Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Dantumadiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dantumadiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dantumadiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Verordening adviescommissie bezwaarschriften Noardeast—Fryslân en Dantumadiel (2019) 24-05-2019 24-07-2019 detail
Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019 17-05-2019 17-07-2019 detail
Erfgoedverordening Dantumadiel 2019 10-05-2019 10-07-2019 detail
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 10-05-2019 10-07-2019 detail
Feanwâlden - Freiahôf 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Dantumadiel - Aanwijs gehandicaptenparkeerplaats - Rommert de Breestrjitte te Damwâld 24-04-2019 24-06-2019 detail
Gemeente Dantumadiel - Gehandicaptenparkeerplaats - Brugchelenkamp 169 in De Westereen 24-04-2019 24-06-2019 detail
Bestemmingsplan Nijewei, Damwâld is vastgesteld 17-04-2019 17-06-2019 detail
Bestemmingsplan Readtsjerk is vastgesteld 03-04-2019 03-06-2019 detail
Bestemmingsplan Campus Damwâld is vastgesteld 03-04-2019 03-06-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Djipswâl 3, De Westereen’ en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, gemeente Dantumadiel 03-04-2019 03-06-2019 detail
Bestemmingsplan ‘Elzeloane 10, De Westereen’ vastgesteld is vastgesteld 20-03-2019 20-05-2019 detail
Wijzigingsplan ‘Master Woudstrastrjitte 15A Broeksterwâld’ is vastgesteld 20-03-2019 20-05-2019 detail
Gezamenlijke klachtenregeling gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân 12-03-2019 12-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Hoeksterloane 19 te Damwâld’ inzien 28-02-2019 28-04-2019 detail
Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure 27-02-2019 27-04-2019 detail
Gemeente Dantumadiel - Verkeersbesluit gemeente Dantumadiel voor het reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Koemarkt in Feanwâlden - Koemarkt in Feanwâlden 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Dantumadiel - Verkeersbesluit gemeente Dantumadiel voor het reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Ljurkstrjitte in De Westereen - Ljurkstrjitte in De Westereen 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Dantumadiel - Verkeersbesluit gemeente Dantumadiel voor het reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Conradi Veenlandstrjitte in Damwâld - Conradi Veenlandstrjitte in Damwâld 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Dantumadiel - Spitsafsluiting Miedloane - Miedloane De Westereen 13-02-2019 13-04-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Patrimoniumwei 10-12 Broeksterwâld’ 13-02-2019 13-04-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Patrimoniumwei 10-12 Broeksterwâld’ 06-02-2019 06-04-2019 detail
Nadere regels gebruikelijke hulp, bovengebruikelijke hulp en sociaal netwerk Verordening jeugdhulp 2018 gemeente Dantumadiel 04-02-2019 04-04-2019 detail
Verordening onroerende zaakbelastingen 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Legesverordening 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening reinigingsheffingen 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening onroerende zaakbelastingen 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Ontwerp-omgevingsvergunning Stationgebied, Feanwâlden 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Dantumadiel - Gehandicaptenparkeerplaats - Gj.W. van der Meijstrjitte te Damwâld 19-12-2018 19-02-2019 detail
Ontwerp wijzigingsplan ‘Master Woudstrastrjitte 15a, Broeksterwâld’ 05-12-2018 05-02-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Nijewei, Damwâld’ 21-11-2018 21-01-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Djipswâl 3, De Westereen’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder, gemeente Dantumadiel 21-11-2018 21-01-2019 detail
Centrumregeling samenwerking Dantumadiel en Noardeast-Fryslân 08-11-2018 08-01-2019 detail
OPNIEUW GEPUBLICEERD: VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN “8 WONINGEN AUKE JANSSTRJITTE TE BROEKSTERWÂLD” 01-11-2018 01-01-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Elzeloane 10, De Westereen’ 31-10-2018 31-12-2018 detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Salomon Levystrjitte_Herstructurering’ 12-09-2018 12-11-2018 detail
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘Agrarisch perceel De Falom’ 15-08-2018 15-10-2018 detail
Ontwerp-bestemmingsplan ‘Campus Damwâld’ 15-08-2018 15-10-2018 detail
VASTGESTELD  WIJZIGINGSPLAN  “8 WONINGEN AUKE JANSSTRJITTE TE BROEKSTERWÂLD” (GEWIJZIGDE VASTSTELLING) 15-08-2018 15-10-2018 detail
Legesverordering 2018 07-08-2018 07-10-2018 detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Omgeving Hubo te Feanwâlden’ 25-07-2018 25-09-2018 detail
Algemene Plaatselijke Verordening 2011 20-07-2018 20-09-2018 detail
Verordening jeugdhulp gemeente Dantumadiel 2018 29-06-2018 29-08-2018 detail
Intrekken verordening Lauwersregeling 26-06-2018 26-08-2018 detail
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘Damwâld Trekwei 1 Paardenhouderij/Plusboerderij’ 20-06-2018 20-08-2018 detail
Gemeente Dantumadiel - Gehandicapten parkeerplaats - Ljurkstrjitte De Westereen 20-06-2018 20-08-2018 detail
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Haadwei 5, De Falom 06-06-2018 06-08-2018 detail
Gemeente Dantumadiel - Gehandicaptenparkeerplaats - de Bjirken in De Westereen 16-05-2018 16-07-2018 detail
Damwâld Yndyksloane 3, aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsbesluit (ter inzage) 02-05-2018 02-07-2018 detail