellingeweer in Dalfsen 12-06-2019 12-08-2019 detail
Besluit op aanvraag voor het bouwen van een aanbouw, plaatsen van een dakkapel en wijzigen van de gevel op het perceel Dommelerdijk 35 in Dalfsen 12-06-2019 12-08-2019 detail
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de bedrijfsruimte op het perceel Vilstersestraat 5 in Lemelerveld 12-06-2019 12-08-2019 detail
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Weerdhuisweg 9A in Lemelerveld 12-06-2019 12-08-2019 detail
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een grote eik op het perceel Rosengaardeweg 1 in Dalfsen 12-06-2019 12-08-2019 detail
Besluit op aanvraag voor het plaatsen van een bergruimte, veranda en erfafscheiding op het perceel Mantelspeld 12 in Dalfsen 11-06-2019 11-08-2019 detail
Ambtshalve intrekking voor het bouwen van een stal voor melkkoeien en jongvee op het perceel Ruitenborghweg 3A in Dalfsen 11-06-2019 11-08-2019 detail
Besluit op aanvraag loterijvergunning 11-06-2019 11-08-2019 detail
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van gevel in steen op het perceel Margrietplein 14 in Nieuwleusen 11-06-2019 11-08-2019 detail
Besluit op aanvraag voor het plaatsen van een overkapping over een zwembad op het perceel Maneweg 12 in Dalfsen 11-06-2019 11-08-2019 detail
Ontvangst melding voor Melding brandveilig gebruik Meeleweg 21 op het perceel Meeleweg 21 in Nieuwleusen 11-06-2019 11-08-2019 detail
Ontvangst aanvraag evenementenvergunning 11-06-2019 11-08-2019 detail
Besluit op aanvraag voor het plaatsen van een overkapping op het perceel De Vesting 35 in Dalfsen 11-06-2019 11-08-2019 detail
Besluit op aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen buiten het bouwblok op het perceel Oude Oever 4 in Dalfsen 11-06-2019 11-08-2019 detail