Vergunningen Dantumadiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dantumadiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dantumadiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ontwerp bestemmingsplan ‘Rinsumageast’ detail
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Dantumadiel 2019 detail
Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2018 detail
Ontwerp-besluit vaststelling hogere grenswaarden Foarstrjitte 23 / 23A De Westereen detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Hjelburd 7 Readtsjerk’ detail
Verordening adviescommissie bezwaarschriften Noardeast—Fryslân en Dantumadiel (2019) detail
Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019 detail
Erfgoedverordening Dantumadiel 2019 detail
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 detail
Feanwâlden - Freiahôf detail
Gemeente Dantumadiel - Aanwijs gehandicaptenparkeerplaats - Rommert de Breestrjitte te Damwâld detail
Gemeente Dantumadiel - Gehandicaptenparkeerplaats - Brugchelenkamp 169 in De Westereen detail
Bestemmingsplan Nijewei, Damwâld is vastgesteld detail
Bestemmingsplan Readtsjerk is vastgesteld detail
Bestemmingsplan Campus Damwâld is vastgesteld detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Djipswâl 3, De Westereen’ en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, gemeente Dantumadiel detail
Bestemmingsplan ‘Elzeloane 10, De Westereen’ vastgesteld is vastgesteld detail
Wijzigingsplan ‘Master Woudstrastrjitte 15A Broeksterwâld’ is vastgesteld detail
Gezamenlijke klachtenregeling gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Hoeksterloane 19 te Damwâld’ inzien detail
Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure detail
Gemeente Dantumadiel - Verkeersbesluit gemeente Dantumadiel voor het reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Conradi Veenlandstrjitte in Damwâld - Conradi Veenlandstrjitte in Damwâld detail
Gemeente Dantumadiel - Verkeersbesluit gemeente Dantumadiel voor het reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Ljurkstrjitte in De Westereen - Ljurkstrjitte in De Westereen detail
Gemeente Dantumadiel - Verkeersbesluit gemeente Dantumadiel voor het reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Koemarkt in Feanwâlden - Koemarkt in Feanwâlden detail
Gemeente Dantumadiel - Spitsafsluiting Miedloane - Miedloane De Westereen detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Patrimoniumwei 10-12 Broeksterwâld’ detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Patrimoniumwei 10-12 Broeksterwâld’ detail
Nadere regels gebruikelijke hulp, bovengebruikelijke hulp en sociaal netwerk Verordening jeugdhulp 2018 gemeente Dantumadiel detail
Verordening onroerende zaakbelastingen 2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 detail
Legesverordening 2019 detail
Verordening reinigingsheffingen 2019 detail
Verordening onroerende zaakbelastingen 2019 detail
Ontwerp-omgevingsvergunning Stationgebied, Feanwâlden detail
Gemeente Dantumadiel - Gehandicaptenparkeerplaats - Gj.W. van der Meijstrjitte te Damwâld detail
Ontwerp wijzigingsplan ‘Master Woudstrastrjitte 15a, Broeksterwâld’ detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Nijewei, Damwâld’ detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Djipswâl 3, De Westereen’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder, gemeente Dantumadiel detail
Centrumregeling samenwerking Dantumadiel en Noardeast-Fryslân detail
OPNIEUW GEPUBLICEERD: VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN “8 WONINGEN AUKE JANSSTRJITTE TE BROEKSTERWÂLD” detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Elzeloane 10, De Westereen’ detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Salomon Levystrjitte_Herstructurering’ detail
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘Agrarisch perceel De Falom’ detail
VASTGESTELD  WIJZIGINGSPLAN  “8 WONINGEN AUKE JANSSTRJITTE TE BROEKSTERWÂLD” (GEWIJZIGDE VASTSTELLING) detail
Ontwerp-bestemmingsplan ‘Campus Damwâld’ detail
Legesverordering 2018 detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Omgeving Hubo te Feanwâlden’ detail
Algemene Plaatselijke Verordening 2011 detail
Verordening jeugdhulp gemeente Dantumadiel 2018 detail
Intrekken verordening Lauwersregeling detail