6.6

Vergunningen Dantumadiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dantumadiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dantumadiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning Hegewâl 19 te De Falom
Aanvraag omgevingsvergunning Haadstrjitte 1 Feanwâlden
Aanvraag omgevingsvergunning Broeksterwâld, Patrimoniumwei 12
Aanvraag omgevingsvergunning Dr. Albert Plesmanloane 25 Feanwâlden
Aanvraag omgevingsvergunning Feanwâlden, Achterwei 62
Aanvraag omgevingsvergunning Haadstrjitte 22 Feanwâlden
Aanvraag omgevingsvergunning Broeksterwâld, Haadwei 54
VERLENGING BESLISTERMIJN Readtsjerk, Tsjerkewei 17
MELDING ACTIVITEITENBESLUIT Broeksterwâld, Schwartzenbergloane 8
Aanvraag omgevingsvergunning Foarwei 131 Damwâld
ONTWERPBESLUIT Foarwei 4 Wâlterwâld
Aanvraag omgevingsvergunning Mûnewei 33 De Falom
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Achterwei 62 Feanwâlden
Aanvraag omgevingsvergunning Spjochtstrjitte 11 De Westereen
gemeente Dantumadiel - instellen 30 km zone - Damwâld
gemeente Dantumadiel - wijzigen komgrens - Damwâld
gemeente Dantumadiel - wijzigen komgrens - Damwâld
Bestemmingsplan ‘Feanwâlden - Súd’ is vastgesteld met bijbehorend besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder...
Terinzagelegging Ontwerp- bestemmingsplan ‘De Falom- Haadwei Naast 24’
Legesverordening 2021
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Dantumadiel
Dantumadiel - gehandicaptenparkeerplaats - De Westereen
Terinzagelegging Ontwerp- bestemmingsplan ‘De Falom- Haadwei 36’
Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-VVGB voor de realisatie van twee woongebouwen...
Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Dantumadiel 2021
Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaande en realiseren van...
Omgevingsvergunning voor de bouw van een woning op Elzeloane 10 A te De Westereen is verleend
Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Boargemaster Nautawei 1 in Broeksterwâld
Tijdelijke subsidieregeling compensatie corona voor culturele instellingen, sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties...
Omgevingsvergunning voor het realiseren van twee appartementen aan de Haadwei 63 te Damwâld is verleend
Bestemmingsplan ‘Haaijehoeke 49 te Broeksterwâld’ is vastgesteld
Dantumadiel - Gehandicaptenparkeerplaat - De Westereen
Terinzagelegging ontwerp-besluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo Elzeloane 10 A te De Westereen
Regeling elektronisch bestuurlijk verkeer gemeente Dantumadiel 2021
Regeling vergunningvrij aanleggen van uitwegen DAntumadiel
Gemeente Dantumadiel - Gehandicaptenparkeerplaats - De Westereen
Bestemmingsplan ‘Broeksterwâld - Meekmastrjitte’ (vastgesteld)
Ontwerp omgevingsvergunning Boargemaster Nautawei 1 Broeksterwâld
beleids- en nadere regels doelmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Dantumadiel
Beleidsregels gemeentelijke bijdrage kosten kinderopvang 2013
Ontwerp-bestemmingsplan ‘Foarstrjitte 49 De Westereen’ (Poiesz-locatie) Rectificatie ter inzage periode
Verordening doelmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 gemeente Dantumadiel
Ontwerp-bestemmingsplan ‘Boskwei 27 Readtsjerk’
Verordening leerlingenvervoer gemeente Dantumadiel 2019
Ontwerp-bestemmingsplan ‘Foarstrjitte 49 De Westereen’ (Poiesz-locatie)
Terinzagelegging ontwerp-besluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo Haadwei 63 te Damwâld
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dantumadiel 2020
Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Reidflechter 3 en 3a De Westereen
Bestemmingsplan ‘De Westereen - Ferbiningspaad’ is vastgesteld
gemeente Dantumadiel - Gehandicaptenparkeerplaats - Damwâld